Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №40/ІФ/49д-21 від 14.04.2021
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Юридична особа
Найменування
ОТИНІЙСКИЙ КОМБІНАТ КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Ідентифікаційні дані
03345946
Місце реєстрації
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, КОЛОМИЙСЬКИЙ РАЙОН, смт ОТИНІЯ, вул. РОЗМЕТЕНЦІ, буд. 7
Контактні відомості
Телефон: +38-(095)-599-3403
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Сектор в Івано-Франківській області Держводагентства
Номер та дата видачі
№40/ІФ/49д-21 від 14.04.2021
Строк дії
з 14.04.2021 по 14.04.2024
Поточний стан
діючий
Форма дозволу
паперова
Регіон водокористування
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
  • Питні і санітарно-гігієнічні потреби
  • Виробничі потреби
  • Передача води населенню
  • Передача води вторинним водокористувачам
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
каптовані джерела №1, №2, №3 розташовані в с. Струпків Коломийського району Івано-Франківської області
Код типу джерела водопостачання
(60) Підземний водоносний горизонт
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/ДНЕСТР/1104/0017/0002/Р.ВОРОНА
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.2.0.05 р. Бистриця
Тип водокористування
Забір з підземних джерел
Розшифровка типу водокористування
Підземні джерела
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): 657.28 239.91
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) - -
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) 657.28 239.91
Р.ВОРОНА 657.28 239.91
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 67.02 24.462
з поверхневих джерел: 0 0
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 0 0
- на виробничі потреби 0 0
- на інші потреби 0 0
з підземних джерел: 67.02 24.462
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 1.74 0.636
- на виробничі потреби 65.28 23.826
- на інші потреби - -
від іншого водокористувача: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на інші потреби - -
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
в межах смт Отинія Коломийського району Івано-Франківської області
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(20) Річка
Назва приймача зворотних (стічних) вод
безіменний струмок, притока р.Обрашина
Категорія зворотних (стічних) вод
  • господарсько-побутові
  • виробничі
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/ДНЕСТР/1104/0017/0002/0036/Р.ОБРАШИНА
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.2.0.05 р. Бистриця
Тип водовідведення
Водовідведення у поверхневий водний об'єкт
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Допустимий обсяг скидання (м3/год)
4,11
Допустимий обсяг скидання (тис. м3/рік)
36
Фактичний обсяг скидання (м3/год)
4,11
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується Фактична концентрація, мг/дм3 Фактичний скид, г/год Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 ГДС, г/год ГДС, перераховані у т/рік
Азот амонійний 0.43 1.7673 0.43 1.7673 0.01548
БСК5 12 49.32 15 61.65 0.54
ХСК 52 213.72 80 328.8 2.88
Завислі речовини 12 49.32 15 61.65 0.54
Нафтопродукти 0.03 0.1233 0.03 0.1233 0.00108
Нітрати 9 36.99 9 36.99 0.324
Нітрити 0.07 0.2877 0.07 0.2877 0.00252
Сульфати 85 349.35 85 349.35 3.06
Фосфати 2 8.22 2 8.22 0.072
Хлориди 43 176.73 43 176.73 1.548
Сухий залишок 623 2560,53 623 2560,53 22,428
СПАВ 0,07 0,2877 0,07 0,2877 0,00252
Інші показники та характеристики зворотних (стічних) вод
Реакція рН – 6,5-8,5; температура не > 5 С до фону; кисень розчинений не < 4 мг/дм3
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача - -
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води 31.61 11.538
Передача води, усього (у т.ч.): 458.22 167.252
- населенню 394.91 144.142
- вторинним водокористувачам (без використання) 63.31 23.11
- вторинним водокористувачам (після використання) 0 0
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): 98.63 36
- у поверхневий водний об'єкт 98.63 36
- на поля фільтрації - -
- передача іншому водокористувачу - -
- у накопичувач - -
- у вигріб - -
- в інший приймач - -
Використання води в системах водопостачання: 0 0
- оборотного 0 0
- повторного 0 0
Втрати в системах водопостачання 132.04 48.196

Умови спеціального водокористування

1 Дотримуватись вимог водного законодавства, зокрема статті 44 Водного кодексу України щодо обов'язків водокористувачів.

2 Згідно п.1.5 Порядку ведення державного обліку водокористування, затвердженого наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 16.03.2015 №78, щорічно, не пізніше 01 лютого наступного за звітним роком подавати звіти  про використання води за формою 2ТП-водгосп (річна) в Дністровське басейнове управління водних ресурсів (м. Івано-Франківськ, вул. Ак. Сахарова, 23а, тел (0342) 52 34 83).

Умови спеціального водокористування Держгеонадра

Держгеонадра на заміну листа від 09.04.2021 № 5495/10/10-21 стосовно надання дозволу на спеціальне водокористування Отинійського комбінату комунальних підприємств (код ЄДРПОУ 03345946, с. Отинія,
вул. Розметенці, 7, Івано-Франківська обл.) (лист Сектору від 02.04.2021
№ 59/ІФ/21-21, вхідний Держгеонадра від 05.04.2021 № 1451/01/10-1-21) та вважає за можливе видати дозвіл на термін п’ять років для водозабору в
с. Струпків, (каптовані джерела № 1, (48042ʹ22ʺ ПнШ, 24048ʹ32ʺ СхД), № 2, (48042ʹ23ʺ ПнШ, 24048ʹ33ʺ СхД), № 3, (48042ʹ24ʺ ПнШ, 24048ʹ33ʺ СхД), Івано-Франківська обл., з водовідбору з підземних вод в загальному обсязі 657,28 м3/добу (239,91 тис. м3/рік), що складається з 3 каптованих джерел, при обов’язковому виконанні таких умов:

1. Застосування води для питних потреб тільки при відповідності якості води до вимог ДСанПіН 2.2.4-171-10.

2. Вести регулярний облік відбору води, її якості та глибин рівня у водозабірній споруді.

3. Обов’язкова наявність огорож зон суворого санітарного режиму І поясу, наявність водомірів, кранів для відбору проб води.

4. Дотримання санітарно-технічних норм з утримування експлуатаційної водозабірної споруди та водонесучих комунікацій, не перевищувати рекомендованого експлуатаційного дебіту водозабірних споруд.

5. Буріння нових свердловин та будівництво об'єктів, які можуть учинити негативний вплив на якість підземних вод, проводити відповідно до проектів, складених та погоджених за встановленим порядком.

6. Відповідно до статті 17 Закону України «Про питну воду та питне водопостачання» та статті 19 Кодексу України про надра, у разі використання підземних вод для питного водопостачання суб’єкт господарювання повинен одержати спеціальний дозвіл на користування надрами, з урахуванням особливостей, передбачених статтею 23 Кодексу України про надра.

7. Дотримуватись вимог абзацу 7 пункту 12 Порядку здійснення державного моніторингу вод, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.09.2018 № 758.

8. Надавати щорічно до 20 січня наступного за звітним роком дані режимних спостережень, відомості про фактичний водовідбір та результати хімічних аналізів за формою 7-ГР Львівській ГРЕ ДП НАК «Надра України» «Західукргеологія» (м. Львів, вул. Героїв УПА, 33, тел. (03141) 231-22) та ДНВП «Геоінформ України» (03057, м. Київ, вул. Антона Цедіка, 16).

Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Вести облік водокористування та водовідведення постійно Раціональне використання водних ресурсів
2 Дотримуватись нормативів гранично допустимих скидів забруднюючих речовин постійно Охорона поверхневих вод від забруднення
3 Відбір проб води на хімічний аналіз 1 раз в квартал Охорона поверхневих вод від забруднення