Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №77/ЖТ/49д-21 від 16.04.2021
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Юридична особа
Найменування
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОМЕЛЯНІВСЬКИЙ КАР’ЄР" (ТОВ "ОМКАР")
Ідентифікаційні дані
00292400
Місце реєстрації
ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ, КОРОСТЕНСЬКИЙ РАЙОН, село ГОРЩИК, вул. ЦЕНТРАЛЬНА, буд. 71
Контактні відомості
Телефон: +38-(041)-246-1660
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Сектор у Житомирській області Держводагентства
Номер та дата видачі
№77/ЖТ/49д-21 від 16.04.2021
Строк дії
з 16.04.2021 по 16.04.2024
Поточний стан
діючий
Форма дозволу
паперова
Регіон водокористування
ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
  • Питні і санітарно-гігієнічні потреби
  • Виробничі потреби
  • Використання води для: протипожежних потреб, потреб зовнішнього благоустрою територій міст та інших населених пунктів, пилозаглушення у шахтах і кар'єрах
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
Підземний водоносний горизонт- артсвердловина № 1, розташована за межами села Горщик Коростенського району, Житомирської області. Річка Уж, притока р. Прип’ять, район річкового басейну Дніпро
Код типу джерела водопостачання
(60) Підземний водоносний горизонт
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/ДНЕПР/0981/0028/Р.УЖ
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.4.52 р. Уж
Тип водокористування
Забір з підземних джерел
Розшифровка типу водокористування
Підземні джерела
Фактичне місце здійснення діяльності
Кар’єр розташований за межами села Горщик Коростенського району, Житомирської області. Річка Уж, притока р. Прип’ять, район річкового басейну Дніпро. Забір кар’єрної води здійснюється 1-м насосом марки К20/30, продуктивністю 20 м3/годину та 2-ма насосами марки 160/30, продуктивністю 160 м3/годину кожен
Код типу джерела водопостачання
(61) Шахта, рудник, нафтопромисел, кар’єр
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/ДНЕПР/0981/0028/Р.УЖ
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.4.52 р. Уж
Тип водокористування
Забір з підземних джерел
Розшифровка типу водокористування
Кар'єрна
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): 1673.63 607.102
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) - -
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) 1673.63 607.102
Р.УЖ 1673.63 607.102
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 1082.93 226.583
з поверхневих джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на використання води для: протипожежних потреб, потреб зовнішнього благоустрою територій міст та інших населених пунктів, пилозаглушення у шахтах і кар'єрах - -
з підземних джерел: 1082.93 226.583
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 23.22 5.851
- на виробничі потреби 6.41 1.191
- на використання води для: протипожежних потреб, потреб зовнішнього благоустрою територій міст та інших населених пунктів, пилозаглушення у шахтах і кар'єрах 1053.30 219.541
від іншого водокористувача: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на використання води для: протипожежних потреб, потреб зовнішнього благоустрою територій міст та інших населених пунктів, пилозаглушення у шахтах і кар'єрах - -
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
Скид зворотних (стічних) вод від господарсько-побутових та виробничих потреб здійснюється у вигріб, за межами села Горщик Коростенського району, Житомирської області
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(84) Вигріб
Назва приймача зворотних (стічних) вод
Категорія зворотних (стічних) вод
  • господарсько-побутові
  • виробничі
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/ДНЕПР/0981/0028/Р.УЖ
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.4.52 р. Уж
Тип водовідведення
Водовідведення у вигріб
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
Випуск № 1 - скид кар’єрних вод у струмок без назви, праву притоку р. Могилянка, притоку р. Уж, район річкового басейну Дніпро. Випуск № 1 розташований за межами с. Горщик Коростенського району, Житомирської області
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(20) Річка
Назва приймача зворотних (стічних) вод
Категорія зворотних (стічних) вод
  • кар'єрні
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/ДНЕПР/0981/0028/0181/Р.МОГИЛЯНКА
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.4.52 р. Уж
Тип водовідведення
Водовідведення у поверхневий водний об'єкт
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Допустимий обсяг скидання (м3/год)
43,44
Допустимий обсяг скидання (тис. м3/рік)
380,519
Фактичний обсяг скидання (м3/год)
26,76
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується Фактична концентрація, мг/дм3 Фактичний скид, г/год Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 ГДС, г/год ГДС, перераховані у т/рік
Азот амонійний 0.25 6.69 0.29 12.60 0.110
БСК5 2.17 58.07 2.24 97.31 0.852
ХСК 14.58 390.16 14.8 642.91 5.632
Завислі речовини 4.92 131.66 5.0 217.2 1.903
Нафтопродукти 0.00 0.00 0.05 2.17 0.019
Нітрати 2.95 78.94 3.85 167.24 1.465
Нітрити 0.042 1.12 0.069 3.00 0.026
Сульфати 57.48 1538.16 67.8 2945.23 25.799
Фосфати 0.058 1.55 0.068 2.95 0.026
Хлориди 26.28 703.25 32.7 1420.49 12.443
Залізо загальне 0,185 4,95 0,200 8,69 0,076
Мінералізація 299,83 8023,45 324,0 14074,56 16,530
Інші показники та характеристики зворотних (стічних) вод
1. Плаваючі домішки- відсутні; 2. Запах, присмак- менше 1 балу; 3. Колір (прозорість) -> 20 см; 4. Температура- не більше 5 град С від природної температури; 5. Ракція (рН)- 6,5-8,5; 6. Кисень розчинений- не менше 4 мгО2/дм3; 7. Колі-індекс- -; 8. Коліфаги- менше 100 в 1 л; 9. Лактозопозитивні кишкові палички - відсутні; 10. Життєдайні яйця гельмінтів- відсутні; 11. Клас токчисності- 1; Рівень токсичності- нетоксична
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача - -
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води - -
Передача води, усього (у т.ч.): - -
- населенню - -
- вторинним водокористувачам (без використання) - -
- вторинним водокористувачам (після використання) - -
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): 1068.44 387.044
- у поверхневий водний об'єкт 1042.52 380.519
- на поля фільтрації - -
- передача іншому водокористувачу - -
- у накопичувач - -
- у вигріб 25.92 6.525
- в інший приймач - -
Використання води в системах водопостачання: 5066.67 1276.8
- оборотного 5066.67 1276.800
- повторного - -
Втрати в системах водопостачання - -

Умови спеціального водокористування

1. Застосування води для питних потреб тільки при відповідності якості води до вимог ДСанПіН 2.2.4-171-10.

2. Вести регулярний облік відбору води, її якості та глибин рівня у водозабірній споруді.

3. Обов’язкова наявність огорож зон суворого санітарного режиму І поясу, наявність водомірів, кранів для відбору проб води.

4. Дотримання санітарно-технічних норм з утримування експлуатаційної водозабірної споруди та водонесучих комунікацій, не перевищувати рекомендованого експлуатаційного дебіту водозабірної споруди.

5. Буріння нових свердловин та будівництво об'єктів, які можуть учинити негативний вплив на якість підземних вод, проводити відповідно до проектів, складених та погоджених за встановленим порядком.

6. Відповідно до статті 17 Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення» та статті 19 Кодексу України про надра, у разі використання підземних вод для питного водопостачання суб’єкт господарювання повинен одержати спеціальний дозвіл на користування надрами, з урахуванням особливостей, передбачених статтею 23 Кодексу України про надра.

7. Надавати щорічно до 20 січня наступного за звітним роком дані режимних спостережень, відомості про фактичний водовідбір та результати хімічних аналізів за формою 7-ГР Київській ГГЕ (02088, м. Київ, пров. Геофізиків, 10) та ДНВП «Геоінформ України» (03057, м. Київ, вул. Антона Цедіка, 16).

8. Дотримувати вимог водоохоронного законодавства, зокрема статті 44 Водного кодексу України щодо обов’язків водокористувачів;

9. Своєчасно сплачувати рентну плату за спеціальне водокористування, згідно податкового законодавства 

Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Дотримувати встановлених лімітів забору та використання води Постійно Раціональне використання водних ресурсів
2 Здійснювати ведення первинного обліку водокористування Постійно Раціональне використання водних ресурсів
3 Утримувати в належному стані зони санітарної охорони навколо джерел водопостачання та прибережних захисних смуг вздовж річок Постійно Забезпечення дотримання санітарних норм при експлуатації водогосподарських об’єктів
4 Проводити відбір проб води з артсвердловини на хімічний та бактеріологічний аналізи 1 раз на квартал Охорона підземних вод від забруднення
5 Проводити заміри рівня води в артсердловині 1 раз на квартал Охорона підземних вод від виснаження
6 Здійснювати контроль за якістю і кількістю скинутих у водні об’єкти кар’єрних вод і забруднюючих речовин та якістю поверхневих вод у контрольних створах 1 раз на квартал Охорона поверхневих вод від забруднення
7 Дотримувати встановлених нормативів гранично-допустимого скиду забруднюючих речовин Постійно Охорона поверхневих вод від забруднення
8 Своєчасно подавати до Басейнового управління водних ресурсів річки Прип’ять звіт про використання води за формою № 2ТП-водгосп (річна) Щорічно, не пізніше 01 лютого наступного за звітним року Ведення державного водообліку
9 Здійснювати спеціальне водокористування лише за наявності дозволу Постійно Раціональне використання водних ресурсів