Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №132/ВН/49д-21 від 14.04.2021
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Фізична особа підприємець
ПІБ
ЧАБАНЕНКО ВОЛОДИМИР ГРИГОРОВИЧ
Ідентифікаційні дані
РНОКПП:1812721618
Паспорт: №АА 566311 виданий: Ленінським РВ УМВС України у Вінницькій області від 22.09.1997 року
Керівник водокористувача
Не зазначено
Місце реєстрації
22735, ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ, Персональні дані приховані
Контактні відомості
Персональні дані приховані
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Сектор у Вінницькій області Держводагентства
Номер та дата видачі
№132/ВН/49д-21 від 14.04.2021
Строк дії
з 14.04.2021 по 14.04.2024
Поточний стан
діючий
Форма дозволу
паперова
Регіон водокористування
ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
  • Рибогосподарські потреби – поповнення за рахунок скиду
  • Рибогосподарські потреби – поповнення за рахунок фільтрації та випаровування
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
Ставок площею 5,0623 га та об’ємом 54,4 тис. куб м., розташований за межами с. Купчинці Дашівської селищної ради Гайсинського району Вінницької області на річці Лиса Липа, ліва притока річки Соб, ліва притока річки Південний Буг, район басейну річки Південний Буг.
Код типу джерела водопостачання
(20) Річка
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/Ю.БУГ/0395/0050/Р.СОБ-50
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.4.0.04 р. Південний Буг від гирла р. Сільниця до гирла р. Синюха
Тип водокористування
Забір з поверхневих джерел
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): 3052.2 62.7
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) 3052.2 62.7
Р.СОБ-50 3052.2 62.7
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) - -
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 3052.2 62.7
з поверхневих джерел: 3052.2 62.7
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на рибогосподарські потреби – поповнення за рахунок фільтрації та випаровування 30.0 8.3
- на рибогосподарські потреби – поповнення за рахунок скиду 3022.2 54.4
з підземних джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на рибогосподарські потреби – поповнення за рахунок фільтрації та випаровування 0 0
- на рибогосподарські потреби – поповнення за рахунок скиду 0 0
від іншого водокористувача: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на рибогосподарські потреби – поповнення за рахунок фільтрації та випаровування 0 0
- на рибогосподарські потреби – поповнення за рахунок скиду 0 0
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
Випуск у річку Лиса Липа, ліва притока річки Соб, ліва притока річки Південний Буг, район басейну річки Південний Буг, за межами с. Купчинці Дашівської селищної ради Гайсинського району Вінницької області із ставка площею 5,0623 га та об’ємом 54,4 тис. куб м.
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(20) Річка
Назва приймача зворотних (стічних) вод
20/ЧЕР/Ю.БУГ/0395/0050/Р.СОБ-50
Категорія зворотних (стічних) вод
  • з рибогосподарських ставків
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/Ю.БУГ/0395/0050/Р.СОБ-50
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.4.0.04 р. Південний Буг від гирла р. Сільниця до гирла р. Синюха
Тип водовідведення
Водовідведення у поверхневий водний об'єкт
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Допустимий обсяг скидання (м3/год)
151.11
Допустимий обсяг скидання (тис. м3/рік)
54.4
Фактичний обсяг скидання (м3/год)
151.11
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується Фактична концентрація, мг/дм3 Фактичний скид, г/год Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 ГДС, г/год ГДС, перераховані у т/рік
Азот амонійний 0.16 24.18 0.16 24.18 0.0087
БСК5 2.4 362.66 2.4 362.66 0.1306
ХСК 13.7 2070.21 13.7 2070.21 0.7453
Завислі речовини 5 755.55 5 755.55 0.2720
Нафтопродукти 0.031 4.68 0.031 4.68 0.0017
Нітрати 1.72 259.91 1.72 259.91 0.0936
Нітрити 0.06 9.07 0.06 9.07 0.0033
Сульфати 33.8 5107.52 33.8 5107.52 1.8387
Фосфати 0.18 27.20 0.18 27.20 0.0098
Хлориди 48.8 7374.17 48.8 7374.17 2.6547
Мінералізація води 525 79332.75 525 79332.75 28.5598
Інші показники та характеристики зворотних (стічних) вод
Розчинений кисень >4мг/дм3-----6,8мг/дм3; водневий показник (рН)--6,5---8,5----7,97; температура 2-3С.
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача - -
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води 0 0
Передача води, усього (у т.ч.): - -
- населенню - -
- вторинним водокористувачам (без використання) - -
- вторинним водокористувачам (після використання) - -
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): 3626.6 54.4
- у поверхневий водний об'єкт 3626.6 54.4
- на поля фільтрації - -
- передача іншому водокористувачу - -
- у накопичувач - -
- у вигріб - -
- в інший приймач - -
Використання води в системах водопостачання: 0 0
- оборотного 0 0
- повторного 0 0
Втрати в системах водопостачання 0 0

Умови спеціального водокористування

1. Дотримуватись вимог водного законодавства, зокрема, статті 44 Водного кодексу України.

2. Облік забраних і скинутих вод здійснювати побічним методом.

3. Лабораторний контроль за якісним станом скинутих вод здійснювати перед кожним випуском води із водосховища у лабораторії, акредитованій на гідрохімічний аналіз скидів.

4. Підтримання санітарних витрат у річку.  У зв'язку з низьким об'ємом річного стоку в останні роки пропонується при спрацюванні води із ставка здійснювати не повний випуск води.

5.Здійснення невідкладних заходів щодо запобігання стихійному лиху, спричиненому шкідливою дією вод, і ліквідації його наслідків.

6. Запобігання виникненню гідродинамічних аварій.

7. Експлуатацію водного об’єкта здійснювати при наявності режиму його роботи.

8. Оформити право користування гідротехнічною спорудою.

9. Згідно з «Порядком ведення державного обліку водокористування», затвердженим наказом Мінприроди від 16.03.2015 № 78 та наказом Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України «Про затвердження Змін до Порядку ведення державного обліку водокористування та Порядку функціонування модуля «Подання звіту про використання води в електронній формі» Порталу електронних послуг Державного агентства водних ресурсів України від 18.12.2020 N 375, щорічно, не пізніше ніж 1 лютого року, наступного за звітним періодом, надавати звіт про використання води за формою 2ТП-водгосп (річна) до Басейнового управління водних ресурсів річки Південний Буг.

10. Дозвіл виданий з урахуванням усіх місць водокористування та водовідведення на території Вінницької області. При зміні інформації про місце здійснення діяльності чи умов водокористування та водовідведення необхідно отримати новий дозвіл, а даний дозвіл підлягає анулюванню (статті 49, 55 Водного кодексу України).

Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Забезпечувати у нижньому б’єфі ставка площею 5,0623 га постійні санітарно-екологічні витрати у розмірі 217,2 тис.м3/рік (7,0 л/секунду) постійно Забезпечення водності річки Лиса Липа (басейн Південного Бугу)
2 Здійснювати користування водним об’єктом з дотриманням вимог статті 51 Водного кодексу України. постійно Збереження та раціональне використання водних ресурсів.
3 Застосовувати технології риборозведення, які не призводять до забруднення водойми, не допускати її забруднення та засмічення. постійно Поліпшення якості водних ресурсів.
4 Дотримуватись режиму обмеженої господарської діяльності в прибережних захисних смугах (стаття.89 Водного кодексу України). постійно Охорона поверхневих вод від виснаження та забруднення.
5 Експлуатацію водоскидних споруд здійснювати лише за умови оснащення їх рибозахисними пристроями. постійно Збереження водних живих ресурсів та поліпшення якості водних ресурсів.
6 У разі маловоддя, загрози виникнення епідемій та інших випадках права водокористувача можуть бути обмежені у відповідності до статті 45 Водного кодексу України у дуже маловодний рік, при низькому об’ємі річного стоку Збереження та раціональне використання водних ресурсів.