Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №75/ЖТ/49д-21 від 16.04.2021
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Юридична особа
Найменування
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРОСТЕНЬ АГРО"
Ідентифікаційні дані
40337555
Місце реєстрації
ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ, КОРОСТЕНСЬКИЙ РАЙОН, село КАЛИНІВКА, вул. Центральна, буд. 8
Контактні відомості
Телефон: +38-(067)-577-3772
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Сектор у Житомирській області Держводагентства
Номер та дата видачі
№75/ЖТ/49д-21 від 16.04.2021
Строк дії
з 16.04.2021 по 16.04.2024
Поточний стан
діючий
Форма дозволу
паперова
Регіон водокористування
ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
  • Виробничі потреби
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
Поверхневий водозабір № 1- річка Жерев, ліва притока р.Уж, район річкового басейну Дніпро. Забір води здійснюється за допомогою мотопомпи продуктивністю 66,6 м3/годину, за межами смт. Білокоровичі Олевського району, Житомирської області
Код типу джерела водопостачання
(20) Річка
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/ДНЕПР/0981/0028/0118/Р.ЖЕРЕВ
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.4.52 р. Уж
Тип водокористування
Забір з поверхневих джерел
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Фактичне місце здійснення діяльності
Поверхневий водозабір № 2- річка Славута, права притока р.Уж, район річкового басейну Дніпро. Забір води здійснюється за допомогою мотопомпи продуктивністю 66,6 м3/годину, за межами с. Білошиці Коростенського району, Житомирської області
Код типу джерела водопостачання
(20) Річка
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/ДНЕПР/0981/0028/0180/Р.СЛАВУТА
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.4.52 р. Уж
Тип водокористування
Забір з поверхневих джерел
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Фактичне місце здійснення діяльності
Поверхневий водозабір № 3- річка Перга, права притока р. Уборть, район річкового басейну Дніпро. Забір води здійснюється за допомогою мотопомпи продуктивністю 66,6 м3/годину, за межами с. Жубровичі Олевського району, Житомирської області
Код типу джерела водопостачання
(20) Річка
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/ДНЕПР/0981/0280/0156/Р.ПЕРГА
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.4.51 р. Уборть від витоку до державного кордону
Тип водокористування
Забір з поверхневих джерел
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Фактичне місце здійснення діяльності
Поверхневий водозабір № 4- річка Могилянка, ліва притока р.Уж, район річкового басейну Дніпро. Забір води здійснюється за допомогою мотопомпи продуктивністю 66,6 м3/годину, за межами с. Поліське Коростенського району, Житомирської області
Код типу джерела водопостачання
(20) Річка
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/ДНЕПР/0981/0028/0181/Р.МОГИЛЯНКА
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.4.52 р. Уж
Тип водокористування
Забір з поверхневих джерел
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Фактичне місце здійснення діяльності
Поверхневий водозабір № 5- річка Уж, притока р. Прип’ять, район річкового басейну Дніпро. Забір води здійснюється за допомогою мотопомпи продуктивністю 66,6 м3/годину, за межами с. Поліське Коростенського району, Житомирської області
Код типу джерела водопостачання
(20) Річка
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/ДНЕПР/0981/0028/Р.УЖ
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.4.52 р. Уж
Тип водокористування
Забір з поверхневих джерел
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): 24.39 5.13
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) 24.39 5.13
Р.ЖЕРЕВ 6.9 1.45
Р.СЛАВУТА 9.00 1.89
Р.ПЕРГА 6.90 1.45
Р.МОГИЛЯНКА 0.71 0.15
Р.УЖ 0.88 0.19
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) - -
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 24.39 5.13
з поверхневих джерел: 24.39 5.13
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби 24.39 5.13
- на інші потреби - -
з підземних джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на інші потреби - -
від іншого водокористувача: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на інші потреби - -
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Відомості відсутні
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача - -
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води - -
Передача води, усього (у т.ч.): - -
- населенню - -
- вторинним водокористувачам (без використання) - -
- вторинним водокористувачам (після використання) - -
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): - -
- у поверхневий водний об'єкт - -
- на поля фільтрації - -
- передача іншому водокористувачу - -
- у накопичувач - -
- у вигріб - -
- в інший приймач - -
Використання води в системах водопостачання: 0 0
- оборотного - -
- повторного - -
Втрати в системах водопостачання - -

Умови спеціального водокористування

1. Дотримувати вимог водоохоронного законодавства, зокрема статті 44 Водного кодексу України щодо обов’язків водокористувачів;

2. Своєчасно сплачувати рентну плату за спеціальне водокористування, згідно податкового законодавства;

3. Дотримуватися обмеженої  господарської  діяльності у прибережних захисних смугах уздовж річок, навколо водойм, не допускати розорювання земель, зберігання та застосування пестицидів і добрив;

4. Забезпечити дотримання санітарно-екологічного попуску на нижче розташовану ділянку водотоку

Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Дотримувати встановлених лімітів забору та використання води Постійно Раціональне використання водних ресурсів
2 Здійснювати ведення первинного обліку водокористування Постійно Раціональне використання водних ресурсів
3 Утримувати в належному стані прибережні захисні смуги вздовж річок та навколо водойм Постійно Забезпечення дотримання санітарних норм при експлуатації водогосподарських об’єктів
4 Не допускати попадання агрохімікатів у поверхневі водні об’єкти Постійно Охорона поверхневих вод від забруднення
5 Своєчасно подавати до Басейнового управління водних ресурсів річкиПрип’ять звіт про використання води за формою № 2ТП-водгосп (річна) Щорічно, не пізніше 01 лютого наступного за звітним року Ведення державного водообліку
6 Здійснювати спеціальне водокористування лише за наявності дозволу Постійно Раціональне використання водних ресурсів