Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №43/КР/49д-21 від 16.04.2021
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Юридична особа
Найменування
ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "МЕЖИРІЦЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД" ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРМЕДПРОМ"
Ідентифікаційні дані
00374999
Місце реєстрації
26510, КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ, ГОЛОВАНІВСЬКИЙ РАЙОН, село МЕЖИРІЧКА, вул. ЗАВОДСЬКА, буд. 1
Контактні відомості
Телефон: +38-(052)-522-1376
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Сектор у Кіровоградській області Держводагентства
Номер та дата видачі
№43/КР/49д-21 від 16.04.2021
Строк дії
з 16.04.2021 по 16.04.2024
Поточний стан
діючий
Форма дозволу
паперова
Регіон водокористування
КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
 • Питні і санітарно-гігієнічні потреби
 • Виробничі потреби
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
Забір поверхневих вод з р. Кайнара правої притоки р. Циганка, правої притоки р. Ятрань, правої притоки р. Синюха басейну р. Південний Буг с. Межирічка, Голованівський район, Кіровоградська область
Код типу джерела водопостачання
(20) Річка
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/Ю.БУГ/0196/0066/0023/0004/Р.КАЙНАРА
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.4.0.06 р. Синюха (включаючи р. Велика Вись)
Тип водокористування
Забір з поверхневих джерел
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Фактичне місце здійснення діяльності
Свердловина № 1, с. Межирічка. Голованівський район, Кіровоградська область, басейн р. Кайнара правої притоки р. Циганка, правої притоки р. Ятрань, правої притоки р. Синюха басейну р. Південний Буг
Код типу джерела водопостачання
(60) Підземний водоносний горизонт
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/Ю.БУГ/0196/0066/0023/0004/Р.КАЙНАРА
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.4.0.06 р. Синюха (включаючи р. Велика Вись)
Тип водокористування
Забір з підземних джерел
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): 2191.653 438.596
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) 2176.5 435.3
Р.КАЙНАРА 2176.5 435.3
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) 15.153 3.296
Р.КАЙНАРА 15.153 3.296
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 2191.653 438.596
з поверхневих джерел: 2176.5 435.3
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби 2176.5 435.3
- на інші потреби - -
з підземних джерел: 15.153 3.296
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 4.350 1.175
- на виробничі потреби 10.803 2.121
- на інші потреби - -
від іншого водокористувача: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на інші потреби - -
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
у межах с. Межирічка, Голованівський район, Кіровоградська область
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(20) Річка
Назва приймача зворотних (стічних) вод
р. Кайнара
Категорія зворотних (стічних) вод
 • виробничі
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/Ю.БУГ/0196/0066/0023/0004/Р.КАЙНАРА
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.4.0.06 р. Синюха (включаючи р. Велика Вись)
Тип водовідведення
Водовідведення у поверхневий водний об'єкт
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Допустимий обсяг скидання (м3/год)
38.0
Допустимий обсяг скидання (тис. м3/рік)
182.400
Фактичний обсяг скидання (м3/год)
38.0
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується Фактична концентрація, мг/дм3 Фактичний скид, г/год Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 ГДС, г/год ГДС, перераховані у т/рік
Азот амонійний 0.65 +0.247 +0.0065 +0.247 +0.00119
БСК5 12.5 +4.750 +0.1250 +4.750 +0.02280
ХСК 38.0 +14.440 +0.3800 +14.440 +0.06931
Завислі речовини 22.0 +8.360 +0.2200 +8.360 +0.04013
Нафтопродукти 0.3 +0.114 +0.0030 +0.114 +0.00055
Нітрати 5.2 +1.976 +0.0520 +1.976 +0.00948
Нітрити 0.103 +0.039 +0.0010 +0.039 +0.00018
Сульфати 98.0 +37.240 +0.9800 +37.240 +0.17875
Фосфати 2.3 +0.874 +0.0230 +0.874 +0.00420
Хлориди 86.2 +32.756 +0.8620 +32.756 +0.15723
Інші показники та характеристики зворотних (стічних) вод
1) розчинений кисень: не менше 4,0 мг/л; 2) водневий показник (рН): 6,5-8,5; 3)температура: ≤3С прирощення.
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
у межах с. Межирічка, Голованівський район, Кіровоградська область
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(20) Річка
Назва приймача зворотних (стічних) вод
р. Кайнара
Категорія зворотних (стічних) вод
 • виробничі
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/Ю.БУГ/0196/0066/0023/0004/Р.КАЙНАРА
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.4.0.06 р. Синюха (включаючи р. Велика Вись)
Тип водовідведення
Водовідведення у поверхневий водний об'єкт
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Допустимий обсяг скидання (м3/год)
40.38
Допустимий обсяг скидання (тис. м3/рік)
193.800
Фактичний обсяг скидання (м3/год)
40.38
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується Фактична концентрація, мг/дм3 Фактичний скид, г/год Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 ГДС, г/год ГДС, перераховані у т/рік
Азот амонійний 0.65 +0.262 +0.0065 +0.262 +0.00126
БСК5 12.5 +5.048 +0.1250 +5.048 +0.02423
ХСК 38.0 +15.344 +0.3800 +15.344 +0.07364
Завислі речовини 22.0 +8.884 +0.2200 +8.884 +0.04264
Нафтопродукти 0.3 +0.121 +0.0030 +0.121 +0.00058
Нітрати 5.2 +2.100 +0.0520 +2.100 +0.01008
Нітрити 0.103 +0.040 +0.0010 +0.040 +0.00019
Сульфати 98.0 +39.572 +0.9800 +39.572 +0.18992
Фосфати 2.3 +0.929 +0.0230 +0.929 +0.00446
Хлориди 86.2 +34.808 +0.8620 +34.808 +0.16706
Інші показники та характеристики зворотних (стічних) вод
1) розчинений кисень: не менше 4,0 мг/л; 2) водневий показник (рН): 6,5-8,5; 3)температура: ≤3С прирощення.
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
за межами с. Межирічка, Голованівський район, Кіровоградська область
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(83) Поля фільтрації
Назва приймача зворотних (стічних) вод
На поля фільтрації
Категорія зворотних (стічних) вод
 • господарсько-побутові
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/Ю.БУГ/0196/0066/0023/0004/Р.КАЙНАРА
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.4.0.06 р. Синюха (включаючи р. Велика Вись)
Тип водовідведення
Водовідведення на поля фільтрації
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача - -
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води - -
Передача води, усього (у т.ч.): - -
- населенню - -
- вторинним водокористувачам (без використання) - -
- вторинним водокористувачам (після використання) - -
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): 2199.03 440.111
- у поверхневий водний об'єкт 1881.000 376.200
- на поля фільтрації 318.030 63.911
- передача іншому водокористувачу - -
- у накопичувач - -
- у вигріб - -
- в інший приймач - -
Використання води в системах водопостачання: 0.586 0.078
- оборотного 0.586 0.078
- повторного - -
Втрати в системах водопостачання - -

Умови спеціального водокористування

. Дотримуватися ліміту водокористування та водовідведення.

2. Скидати стічні води, використовуючи рельєф місцевості, заборонено.

3. Дотримуватися вимог водного законодавства, зокрема статті 44 Водного кодексу України щодо обов'язків водокористувачів.

4. Щорічно, не пізніше 1 лютого наступного за звітним року подавати звіт за формою 2-ТП-водгосп (річна) до Регіонального офісу водних ресурсів у Кіровоградській області (25022, м. Кропивницький, вул. Дворцова, 32/29, тел/факс: 244633).

5. При змінах у водокористуванні одержати новий дозвіл на спеціальне водокористування.

Умови спеціального водокористування Держгеонадра

Державна служба геології та надр України  для водозабору, який складається з свердловини № 1, (480 24` 35,52`` ПнШ, 300 29` 13,38`` СхД) вважає за можливе видати дозвіл на термін п’ять років з метою забору підземних вод в загальному обсязі, що не перевищує 15,153 м3/добу (3,296 тис. м3/рік).

Під час експлуатації свердловин дотримуватись таких умов:

 1. дотримуватись вимог чинного законодавства України щодо використання та охорони надр та норм ДСанПіН 2.2.4-171-10;
 2. регулярний облік води, яка відбирається, її якості, глибини рівня у водозабірній споруді;
 3. обов’язкова наявність на водозабірних спорудах пристроїв обліку спожитої води;
 4. дотримання санітарно-технічних норм з утримання експлуатаційної водозабірної споруди та водонесучих комунікацій;
 5. забороняється забруднення підземних вод стічними водами та твердими відходами, нафтопродуктами, пестицидами, міндобривами та хімічними речовинами;
 6. дотримуватися вимог Водного кодексу України;
 7. дотримуватися постанови Кабінету Міністрів України від 18.12.1998 № 2024 «Про правовий режим зон санітарної охорони водних об'єктів» та Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення», стосовно режиму зон санітарної охорони підземних вод від забруднення;
 8. використання надр у відповідності до статтей 19, 23 Кодексу України про надра;

9. щорічно до 20 січня надавати до ДП «Центрукргеологія» та ДНВП «Геоінформ України» (03057, м. Київ, вул. Антона Цедіка, 16, тел. (044) 456-60-61, 455-60-75) звіт по формі № 7-гр (підземні води).

 

Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Раціонально використовувати водні ресурси та систематично вести первинний облік водокористування Постійно Охорона підземних вод від виснаження
2 Утримувати в належному санітарному стані зони санітарної охорони водозаборів Постійно Охорона підземних вод від забруднення
3 Утримувати в належному стані місця скидання зворотних вод Постійно Охорона підземних та поверхневих вод від забруднення
4 Дотримуватись нормативів гранично-допустимих скидів Постійно Охорона поверхневих вод від забруднення