Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №30/ЗК/49д-21 від 16.04.2021
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Юридична особа
Найменування
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЖАЙВОРОНОК-ПАЧІРТА"
Ідентифікаційні дані
37391036
Місце реєстрації
90202, ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ, місто БЕРЕГОВЕ, вул. ШЕВЧЕНКА, буд. 121
Контактні відомості
Телефон: +38-(031)-414-3407
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Сектор у Закарпатській області Держводагентства
Номер та дата видачі
№30/ЗК/49д-21 від 16.04.2021
Строк дії
з 16.04.2021 по 16.04.2024
Поточний стан
діючий
Форма дозволу
паперова
Регіон водокористування
ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
  • Питні і санітарно-гігієнічні потреби
  • Виробничі потреби
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
Свердловина № 2-Ц, продуктивність - 150,0 м.куб/добу, розташована на території об’єкту водокористування, м. Берегове, Закарпатської області, р. Серне, басейн р. Латориця
Код типу джерела водопостачання
(60) Підземний водоносний горизонт
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/ДУНАЙ/1218/0550/0090/0064/0010/Р.СЕРНЕ
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.3.1.02 р. Латориця від витоку до державного кордону
Тип водокористування
Забір з підземних джерел
Розшифровка типу водокористування
Підземні джерела
Фактичне місце здійснення діяльності
Забір з підземних джерел Берегівського родовища термальних мінеральних вод: свердловина № 15-Т, продуктивність - 2,3 л/с, свердловина № 15-Т/Д (дублер), продуктивність - 2,08 л/с, розташовані на території об’єкту водокористування м. Берегове, Закарпатської області, басейн р. Латориця
Код типу джерела водопостачання
(60) Підземний водоносний горизонт
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/ДУНАЙ/1218/0550/0090/Р.ЛАТОРИЦЯ
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.3.1.02 р. Латориця від витоку до державного кордону
Тип водокористування
Забір з підземних джерел
Розшифровка типу водокористування
Підземні джерела
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): 286.692 74.924
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) - -
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) 286.692 74.924
Р.СЕРНЕ (прісна) 149.942 43.073
Р.ЛАТОРИЦЯ (термальна) 136.750 31.851
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 286.692 74.924
з поверхневих джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на інші потреби - -
з підземних джерел: 286.692 74.924
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 1.010 0.360
- на виробничі потреби 285.682 74.564
- на інші потреби - -
від іншого водокористувача: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на інші потреби - -
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
Поверхневий водний об’єкт - кан. Верке, після очищення на спорудах повної біологічної очистки "БІОТАЛ" потужністю 40,0 м.куб/добу (14,600 тис. м.куб/рік) та нормативно-чистих зворотних вод від термальних басейнів, після змішування та механічної очистки (відстійник) /у межах населеного пункту м. Берегове, Закарпатської області
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(50) Канал, яким забирається вода з природного водного об’єкта
Назва приймача зворотних (стічних) вод
Канал
Категорія зворотних (стічних) вод
  • господарсько-побутові
  • виробничі
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/ДУНАЙ/1218/0550/0090/0064/0010/Р.СЕРНЕ
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.3.1.02 р. Латориця від витоку до державного кордону
Тип водовідведення
Водовідведення у поверхневий водний об'єкт
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Допустимий обсяг скидання (м3/год)
5,279
Допустимий обсяг скидання (тис. м3/рік)
29,389
Фактичний обсяг скидання (м3/год)
2,437
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується Фактична концентрація, мг/дм3 Фактичний скид, г/год Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 ГДС, г/год ГДС, перераховані у т/рік
Азот амонійний 0.41 1.00 0.30 1.58 0.009
БСК5 15.00 36.54 15.00 79.17 0.441
ХСК 30.20 73.57 30.00 158.34 0.882
Завислі речовини 15.90 38.73 15.00 79.17 0.441
Нафтопродукти 0.30 0.73 0.30 1.58 0.009
Нітрати 1.30 3.17 45.00 237.51 1.323
Нітрити 0.10 0.24 3.30 17.42 0.097
Сульфати 316.90 771.97 316.90 1672.60 9.313
Фосфати 18.00 43.85 3.50 18.47 0.103
Хлориди 1037.00 2526.13 350.00 1847.30 10.286
Залізо (загальне) 2,31 5,63 2,00 10,56 0,059
СПАР 0,39 0,95 0,39 2,06 0,011
Сухий залишок 1596,00 3887,86 1000,00 5278,00 29,389
Інші показники та характеристики зворотних (стічних) вод
1) плаваючі домішки - відсутні; 2) запах, присмак < 2Б; 3) колір (прозорість) ≥ 10 см; 4) температура ≤ 5 С прирощення; 5) реакція (рН) 6,5-8,5; 6) кисень розчинений ≥ 4 мг/дм.куб; 7) коліфаги < 100 в дм.куб; 8) лактопозитивні кишкові палички: 5000 в дм.куб; 9) життєздатні яйця гельмінтів: відсутні; 10) токсичність: не токсичні.
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
Поверхневий водний об’єкт - кан. Верке, нормативно-чистих зворотних вод від басейнів прісної води, джакузі та водолікарні /у межах населеного пункту м. Берегове, Закарпатської області
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(50) Канал, яким забирається вода з природного водного об’єкта
Назва приймача зворотних (стічних) вод
Канал
Категорія зворотних (стічних) вод
  • виробничі
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/ДУНАЙ/1218/0550/0090/0064/0010/Р.СЕРНЕ
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.3.1.02 р. Латориця від витоку до державного кордону
Тип водовідведення
Водовідведення у поверхневий водний об'єкт
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Допустимий обсяг скидання (м3/год)
3,743
Допустимий обсяг скидання (тис. м3/рік)
23,334
Фактичний обсяг скидання (м3/год)
3,049
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується Фактична концентрація, мг/дм3 Фактичний скид, г/год Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 ГДС, г/год ГДС, перераховані у т/рік
Азот амонійний 0.22 0.60 0.22 0.74 0.005
БСК5 6.50 17.70 6.50 21.73 0.152
ХСК 8.40 22.87 8.40 28.08 0.196
Завислі речовини 9.90 26.96 9.90 33.10 0.231
Нафтопродукти 0.10 0.27 0.10 0.33 0.002
Нітрати 0.50 1.36 0.50 1.67 0.012
Нітрити 0.03 0.08 0.03 0.10 0.001
Сульфати 402.80 1096.82 402.80 1346.56 9.399
Фосфати 0.05 0.14 0.05 0.17 0.001
Хлориди 372.30 1013.77 350.00 1170.05 8.167
Залізо (загальне) 0,70 1,91 0,70 2,34 0,016
СПАР 0,01 0,03 0,01 0,04 0,000
Сухий залишок 886,00 2412,58 886,00 2961,90 20,674
Інші показники та характеристики зворотних (стічних) вод
1) плаваючі домішки - відсутні; 2) запах, присмак < 2Б; 3) колір (прозорість) ≥ 10 см; 4) температура ≤ 5 С прирощення; 5) реакція (рН) 6,5-8,5; 6) кисень розчинений ≥ 4 мг/дм.куб; 7) коліфаги < 100 в дм.куб; 8) лактопозитивні кишкові палички: 5000 в дм.куб; 9) життєздатні яйця гельмінтів: відсутні; 10) токсичність: не токсичні.
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача - -
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води - -
Передача води, усього (у т.ч.): - -
- населенню - -
- вторинним водокористувачам (без використання) - -
- вторинним водокористувачам (після використання) - -
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): 216.507 52.723
- у поверхневий водний об'єкт 216.507 52.723
- на поля фільтрації - -
- передача іншому водокористувачу - -
- у накопичувач - -
- у вигріб - -
- в інший приймач - -
Використання води в системах водопостачання: 0 0
- оборотного - -
- повторного - -
Втрати в системах водопостачання - -

Умови спеціального водокористування

1. Раціонально використовувати водні ресурси.
2. Дотримуватись вимог водного законодавства, зокрема статті 44 Водного кодексу України щодо обов’язків водокористувачів.
3. Щорічно, не пізніше 01 лютого наступного за звітним роком подавати звіти за формою 2ТП-водгосп (річна) до Басейнового управління водних ресурсів річки Тиса ( 88018,
м. Ужгород, вул. Слов’янська набережна, 5).
4. Застосовувати воду для питних потреб тільки при відповідності якості води до вимог ДСанПіН 2.2.4-171-10.
5. Дотримуватись встановлених лімітів водоспоживання, вести журнали обліку водокористування.
6. Якісний склад стічних вод, які відводяться у поверхневий водний об’єкт, повинен відповідати лімітам скидання забруднюючих речовин (ГДС).
7. Скидати стічні води, використовуючи рельєф місцевості, заборонено.
8. У разі наявності чинних дозволів на спеціальне водокористування для зазначених місць водокористування, анулювати їх у місячний термін.
9. Здійснювати регулярний контроль (не менше одного раз на квартал) акредитованою лабораторією за якістю стічних вод, які скидаються у поверхневий водний об’єкт.
10. Забезпечувати безперебійну роботу очисних споруд та нормативну очистку стічних вод

Умови спеціального водокористування Держгеонадра

1. Застосування води для питних потреб тільки при відповідності якості води до вимог ДСанПіН 2.2.4-171-10.

2. Вести регулярний облік відбору води, її якості та глибин рівня у водозабірній споруді.

3. Обов’язкова наявність огорож зон суворого санітарного режиму І поясу, наявність водомірів, кранів для відбору проб води.

4. Дотримання санітарно-технічних норм з утримування експлуатаційної водозабірної споруди та водонесучих комунікацій не перевищувати рекомендованого експлуатаційного дебіту водозабірних споруд.

5. Буріння нових свердловин та будівництво об'єктів, які можуть учинити негативний вплив на якість підземних вод, проводити відповідно до проектів, складених та погоджених за встановленим порядком.

6. Відповідно до статті 17 Закону України «Про питну воду та питне водопостачання» та статті 19 Кодексу України про надра, у разі використання підземних вод для питного водопостачання суб’єкт господарювання повинен одержати спеціальний дозвіл на користування надрами, з урахуванням особливостей, передбачених статтею 23 Кодексу України про надра.

7. Дотримуватись вимог абзацу 7 пункту 12 Порядку здійснення державного моніторингу вод, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.09.2018 № 758.

8. Надавати щорічно до 20 січня наступного за звітним роком дані режимних спостережень, відомості про фактичний водовідбір та результати хімічних аналізів за формою 7-ГР Закарпатському ГГЦ Львівській ГРЕ                   ДП НАК «Надра України» «Західукргеологія» (м. Берегово, просп. Геологів, 10, тел. (03141) 231-22) та ДНВП «Геоінформ України» (03057, м. Київ,
вул. Антона Цедіка, 16) у разі необхідності.

Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Забезпечення оперативного контролю за раціональним використанням вод, забраних з підземних джерел водопостачання Постійно Дотримування вимог чинного законодавства України у сфері використання і охорони вод
2 Ведення журналів первинного обліку, контроль за дотриманням встановлених лімітів водокористування Постійно Раціональне використання вод
3 Здійснення платежів за використання природних ресурсів та забруднення навколишнього природного середовища Раз у квартал Дотримання вимог податкового законодавства
4 Забезпечити регулярний контроль за станом внутрішніх водопровідно-каналізаційних мереж, з метою виключення втрат води Постійно Зменшення втрат води
5 Перед повним скиданням термальних вод з басейнів додатково інформувати БУВР Тиси, Берегівську міську ОТГ Постійно Контроль за якісним скидом зворотних вод та води у каналі Верке
6 Забезпечення безперебійної роботи очисних споруд, дотримання технології очистки стічних вод Постійно Покращення якості стічних вод
7 Щоквартально проводити гідрохімічний аналіз стічних вод, що скидається у поверхневий водний об’єкт та в контрольному створі Раз у квартал Дотримання вимог гранично-допусти-мих скидів (ГДС)
8 Своєчасна подача звітів 2-ТП(водгосп) та 7-ГР (геологія) Річний Виконання наказу Мінприроди №78 від 16.03.2015 р.
9 Виконання вимог чинного природоохоронного законодавства України та запланованих підприємством заходів по охороні та раціональному використанню водних ресурсів Постійно Охорона підземних та поверхневих вод від виснаження та забруднення
10 Проведення державної повірки водовимірювальних приладів У визначені строки Раціональне використання водних ресурсів