Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №34/ВЛ/49д-21 від 01.04.2021
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Юридична особа
Найменування
РАТНІВСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА
Ідентифікаційні дані
03339153
Місце реєстрації
44100, ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ, РАТНІВСЬКИЙ РАЙОН, смт РАТНЕ, вул. НОВА, буд. 94
Контактні відомості
Телефон: +38-(068)-335-1068
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Сектор у Волинській області Держводагентства
Номер та дата видачі
№34/ВЛ/49д-21 від 01.04.2021
Строк дії
з 01.04.2021 по 01.04.2024
Поточний стан
діючий
Форма дозволу
паперова
Регіон водокористування
ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
  • Питні і санітарно-гігієнічні потреби
  • Виробничі потреби
  • Передача води населенню
  • Передача води вторинним водокористувачам
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
Дві свердловини: №2/6, №1/3 у смт. Ратне, Волинська область, р. Вижівка, притока р. Прип’ять, район басейну р.Дніпро
Код типу джерела водопостачання
(60) Підземний водоносний горизонт
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/ДНЕПР/0981/0703/Р.ВИЖІВКА
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.4.40 р. Прип’ять від витоку до державного кордону
Тип водокористування
Забір з підземних джерел
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Фактичне місце здійснення діяльності
П’ять свердловин: № 1/1, №2/4 (в урочищі Грушка), №1/2, № 2/5, № 1/7 у смт. Ратне, Волинська область, р. Прип’ять, район басейну р. Дніпро
Код типу джерела водопостачання
(60) Підземний водоносний горизонт
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/ДНЕПР/0981/Р.ПРИП'ЯТЬ
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.4.40 р. Прип’ять від витоку до державного кордону
Тип водокористування
Забір з підземних джерел
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): 1046.345 363.303
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) - -
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) 1046.345 363.303
Р.ВИЖІВКА 154.568 54.520
Р.ПРИП'ЯТЬ 891.777 308.783
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 10.537 3.72
з поверхневих джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на інші потреби - -
з підземних джерел: 10.537 3.72
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 1.098 0.275
- на виробничі потреби 9.439 3.445
- на інші потреби - -
від іншого водокористувача: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на інші потреби - -
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
смт. Ратне, Волинська область
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(20) Річка
Назва приймача зворотних (стічних) вод
р. Вижівка
Категорія зворотних (стічних) вод
  • господарсько-побутові
  • виробничі
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/ДНЕПР/0981/0703/Р.ВИЖІВКА
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.4.40 р. Прип’ять від витоку до державного кордону
Тип водовідведення
Водовідведення у поверхневий водний об'єкт
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Допустимий обсяг скидання (м3/год)
16,508
Допустимий обсяг скидання (тис. м3/рік)
130,474
Фактичний обсяг скидання (м3/год)
8,77
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується Фактична концентрація, мг/дм3 Фактичний скид, г/год Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 ГДС, г/год ГДС, перераховані у т/рік
Азот амонійний 2.00 17.54 2.00 33.0160 0.2609
БСК5 14.40 126.29 14.40 237.7152 1.8788
ХСК 80.00 701.60 80.00 1320.6400 10.4379
Завислі речовини 14.40 126.29 14.40 237.7152 1.8788
Нафтопродукти 0.02 0.18 0.02 0.3302 0.0026
Нітрати 1.38 12.10 1.38 22.7810 0.1801
Нітрити 0.07 0.61 0.07 1.1556 0.0091
Сульфати 77.40 678.80 77.40 1277.7192 10.0987
Фосфати 2.13 18.68 2.13 35.1620 0.2779
Хлориди 199.41 1748.83 199.41 3291.8603 26.0178
Мінералізація 685,00 6007,45 685,00 11307,9800 89,3747
Залізо(загальне) 0,10 0,88 0,10 1,6508 0,0130
СПАР 0,01 0,09 0,01 0,1651 0,0013
Інші показники та характеристики зворотних (стічних) вод
Реакція (рН) - 6,5-8,5, літня температура води в результаті скиду не повинна підвищуватись вище, ніж на 3 С у порівнянні з середньомісячною температурою найтеплішого місяця року за останні 10 років, кисень розчинений не повинен бути менше 4 г/м3 в будь-який період року в пробі, відібраній до 12 години дня
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача - -
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води 385.657 126.754
Передача води, усього (у т.ч.): 929.016 320.604
- населенню 722.185 263.597
- вторинним водокористувачам (без використання) 206.831 57.007
- вторинним водокористувачам (після використання) - -
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): 396.194 130.474
- у поверхневий водний об'єкт 396.194 130.474
- на поля фільтрації - -
- передача іншому водокористувачу - -
- у накопичувач - -
- у вигріб - -
- в інший приймач - -
Використання води в системах водопостачання: 0 0
- оборотного - -
- повторного - -
Втрати в системах водопостачання 106.792 38.979

Умови спеціального водокористування

1. Передача води іншим водокористувачам в обсязі, що перевищує зазначений у дозволі та забір води більше встановленого ліміту заборонено.

2. Скидати стічні води, використовуючи рельєф місцевості, заборонено.

3. Згідно з Порядком ведення державного обліку водокористування, затвердженим наказом Мінприроди від 16.03.2015  № 78, щорічно, не пізніше ніж 1 лютого року, наступного за звітним періодом, надавати звіт про використання води за формою 2ТП-водгосп (річна) до Регіонального офісу водних ресурсів у Волинській області (м. Луцьк, вул. 8 Березня, 1, тел. (0332) 23-45-03.

4. Дотримуватись вимог водного законодавства, зокрема, статті 44 Водного кодексу України щодо обов’язків водокористувачів.

5. Дозвіл виданий з урахуванням усіх місць водокористування на території Волинської області. При змінах інформації про місце здійснення діяльності чи умов водокористування та водовідведення необхідно одержати новий дозвіл на спеціальне водокористування, а даний дозвіл підлягає анулюванню (статті 49, 55 Водного кодексу України).

6. У разі наявності чинних дозволів на спеціальне водокористування для зазначених місць водокористування, анулювати їх у місячний термін. 

Умови спеціального водокористування Держгеонадра

Держгеонадра опрацювали заяву на отримання дозволу на спеціальне водокористування Ратнівського виробничого управління житлово-комунального господарства (код ЄДРПОУ 03339153, 44100, смт. Ратне, вул. Нова, 94, Ратнівський р-н, Волинська обл.) (лист Сектору від 11.03.2021 № 53/ВЛ/21-21, вхідний Держгеонадр від 17.03.2021 № 927/01/10-21) та вважають за можливе видати дозвіл на п’ять років для водозабору в смт. Ратне, (св. № 2/6) № 1/3, (50,627393ʺ ПнШ, 24,266236ʺ СхД), урочище Грушка, св. № 1/1, св. № 2/4, смт. Ратне, св. № 1/2, № 2/5, (51,675718ʺ ПнШ, 24,525020ʺ СхД), № 1/7, (51,673293ʺ ПнШ, 24,529928ʺ СхД), Волинська обл., з відбором підземних вод в загальному обсязі 1046,345 м3/добу (363,303 тис. м3/рік), що складається з 7 свердловин, при обов’язковому виконанні таких умов:

1. Застосування води для питних потреб тільки при відповідності якості води до вимог ДСанПіН 2.2.4-171-10.

2. Вести регулярний облік відбору води, її якості та глибин рівня у водозабірній споруді.

3. Обов’язкова наявність огорож зон суворого санітарного режиму І поясу, наявність водомірів, кранів для відбору проб води.

4. Дотримання санітарно-технічних норм з утримування експлуатаційної водозабірної споруди та водонесучих комунікацій, не перевищувати рекомендованого експлуатаційного дебіту.

5. Буріння нових свердловин та будівництво об'єктів, які можуть учинити негативний вплив на якість підземних вод, проводити відповідно до проектів, складених та погоджених за встановленим порядком.

6. Відповідно до статті 17 Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення» та статті 19 Кодексу України про надра, у разі використання підземних вод для питного водопостачання суб’єкт господарювання повинен одержати спеціальний дозвіл на користування надрами, з урахуванням особливостей, передбачених статтею 23 Кодексу України про надра.

7. Дотримуватись вимог абзацу 7 пункту 12 Порядку здійснення державного моніторингу вод, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.09.2018 № 758.

8. Надавати щорічно до 20 січня наступного за звітним роком дані режимних спостережень, відомості про фактичний водовідбір та результати хімічних аналізів за формою 7-ГР Волинській геологічній експедиції ДП «Українська геологічна компанія» та ДНВП «Геоінформ України» (03057, м. Київ, вул. Антона Цедіка, 16).

Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Раціонально використовувати водні ресурси та систематично вести первинний облік водокористування постійно Охорона підземних вод від забруднення та засмічення
2 Утримувати в належному санітарному стані зони санітарної охорони водозабору (свердловин) постійно Охорона підземних вод від забруднення та засмічення
3 Утримувати в належному стані місця скидання зворотних вод постійно Охорона підземних та поверхневих вод від забруднення