Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №31/ІФ/49д-21 від 29.03.2021
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Юридична особа
Найменування
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРТРАНСГАЗ"
Ідентифікаційні дані
30019801
Місце реєстрації
01021, М. КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ район, узвіз Кловський, буд. 9/1
Контактні відомості
Телефон: +38-(044)-461-2095, Факс: +38-(044)-461-2097, Ел.пошта: FORLETTER@UTG.UA
Додаткові відомості про заявника
Назва філії, або підрозділу
Богородчанське виробниче управління підземного зберігання газу
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Сектор в Івано-Франківській області Держводагентства
Номер та дата видачі
№31/ІФ/49д-21 від 29.03.2021
Строк дії
з 29.03.2021 по 29.03.2024
Поточний стан
діючий
Форма дозволу
електронна
Регіон водокористування
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
  • Питні і санітарно-гігієнічні потреби
  • Виробничі потреби
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
артезіанська свердловина №12-Б розташована на вул. Зарічна в с. Підгір’я Богородчанського району Івано-Франківської області
Код типу джерела водопостачання
(60) Підземний водоносний горизонт
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/ДНЕСТР/1104/0018/Р.БИСТРИЦЯ-СОЛОТВИН.
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.2.0.05 р. Бистриця
Тип водокористування
Забір з підземних джерел
Розшифровка типу водокористування
Підземні джерела
Фактичне місце здійснення діяльності
смт Богородчани Богородчанського району Івано-Франківської області
Код типу джерела водопостачання
(60) Підземний водоносний горизонт
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/ДНЕСТР/1104/0017/Р.БИСТРИЦЯ-НАДВІРНЯН.
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.2.0.05 р. Бистриця
Тип водокористування
Забір від іншого водокористувача
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): 115.9 31.336
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) - -
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) 115.9 31.336
Р.БИСТРИЦЯ-СОЛОТВИН. 115.9 31.336
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 290.425 95.038
з поверхневих джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 0 0
- на виробничі потреби 0 0
- на інші потреби 0 0
з підземних джерел: 115.9 31.336
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 38.385 11.437
- на виробничі потреби 77.515 19.899
- на інші потреби 0 0
від іншого водокористувача: 174.525 63.702
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 0 0
- на виробничі потреби 174.525 63.702
- на інші потреби 0 0
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
в межах смт Богородчани Богородчанського району Івано-Франківської області
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
Назва приймача зворотних (стічних) вод
Богородчанське ВУВКГ
Категорія зворотних (стічних) вод
  • господарсько-побутові
  • виробничі
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/ДНЕСТР/1104/0017/Р.БИСТРИЦЯ-НАДВІРНЯН.
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.2.0.05 р. Бистриця
Тип водовідведення
Водовідведення (передача) іншому водокористувачу
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
за межами с. Старі Богородчани Богородчанського району Івано-Франківської області
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(20) Річка
Назва приймача зворотних (стічних) вод
р. Саджавка
Категорія зворотних (стічних) вод
  • поверхневі (дощові та талі)
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/ДНЕСТР/1104/0018/0017/Р.САДЖАВКА
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.2.0.05 р. Бистриця
Тип водовідведення
Водовідведення у поверхневий водний об'єкт
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Допустимий обсяг скидання (м3/год)
2,68945
Допустимий обсяг скидання (тис. м3/рік)
23,56
Фактичний обсяг скидання (м3/год)
2,68945
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується Фактична концентрація, мг/дм3 Фактичний скид, г/год Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 ГДС, г/год ГДС, перераховані у т/рік
Азот амонійний 1.39 3.7383355 1.39 3.7383355 0.0327484
БСК5 1.32 3.550074 1.32 3.550074 0.0310992
ХСК 14.54 39.104603 14.54 39.104603 0.3425624
Завислі речовини 7.13 19.1757785 7.13 19.1757785 0.1679828
Нафтопродукти 0 0 0 0 0
Нітрати 1.33 3.5769685 1.33 3.5769685 0.0313348
Нітрити 0.07 0.1882615 0.07 0.1882615 0.0016492
Сульфати 7.36 19.794352 7.36 19.794352 0.1734016
Фосфати 0.37 0.9950965 0.37 0.9950965 0.0087172
Хлориди 25.35 68.1775575 25.35 68.1775575 0.597246
Мінералізація 147,4 396,42493 147,4 396,42493 3,472744
СПАР 0 0 0 0 0
Залізо (загальне) 0,05 0,1344725 0,05 0,1344725 0,001178
Інші показники та характеристики зворотних (стічних) вод
реакція (рH) 6,5-8,5; температура не > 5С до фону; кисень розчинений не < 4 мг/дм3
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача 174.525 63.702
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води 0 0
Передача води, усього (у т.ч.): - -
- населенню - -
- вторинним водокористувачам (без використання) - -
- вторинним водокористувачам (після використання) - -
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): 90.165 32.908
- у поверхневий водний об'єкт 64.55 23.56
- на поля фільтрації - -
- передача іншому водокористувачу 25.615 9.348
- у накопичувач - -
- у вигріб - -
- в інший приймач - -
Використання води в системах водопостачання: 51240 5431.4
- оборотного 51240 5431.4
- повторного 0 0
Втрати в системах водопостачання 0 0

Умови спеціального водокористування

1 Дотримуватись вимог водного законодавства, зокрема статті 44 Водного кодексу України щодо обов'язків водокористувачів.

2 Згідно п.1.5 Порядку ведення державного обліку водокористування, затвердженого наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 16.03.2015 №78, щорічно, не пізніше 01 лютого наступного за звітним роком подавати звіти  про використання води за формою 2ТП-водгосп (річна) в Дністровське басейнове управління водних ресурсів (м. Івано-Франківськ, вул. Ак. Сахарова, 23а, тел (0342) 52 34 83).

 

Умови спеціального водокористування Держгеонадра

Держгеонадра опрацювали заяву на отримання дозволу на спеціальне водокористування Акціонерного товариства «Укртрансгаз» (код ЄДРПОУ 30019801, м. Київ, узвіз Кловський, 9/1) (лист Сектору від 11.03.2021 № 41/іф/21-21, вхідний Держгеонадр від 17.03.2021 № 915/01/10-21) Держгеонадра повідомляє, що  вважають за можливе видати дозвіл на п’ять років для водозабору розташованого в с. Підгір’я, вул. Зарічна, (свердловина № 12-Б (48,80678ʺ ПнШ, 25,51148ʺ СхД), з відбором підземних вод в загальному обсязі 115,9 м3/добу (31,336 тис. м3/рік), що складається з 1 свердловини, при обов’язковому виконанні таких умов:

1 Здійснювати облік забору та використання води, не перевищувати величину рекомендованого експлуатаційного дебіту.

2 Проводити заміри рівня води в свердловинах, із занесенням до облікового журналу спостережень один раз в квартал.

3 Здійснювати контроль якості води один раз у квартал згідно з ДСанПіН 2.2.4-171-10.

4 Дотримання санітарно-технічних норм з утримування водозабірних споруд та водогінних комунікацій.

5 Дотримуватись вимог Водного Кодексу України, Постанови Кабінету Міністрів України від 18.12.1998 р. № 2024 та Закону України «Про питну воду та питне водопостачання» від 10.01.2002 р. № 2918-ІІІ, стосовно режиму санітарної охорони підземних вод від забруднення.

6 Відповідно до статті 17 Закону України «Про питну воду та питне водопостачання» та статті 19 Кодексу України про надра, у разі використання підземних вод для питного водопостачання суб’єкт господарювання повинен одержати спеціальний дозвіл на користування надрами, з урахуванням особливостей, передбачених статтею 23 Кодексу України про надра.

7 Дотримуватись вимог абзацу 7 пункту 12 Порядку здійснення державного моніторингу вод, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.09.2018 № 758.

8 Надавати щорічно до 20 січня наступного за звітним роком дані режимних спостережень, відомості про фактичний водовідбір та результати хімічних аналізів за формою 7-ГР Львівській ГРЕ ДП НАК «Надра України» «Західукргеологія» (м. Львів, вул. Героїв УПА, 33, тел. (032) 237-20-30) та ДНВП «Геоінформ України» (03057, м. Київ, вул. Антона Цедіка, 16).

Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Вести облік водокористування та водовідведення постійно Раціональне використання водних ресурсів
2 Дотримуватись нормативів гранично допустимих скидів забруднюючих речовин постійно Охорона поверхневих вод від забруднення
3 Відбір проб води на хімічний аналіз 1 раз в квартал Охорона поверхневих вод від забруднення