Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №46/ЗП/49д-21 від 25.03.2021
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Юридична особа
Найменування
ОБСЛУГОВУЮЧИЙ САДОВО - ГОРОДНІЙ КООПЕРАТИВ "ЕНЕРГЕТИК"
Ідентифікаційні дані
25763667
Місце реєстрації
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ, місто БЕРДЯНСЬК, село НОВОВАСИЛІВКА, вул. ЦЕНТРАЛЬНА, буд. 6
Контактні відомості
Телефон: +38-(050)-907-7852
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Сектор у Запорізькій області Держводагентства
Номер та дата видачі
№46/ЗП/49д-21 від 25.03.2021
Строк дії
з 25.03.2021 по 25.03.2024
Поточний стан
діючий
Форма дозволу
паперова
Регіон водокористування
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
  • Зрошення
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
Насосна станція на березі р. Берда, на межі земель Осипенківської та Нововасилівської сільських рад Бердянського району Запорізької області. Басейн р. Берда.
Код типу джерела водопостачання
(20) Річка
Код та назва джерела водопостачання
АЗО/БЕРДА/Р.БЕРДА
Код та назва водогосподарської ділянки
М6.9.0.03 р. Берда
Тип водокористування
Забір з поверхневих джерел
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): 364.86 66.77
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) 364.86 66.77
Р.БЕРДА 364.86 66.77
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) - -
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 364.86 66.77
з поверхневих джерел: 364.86 66.77
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на зрошення 364.86 66.77
з підземних джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на зрошення - -
від іншого водокористувача: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на зрошення - -
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Відомості відсутні
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача - -
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води - -
Передача води, усього (у т.ч.): - -
- населенню - -
- вторинним водокористувачам (без використання) - -
- вторинним водокористувачам (після використання) - -
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): - -
- у поверхневий водний об'єкт - -
- на поля фільтрації - -
- передача іншому водокористувачу - -
- у накопичувач - -
- у вигріб - -
- в інший приймач - -
Використання води в системах водопостачання: 0 0
- оборотного - -
- повторного - -
Втрати в системах водопостачання - -

Умови спеціального водокористування

1. Дотримуватись вимог водного законодавства, зокрема статті 44 Водного кодексу України, щодо обов’язків водокористувачів.

2.  Передача води іншим водокористувачам та забір води більше встановленого ліміту заборонено.

3. Відповідно до ст. 25 Водного кодексу України та Змін до Порядку ведення державного обліку водокористування, що затверджені наказом Міністерства захисту довкілля  та природних ресурсів України від 18.12.2020 року № 375, щорічно надавати державну звітність за формою № 2ТП-водгосп (річна) в електронній формі через Портал електронних послуг Державного агентства водних ресурсів України  за посиланням https://e-services.davr.gov.ua.

4. Виконувати вимоги ст. 65 Водного кодексу України щодо особливостей водокористування та користування  водними об’єктами для потреб сільського господарства.

5. Водозабори утримувати в належному стані, слідкувати за робочим станом водовимірювальної апаратури, відповідно до ст. 44, 100 Водного кодексу України.

6.  Землі водного фонду утримувати в належному санітарному стані, не допускати порушення режиму господарювання ст. 88, 89 Водного кодексу України.

7. У випадках аварійних ситуацій на водних об`єктах, пов`язаних з їх забрудненням, відповідно до ст. 108 Водного кодексу України,  повідомляти відповідні організації та вживати  невідкладні заходи щодо їх усунення.

8. У разі настання маловоддя ліміти забору води з поверхневих водних об’єктів зменшуються за вимогою Держводагентства ст. 45 Водного кодексу України.

Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Встановити прилади обліку води на водозабірній споруді (НС) 2021 Контроль забору та використання водних ресурсів
2 Дотримуватись встановлених лімітів забору та використання води. Вести облік забору та використання води. Постійно Контроль забору та використання водних ресурсів
3 Зберігати лічильники для обліку води у справному стані. Своєчасно проводити Державну повірку приладів обліку. Постійно Раціональне використання водних ресурсів
4 Не допускати втрат води, своєчасно проводити ремонт мереж та споруд Постійно Раціональне використання водних ресурсів
5 Землі водного фонду утримувати в належному стані. Не допускати порушення режиму господарювання Постійно Охорона поверхневих вод від забруднення та засмічення