Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №41/ЗП/49д-21 від 22.03.2021
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Юридична особа
Найменування
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДНІПРОВСЬКІ ЗАТОКИ"
Ідентифікаційні дані
35421498
Місце реєстрації
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ, місто ЗАПОРІЖЖЯ, вул. ПРИВОКЗАЛЬНА, буд. 21
Контактні відомості
Телефон: +38-(061)-752-7938
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Сектор у Запорізькій області Держводагентства
Номер та дата видачі
№41/ЗП/49д-21 від 22.03.2021
Строк дії
з 22.03.2021 по 22.03.2024
Поточний стан
діючий
Форма дозволу
паперова
Регіон водокористування
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
  • Питні і санітарно-гігієнічні потреби
  • Передача води вторинним водокористувачам
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
У межах Комунарського району міста Запоріжжя Запорізької області
Код типу джерела водопостачання
Код та назва джерела водопостачання
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.3.26 р. Дніпро від греблі Дніпровського водосховища до греблі Каховського водосховища
Тип водокористування
Забір від іншого водокористувача
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Фактичне місце здійснення діяльності
Забір води з р. Дніпро у межах Комунарського району міста Запоріжжя Запорізької області
Код типу джерела водопостачання
(20) Річка
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/ДНЕПР/Р.ДНІПРО
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.3.26 р. Дніпро від греблі Дніпровського водосховища до греблі Каховського водосховища
Тип водокористування
Забір з поверхневих джерел
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): 10.5 1.89
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) 10.5 1.89
Р.ДНІПРО 10.5 1.89
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) - -
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 0.648 0.163
з поверхневих джерел: 0 0
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на інші потреби - -
з підземних джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на інші потреби - -
від іншого водокористувача: 0.648 0.163
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 0.648 0.163
- на виробничі потреби - -
- на інші потреби - -
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
У межах міста Запоріжжя Запорізької області
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
Назва приймача зворотних (стічних) вод
Каналізаційні мережі КП"Водоканал" ЗМР
Категорія зворотних (стічних) вод
  • господарсько-побутові
  • виробничі
Код та назва водного об'єкта
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.3.26 р. Дніпро від греблі Дніпровського водосховища до греблі Каховського водосховища
Тип водовідведення
Водовідведення (передача) іншому водокористувачу
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
У межах Комунарського району міста Запоріжжя Запорізької області, очисні споруди механічного очищення
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(20) Річка
Назва приймача зворотних (стічних) вод
р.Дніпро
Категорія зворотних (стічних) вод
  • поверхневі (дощові та талі)
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/ДНЕПР/Р.ДНІПРО
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.3.26 р. Дніпро від греблі Дніпровського водосховища до греблі Каховського водосховища
Тип водовідведення
Водовідведення у поверхневий водний об'єкт
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Допустимий обсяг скидання (м3/год)
565,666
Допустимий обсяг скидання (тис. м3/рік)
10,0834
Фактичний обсяг скидання (м3/год)
565,67
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується Фактична концентрація, мг/дм3 Фактичний скид, г/год Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 ГДС, г/год ГДС, перераховані у т/рік
Азот амонійний 0.3800 214.9546 0.3800 214.9531 0.0038
БСК5 2.9100 1646.0997 2.9100 1646.0881 0.0293
ХСК 21.4600 12139.2782 21.4600 12139.1924 0.2164
Завислі речовини 11.4240 6462.2141 11.4240 6462.1684 0.1152
Нафтопродукти 0.0920 52.0416 0.0920 52.0413 0.0009
Нітрати 7.1380 4037.7525 7.1380 4037.7239 0.0720
Нітрити 0.0800 45.2536 0.0800 45.2533 0.0008
Сульфати 53.2100 30099.3007 53.2100 30099.0879 0.5365
Фосфати 0.3800 214.9546 0.3800 214.9531 0.0038
Хлориди 75.8600 42911.7262 75.8600 42911.4228 0.7649
Залізо загальне 0.1000 56.5670 0.1000 56.5666 0.0010
Інші показники та характеристики зворотних (стічних) вод
Затверджені властивості зворотних вод: 1) плаваючі домішки: відсутні; 2) запах, присмак: відсутні; 3) колір (прозорість) відсутні; 4) температура: не більше + 5° С до природньої; 5) реакція (рН): 6,5-8,5; 6) колі-індекс: не більше 1000 в 1дм3; 7) колі-фаги: не більше 1000 в 1дм3; 8) кисень розчинний: у зимку не менше 4 мг/дм3, у літку не менше 6 мг/дм3. Показники токсичності: не токсичні. Затверджені рівні та класи токсичності: необхідна кратність розбавлення: -9; клас 1; кратність розбавлення в контрольному створі: 10.
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача 27.326 5.935
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води 36.726 7.58
Передача води, усього (у т.ч.): 37.178 7.662
- населенню - -
- вторинним водокористувачам (без використання) 37.178 7.662
- вторинним водокористувачам (після використання) - -
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): 603.04 17.8264
- у поверхневий водний об'єкт 565.666 10.0834
- на поля фільтрації - -
- передача іншому водокористувачу 37.374 7.743
- у накопичувач - -
- у вигріб - -
- в інший приймач - -
Використання води в системах водопостачання: 0 0
- оборотного - -
- повторного - -
Втрати в системах водопостачання - -

Умови спеціального водокористування

1. Дотримуватись вимог водного законодавства, зокрема статті 44 Водного кодексу України, щодо обов’язків водокористувачів.

2. Відповідно до ст. 25 Водного кодексу України, у разі досягнення критеріїв вказаних у Порядку ведення державного обліку водокористування, затвердженому наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 16.03.2015 № 78, щорічно не пізніше 1 лютого наступного за звітним року надавати державну звітність за формою №2ТП-водгосп (річна) у електронному вигляді за посиланням htths://e-services.davr.gov.ua.

3. Водозабори утримувати у належному стані, слідкувати за робочим станом водовимірювальної техніки, відповідно до ст. 44, 100 Водного кодексу України.

4. Дотримуватись встановлених нормативів гранично допустимих скидів (ГДС) забруднюючих речовин із зворотними водами підприємства. Досягнута категорія якості води у контрольному створі нижче скиду не повинна погіршуватись.

5. Скидати стічні води, використовуючи рельєф місцевості, заборонено.

6. Землі водного фонду утримувати у належному санітарному стані, не допускати порушення режиму господарювання (ст. 85, 86, 87, 89 Водного кодексу України).

7. Не допускати розливу нафтопродуктів та мастил.

8. Забір води більше встановленого ліміту заборонено.

9. У разі настання маловоддя ліміти забору води з поверхневих водних об’єктів зменшуються за вимогою Держводагентства (ст. 45 Водного кодексу України).

10. У випадках аварійних ситуацій на водних об’єктах, пов’язаних з їх забрудненням, відповідно до ст. 108 Водного кодексу України, повідомляти відповідні організації та вживати невідкладні заходи щодо їх усунення.

 

Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Дотримуватись встановлених лімітів забору та використання води, здійснювати облік водокористування Постійно Раціональне використання водних ресурсів
2 Встановити прилад обліку води на водозаборі з р.Дніпро До 01.01.2022р. Раціональне використання водних ресурсів
3 Дотримуватись встановлених нормативів лімітів ГДС забруднюючих речовин у зворотних водах, що скидаються у водний об’єкт Постійно Забеспечення нормативних показників забруднюючих речовин, що надходять на скид у водний об’єкт
4 Здійснювати контроль якісного складу зворотних (стічних) вод, які скидаються у водний об’єкт Згідно плану-графіку Запобігання забрудненню поверхневих вод
5 Дощоприймачі та зливові каналізаційні мережі утримувати у належному стані, своєчасно проводити чистку від забруднення, та поточний ремонт Постійно/за необхідності Запобігання забрудненню та засміченню вод
6 Додержання оптимальних параметрів роботи очисних споруд Постійно Запобігання забрудненню поверхневих вод
7 Не допускати втрат води та нецільового використання водних ресурсів, своєчасно проводити поточний ремонт водопроводу Постійно Раціональне використання водних ресурсів