Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №32/ЗП/49д-21 від 11.03.2021
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Юридична особа
Найменування
ТОВ "Агрофірма "БУРЧАК"
Ідентифікаційні дані
34378170
Місце реєстрації
72010, ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ, МИХАЙЛІВСЬКИЙ РАЙОН, село БУРЧАК, вул. Євдокії Носаль, буд. 32
Контактні відомості
Телефон: +38-(067)-544-0809, Ел.пошта: nitkin@i.ua
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Сектор у Запорізькій області Держводагентства
Номер та дата видачі
№32/ЗП/49д-21 від 11.03.2021
Строк дії
з 11.03.2021 по 11.03.2026
Поточний стан
діючий
Форма дозволу
електронна
Регіон водокористування
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
  • Зрошення
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
Забір поверхневих вод через ГНС Північно-Рогачикської зрошувальної системи із використанням водозабірних споруд Придніпровського МУВГ, ГНС 3-7К, НСП-105, ПК-17 за межами населеного пункту на відстані 2,73 км на південь від с. Бурчак Василівського (Михайлівського) району Запорізької області. Каховське водосховище, басейн р. Дніпро.
Код типу джерела водопостачання
(20) Річка
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/ДНЕПР/Р.ДНІПРО
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.3.26 р. Дніпро від греблі Дніпровського водосховища до греблі Каховського водосховища
Тип водокористування
Забір з поверхневих джерел
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): 9327.5 948.5
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) 9327.5 948.5
Р.ДНІПРО 9327.5 948.5
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) - -
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 9327.5 948.5
з поверхневих джерел: 9327.5 948.5
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на зрошення 9327.5 948.5
з підземних джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на зрошення - -
від іншого водокористувача: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на зрошення - -
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Відомості відсутні
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача - -
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води - -
Передача води, усього (у т.ч.): - -
- населенню - -
- вторинним водокористувачам (без використання) - -
- вторинним водокористувачам (після використання) - -
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): - -
- у поверхневий водний об'єкт - -
- на поля фільтрації - -
- передача іншому водокористувачу - -
- у накопичувач - -
- у вигріб - -
- в інший приймач - -
Використання води в системах водопостачання: 0 0
- оборотного - -
- повторного - -
Втрати в системах водопостачання - -

Умови спеціального водокористування

1. Дотримуватись вимог водного законодавства, зокрема статті 44 Водного кодексу України, щодо обов’язків водокористувачів.

2. Відповідно до ст. 25 Водного кодексу України та Порядку ведення державного обліку    водокористування, затвердженому наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 16.03.2015 року №78, щорічно  не пізніше 1 лютого наступного за звітним року надавати державну звітність за формою № 2ТП-водгосп (річна) у електронному вигляді за посиланням https://e-services.davr.gov.ua.

3. Водозабори утримувати в належному стані, слідкувати за робочим станом водовимірювальної апаратури, відповідно до ст. 44, 100 Водного кодексу України.

4. Передача води іншим водокористувачам та забір води більше встановленого ліміту заборонено.

5. Виконувати вимоги ст. 65 Водного кодексу України щодо особливостей водокористування та користування водними об`єктами для потреб сільського господарства.

6. У випадках аварійних ситуацій на водних об`єктах, пов`язаних з їх забрудненням, відповідно до ст. 108 Водного кодексу України,  повідомляти відповідні організації та вживати  невідкладні заходи щодо їх усунення.

7. У разі настання маловоддя ліміти забору води з поверхневих водних об`єктів  зменшуються за вимогою Держводагентства.

8. Анулювати дозвіл на спеціальне водокористування № 578/ЗП/49д-18 від 31.05.2018 виданий ТОВ "Агрофірма "Бурчак" сектором у Запорізькій області Держводагентства.

Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Не допускати втрат води, своєчасно проводити поточний ремонт водопроводу. постійно Раціональне використання водних ресурсів
2 Дотримуватись встановлених лімітів забору та використання води. Вести облік забору та використання води постійно Контроль забору та використання водних ресурсів
3 Стежити за справністю водопровідної арматури постійно Раціональне використання водних ресурсів
4 Зберігати лічильник для обліку води у справному стані. Своєчасно проводити Державну повірку приладу обліку постійно Контроль забору та використання водних ресурсів