Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №36/ЗП/49д-21 від 16.03.2021
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Юридична особа
Найменування
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЕЛЕКТРОАПАРАТНИЙ ЗАВОД"
Ідентифікаційні дані
14281020
Місце реєстрації
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ, місто ЗАПОРІЖЖЯ, вул. ПІВДЕННЕ ШОСЕ, буд. 9
Контактні відомості
Телефон: +38-(063)-561-5479
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Сектор у Запорізькій області Держводагентства
Номер та дата видачі
№36/ЗП/49д-21 від 16.03.2021
Строк дії
з 16.03.2021 по 16.03.2024
Поточний стан
діючий
Форма дозволу
паперова
Регіон водокористування
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
  • Питні і санітарно-гігієнічні потреби
  • Виробничі потреби
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
У межах м. Запоріжжя Запорізької області.
Код типу джерела водопостачання
Код та назва джерела водопостачання
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.3.25 р. Дніпро від греблі Кам’янського водосховища до греблі Дніпровського водосховища (виключаючи рр. Оріль, Самара)
Тип водокористування
Забір від іншого водокористувача
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): - -
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) - -
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) - -
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 102.702 8.922
з поверхневих джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на інші потреби - -
з підземних джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на інші потреби - -
від іншого водокористувача: 102.702 8.922
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 19.000 4.750
- на виробничі потреби 83.702 4.172
- на інші потреби - -
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
У межах м. Запоріжжя Запорізької області.
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(95) Зворотні (стічні) води, які передаються іншому водокористувачу для подальшого водовідведення
Назва приймача зворотних (стічних) вод
Каналізаційні мережі КП "Водоканал" м. Запоріжжя.
Категорія зворотних (стічних) вод
  • господарсько-побутові
Код та назва водного об'єкта
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.3.26 р. Дніпро від греблі Дніпровського водосховища до греблі Каховського водосховища
Тип водовідведення
Водовідведення (передача) іншому водокористувачу
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
У межах м. Запоріжжя Запорізької області (Випуск № 2). Реагентний спосіб очистки. Потужність очисних споруд 10,0 тис.м3/рік.
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(20) Річка
Назва приймача зворотних (стічних) вод
р. Дніпро
Категорія зворотних (стічних) вод
  • виробничі
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/ДНЕПР/Р.ДНІПРО
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.3.26 р. Дніпро від греблі Дніпровського водосховища до греблі Каховського водосховища
Тип водовідведення
Водовідведення у поверхневий водний об'єкт
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Допустимий обсяг скидання (м3/год)
15.309
Допустимий обсяг скидання (тис. м3/рік)
3.9585
Фактичний обсяг скидання (м3/год)
0.100
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується Фактична концентрація, мг/дм3 Фактичний скид, г/год Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 ГДС, г/год ГДС, перераховані у т/рік
Азот амонійний 0.4900 0.0490 0.4900 7.5014 0.0019
БСК5 4.4680 0.4468 4.4680 68.4006 0.0177
ХСК 28.4000 2.8400 28.4000 434.7756 0.1124
Завислі речовини 6.6400 0.6640 6.6400 101.6518 0.0263
Нафтопродукти 0.1330 0.0133 0.1330 2.0361 0.0005
Нітрати 7.8500 0.7850 7.8500 120.1757 0.0311
Нітрити 0.0730 0.0073 0.0730 1.1176 0.0003
Сульфати 48.8000 4.8800 48.8000 747.0792 0.1932
Фосфати 0.3700 0.0370 0.3700 5.6643 0.0015
Хлориди 36.8710 3.6871 36.8710 564.4581 0.1460
Алюміній - іон трьохвалентний 0.0700 0.0070 0.0700 1.0716 0.0003
Залізо загальне 0,2500 0.0250 0.2500 3.8273 0.0010
Кальцій (катіон) 54,1080 5,4108 54,1080 828,3394 0,2142
Магній (катіон) 17,9500 1,7950 17,9500 274,7966 0,0711
Натрій (катіон) 42,9500 4,2950 42,9500 657,5216 0,1700
ОП-10 (СПАР) 0,1600 0,0160 0,1600 2,4494 0,0006
Інші показники та характеристики зворотних (стічних) вод
Затверджені властивості зворотних вод: 1) плаваючі домішки: відсутні; 2) запах, присмак: відсутні; 3) колір : відсутній; 4) температура: не більше +3°С до природньої; 5) реакція (рН): 6,5-8,5; 6) лактозопозитивні кишкові палички: не більше 5000 в 1 дм3; 7) колі-фаги: не більше 100 в 1 дм3; 8) кисень розчинний: взимку не менше 4 мг/дм3, влітку не менше 6 мг/дм3. Показники токсичності: Затверджені рівні та класи токсичності – Фактичний рівень токсичності: необхідна кратність розбавлення: 0 клас 1; Гранично допустимий рівень токсичності: необхідна кратність розбавлення: 0, клас 1; Кратність розбавлення в контрольному створі: 1. Клас токсичності зворотних вод - 1. Зворотні води нетоксичні.
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
У межах м. Запоріжжя Запорізької області. Реагентний спосіб очистки. Потужність очисних споруд 10,0 тис.м3/рік.
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(20) Річка
Назва приймача зворотних (стічних) вод
р. Дніпро
Категорія зворотних (стічних) вод
  • виробничі
  • поверхневі (дощові та талі)
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/ДНЕПР/Р.ДНІПРО
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.3.26 р. Дніпро від греблі Дніпровського водосховища до греблі Каховського водосховища
Тип водовідведення
Водовідведення у поверхневий водний об'єкт
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Допустимий обсяг скидання (м3/год)
558,634
Допустимий обсяг скидання (тис. м3/рік)
13,1131
Фактичний обсяг скидання (м3/год)
558,634
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується Фактична концентрація, мг/дм3 Фактичний скид, г/год Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 ГДС, г/год ГДС, перераховані у т/рік
Азот амонійний 0.3800 212.2809 0.3800 212.2809 0.0050
БСК5 3.1000 1731.7654 3.1000 1731.7654 0.0407
ХСК 25.0000 13965.8500 25.0000 13965.8500 0.3278
Завислі речовини 7.1600 3999.8194 7.1600 3999.8194 0.0939
Нафтопродукти 0.0980 54.7461 0.0980 54.7461 0.0013
Нітрати 6.1200 3418.8401 6.1200 3418.8401 0.0803
Нітрити 0.1682 93.9622 0.1682 93.9622 0.0022
Сульфати 53.0000 29607.6020 53.0000 29607.6020 0.6950
Фосфати 0.1800 100.5541 0.1800 100.5541 0.0024
Хлориди 15.954 8912.4468 15.954 8912.4468 0.2092
Алюміній - іон трьохвалентний 0,1550 86,5883 0,1550 86,5883 0,0020
Залізо загальне 0,2800 156,4175 0,2800 156,4175 0,0037
Кальцій (катіон) 63,1260 35264,3299 63,1260 35264,3299 0,8278
Магній (катіон) 10,0000 5586,3400 10,0000 5586,3400 0,1311
Натрій (катіон) 40,3500 22540,8819 40,3500 22540,8819 0,5291
ОП-10 (СПАР) 0,0550 30,7249 0,0550 30,7249 0,0007
Інші показники та характеристики зворотних (стічних) вод
Затверджені властивості зворотних вод: 1) плаваючі домішки: відсутні; 2) запах, присмак: відсутні; 3) колір : відсутній; 4) температура: не більше +3°С до природньої; 5) реакція (рН): 6,5-8,5; 6) лактозопозитивні кишкові палички: не більше 5000 в 1 дм3; 7) колі-фаги: не більше 100 в 1 дм3; 8) кисень розчинний: взимку не менше 4 мг/дм3, влітку не менше 6 мг/дм3. Показники токсичності: Затверджені рівні та класи токсичності – Фактичний рівень токсичності: необхідна кратність розбавлення: -4,17377 клас 1; Гранично допустимий рівень токсичності: необхідна кратність розбавлення: -4,17377, клас 1; Кратність розбавлення в контрольному створі: 5,17377. Клас токсичності зворотних вод - 1. Зворотні води нетоксичні.
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача 102.702 8.922
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води - -
Передача води, усього (у т.ч.): - -
- населенню - -
- вторинним водокористувачам (без використання) - -
- вторинним водокористувачам (після використання) - -
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): 645.847 21.8216
- у поверхневий водний об'єкт 626.847 17.0716
- на поля фільтрації - -
- передача іншому водокористувачу 19.00 4.750
- у накопичувач - -
- у вигріб - -
- в інший приймач - -
Використання води в системах водопостачання: 0 0
- оборотного - -
- повторного - -
Втрати в системах водопостачання - -

Умови спеціального водокористування

1. Дотримуватись вимог водного законодавства, зокрема статті 44 Водного кодексу України, щодо обов’язків водокористувачів.

2. Відповідно до ст. 25 Водного кодексу України та Порядку ведення державного обліку водокористування, затвердженому наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 16.03.2015 №78, щорічно не пізніше 1 лютого наступного за звітним року, подавати до Басейнового управління водних ресурсів річок Приазов’я у  електронний спосіб за посиланням на порталі електронних послуг Держводагентства https://e-services.davr.gov.ua

3. Дотримуватись встановлених нормативів гранично допустимих скидів (ГДС) забруднюючих речовин із зворотними водами підприємства. Досягнута категорія якості води у контрольному створі нижче скиду не повинна погіршуватись.

4. Скидати стічні води, використовуючи рельєф місцевості, заборонено.

5. Не допускати розливу нафтопродуктів та мастил.

6. Відповідно до ст. 108 Водного кодексу України, здійснювати невідкладні заходи щодо запобігання стихійному лихові, спричиненому шкідливою дією вод, аваріям на водних об’єктах та ліквідації їх наслідків, повідомляти відповідні органи.

Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Дотримуватись встановлених лімітів використання води. Вести облік використання води. Постійно Раціональне використання водних ресурсів
2 Зберігати лічильники води у справному стані. Своєчасно проводити державну повірку приладів обліку води. Постійно/Згідно плану-графіку Раціональне використання водних ресурсів
3 Дотримання встановлених нормативів ГДС забруднюючих речовин у зворотних водах підприємства. Постійно Попередження забруднення і засмічення водного об’єкту
4 Ревізія та ремонт зливових приймачів, заглиблених нижче рівня покриття. 2021 - 2022 Попередження забруднення та засмічення водних об’єктів.
5 Утримання території підприємства у належному стані. Постійно Попередження забруднення та засмічення водних об’єктів.
6 Здійснювати контроль за якістю зворотних вод, якістю води в контрольному створі, проводити біотестування зворотних вод. Згідно графіку Попередження забруднення та засмічення поверхневих вод