Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №34/ЗП/49д-21 від 12.03.2021
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Юридична особа
Найменування
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА "ОЛІС ЛТД"
Ідентифікаційні дані
20478063
Місце реєстрації
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ, місто ЗАПОРІЖЖЯ, вул. КАРПЕНКА-КАРОГО, буд. 47
Контактні відомості
Телефон: +38-(061)-289-2575
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Сектор у Запорізькій області Держводагентства
Номер та дата видачі
№34/ЗП/49д-21 від 12.03.2021
Строк дії
з 12.03.2021 по 12.03.2024
Поточний стан
діючий
Форма дозволу
паперова
Регіон водокористування
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
 • Питні і санітарно-гігієнічні потреби
 • Виробничі потреби
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
Свердловина № 1 (розташована за територією підприємства), свердловина № 2 (розташована на території підприємства) в межах м. Василівка, Запорізької області. Каховське водосховище, р. Дніпро.
Код типу джерела водопостачання
(60) Підземний водоносний горизонт
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/ДНЕПР/Р.ДНІПРО
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.3.26 р. Дніпро від греблі Дніпровського водосховища до греблі Каховського водосховища
Тип водокористування
Забір з підземних джерел
Розшифровка типу водокористування
Підземні джерела
Фактичне місце здійснення діяльності
У межах м. Запоріжжя, Запорізької області.
Код типу джерела водопостачання
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/ДНЕПР/Р.ДНІПРО
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.3.26 р. Дніпро від греблі Дніпровського водосховища до греблі Каховського водосховища
Тип водокористування
Забір від іншого водокористувача
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): 146.24 20.73
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) - -
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) 146.24 20.73
Р.ДНІПРО 146.24 20.73
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 220.085 37.052
з поверхневих джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на інші потреби - -
з підземних джерел: 146.24 20.73
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 10.793 2.709
- на виробничі потреби 135.447 18.021
- на інші потреби - -
від іншого водокористувача: 73.845 16.322
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 23.286 5.820
- на виробничі потреби 50.559 10.502
- на інші потреби - -
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
У межах м. Василівка, Запорізької області.
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(95) Зворотні (стічні) води, які передаються іншому водокористувачу для подальшого водовідведення
Назва приймача зворотних (стічних) вод
Каналізаційні мережі КП "Облводоканал" ЗОР (Василівський ЕЦВВ)
Категорія зворотних (стічних) вод
 • господарсько-побутові
 • виробничі
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/ДНЕПР/Р.ДНІПРО
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.3.26 р. Дніпро від греблі Дніпровського водосховища до греблі Каховського водосховища
Тип водовідведення
Водовідведення (передача) іншому водокористувачу
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
У межах м. Запоріжжя, Запорізької області.
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(95) Зворотні (стічні) води, які передаються іншому водокористувачу для подальшого водовідведення
Назва приймача зворотних (стічних) вод
Каналізаційні мережі КП "Водоканал" м. Запоріжжя
Категорія зворотних (стічних) вод
 • господарсько-побутові
 • виробничі
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/ДНЕПР/Р.ДНІПРО
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.3.26 р. Дніпро від греблі Дніпровського водосховища до греблі Каховського водосховища
Тип водовідведення
Водовідведення (передача) іншому водокористувачу
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
За межами м. Василівка, Запорізької області. Спосіб очистки зворотних (зливових) вод - механічний, потужність очисних споруд - 5,285 тис.м3/рік.
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(20) Річка
Назва приймача зворотних (стічних) вод
Каховське водосховище, р. Дніпро
Категорія зворотних (стічних) вод
 • поверхневі (дощові та талі)
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/ДНЕПР/Р.ДНІПРО
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.3.26 р. Дніпро від греблі Дніпровського водосховища до греблі Каховського водосховища
Тип водовідведення
Водовідведення у поверхневий водний об'єкт
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Допустимий обсяг скидання (м3/год)
252,429
Допустимий обсяг скидання (тис. м3/рік)
5,285
Фактичний обсяг скидання (м3/год)
252,429
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується Фактична концентрація, мг/дм3 Фактичний скид, г/год Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 ГДС, г/год ГДС, перераховані у т/рік
Азот амонійний 0.3943 99.5328 0.3943 99.5328 0.0021
БСК5 4.1425 1045.6871 4.1425 1045.6871 0.0219
ХСК 25.3900 6409.1723 25.3900 6409.1723 0.1342
Завислі речовини 9.3875 2369.6772 9.3875 2369.6772 0.0496
Нафтопродукти 0.1460 36.8546 0.1460 36.8546 0.0008
Нітрати 6.8300 1724.0901 6.8300 1724.0901 0.0361
Нітрити 0.7650 193.1082 0.7650 193.1082 0.0040
Сульфати 49.7250 12552.0320 49.7250 12552.0320 0.2628
Фосфати 0.3863 97.5133 0.3863 97.5133 0.0020
Хлориди 25.4200 6416.7452 25.4200 6416.7452 0.1343
Залізо загальне 0.1225 30.9226 0.1225 30.9226 0.0006
Мінеральний склад 289.775 73147.6135 289.775 73147.6135 1.5315
АПАР 0.0255 6,4369 0.0255 6.4369 0.0001
Інші показники та характеристики зворотних (стічних) вод
Затверджені властивості зворотних вод: 1) плаваючі домішки: відсутні. 2) запах, присмак: відсутні. 3) колір (прозорість): відсутній. 4) температура: не більше + 3 С до природньої. 5) реакція (рН): 6.5-8.5. 6) лактозопозитивні кишкові палички: не більше 5000 в 1л. 7) коліфаги: не більше 100 в 1л. 8) життєздатні яйця гельмінтів: відсутні. 9) кисень розчинний: взимку не менше 4 мг/л, влітку не менше 6 мг/л. Показники токсичності: зливові зворотні води (випуск № 1) нетоксичні. Затверджені рівні та класи токсичності. Необхідна кратність розбавлення. Фактичний рівень токсичності (ФРТ): -9.0. Гранично допустимий рівень токсичності (ГДРТ): -9.0. Кратність розбавлення в контрольному створі: 30.64. Клас. Фактичний рівень токсичності (ФРТ): 1. Гранично допустимий рівень токсичності (ГДРТ): 1.
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача 73.845 16.322
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води - -
Передача води, усього (у т.ч.): - -
- населенню - -
- вторинним водокористувачам (без використання) - -
- вторинним водокористувачам (після використання) - -
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): 394.118 25.199
- у поверхневий водний об'єкт 252.429 5.285
- на поля фільтрації - -
- передача іншому водокористувачу 141.689 19.914
- у накопичувач - -
- у вигріб - -
- в інший приймач - -
Використання води в системах водопостачання: 1940 485.307
- оборотного 1940 485.307
- повторного - -
Втрати в системах водопостачання - -

Умови спеціального водокористування

1. Дотримуватись вимог водного законодавства, зокрема статті 44 Водного кодексу України, щодо обов’язків водокористувачів.
2. Відповідно до ст. 25 Водного кодексу України та Порядку ведення державного обліку водокористування, затвердженому наказом Міністерства захисту довкілля  та природних ресурсів України від 18.12.2020 року № 375, щорічно  не пізніше 1 лютого наступного за звітним року, подавати державну звітність за формою № 2ТП-водгосп (річна) в електронній формі через Портал електронних послуг Державного агентства водних ресурсів  за посиланням https://e-services.davr.gov.ua.
3. Водозабори утримувати в належному стані, слідкувати за робочим станом водовимірювальної апаратури, відповідно до ст. 44, 100 Водного кодексу України.
4.  Забір води більше встановленого ліміту заборонено.
5. Скидати стічні води, використовуючи рельєф місцевості, заборонено.
6.  Не допускати розливи нафтопродуктів та мастил.
7. Дотримуватись встановлених нормативів гранично допустимих скидів (ГДС) забруднюючих речовин  із зворотними водами підприємства. Досягнута категорія якості води в контрольному створі нижче скиду не повинна погіршуватись.
8. У випадках аварійних ситуацій на водних об`єктах, пов`язаних з їх забрудненням, відповідно до ст. 108 Водного кодексу України,  повідомляти відповідні організації 
та вживати  невідкладні заходи щодо їх усунення.

9. Прийняти до виконання умови, зазначені у висновку Державної служби геології та надр України від 19.01.2021 № 862/10/10-21, а саме:

 • видобуток підземних вод не повинен перевищувати величини експлуатаційного рекомендованого дебіту, зазначеного у паспорті водозабірної споруди;
 • регулярний облік води, яка відбирається, її якості та глибини рівня води у водозабірній споруді;
 • вести документацію на діючі підземні джерела водопостачання (журнал обліку водовикористання, аналізи води);
 • обов’язкова наявність на водозабірних спорудах пристроїв обліку спожитої води;
 • дотримання санітарно-технічних норм з утримання експлуатаційної свердловини та водонесучих комунікацій;
 • своєчасний ремонт та тампонаж свердловини, яка вийшла з ладу;
 • забороняється забруднення підземних вод стічними водами та твердими відходами, нафтопродуктами, пестицидами, міндобривами та іншими хімічними речовинами;
 • дотримуватися вимог Водного кодексу України;
 • дотримуватися постанови Кабінету Міністрів України
  від 18.12.1998 № 2024 «Про правовий режим зон санітарної охорони водних об'єктів» та Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення», стосовно режиму зон санітарної охорони підземних вод від забруднення;
 • використання надр у відповідності до статтей 19, 23 Кодексу України про надра;
 • дотримуватись вимог абзацу 7 пункту 12 Порядку здійснення державного моніторингу вод, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.09.2018 № 758;
 • обов'язково щорічно до 20 січня надавати Бердянській КГП КП «Південукргеологія» (72002, Запорізька область, Михайлівський район, смт Михайлівка,             вул. Пушкіна, 102, тел. 097-262-17-90) та ДНВП «Геоінформ України» (03057, м. Київ, вул. Антона Цедіка, 16, тел. (044) 456-60-61, 455-60-75) звіт по формі         7-ГР (підземні води).
Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Дотримуватись встановлених лімітів забору та використання води. Вести облік забору та використання води. Постійно Контроль за використанням вод
2 Не допускати втрат води, своєчасно проводити поточний ремонт водопроводу. Постійно Раціональне використання водних ресурсів
3 Зберігати лічильники для обліку забраної та використаної води у справному стані. Своєчасно проводити Державну повірку приладів обліку. Постійно Контроль за використанням вод
4 Зону санітарної охорони свердловин утримувати у задовільному стані. Постійно Охорона підземних вод від забруднення і засмічення
5 Здійснювати контроль якісного та кількісного складу зворотних вод, що надходять на скид в Каховське водосховище по випуску № 1. Згідно графіку Забезпечення нормативних показників забруднюючих речовин, що надходять на скид у водний об’єкт.
6 Перевіряти технічний стан трубопроводів, утримувати мережі зливової каналізації у робочому стані, проводити чистку лотків та відстійника. Постійно Запобігання забруднення водного об’єкту.
7 Утримувати територію підприємства у належному санітарному стані. Постійно Запобігання забруднення водного об’єкту