Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №23/ХР/49д-21 від 19.03.2021
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Юридична особа
Найменування
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВОВЧАНСЬКИЙ АГРЕГАТНИЙ ЗАВОД"
Ідентифікаційні дані
14309847
Місце реєстрації
62504, ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, ВОВЧАНСЬКИЙ РАЙОН, ВОВЧАНСЬК, вул. Пушкінська, буд. 2
Контактні відомості
Телефон: +38-(057)-414-3430
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Сектор у Харківській області Держводагентства
Номер та дата видачі
№23/ХР/49д-21 від 19.03.2021
Строк дії
з 18.03.2021 по 18.03.2024
Поточний стан
діючий
Форма дозволу
паперова
Регіон водокористування
ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
  • Питні і санітарно-гігієнічні потреби
  • Виробничі потреби
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
4 (чотири) свердловини у м. Вовчанськ Вовчанського району Харківської області, р. Вовча, басейн р. Сіверський Донець, район басейну р. Дон
Код типу джерела водопостачання
(60) Підземний водоносний горизонт
Код та назва джерела водопостачання
АЗО/ДОН/0218/0941/Р.ВОВЧА
Код та назва водогосподарської ділянки
М6.5.1.01 р. Сіверський Донець від державного кордону до греблі Печенізького водосховища
Тип водокористування
Забір з підземних джерел
Розшифровка типу водокористування
Підземні джерела
Фактичне місце здійснення діяльності
м. Вовчанськ Вовчанського району Харківської області, водопровідна мережа
Код типу джерела водопостачання
Код та назва джерела водопостачання
Код та назва водогосподарської ділянки
М6.5.1.01 р. Сіверський Донець від державного кордону до греблі Печенізького водосховища
Тип водокористування
Забір від іншого водокористувача
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): 175.777 34.01
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) - -
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) 175.777 34.01
Р.ВОВЧА 175.777 34.010
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 182.577 35.234
з поверхневих джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 0 0
- на виробничі потреби 0 0
- на інші потреби 0 0
з підземних джерел: 175.777 34.01
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 44.040 11.202
- на виробничі потреби 131.737 22.808
- на інші потреби 0 0
від іншого водокористувача: 6.8 1.224
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 0 0
- на виробничі потреби 6.8 1.224
- на інші потреби 0 0
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
у межах м. Вовчанськ Вовчанського району Харківської області
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(95) Зворотні (стічні) води, які передаються іншому водокористувачу для подальшого водовідведення
Назва приймача зворотних (стічних) вод
Категорія зворотних (стічних) вод
  • виробничо-побутові
Код та назва водного об'єкта
Код та назва водогосподарської ділянки
М6.5.1.01 р. Сіверський Донець від державного кордону до греблі Печенізького водосховища
Тип водовідведення
Водовідведення (передача) іншому водокористувачу
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
у межах м. Вовчанськ Вовчанського району Харківської області
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(20) Річка
Назва приймача зворотних (стічних) вод
р. Вовча
Категорія зворотних (стічних) вод
  • поверхневі (дощові та талі)
Код та назва водного об'єкта
АЗО/ДОН/0218/0941/Р.ВОВЧА
Код та назва водогосподарської ділянки
М6.5.1.01 р. Сіверський Донець від державного кордону до греблі Печенізького водосховища
Тип водовідведення
Водовідведення у поверхневий водний об'єкт
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Допустимий обсяг скидання (м3/год)
40,284
Допустимий обсяг скидання (тис. м3/рік)
4,456
Фактичний обсяг скидання (м3/год)
31,64
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується Фактична концентрація, мг/дм3 Фактичний скид, г/год Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 ГДС, г/год ГДС, перераховані у т/рік
Азот амонійний 1.62 51.257 1.62 65.260 0.007
БСК5 3.8 120.232 3.6 145.022 0.016
ХСК 9.3 294.252 9.3 374.641 0.041
Завислі речовини 5.6 177.184 5.6 225.590 0.025
Нафтопродукти 0.67 21.199 0.3 12.085 0.001
Нітрати 3.53 111.689 3.53 142.203 0.016
Нітрити 0.17 5.379 0.17 6.848 0.001
Сульфати 67.4 2132.536 67.4 2715.142 0.300
Фосфати 1.18 37.335 1.18 47.535 0.005
Хлориди 33.0 1044.120 33.0 1329.372 0.147
Залізо загальне 0,05 1,582 0,05 2,014 0,0002
Інші показники та характеристики зворотних (стічних) вод
1) плаваючі домішки: відсутність; 2) запах, присмак: вода не повинна набувати невластивих їй запахів інтенсивністю більше 1 бала; 3) колір: не повинен виявлятися у стовпчику води 10 см; 4) температура: підвищення температури водного об’єкта не більш, ніж +3°С порівняно з природною температурою в літній період; 5) водневий показник (рН): 6,5-8,5; 6) кисень розчинений: не повинен бути менше 4 мг/дм.куб; 7) коліфаги: не більше 100 в 1 дм.куб; 8) лактозопозитивні кишкові палички: не більше 5000 в 1 дм.куб; 9) життєздатні яйця гельмінтів: відсутність в 1 дм3; 10) токсичність: зворотні води не повинні чинити гостру токсичну дію.
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
у межах м. Вовчанськ Вовчанського району Харківської області
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(20) Річка
Назва приймача зворотних (стічних) вод
р. Вовча
Категорія зворотних (стічних) вод
  • поверхневі (дощові та талі)
Код та назва водного об'єкта
Код та назва водогосподарської ділянки
М6.5.1.01 р. Сіверський Донець від державного кордону до греблі Печенізького водосховища
Тип водовідведення
Водовідведення у поверхневий водний об'єкт
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Допустимий обсяг скидання (м3/год)
97,956
Допустимий обсяг скидання (тис. м3/рік)
9,385
Фактичний обсяг скидання (м3/год)
90,806
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується Фактична концентрація, мг/дм3 Фактичний скид, г/год Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 ГДС, г/год ГДС, перераховані у т/рік
Азот амонійний 1.63 148.014 1.63 159.668 0.015
БСК5 5.0 454.03 5.0 489.78 0.047
ХСК 12.2 1107.83 12.2 1195.06 0.114
Завислі речовини 5.6 508.514 5.6 548.554 0.053
Нафтопродукти 0.67 60.84 0.3 29.3868 0.003
Нітрати 3.77 342.339 3.77 369.294 0.035
Нітрити 0.2 18.1612 0.2 19.5912 0.002
Сульфати 70.3 6383.66 70.3 6886.31 0.660
Фосфати 1.25 113.508 1.25 122.445 0.012
Хлориди 30 2724.18 30 2938.68 0.282
Залізо загальне 0,06 5,44836 0,06 5,87736 0,001
Інші показники та характеристики зворотних (стічних) вод
1) плаваючі домішки: відсутність; 2) запах, присмак: вода не повинна набувати невластивих їй запахів інтенсивністю більше 1 бала; 3) колір: не повинен виявлятися у стовпчику води 10 см; 4) температура: підвищення температури водного об’єкта не більш, ніж +3°С порівняно з природною температурою в літній період; 5) водневий показник (рН): 6,5-8,5; 6) кисень розчинений: не повинен бути менше 4 мг/дм.куб; 7) коліфаги: не більше 100 в 1 дм.куб; 8) лактозопозитивні кишкові палички: не більше 5000 в 1 дм.куб; 9) життєздатні яйця гельмінтів: відсутність в 1 дм3; 10) токсичність: зворотні води не повинні чинити гостру токсичну дію.
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
у межах м. Вовчанськ Вовчанського району Харківської області
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(20) Річка
Назва приймача зворотних (стічних) вод
Річка Вовча
Категорія зворотних (стічних) вод
  • поверхневі (дощові та талі)
Код та назва водного об'єкта
АЗО/ДОН/0218/0941/Р.ВОВЧА
Код та назва водогосподарської ділянки
М6.5.1.01 р. Сіверський Донець від державного кордону до греблі Печенізького водосховища
Тип водовідведення
Водовідведення у поверхневий водний об'єкт
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Допустимий обсяг скидання (м3/год)
74,844
Допустимий обсяг скидання (тис. м3/рік)
7,580
Фактичний обсяг скидання (м3/год)
78,003
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується Фактична концентрація, мг/дм3 Фактичний скид, г/год Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 ГДС, г/год ГДС, перераховані у т/рік
Азот амонійний 1.75 136.505 1.75 130.977 0.013
БСК5 4.9 382.215 4.9 366.736 0.037
ХСК 13.0 1014.039 13.0 972.972 0.099
Завислі речовини 7.0 546.021 7.0 523.908 0.053
Нафтопродукти 0.8 62.402 0.3 22.4532 0.002
Нітрати 4.9 382.215 4.9 366.736 0.037
Нітрити 0.23 17.941 0.23 17.2141 0.002
Сульфати 71.2 5553.814 71.2 5328.89 0.540
Фосфати 1.31 102.184 1.31 98.0456 0.010
Хлориди 27.4 2137.282 27.4 2050.73 0.208
Залізо загальне 0,08 6,240 0,08 5,98752 0,001
Інші показники та характеристики зворотних (стічних) вод
1) плаваючі домішки: відсутність; 2) запах, присмак: вода не повинна набувати невластивих їй запахів інтенсивністю більше 1 бала; 3) колір: не повинен виявлятися у стовпчику води 10 см; 4) температура: підвищення температури водного об’єкта не більш, ніж +3°С порівняно з природною температурою в літній період; 5) водневий показник (рН): 6,5-8,5; 6) кисень розчинений: не повинен бути менше 4 мг/дм.куб; 7) коліфаги: не більше 100 в 1 дм.куб; 8) лактозопозитивні кишкові палички: не більше 5000 в 1 дм.куб; 9) життєздатні яйця гельмінтів: відсутність в 1 дм3; 10) токсичність: зворотні води не повинні чинити гостру токсичну дію.
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
у межах м. Вовчанськ Вовчанського району Харківської області
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(20) Річка
Назва приймача зворотних (стічних) вод
р. Вовча
Категорія зворотних (стічних) вод
  • поверхневі (дощові та талі)
Код та назва водного об'єкта
АЗО/ДОН/0218/0941/Р.ВОВЧА
Код та назва водогосподарської ділянки
М6.5.1.01 р. Сіверський Донець від державного кордону до греблі Печенізького водосховища
Тип водовідведення
Водовідведення у поверхневий водний об'єкт
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Допустимий обсяг скидання (м3/год)
2,232
Допустимий обсяг скидання (тис. м3/рік)
0,172
Фактичний обсяг скидання (м3/год)
1,297
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується Фактична концентрація, мг/дм3 Фактичний скид, г/год Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 ГДС, г/год ГДС, перераховані у т/рік
Азот амонійний 1.67 2.166 1.67 3.727 0.0003
БСК5 3.8 4.929 3.8 8.482 0.001
ХСК 8.8 11.414 8.8 19.642 0.002
Завислі речовини 6.4 8.301 6.4 14.285 0.001
Нафтопродукти 0.67 0.869 0.3 0.67 0.0001
Нітрати 3.55 4.604 3.55 7.924 0.001
Нітрити 0.18 0.233 0.18 0.402 0.0000
Сульфати 67.8 87.937 67.8 151.330 0.012
Фосфати 1.27 1.647 1.27 2.835 0.0002
Хлориди 33 42.801 33 73.656 0.006
Залізо загальне 0,05 0,065 0,05 0,112 0,0000
Інші показники та характеристики зворотних (стічних) вод
1) плаваючі домішки: відсутність; 2) запах, присмак: вода не повинна набувати невластивих їй запахів інтенсивністю більше 1 бала; 3) колір: не повинен виявлятися у стовпчику води 10 см; 4) температура: підвищення температури водного об’єкта не більш, ніж +3°С порівняно з природною температурою в літній період; 5) водневий показник (рН): 6,5-8,5; 6) кисень розчинений: не повинен бути менше 4 мг/дм.куб; 7) коліфаги: не більше 100 в 1 дм.куб; 8) лактозопозитивні кишкові палички: не більше 5000 в 1 дм.куб; 9) життєздатні яйця гельмінтів: відсутність в 1 дм3; 10) токсичність: зворотні води не повинні чинити гостру токсичну дію.
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача 6.8 1.224
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води 0 0
Передача води, усього (у т.ч.): - -
- населенню - -
- вторинним водокористувачам (без використання) - -
- вторинним водокористувачам (після використання) - -
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): 1067.67 51.095
- у поверхневий водний об'єкт 912.1 21.593
- на поля фільтрації - -
- передача іншому водокористувачу 155.570 29.502
- у накопичувач - -
- у вигріб - -
- в інший приймач - -
Використання води в системах водопостачання: 818.715 265.154
- оборотного 818.715 265.154
- повторного 0 0
Втрати в системах водопостачання 0 0

Умови спеціального водокористування

1. Передача води іншим водокористувачам та забір води більше встановленого ліміту заборонено.

2. Скидати стічні води, використовуючи рельєф місцевості, заборонено.

3. Дотримуватись вимог водного законодавства, зокрема, статті 44 Водного кодексу України щодо обов’язків водокористувачів.

4. Згідно з Порядком ведення державного обліку водокористування, затвердженим наказом Мінприроди від 16.03.2015  № 78, щорічно, не пізніше ніж 1 лютого року, наступного за звітним періодом, надавати звіт про використання води за формою 2ТП-водгосп (річна).

5. Передбачити локальні очисні споруди механічної очистки дощових і талих зворотних вод. 

Умови спеціального водокористування Держгеонадра

Держгеонадра вважають за можливе видати дозвіл для водозабору розташованого в м. Вовчанськ (св. № 1, (50017ʹ38ʺ ПнШ, 36056ʹ48ʺ СхД), 2 резервні, (50017ʹ38ʺ ПнШ, 36056ʹ48ʺ СхД), 3, (50017ʹ35ʺ ПнШ, 36056ʹ42ʺ СхД), 4, (50017ʹ35ʺ ПнШ, 36056ʹ43ʺ СхД), з водовідбором з підземних вод в загальному обсязі 175,777 м3/добу (34,010 тис. м3/рік), що складається з 4 свердловин, при обов’язковому виконанні таких умов:

1. Застосування води для питних потреб тільки при відповідності якості води до вимог ДСанПіН 2.2.4-171-10.

2. Вести регулярний облік відбору води, її якості та глибин рівня у водозабірній споруді.

3. Обов’язкова наявність огорож зон суворого санітарного режиму І поясу, наявність водомірів, кранів для відбору проб води.

4. Дотримання санітарно-технічних норм з утримування експлуатаційної водозабірної споруди та водонесучих комунікацій.

5. Буріння нових свердловин та будівництво об'єктів, які можуть учинити негативний вплив на якість підземних вод, проводити відповідно до проектів, складених та погоджених за встановленим порядком.

6. Відповідно до статті 17 Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення» та статті 19 Кодексу України про надра, у разі використання підземних вод для питного водопостачання суб’єкт господарювання повинен одержати спеціальний дозвіл на користування надрами, з урахуванням особливостей, передбачених статтею 23 Кодексу України про надра.

7. Дотримуватись вимог абзацу 7 пункту 12 Порядку здійснення державного моніторингу вод, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.09.2018 № 758.

8. Надавати щорічно до 20 січня наступного за звітним роком дані режимних спостережень, відомості про фактичний водовідбір та результати хімічних аналізів за формою 7-ГР Харківській КГЕ «Південукргеологія» (м. Харків, вул. Жовтневої революції, 93) та ДНВП «Геоінформ України» (03057, м. Київ, вул. Антона Цедіка, 16).

 

Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Раціонально використовувати водні ресурси та систематично вести первинний облік водокористування Постійно Охорона підземних вод від виснаження
2 Утримувати в належному санітарному стані зони санітарної охорони водозабору (свердловин) свердловин Постійно Охорона підземних вод від забруднення та засмічення
3 Утримувати в належному стані місця скидання зворотних (стічних) вод Постійно Охорона підземних та поверхневих вод від забруднення
4 Утримувати в належному санітарному стані прибережну захисну смугу в районі місць водовідведення Постійно Охорона поверхневих вод від забруднення та засмічення