Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №29/ДП/49д-21 від 24.02.2021
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Фізична особа підприємець
ПІБ
КАПУСТЯНСЬКИЙ ВОЛОДИМИР АНАТОЛІЙОВИЧ
Ідентифікаційні дані
РНОКПП:3280107677
Паспорт: №АМ 474649 виданий: Юр’ївським РВ УМВС України в Дніпропетровській області від 12.04.2006 року
Керівник водокористувача
Не зазначено
Місце реєстрації
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ, Персональні дані приховані
Контактні відомості
Персональні дані приховані
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Сектор у Дніпропетровській області Держводагентства
Номер та дата видачі
№29/ДП/49д-21 від 24.02.2021
Строк дії
з 24.02.2021 по 24.02.2027
Поточний стан
діючий
Форма дозволу
паперова
Регіон водокористування
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
  • Зрошення
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
Забір води із р. Бик, поблизу с. Водолазьке Межівського району у Троїцьке-2 водосховище з метою подальшого переміщення обсягів води державною меліоративною ситемою Павлоградського МУВГ з Троїцького-2 водосховища ГНС Троїцької зрошувальної сиситеми . Басейн р. Бик ліва притока р. Самара, район басейну р. Дніпро.
Код типу джерела водопостачання
(20) Річка
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/ДНЕПР/0410/0212/Р.БИК
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.3.30 р. Самара від витоку до гирла р. Вовча
Тип водокористування
Забір з поверхневих джерел
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): 4560 354
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) 4560 354
Р.БИК 4560.0 354.0
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) - -
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 4560 354
з поверхневих джерел: 4560 354
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на зрошення 4560.0 354.0
з підземних джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на зрошення - -
від іншого водокористувача: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на зрошення - -
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Відомості відсутні
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача - -
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води - -
Передача води, усього (у т.ч.): - -
- населенню - -
- вторинним водокористувачам (без використання) - -
- вторинним водокористувачам (після використання) - -
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): - -
- у поверхневий водний об'єкт - -
- на поля фільтрації - -
- передача іншому водокористувачу - -
- у накопичувач - -
- у вигріб - -
- в інший приймач - -
Використання води в системах водопостачання: 0 0
- оборотного - -
- повторного - -
Втрати в системах водопостачання - -

Умови спеціального водокористування

1. Передача води іншим водокористувачам та забір води більше встановленого ліміту заборонено.

2. Згідно з Порядком ведення державного обліку водокористування, затвердженим наказом Мінприроди від 16.03.2015 № 78, щорічно, не пізніше ніж 1 лютого року, наступного за звітним періодом, надавати звіт про використання води за формою 2ТП-водгосп (річна).

3. Дотримуватись вимог водного законодавства, зокрема, статті 44 Водного кодексу України щодо обов'язків водокористувачів.

4. Здійснювати заходи щодо попередження підтоплення, заболочення, засолення та забруднення земель сільськогосподарського призначення. Якість води, що використовується для зрошення земель сільськогосподарського призначення, повинна відповідати встановленим стандартам (стаття 65 Водного кодексу України).

Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Ревізія, ремонт, заміна запірної арматури Постійно Раціональне використання води, запобігання втрат води
2 Контроль за справністю водонесучої арматури Постійно Запобігання втрат води
3 Утримувати рибозахисне обладнання в технічно-справному робочому стані Постійно Охорона природного водного середовища
4 Контроль за справністю лічильника Постійно Раціональне використання води
5 Проводити своєчасну держповірку лічильника Згідно паспорту Раціональне використання води