Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №17/МЛ/49д-21 від 22.02.2021
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Юридична особа
Найменування
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ КОМПЛЕКС ГАЗОТУРБОБУДУВАННЯ "ЗОРЯ" - "МАШПРОЕКТ"
Ідентифікаційні дані
31821381
Місце реєстрації
54018, МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ, МИКОЛАЇВ, просп. БОГОЯВЛЕНСЬКИЙ, буд. 42, корп. А
Контактні відомості
Телефон: +38-(050)-720-5699
Додаткові відомості про заявника
Назва філії, або підрозділу
для БАЗИ ВІДПОЧИНКУ "РАКЕТА - 2", с. Покровка, Очаківський район, Миколаївська область.
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Сектор у Миколаївській області Держводагентства
Номер та дата видачі
№17/МЛ/49д-21 від 22.02.2021
Строк дії
з 22.02.2021 по 22.02.2026
Поточний стан
діючий
Форма дозволу
паперова
Регіон водокористування
МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
  • Виробничі потреби
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
підземний водозабір- свердловини №4-01, №48 розташовані в с. Покровка Очаківського району Миколаївської області- басейн річок Причорномор’я
Код типу джерела водопостачання
(60) Підземний водоносний горизонт
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/ЧОРНЕ МОРЕ
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.8.0.04 Узбережжя Чорного моря між Дніпровським лиманом та Кримським півостровом
Тип водокористування
Забір з підземних джерел
Розшифровка типу водокористування
Підземні джерела
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): 30.28 3.53
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) - -
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) 30.28 3.53
ЧОРНЕ МОРЕ 30.28 3.53
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 30.28 3.53
з поверхневих джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на інші потреби - -
з підземних джерел: 30.28 3.53
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби 30.28 3.53
- на інші потреби - -
від іншого водокористувача: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на інші потреби - -
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
с. Покровка, в межах населеного пункту
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(83) Поля фільтрації
Назва приймача зворотних (стічних) вод
поля фільтрації
Категорія зворотних (стічних) вод
  • господарсько-побутові
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/ЧОРНЕ МОРЕ
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.8.0.04 Узбережжя Чорного моря між Дніпровським лиманом та Кримським півостровом
Тип водовідведення
Водовідведення на поля фільтрації
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача - -
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води - -
Передача води, усього (у т.ч.): - -
- населенню - -
- вторинним водокористувачам (без використання) - -
- вторинним водокористувачам (після використання) - -
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): 30.28 3.53
- у поверхневий водний об'єкт - -
- на поля фільтрації 30.28 3.53
- передача іншому водокористувачу - -
- у накопичувач - -
- у вигріб - -
- в інший приймач - -
Використання води в системах водопостачання: 0 0
- оборотного - -
- повторного - -
Втрати в системах водопостачання - -

Умови спеціального водокористування

1. У разі наявності чинних дозволів на спеціальне водокористування для зазначених місць водокористування, анулювати їх у місячний термін.

2. Дотримуватись вимог водного законодавства, зокрема статті 44 Водного кодексу України щодо обов'язків водокористувачів.

3. Забороняється  скидати стічні води, використовуючи рельєф місцевості (балки, пониззя, кар'єри тощо) (стаття 70 Водного кодексу України).

4. Щорічно (не пізніше 01 лютого наступного за звітним року) подавати звіт про використання води за формою № 2ТП-водгосп (річна) організаціям, що належать до сфери управління Держводагентства.

5При змінах у водокористуванні переоформити дозвіл на спеціальне водокористування.

 

      Умови зазначені у висновку Держгеонадр № 84861/10/10-20 від 28.12.2020:

      Державна служба геології та надр України опрацювала заяву на отримання дозволу на спеціальне водокористування Державного підприємства «Науково – виробничий комплекс газотурбобудування «Зоря» - «Машпроект» для бази відпочинку «Ракета – 2» (код ЄДРПОУ 31821381), пр-т. Богоявленський, 42а, м. Миколаїв, Інгульський район, Миколаївська область, 54018  (лист сектору у Миколаївській області ДАВРУ від 24.12.2020 № 396/МЛ/21-20, реєстраційний номер Держгеонадар від 28.12.2020 № 8486/01/10-20) для водозабору в с. Покровка, Миколаївська область, який складається з двох свердловин № 4-01 (46° 31´36°´´ ПнШ, 31°34´56´´ СхД), свердловина № 48 (46°31´37°´´ ПнШ, 31° 34´58´´ СхД) та вважає за можливе видати дозвіл терміном на п’ять років з метою забору підземної води у обсязі, що не перевищує 30,28 м³/добу (3,53 тис.м³/рік), при виконанні таких умов:

  1. Застосування води для питних потреб тільки при відповідності якості води до вимог ДСанПіН 2.2.4-171-10.
  2. Вести регулярний облік відбору води, її якості та глибин рівня у водозабірній споруді.
  3. Обов’язкова наявність огорож зон суворого санітарного режиму І поясу, наявність водомірів, кранів для відбору проб води.
  4. Дотримання санітарно – технічних норм з утримання експлуатаційної водозабірної споруди та водо несучих комунікацій, не перевищувати експлуатаційний дебіт водозабірних споруд.
  5. Буріння нових свердловин та будівництво об’єктів, які можуть учинити негативний вплив на якість підземних вод, проводити відповідно до проектів, складених та погоджених за встановленим порядком.
  6. Відповідно до статті 17 Закону України «Про питну воду та питне водопостачання» та статті 19 Кодексу України про надра, у разі використання підземних вод для питного водопостачання суб’єкт господарювання повинен одержати спеціальний дозвіл на користування надрами, з урахуванням особливостей, передбачених статтею 23 Кодексу України про надара.
  7. Надавати щорічно до 20 січня наступного за звітним роком дані режимних спостережень, відомості про фактичний водозабір та результати хімічних аналізів за формою 7-ГР Миколаївському ГГЗ Причорномор ДРГП (57156, м. Миколаїв, смт В.Корениха, вул. Очаківська,1а, тел. 48-50-13) та ДНВП «Геоінформ України» (02057, м. Київ, вул. Антона Цедіка,19, тел. (044) 456-60-61, 455-60-75).
Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Вести первинний облік водоспоживання та водовідведення. Постійно Раціональне використання водних ресурсів.
2 Використовувати воду відповідно до затверджених норм. Постійно Раціональне використання водних ресурсів.
3 Запобігати забрудненню підземних вод сміттям, стічними водами, нафтопродуктами, отрутохімікатами. Постійно Попередження забруднення підземних вод.
4 Проводити спостереження за рівнем підземних вод в процесі експлуатації свердловин. Згідно графіка Попередження виснаження підземних вод.
5 Проведення державної повірки водовимірювальних приладів. У визначені законодавством строки Раціональне використання водних ресурсів.
6 Утримувати місце водозабору у належному санітарно-екологічному стані Постійно Охорона підземних вод від виснаження та забруднення