Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №18/ЗП/49д-21 від 22.02.2021
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Юридична особа
Найменування
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКР МІТ ГРУП"
Ідентифікаційні дані
41305456
Місце реєстрації
70037, ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ, ВІЛЬНЯНСЬКИЙ РАЙОН, село ЛЮЦЕРНА, вул. СОНЯЧНА , буд. 4А
Контактні відомості
Телефон: +38-(061)-217-3942
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Сектор у Запорізькій області Держводагентства
Номер та дата видачі
№18/ЗП/49д-21 від 22.02.2021
Строк дії
з 22.02.2021 по 22.02.2024
Поточний стан
діючий
Форма дозволу
паперова
Регіон водокористування
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
  • Питні і санітарно-гігієнічні потреби
  • Виробничі потреби
  • Передача води вторинним водокористувачам
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
За межами м. Запоріжжя.
Код типу джерела водопостачання
Код та назва джерела водопостачання
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.3.25 р. Дніпро від греблі Кам’янського водосховища до греблі Дніпровського водосховища (виключаючи рр. Оріль, Самара)
Тип водокористування
Забір від іншого водокористувача
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): - -
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) - -
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) - -
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 657.918 183.119
з поверхневих джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на інші потреби - -
з підземних джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на інші потреби - -
від іншого водокористувача: 657.918 183.119
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 37.047 11.992
- на виробничі потреби 620.871 171.127
- на інші потреби - -
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
За межами м. Запоріжжя.
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
Назва приймача зворотних (стічних) вод
КП "Водоканал" ЗМР
Категорія зворотних (стічних) вод
  • господарсько-побутові
  • виробничі
Код та назва водного об'єкта
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.3.25 р. Дніпро від греблі Кам’янського водосховища до греблі Дніпровського водосховища (виключаючи рр. Оріль, Самара)
Тип водовідведення
Водовідведення (передача) іншому водокористувачу
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
За межами м. Запоріжжя.
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
Назва приймача зворотних (стічних) вод
Резервуари для зберігання рідкого навозу.
Категорія зворотних (стічних) вод
Код та назва водного об'єкта
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.3.25 р. Дніпро від греблі Кам’янського водосховища до греблі Дніпровського водосховища (виключаючи рр. Оріль, Самара)
Тип водовідведення
Водовідведення в інший приймач
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
За межами с. Люцерна Вільнянського району Запорізької області.
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(20) Річка
Назва приймача зворотних (стічних) вод
р. Дніпро
Категорія зворотних (стічних) вод
  • поверхневі (дощові та талі)
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/ДНЕПР/Р.ДНІПРО
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.3.25 р. Дніпро від греблі Кам’янського водосховища до греблі Дніпровського водосховища (виключаючи рр. Оріль, Самара)
Тип водовідведення
Водовідведення у поверхневий водний об'єкт
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Допустимий обсяг скидання (м3/год)
2246,95
Допустимий обсяг скидання (тис. м3/рік)
50,97
Фактичний обсяг скидання (м3/год)
2246,95
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується Фактична концентрація, мг/дм3 Фактичний скид, г/год Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 ГДС, г/год ГДС, перераховані у т/рік
Азот амонійний 0.3800 853.8410 0.3800 853.8410 0.0194
БСК5 2.2600 5078.1070 2.2600 5078.1070 0.1152
ХСК 30.0000 67408.5000 30.0000 67408.5000 1.5291
Завислі речовини 10.0000 22469.5000 10.0000 22469.5000 0.5097
Нафтопродукти 0.0480 107.8536 0.0480 107.8536 0.0024
Нітрати 19.2000 43141.4400 19.2000 43141.4400 0.9786
Нітрити 0.0800 179.7560 0.0800 179.7560 0.0041
Сульфати 94.0000 211213.300 94.0000 211213.300 4.7912
Фосфати 1.5100 3392.8945 1.5100 3392.8945 0.0770
Хлориди 230.0000 516798.500 230.0000 516798.500 11.7231
Залізо загальне 0,1000 224,6950 0,1000 224,6950 0,0051
Інші показники та характеристики зворотних (стічних) вод
Затверджені властивості зворотних вод: 1. плаваючі домішки: Відсутні; 2. запах, присмак: Відсутні;3. колір: Відсутні; 4. температура: Не більше +5С до природної; 5. реакція (рН):6,5-8,5; 6. лактозопозитивні кишкові палички: Не більше 5000 в 1 дм3; 7) колі-фаги: Не більше 100 в 1 дм3; 8. кисень розчиненний: у зимку не менше 4 мг/дм3, у літку не менше 6 мг/дм3; 10. Показники токсичності. Затверджені рівні та класи токсичності: Необхідна кратність розбавлення (НКР): Фактичний рівень токсичності (ФРТ) - ; Гранично допустимий рівень токсичності:(ГДРТ) - ; Клас: Фактичний рівень токсичності: (ФРТ) -; Гранично допустимий рівень токсичності (ГДРТ) : - . Кратність розбавлення у контрольному створі 1.
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача 669.905 185.788
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води 7.787 2.249
Передача води, усього (у т.ч.): 11.987 2.669
- населенню - -
- вторинним водокористувачам (без використання) 11.987 2.669
- вторинним водокористувачам (після використання) - -
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): 2718.243 176.517
- у поверхневий водний об'єкт 2246.95 50.97
- на поля фільтрації - -
- передача іншому водокористувачу 388.596 99.606
- у накопичувач - -
- у вигріб - -
- в інший приймач 82.697 25.941
Використання води в системах водопостачання: 141.307 51.576
- оборотного 61.131 22.312
- повторного 80.176 29.264
Втрати в системах водопостачання - -

Умови спеціального водокористування

1. Дотримуватись вимог водного законодавства, зокрема ст. 44 Водного кодексу України, щодо обов’язків водокористувачів.

2. Відповідно до ст. 25 Водного кодексу України, у разі досягнення критеріїв вказаних у Порядку ведення державного обліку водокористування, затвердженому наказом Міністерства екології та природних ресурсів України  від 16.03.2015 № 78, щорічно не пізніше 1 лютого наступного за звітним року надавати державну звітність  за формою №2ТП-водгосп (річна)  у електронному вигляді  за посиланням https://e-services.davr.gov.ua

3. Відповідно до ст. 108 Водного кодексу України, здійснювати невідкладні заходи щодо запобігання стихійному лихові, спричиненому шкідливою дією вод, аваріям на водних об’єктах та ліквідації їх наслідків, повідомляти відповідні органи.

4. Скидати стічні води, використовуючи рельєф місцевості, заборонено.

5. Дотримуватись нормативів гранично допустимих скидів (ГДС) забруднюючих речовин із зворотними водами підприємства. Досягнута категорія якості води у контрольному створі нижче скиду не повинна погіршуватись.

 

 

Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Не допускати втрат води. Своєчасно проводити поточний ремонт водопроводу. Постійно Раціональне використання водних ресурсів
2 Зберігати лічильники у справному стані. Своєчасно проводити державну повірку приладів обліку. Згідно плану-графіку. Постійно Раціональне використання водних ресурсів
3 Вести облік використання води. Дотримуватись встанолених лімітів використання води Постійно Раціональне використання водних ресурсів
4 Дотримуватись встановлених нормативів гранично допустимого скиду забруднюючих речовин, лімітів скидання забруднюючих речовин, санітарних та інших вимог природоохоронного законодавства Постійно Запобігання забрудненню та засміченню вод
5 Проводити чистку дощоприймачів та зливової каналізпації на території підприємства. Проводити прибирання території. Постійно. Запобігання забрудненню та засміченню вод
6 Вести контроль якості зворотних вод , що потрапляють у р. Дніпро по випуску №1 Згідно плану-графіку. Постійно Попередження забрудненню та засміченню вод