Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №15/ЧГ/49д-21 від 16.02.2021
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Юридична особа
Найменування
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КОЗЕЛЕЦЬВОДОКАНАЛ"
Ідентифікаційні дані
32895627
Місце реєстрації
17000, ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ, КОЗЕЛЕЦЬКИЙ РАЙОН, смт КОЗЕЛЕЦЬ, вул. ФРАНКА, буд. 15
Контактні відомості
Телефон: +38-(046)-462-1554
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Сектор у Чернігівській області Держводагентства
Номер та дата видачі
№15/ЧГ/49д-21 від 16.02.2021
Строк дії
з 16.02.2021 по 16.02.2024
Поточний стан
діючий
Форма дозволу
паперова
Регіон водокористування
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
  • Питні і санітарно-гігієнічні потреби
  • Виробничі потреби
  • Передача води населенню
  • Передача води вторинним водокористувачам
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
артезіанська свердловина №2 (1/2902) розташована у межах смт Козелець Чернігівської області по вул. Селянська, 29-А, район басейну р. Дніпро.
Код типу джерела водопостачання
(60) Підземний водоносний горизонт
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/ДНЕПР/0892/0082/Р.ОСТЕР
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.5.59 р. Остер
Тип водокористування
Забір з підземних джерел
Розшифровка типу водокористування
Підземні джерела
Фактичне місце здійснення діяльності
артезіанська свердловина №4 (2003/37) розташована у межах смт Козелець Чернігівської області по вул. Селянська, 29-А, район басейну р. Дніпро.
Код типу джерела водопостачання
(60) Підземний водоносний горизонт
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/ДНЕПР/0892/0082/Р.ОСТЕР
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.5.59 р. Остер
Тип водокористування
Забір з підземних джерел
Розшифровка типу водокористування
Підземні джерела
Фактичне місце здійснення діяльності
артезіанська свердловина №3 (20/1) розташована за межами с. Сивухи Козелецького району Чернігівської області, район басейну р. Дніпро.
Код типу джерела водопостачання
(60) Підземний водоносний горизонт
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/ДНЕПР/0892/0082/Р.ОСТЕР
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.5.59 р. Остер
Тип водокористування
Забір з підземних джерел
Розшифровка типу водокористування
Підземні джерела
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): 960.62 341.77
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) - -
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) 960.62 341.77
Р.ОСТЕР 960.62 341.77
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 20.6 7.52
з поверхневих джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на інші потреби - -
з підземних джерел: 20.6 7.52
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 1.86 0.68
- на виробничі потреби 18.74 6.84
- на інші потреби - -
від іншого водокористувача: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на інші потреби - -
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
скид зворотних (стічних) вод (комплекс з повного біологічного очищення) здійснюється по меліоративному каналу довжиною 2,8 км в р. Остер у межах смт Козелець Чернігівської області.
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(20) Річка
Назва приймача зворотних (стічних) вод
Річка Остер
Категорія зворотних (стічних) вод
  • виробничо-побутові
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/ДНЕПР/0892/0082/Р.ОСТЕР
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.5.59 р. Остер
Тип водовідведення
Водовідведення у поверхневий водний об'єкт
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Допустимий обсяг скидання (м3/год)
6,895
Допустимий обсяг скидання (тис. м3/рік)
52,01
Фактичний обсяг скидання (м3/год)
4,053
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується Фактична концентрація, мг/дм3 Фактичний скид, г/год Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 ГДС, г/год ГДС, перераховані у т/рік
Азот амонійний 1.27 5.15 1.27 8.76 0.0661
БСК5 3.16 12.8 3.16 21.8 0.164
ХСК 40.9 165.8 40.9 282.0 2.127
Завислі речовини 15.6 63.2 15 103.4 0.780
Нафтопродукти 0.05 0.203 0.05 0.345 0.00260
Нітрати 3.9 15.81 3.9 26.89 0.203
Нітрити 0.14 0.567 0.08 0.552 0.00416
Сульфати 47.85 193.9 47.85 329.9 2.489
Фосфати 1.84 7.46 1.84 12.69 0.0957
Хлориди 67.36 273.0 67.36 464.4 3.503
Мінералізація 267 1082,2 267 1841.0 13.887
Залізо загальне 0,34 1,378 0,34 2.344 0.0177
АПАР 0,057 0,231 0,057 0.393 0.00296
Інші показники та характеристики зворотних (стічних) вод
плаваючі домішки (речовини) – на поверхні водойми не повинні виявлятись плаваючі плівки, плями мінеральних масел та скупчення інших домішок; запах – вода не повинна набувати невластивих запахів інтенсивністю більше 1 б., які виявляються безпосередньо; забарвлення – не повинно виявлятись у стовпчику 10 см; температура – внаслідок скиду зворотних вод температура води не повинна призводить до підвищення температури води водного об’єкта більш ніж на 3 гр.С порівняно з її природною температурою в літній період; реакція рН – в межах 6.5-8.5; кисень розчинений – не менше 4 мг/л в пробі, що відібрана до 12 години дня в будь-який період року; коліфаги – не більше 100 в 1 л; лактозопозитивні кишкові палички – не більше 5000 в 1 л; життєздатні яйця гельмінтів – не повинні міститься в 1 л; рівень радіоактивності не повинен перевищувати природного фону; клас токсичності - 1, кратність розведення у контрольному створі - 9,7.
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача - -
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води 144.89 44.49
Передача води, усього (у т.ч.): 679.72 239.24
- населенню 590.21 215.42
- вторинним водокористувачам (без використання) 89.51 23.82
- вторинним водокористувачам (після використання) - -
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): 165.49 52.01
- у поверхневий водний об'єкт 165.49 52.01
- на поля фільтрації - -
- передача іншому водокористувачу - -
- у накопичувач - -
- у вигріб - -
- в інший приймач - -
Використання води в системах водопостачання: 0 0
- оборотного 0 0
- повторного 0 0
Втрати в системах водопостачання 260.3 95.01

Умови спеціального водокористування

1. Дотримуватись вимог водного законодавства, зокрема, статті 10 Водного кодексу України щодо компетенції селищних рад у галузі регулювання водних відносин щодо здійснення заходів з раціонального використання і охорони вод, контролю за використанням і охороною вод, статті 44 Водного кодексу України щодо обов’язків водокористувачів.

2. Дозвіл на спеціальне водокористування встановлює ліміти на забір, використання води і не є підставою для проведення будь-якої іншої господарської діяльності.

3. Згідно з Порядком ведення державного обліку водокористування, затвердженим наказом Мінприроди від 16.03.2015 № 78, щорічно, не пізніше 01 лютого наступного за звітним року, надавати звіт про використання води за формою № 2ТП-водгосп (річна) до Деснянського басейнового управління водних ресурсів (пр-т Перемоги, 39-А, м. Чернігів, 14017).

4. Виконувати вимоги статті 30 Водного кодексу України щодо сплати рентної плати за спеціальне водокористування (у випадках, передбачених статтею 255 Податкового кодексу України).

5. Забороняється, відповідно до статті 70 Водного кодексу України, скидати стічні води, використовуючи рельєф місцевості (балки, пониззя, карєри тощо).

6. Забезпечувати експлуатацію очисних споруд у відповідності до технологічного регламенту, враховуючи фактичне надходження стічних вод.

7. Дозвіл на спеціальне водокористування виданий даній юридичній особі з урахуванням усіх місць водокористування та водовідведення на території Чернігівської області. При зміні інформації про місце здійснення діяльності чи умов водокористування/водовідведення необхідно отримати новий дозвіл на спецводокористування, даний дозвіл буде підлягати анулюванню (статті 49, 55 Водного кодексу України).

8. Проводити моніторинг якості води у поверхневому водному об’єкті, контрольних створах та якість стічних вод, які відводяться у поверхневий водний об’єкт.

Умови спеціального водокористування Держгеонадра

Держгеонадра опрацювали заяву на отримання дозволу на спеціальне водокористування Комунального підприємства «Козелецьводоканал» (код ЄДРПОУ 32895627, 17000, смт. Козелець, вул. Франка, 15, Козелецький р-н, Чернігівської області) та вважають за можливе видати дозвіл для водозабору в смт. Козелець, вул. Селянська, 29-А, св. № 2 (1/2902), (50,91681ʺ ПнШ, 31,11569ʺ СхД), св. № 4 (2003/37), (50,91678ʺ ПнШ, 31,11606ʺ СхД), за межами с. Сивухи, св. № 3 (20/1), (50,91979ʺ ПнШ, 31,15353ʺ СхД), при обов’язковому виконанні таких умов:

1. Застосування води для питних потреб тільки при відповідності якості води до вимог ДСанПіН 2.2.4-171-10.

2. Вести регулярний облік відбору води, її якості та глибин рівня у водозабірній споруді.

3. Обов’язкова наявність огорож зон суворого санітарного режиму І поясу, наявність водомірів, кранів для відбору проб води.

4. Дотримання санітарно-технічних норм з утримування експлуатаційної водозабірної споруди та водонесучих комунікацій, не перевищувати рекомендованого експлуатаційного дебіту.

5. Буріння нових свердловин та будівництво об'єктів, які можуть учинити негативний вплив на якість підземних вод, проводити відповідно до проектів, складених та погоджених за встановленим порядком.

6. Відповідно до статті 17 Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення» та статті 19 Кодексу України про надра, у разі використання підземних вод для питного водопостачання суб’єкт господарювання повинен одержати спеціальний дозвіл на користування надрами, з урахуванням особливостей, передбачених статтею 23 Кодексу України про надра.

7. Дотримуватись вимог абзацу 7 пункту 12 Порядку здійснення державного моніторингу вод, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.09.2018 № 758.

8. Надавати щорічно до 20 січня наступного за звітним роком дані режимних спостережень, відомості про фактичний водовідбір та результати хімічних аналізів за формою 7-ГР Київській ГГЕ ДП «УГК» (02088, м. Київ, провул. Геофізиків, 10) та ДНВП «Геоінформ України» (03057, м. Київ, вул. Антона Цедіка, 16).

Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Утримувати зони санітарної охорони артезіанських свердловин відповідно вимог ДБН В.2.5-74:2013 Постійно Охорона підземних вод від забруднення
2 Дотримуватися встановлених лімітів забору води, використання води, лімітів передачі води населенню та вторинним водокористувачам, лімітів скиду зворотних вод та забруднюючих речовин у поверхневий водний об’єкт та втрат води в системах водопостачання Постійно Контроль за використанням підземних та поверхневих вод
3 Систематично вести первинний облік водокористування Постійно Раціональне використання водних ресурсів
4 Утримувати в задовільному стані водозабірні споруди та споруди з відведення зворотних (стічних) вод Постійно Охорона підземних і поверхневих вод від забруднення та засмічення
5 Не допускати перевищення ГДС забруднюючих речовин у поверхневий водний об’єкт Постійно Поліпшення якості водних ресурсів
6 Здійснювати лабораторний контроль якості зворотних (стічних) вод Систематично Поліпшення якості водних ресурсів
7 Виконувати план заходів щодо зменшення скидання забруднюючих речовин для поетапного досягнення екологічного нормативу якості води у водному об’єкті Постійно, згідно затвердженного на підприємстві графіка Контроль та охорона водних ресурсів від забруднення та засмічення
8 Дотримуватись вимог ст.ст. 88, 89 Водного кодексу України щодо охорони поверхневих водних об’єктів від забруднення і засмічення та збереження їх водності, обмеження господарської діяльності в прибережних захисних смугах Постійно Охорона поверхневих вод від засмічення та забруднення