Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №10/ХМ/49д-21 від 12.02.2021
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Юридична особа
Найменування
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕПІЦЕНТР К"
Ідентифікаційні дані
32490244
Місце реєстрації
04128, М. КИЇВ, вул. БЕРКОВЕЦЬКА, буд. 6-К, корп. К, кв./офіс -
Контактні відомості
Телефон: +38-(034)-727-0064, Факс: +38-(044)-561-2791, Ел.пошта: epicentrk@epicentrk.ua
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Сектор у Хмельницькій області Держводагентства
Номер та дата видачі
№10/ХМ/49д-21 від 12.02.2021
Строк дії
з 12.02.2021 по 12.02.2024
Поточний стан
діючий
Форма дозволу
паперова
Регіон водокористування
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
  • Питні і санітарно-гігієнічні потреби
  • Виробничі потреби
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
в межах м. Хмельницький
Код типу джерела водопостачання
Код та назва джерела водопостачання
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.4.0.01 р. Південний Буг від витоку до гирла р. Іква (включаючи р. Іква)
Тип водокористування
Забір від іншого водокористувача
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): - -
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) - -
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) - -
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 30.7 11.2
з поверхневих джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - --
- на інші потреби - -
з підземних джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на інші потреби - -
від іншого водокористувача: 30.7 11.2
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 5.7 2.1
- на виробничі потреби 25.0 9.1
- на інші потреби - -
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
в межах м. Хмельницький
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(20) Річка
Назва приймача зворотних (стічних) вод
р. Південний Буг
Категорія зворотних (стічних) вод
  • поверхневі (дощові та талі)
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/Ю.БУГ/Р.ПІВДЕННИЙ БУГ
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.4.0.01 р. Південний Буг від витоку до гирла р. Іква (включаючи р. Іква)
Тип водовідведення
Водовідведення у поверхневий водний об'єкт
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Допустимий обсяг скидання (м3/год)
7,675
Допустимий обсяг скидання (тис. м3/рік)
35
Фактичний обсяг скидання (м3/год)
7,675
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується Фактична концентрація, мг/дм3 Фактичний скид, г/год Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 ГДС, г/год ГДС, перераховані у т/рік
Азот амонійний 0.73 5.60275 0.73 5.60275 0.02555
БСК5 5.46 41.9055 4.5 34.5375 0.1575
ХСК 46.12 353.971 30 230.25 1.05
Завислі речовини 8.61 66.08175 8.61 66.08175 0.30135
Нафтопродукти 0.01 0.07675 0.01 0.07675 0.00035
Нітрати 2.33 17.88275 2.33 17.88275 0.08155
Нітрити 0.05 0.38375 0.05 0.38375 0.00175
Сульфати 55.45 425.57875 55.45 425.57875 1.94075
Фосфати 0.7 5.3725 0.7 5.3725 0.0245
Хлориди 39.52 303.316 39.52 303.316 1.3832
Залізо загальне 0.06 0.4605 0.06 0.4605 0.0021
Мінералізація 568 4359.4 568 4359.4 19.88
СПАР 0.08 0.614 0.08 0.614 0.0028
Інші показники та характеристики зворотних (стічних) вод
плаваючі домішки - відсутні; колір (прозорість) > 10 см; температура - літня температура води в результаті скиду стічних вод не повинна збільшуватись більше ніж на 3 ̊ С в порівнянні із середньомісячною температурою найбільш теплого місяця року за останні 10 років; колі-індекс < 1000, реакція (рН) – 6,5-8,5; кисень розчинений ≥ 6,0 мг/дм3; коліфаги <100 в дм3; лактозопозитивні кишкові палички - 5000 дм3; збудники захворювань – відсутні; життєздатні яйця гельмінтів – відсутні; токсичність – не токсичні
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
в межах м. Хмельницький
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
Назва приймача зворотних (стічних) вод
Категорія зворотних (стічних) вод
Код та назва водного об'єкта
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.4.0.01 р. Південний Буг від витоку до гирла р. Іква (включаючи р. Іква)
Тип водовідведення
Водовідведення (передача) іншому водокористувачу
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача 30.7 11.2
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води - -
Передача води, усього (у т.ч.): - -
- населенню - -
- вторинним водокористувачам (без використання) - -
- вторинним водокористувачам (після використання) - -
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): 204.9 42.5
- у поверхневий водний об'єкт 184.2 35.0
- на поля фільтрації - -
- передача іншому водокористувачу 20.7 7.5
- у накопичувач - -
- у вигріб - -
- в інший приймач - -
Використання води в системах водопостачання: 0 0
- оборотного - -
- повторного - -
Втрати в системах водопостачання - -

Умови спеціального водокористування

1. Дотримуватись вимог водного законодавства, зокрема статті 44 Водного кодексу України щодо обов’язків водокористувачів.

2. Дотримуватись режиму використання прибережних захисних смуг водного об'єкта (стаття 89 Водного кодексу України).

3. Скидати стічні води, використовуючи рельєф місцевості, заборонено.

4. Скидання забруднюючих речовин у поверхневий водний об'єкт більше встановлених лімітів заборонено.

5. Скид будь-яких речовин, пов'язаних з діяльністю підприємства, ліміт скидання яких не встановлено у дозволі заборонено.

6. Контролювати якість водоприймача в контрольному створі, якість води на водозаборі та якість зворотних вод по всьому переліку пронормованих речовин.

7. Щорічно, не пізніше 01 лютого наступного за звітним року подавати звіти за формою № 2ТП-водгосп (річна) Регіональному офісу водних ресурсів у Хмельницькій області (29013, м. Хмельницький, вул. Соборна 29).

8. У разі припинення діяльності інформувати Регіональний офіс водних ресурсів у Хмельницькій області про припинення подання Звіту за формою № 2ТП-водгосп (річна). 

Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Виконувати заходи по раціональному використанню, охороні та відтворенню водних ресурсів Постійно Охорона поверхневих вод від виснаження та забруднення
2 Утримувати в належному стані прибережну захисну смугу Постійно Охорона поверхневих вод від забруднення та засмічення
3 Здійснювати заходи, що забезпечують поліпшення екологічного стану водного об’єкта і умови відтворення рибних запасів Постійно Охорона поверхневих вод від забруднення
4 Систематично проводити очистку відстійників очисних споруд Протягом терміну дії встановлених нормативів ГДС Досягнення та стабілізація встановлених нормативів ГДС, зменшення концентрації в зворотних водах БСК5 та ХСК
5 Виконати ремонт біофільтра очисних споруд 2022-2023 рр. Зниження концентрації скиду зворотних вод в річку по БСК5 та ХСК
6 Провести налагоджувальні роботи водовипускної системи 2021-2022 рр. Досягнення та стабілізація встановлених нормативів ГДС, зменшення концентрації в зворотних водах БСК5 та ХСК
7 Здійснити прочистку водовідвідних труб 2021 р. Зниження концентрації зворотних вод в річку