Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №21/ЧР/49д-21 від 15.02.2021
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Юридична особа
Найменування
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СМІЛАЕНЕРГОПРОМТРАНС"
Ідентифікаційні дані
33931257
Місце реєстрації
20700, ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ, місто СМІЛА, вул. ВАСИЛЯ СТУСА, буд. 41
Контактні відомості
Телефон: +38-(047)-335-3023
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Сектор у Черкаській області Держводагентства
Номер та дата видачі
№21/ЧР/49д-21 від 15.02.2021
Строк дії
з 15.02.2021 по 15.02.2024
Поточний стан
діючий
Форма дозволу
паперова
Регіон водокористування
ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
  • Питні і санітарно-гігієнічні потреби
  • Виробничі потреби
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
Водопровідна мережа м. Сміла, Черкаська область
Код типу джерела водопостачання
(20) Річка
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/ДНЕПР/0610/Р.ТЯСМИН
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.2.17 р. Тясмин
Тип водокористування
Забір від іншого водокористувача
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Фактичне місце здійснення діяльності
Забір та використання поверхневої води з р. Тясмин, в межах м. Сміла, Черкаська облась, р. Тясмин, басейн р. Тясмин, район басейну р. Дніпро
Код типу джерела водопостачання
(20) Річка
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/ДНЕПР/0610/Р.ТЯСМИН
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.2.17 р. Тясмин
Тип водокористування
Забір з поверхневих джерел
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): 1335.855 259.995
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) 1335.855 259.995
Р.ТЯСМИН 1335.855 259.995
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) - -
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 2691.709 525.469
з поверхневих джерел: 1335.855 259.995
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби 1335.855 259.995
- на інші потреби - -
з підземних джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на інші потреби - -
від іншого водокористувача: 1355.854 265.474
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 20.000 5.479
- на виробничі потреби 1335.854 259.995
- на інші потреби - -
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
Каналізаційна мережа м. Сміла, Черкаська область
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(95) Зворотні (стічні) води, які передаються іншому водокористувачу для подальшого водовідведення
Назва приймача зворотних (стічних) вод
Каналізаційна мережа
Категорія зворотних (стічних) вод
Код та назва водного об'єкта
Джерела водопостачання
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.2.17 р. Тясмин
Тип водовідведення
Водовідведення (передача) іншому водокористувачу
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
Випуск № 1 в р. Тясмин після очисних споруд фізико-хімічної очистки потужністю 195.0 тис м3/рік, в межах м. Сміла, Черкаська область
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(20) Річка
Назва приймача зворотних (стічних) вод
р. Тясмин
Категорія зворотних (стічних) вод
  • виробничі
  • поверхневі (дощові та талі)
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/ДНЕПР/0610/Р.ТЯСМИН
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.2.17 р. Тясмин
Тип водовідведення
Водовідведення у поверхневий водний об'єкт
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Допустимий обсяг скидання (м3/год)
17,749
Допустимий обсяг скидання (тис. м3/рік)
73,332
Фактичний обсяг скидання (м3/год)
6,164
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується Фактична концентрація, мг/дм3 Фактичний скид, г/год Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 ГДС, г/год ГДС, перераховані у т/рік
Азот амонійний 0.63 3.88332 0.63 11.18187 0.04619916
БСК5 5.8 35.7512 5.8 102.9442 0.4253256
ХСК 41.4 255.1896 41.4 734.8086 3.0359448
Завислі речовини 25.4 156.5656 25.4 450.8246 1.8626328
Нафтопродукти 0.05 0.3082 0.05 0.88745 0.0036666
Нітрати 1.6 9.8624 1.6 28.3984 0.1173312
Нітрити 0.33 2.03412 0.33 5.85717 0.02419956
Сульфати 78.5 483.874 78.5 1393.2965 5.756562
Фосфати 0.16 0.98624 0.16 2.83984 0.01173312
Хлориди 296.8 1829.4752 296.8 5267.9032 21.7649376
Залізо (загальне) 0,49 3,02036 0,49 8,69701 0,03593268
Мінералізація 871,25 5370,385 871,25 15463,8163 63,890505
Інші показники та характеристики зворотних (стічних) вод
Плаваючі домішки – відсутні; запах, присмак – вода не повинна набувати інтенсивності запаху більше 1 бала; прозорість - не повинна виявлятися у стовпчику води 10 см; температура - перевищення не більше 3 °С температури водного об’єкта найжаркішого місяця за 10 років; реакція (рН) – 6,5 - 8,5; кисень розчинений ≥ 4,0 мг/дм3; коліфаги < 100 в 1 дм3; лактозопозитивні кишкові палички < 5000 в 1 дм3; життєздатні яйця гельмінтів – відсутні; токсичність: не токсичні.
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача 1355.854 265.474
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води - -
Передача води, усього (у т.ч.): - -
- населенню - -
- вторинним водокористувачам (без використання) - -
- вторинним водокористувачам (після використання) - -
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): 443.581 78.442
- у поверхневий водний об'єкт 425.981 73.332
- на поля фільтрації - -
- передача іншому водокористувачу 17.600 5.110
- у накопичувач - -
- у вигріб - -
- в інший приймач - -
Використання води в системах водопостачання: 48000 15600
- оборотного 48000 15600
- повторного - -
Втрати в системах водопостачання - -

Умови спеціального водокористування

1. Передача води іншим водокористувачам та забір води більше встановленого ліміту заборонено.

2. Скидати стічні води, використовуючи рельєф місцевості, заборонено.

3. Згідно з Порядком ведення державного обліку водокористування, затвердженим наказом Мінприроди від 16.03.2015  № 78, щорічно, не пізніше ніж 1 лютого року, наступного за звітним періодом, надавати звіт про використання води за формою 2ТП-водгосп (річна) до Регіонального офісу водних ресурсів у Черкаській області (18000, вул. Смілянська, 118, м. Черкаси).

4. Дотримуватись вимог водного законодавства, зокрема, статті 44 Водного кодексу України щодо обов’язків водокористувачів.

Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Раціонально використовувати водні ресурси та систематично вести первинний облік водокористування Постійно Охорона поверхневих вод від виснаження
2 Утримувати в належному стані прибережну захисну смугу Постійно Охорона поверхневих вод від забруднення і засмічення
3 Утримувати в належному стані місця скиду зворотних вод Постійно Охорона поверхневих та підземних вод від забруднення