Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №31/КВ/49д-21 від 16.02.2021
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Юридична особа
Найменування
ОБУХІВСЬКЕ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО
Ідентифікаційні дані
25690247
Місце реєстрації
08703, КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ, місто ОБУХІВ, вул. Київська, буд. 130, корп. В
Контактні відомості
Телефон: +38-(067)-495-1148
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Державне агентство водних ресурсів України
Номер та дата видачі
№31/КВ/49д-21 від 16.02.2021
Строк дії
з 16.02.2021 по 16.02.2026
Поточний стан
діючий
Форма дозволу
паперова
Регіон водокористування
КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
 • Питні і санітарно-гігієнічні потреби
 • Виробничі потреби
 • Передача води населенню
 • Передача води вторинним водокористувачам
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
37 свердловин, з них 26 свердловин у с. Таценки, Обухівський район, р. Стугна, та 11 свердловин у м. Обухів, р. Кобрин, притока р. Стугна, район басейну р. Дніпро
Код типу джерела водопостачання
(60) Підземний водоносний горизонт
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/ДНЕПР/0833/Р.СТУГНА
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.2.03 р. Дніпро від греблі Київського водосховища до греблі Канівського водосховища (виключаючи рр. Десна, Трубіж)
Тип водокористування
Забір з підземних джерел
Розшифровка типу водокористування
Підземні джерела
Фактичне місце здійснення діяльності
м. Обухів, водопровідна мережа
Код типу джерела водопостачання
Код та назва джерела водопостачання
Джерела водопостачання
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.2.03 р. Дніпро від греблі Київського водосховища до греблі Канівського водосховища (виключаючи рр. Десна, Трубіж)
Тип водокористування
Забір від іншого водокористувача
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): 11390.574 3940.5688
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) - -
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) 11390.574 3940.5688
Р.СТУГНА 11390.574 3940.5688
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 624.836 216.9788
з поверхневих джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на інші потреби - -
з підземних джерел: 617.336 216.0788
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 10.107 3.6893
- на виробничі потреби 607.229 212.3895
- на інші потреби - -
від іншого водокористувача: 7.5 0.9
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби 7.5 0.9
- на інші потреби - -
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
у межах м. Обухів
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(95) Зворотні (стічні) води, які передаються іншому водокористувачу для подальшого водовідведення
Назва приймача зворотних (стічних) вод
Категорія зворотних (стічних) вод
 • господарсько-побутові
 • виробничі
Код та назва водного об'єкта
Джерела водопостачання
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.2.03 р. Дніпро від греблі Київського водосховища до греблі Канівського водосховища (виключаючи рр. Десна, Трубіж)
Тип водовідведення
Водовідведення (передача) іншому водокористувачу
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача 7.5 0.9
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води 7664.482 2670.09
Передача води, усього (у т.ч.): 8545.196 2911.255
- населенню 6048.35 2207.649
- вторинним водокористувачам (без використання) 2496.846 703.606
- вторинним водокористувачам (після використання) - -
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): 8252.168 2882.927
- у поверхневий водний об'єкт - -
- на поля фільтрації - -
- передача іншому водокористувачу 8252.168 2882.927
- у накопичувач - -
- у вигріб - -
- в інший приймач - -
Використання води в системах водопостачання: 0 0
- оборотного - -
- повторного - -
Втрати в системах водопостачання 2228.042 813.235

Умови спеціального водокористування

1. Передача води іншим водокористувачам в обсязі, що перевищує зазначений у дозволі, та забір води більше встановлених лімітів заборонено.

2. Скидати стічні води, використовуючи рельєф місцевості, заборонено.

3. Згідно з Порядком ведення державного обліку водокористування, затвердженим наказом Мінприроди від 16.03.2015 № 78, щорічно, не пізніше ніж 1 лютого року, наступного      за звітним періодом, надавати звіт про використання води за формою 2ТПводгосп (річна).

 4. Дотримуватись вимог водного законодавства, зокрема, статті 44 Водного кодексу України щодо обов’язків водокористувачів.

Умови спеціального водокористування Держгеонадра

Державна служба геології та надр України для водозабору, який складається з 37-ми свердловин трьох водозаборів, що розташовані в м. Обухів та с. Таценки Обухівського району Київської області:

Водозабір №1 м. Обухів, мікрорайон «Центр Обухів»:

№№ 1П-1, 1П-2, 1П-3, 2707(4), 4487(5), 2065(6), 245(7);

Водозабір №2 м. Обухів, мікрорайон «Яблуневий»:

№№ 921(2), 1826(3), 1826(4), 1826(5);

Водозабір №3 с. Таценки:

№№ 3980(5а), 2638(6), 2638(7), 2638(8), 2638(9), 4227(31), 3980(31а), 3042(21), 3111(22), 3111(23), 3042(24), 3980(24а), 3111(25), 3111(26), 3111(27), 3042(28), 311(32), 2887(41), 2887(42), 2887(43), 2887(44), 2887(45), 4338(46), 4396(47), 4771(51), 396(52),

та вважає за можливе видати дозвіл на термін п’ять років з метою забору підземних вод у загальному обсязі, що не перевищує 11390,574 м3/добу (3940,5688 тис. м3/рік).

Під час експлуатації свердловин дотримуватись наступних умов:

 1. дотримуватись вимог чинного законодавства України щодо використання та охорони надр та норм ДСанПіН 2.2.4-171-10;
 2. регулярний облік води, яка відбирається, її якості, глибини рівня у водозабірній споруд;
 3. обов’язкова наявність на водозабірних спорудах пристроїв обліку спожитої води;
 4. дотримання санітарно-технічних норм з утримання експлуатаційної водозабірної споруди та водонесучих комунікацій;
 5. своєчасний ремонт та тампонаж водозабірної споруди, яка вийшла з ладу;
 6. забороняється забруднення підземних вод стічними водами та твердими відходами, нафтопродуктами, пестицидами, міндобривами та хімічними речовинами;
 7. дотримуватися вимог Водного кодексу України;
 8. дотримуватися постанови Кабінету Міністрів України
  від 18.12.1998 № 2024 «Про правовий режим зон санітарної охорони водних об'єктів» та Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення», стосовно режиму зон санітарної охорони підземних вод від забрудненнявикористання надр у відповідності до статтей 19, 23 Кодексу України про надра;
 9. дотримуватись вимог абзацу 7 пункту 12 Порядку здійснення державного моніторингу вод, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.09.2018 № 758;
 10. щорічно до 20 січня надавати до Київській ГГЕ (02088, м. Київ, пров. Геофізиків, 10) та ДНВП «Геоінформ України» (03057, м. Київ, вул. Антона Цедіка, 16, тел. (044) 456-60-61, 455-60-75) звіт по формі 7-ГР (підземні води).

 

Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Раціонально використовувати водні ресурси та систематично вести первинний облік водокористування Постійно Охорона підземних вод від виснаження
2 Утримувати в належному санітарному стані зони санітарної охорони водозабору (свердловин) Постійно Охорона підземних вод від забруднення та засмічення