Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №18/ВЛ/49д-21 від 12.02.2021
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Юридична особа
Найменування
УСТИЛУЗЬКЕ ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА
Ідентифікаційні дані
03339348
Місце реєстрації
44731, ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ, ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКИЙ РАЙОН, місто УСТИЛУГ, вул. ІВАНА ФРАНКА, буд. 7
Контактні відомості
Телефон: +38-(063)-360-8044
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Сектор у Волинській області Держводагентства
Номер та дата видачі
№18/ВЛ/49д-21 від 12.02.2021
Строк дії
з 12.02.2021 по 12.02.2026
Поточний стан
діючий
Форма дозволу
паперова
Регіон водокористування
ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
  • Питні і санітарно-гігієнічні потреби
  • Виробничі потреби
  • Передача води населенню
  • Передача води вторинним водокористувачам
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
Три свердловини №1, №2, №3 у м. Устилуг, дві свердловини №4, №5 у с. Лудин, дві свердловини №8, №9 у с.Рогожани, одна свердловина №10 у с. Амбуків, Володимир-Волинський район, Волинська область, р. Західний Буг, район басейну р. Вісла
Код типу джерела водопостачання
(60) Підземний водоносний горизонт
Код та назва джерела водопостачання
БАЛ/ВИСЛА/0388/Р.ЗАХІДНИЙ БУГ
Код та назва водогосподарської ділянки
А6.6.1.02 р. Західний Буг від державного кордону з Республікою Польща до державного кордону з Республікою Білорусь
Тип водокористування
Забір з підземних джерел
Розшифровка типу водокористування
Підземні джерела
Фактичне місце здійснення діяльності
Одна свердловина №6 у с. Ворчин, одна свердловина №7 у с. Зоря, одна свердловина №12 у с. Стенжаричі, одна свердловина №13 у с. Микитичі, Володимир-Волинський район, Волинська область, р.Золотуха, притока р. Західний Буг, район басейну р. Вісла
Код типу джерела водопостачання
(60) Підземний водоносний горизонт
Код та назва джерела водопостачання
БАЛ/ВИСЛА/0388/0556/Р.ЗОЛОТУХА
Код та назва водогосподарської ділянки
А6.6.1.02 р. Західний Буг від державного кордону з Республікою Польща до державного кордону з Республікою Білорусь
Тип водокористування
Забір з підземних джерел
Розшифровка типу водокористування
Підземні джерела
Фактичне місце здійснення діяльності
Одна свердловина №11 у с. Хотячів, Володимир-Волинський район, Волинська область, р. Студянка, притока р.Західний Буг, район басейну р. Вісла
Код типу джерела водопостачання
(60) Підземний водоносний горизонт
Код та назва джерела водопостачання
БАЛ/ВИСЛА/0388/0575/Р.СТУДЯНКА
Код та назва водогосподарської ділянки
А6.6.1.02 р. Західний Буг від державного кордону з Республікою Польща до державного кордону з Республікою Білорусь
Тип водокористування
Забір з підземних джерел
Розшифровка типу водокористування
Підземні джерела
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): 934.934 289.022
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) - -
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) 934.934 289.022
Р.ЗАХІДНИЙ БУГ 696.219 230.269
Р.ЗОЛОТУХА 214.868 50.589
Р.СТУДЯНКА 23.847 8.164
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 6.357 2.31
з поверхневих джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на інші потреби - -
з підземних джерел: 6.357 2.31
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 0.099 0.025
- на виробничі потреби 6.258 2.285
- на інші потреби - -
від іншого водокористувача: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на інші потреби - -
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
у межах м. Устилуг, с.Лудин, с. Рогожани, с. Амбуків, Володимир-Волинський район, Волинська область
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(84) Вигріб
Назва приймача зворотних (стічних) вод
Категорія зворотних (стічних) вод
  • господарсько-побутові
  • виробничі
Код та назва водного об'єкта
БАЛ/ВИСЛА/0388/Р.ЗАХІДНИЙ БУГ
Код та назва водогосподарської ділянки
А6.6.1.02 р. Західний Буг від державного кордону з Республікою Польща до державного кордону з Республікою Білорусь
Тип водовідведення
Водовідведення у вигріб
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
у межах с. Ворчин, с. Зоря, с. Стенжаричі, с. Микитичі, Володимир-Волинський район, Волинська область
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(84) Вигріб
Назва приймача зворотних (стічних) вод
Категорія зворотних (стічних) вод
  • виробничі
Код та назва водного об'єкта
БАЛ/ВИСЛА/0388/0556/Р.ЗОЛОТУХА
Код та назва водогосподарської ділянки
А6.6.1.02 р. Західний Буг від державного кордону з Республікою Польща до державного кордону з Республікою Білорусь
Тип водовідведення
Водовідведення у вигріб
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
у межах с. Хотячів, Володимир-Волинський район, Волинська область
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(84) Вигріб
Назва приймача зворотних (стічних) вод
Категорія зворотних (стічних) вод
  • виробничі
Код та назва водного об'єкта
БАЛ/ВИСЛА/0388/0575/Р.СТУДЯНКА
Код та назва водогосподарської ділянки
А6.6.1.02 р. Західний Буг від державного кордону з Республікою Польща до державного кордону з Республікою Білорусь
Тип водовідведення
Водовідведення у вигріб
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача - -
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води - -
Передача води, усього (у т.ч.): 819.438 246.876
- населенню 492.609 179.803
- вторинним водокористувачам (без використання) 326.829 67.073
- вторинним водокористувачам (після використання) - -
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): 6.357 2.31
- у поверхневий водний об'єкт - -
- на поля фільтрації - -
- передача іншому водокористувачу - -
- у накопичувач - -
- у вигріб 6.357 2.310
- в інший приймач - -
Використання води в системах водопостачання: 0 0
- оборотного - -
- повторного - -
Втрати в системах водопостачання 109.139 39.836

Умови спеціального водокористування

1. Передача води іншим водокористувачам  в обсязі, що перевищує зазначений у дозволі та забір води більше встановленого ліміту заборонено.

2. Скидати стічні води, використовуючи рельєф місцевості, заборонено.

3. Згідно з Порядком ведення державного обліку водокористування, затвердженим наказом Мінприроди від 16.03.2015  № 78, щорічно, не пізніше ніж 1 лютого року, наступного за звітним періодом, надавати звіт про використання води за формою 2ТП-водгосп (річна) до Регіонального офісу водних ресурсів у Волинській області (м. Луцьк, вул. 8 Березня, 1, тел. (0332) 23-45-03.

4. Дотримуватись вимог водного законодавства, зокрема, статті 44 Водного кодексу України щодо обов’язків водокористувачів.

5. Дозвіл виданий з урахуванням усіх місць водокористування на території Волинської області. При змінах інформації про місце здійснення діяльності чи умов водокористування та водовідведення необхідно одержати новий дозвіл на спеціальне водокористування, а даний дозвіл підлягає анулюванню (статті 49, 55 Водного кодексу України).

Умови спеціального водокористування Держгеонадра

Держгеонадра опрацювали заяву на отримання дозволу на спеціальне водокористування Устилузького виробничого управління житлово-комунального господарства (код ЄДРПОУ 03339348, 44731, м. Устилуг, вул. І. Франка, 7, Волинська обл., Вол-Волинський р-н) (лист Сектору від 29.01.2021 № 19/ВЛ/21-21, вхідний Держгеонадр від 01.02.2021 № 8863/01/10-21) та вважають за можливе видати дозвіл на п’ять років для водозабору в м. Устилуг (св. № 1 (1-177) (50051ʹ31,1ʺ ПнШ, 24008ʹ50,2ʺ СхД), № 2 (1-176), (50051ʹ31,1ʺ ПнШ, 24008ʹ50,2ʺ СхД), № 3, (50051ʹ41,2ʺ ПнШ, 24008ʹ47,0ʺ СхД), с. Лудин св. № 4 (896), (50048ʹ12,7ʺ ПнШ, 24002ʹ49,2ʺ СхД), № 5 (3), (50048ʹ12,7ʺ ПнШ, 24002ʹ49,2ʺ СхД), с. Ворчин св. № 6 (2), (50054ʹ48,6ʺ ПнШ, 24013ʹ47,9ʺ СхД), с. Зоря св. № 7, (50056ʹ06,5ʺ ПнШ, 24012ʹ42,3ʺ СхД), с. Рогожани св. № 8 (1), (50047ʹ41,0ʺ ПнШ, 24004ʹ51,2ʺ СхД), № 9 (2), (50047ʹ41,6ʺ ПнШ, 24004ʹ52,2ʺ СхД), с. Амбуків св. № 10 (2), (50047ʹ41,0ʺ ПнШ, 24004ʹ51,2ʺ СхД), с. Хотячів св. № 11 (1), (50049ʹ52,8ʺ ПнШ, 24009ʹ26,9ʺ СхД), с. Стенжаричі св. № 12, (50056ʹ30,2ʺ ПнШ, 24006ʹ37,9ʺ СхД), с. Микитичі, св. № 13, (50057ʹ11,4ʺ ПнШ, 24003ʹ19,7ʺ СхД), Волинська обл., з відбором підземних вод в загальному обсязі 934,934 м3/добу (289,022 тис. м3/рік), що складається з 13 свердловин, при обов’язковому виконанні таких умов:

1. Застосування води для питних потреб тільки при відповідності якості води до вимог ДСанПіН 2.2.4-171-10.

2. Вести регулярний облік відбору води, її якості та глибин рівня у водозабірній споруді.

3. Обов’язкова наявність огорож зон суворого санітарного режиму І поясу, наявність водомірів, кранів для відбору проб води.

4. Дотримання санітарно-технічних норм з утримування експлуатаційної водозабірної споруди та водонесучих комунікацій, не перевищувати рекомендованого експлуатаційного дебіту.

5. Буріння нових свердловин та будівництво об'єктів, які можуть учинити негативний вплив на якість підземних вод, проводити відповідно до проектів, складених та погоджених за встановленим порядком.

6. Відповідно до статті 17 Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення» та статті 19 Кодексу України про надра, у разі використання підземних вод для питного водопостачання суб’єкт господарювання повинен одержати спеціальний дозвіл на користування надрами, з урахуванням особливостей, передбачених статтею 23 Кодексу України про надра.

7. Дотримуватись вимог абзацу 7 пункту 12 Порядку здійснення державного моніторингу вод, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.09.2018 № 758.

8. Надавати щорічно до 20 січня наступного за звітним роком дані режимних спостережень, відомості про фактичний водовідбір та результати хімічних аналізів за формою 7-ГР Волинській геологічній експедиції ДП «Українська геологічна компанія» та ДНВП «Геоінформ України» (03057, м. Київ, вул. Антона Цедіка, 16).

Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Раціонально використовувати водні ресурси та систематично вести первинний облік водокористування постійно Охорона підземних вод від виснаження
2 Утримувати в належному санітарному стані зони санітарної охорони водозабору (свердловин) постійно Охорона підземних вод від забруднення та засмічення
3 Утримувати в належному стані місця скидання зворотних вод постійно Охорона підземних та поверхневих вод від забруднення