Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №7/ДН/49д-21 від 12.02.2021
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Юридична особа
Найменування
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВУГІЛЬНА КОМПАНІЯ "КРАСНОЛИМАНСЬКА" (ДП "ВК "КРАСНОЛИМАНСЬКА")
Ідентифікаційні дані
31599557
Місце реєстрації
85310, ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ, місто ПОКРОВСЬК, місто РОДИНСЬКЕ, вул. ПЕРЕМОГИ, буд. 9
Контактні відомості
Телефон: +38-(095)-618-3316
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Сектор у Донецькій та Луганській областях Держводагентства
Номер та дата видачі
№7/ДН/49д-21 від 12.02.2021
Строк дії
з 12.02.2021 по 12.02.2024
Поточний стан
діючий
Форма дозволу
паперова
Регіон водокористування
ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
  • Питні і санітарно-гігієнічні потреби
  • Виробничі потреби
  • Використання води для: протипожежних потреб, потреб зовнішнього благоустрою територій міст та інших населених пунктів, пилозаглушення у шахтах і кар'єрах
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
м. Родинське (водопровідна мережа)
Код типу джерела водопостачання
Код та назва джерела водопостачання
Код та назва водогосподарської ділянки
М6.5.1.10 р. Казенний Торець
Тип водокористування
Забір від іншого водокористувача
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Фактичне місце здійснення діяльності
м. Родинське, на території ДП "Вугільна компанія"Краснолиманська", забір шахтної води, басейн б. Осинувата/басейн б. Водяна/басейн р. Казенний Торець/суббасейн р. Сіверський Донець/район басейну р. Дон
Код типу джерела водопостачання
(61) Шахта, рудник, нафтопромисел, кар’єр
Код та назва джерела водопостачання
АЗО/ДОН/0218/0518/Р.КАЗЕННИЙ ТОРЕЦЬ
Код та назва водогосподарської ділянки
М6.5.1.10 р. Казенний Торець
Тип водокористування
Забір з підземних джерел
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): 7920 2890.8
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) - -
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) 7920 2890.8
Р.КАЗЕННИЙ ТОРЕЦЬ 7920 2890.8
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 3596.76 1173.775
з поверхневих джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на використання води для: протипожежних потреб, потреб зовнішнього благоустрою територій міст та інших населених пунктів, пилозаглушення у шахтах і кар'єрах - -
з підземних джерел: 3118.87 1026.2
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби 2249.21 719.2
- на використання води для: протипожежних потреб, потреб зовнішнього благоустрою територій міст та інших населених пунктів, пилозаглушення у шахтах і кар'єрах 869.66 307
від іншого водокористувача: 477.89 147.575
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 346.74 121.528
- на виробничі потреби 131.15 26.047
- на використання води для: протипожежних потреб, потреб зовнішнього благоустрою територій міст та інших населених пунктів, пилозаглушення у шахтах і кар'єрах - -
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
м. Родинське (каналізаційні мережі)
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(95) Зворотні (стічні) води, які передаються іншому водокористувачу для подальшого водовідведення
Назва приймача зворотних (стічних) вод
Категорія зворотних (стічних) вод
  • господарсько-побутові
Код та назва водного об'єкта
Код та назва водогосподарської ділянки
М6.5.1.10 р. Казенний Торець
Тип водовідведення
Водовідведення (передача) іншому водокористувачу
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
за межами м. Родинське
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(20) Річка
Назва приймача зворотних (стічних) вод
р. Казенний Торець (через балки Осинувата та Водяна)
Категорія зворотних (стічних) вод
  • шахтні
Код та назва водного об'єкта
АЗО/ДОН/0218/0518/Р.КАЗЕННИЙ ТОРЕЦЬ
Код та назва водогосподарської ділянки
М6.5.1.10 р. Казенний Торець
Тип водовідведення
Водовідведення у поверхневий водний об'єкт
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Допустимий обсяг скидання (м3/год)
212,9
Допустимий обсяг скидання (тис. м3/рік)
1864,6
Фактичний обсяг скидання (м3/год)
160,0
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується Фактична концентрація, мг/дм3 Фактичний скид, г/год Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 ГДС, г/год ГДС, перераховані у т/рік
Азот амонійний 0.21 33.6 0.21 44.7 1.86
БСК5 1.54 246 1.54 328 2.87
ХСК - - 30 6387 55.9
Завислі речовини 26.6 4256 25 5322 46.6
Нафтопродукти 0.15 24 0.12 25.5 0.22
Нітрати 1.85 296 1.85 394 3.45
Нітрити 0.02 3.20 0.02 4.26 0.39
Сульфати 688 110080 688 146475 1282.8
Фосфати 0.42 67.2 0.42 89.4 0.78
Хлориди 334 53440 334 71109 622.8
Залізо 0,20 32 0,18 38,3 0,34
Феноли н/в - 0,001 0,21 0,002
Інші показники та характеристики зворотних (стічних) вод
1) плаваючі домішки: відсутні; 2) запах, смак: не більше 1 балу; 3) колір (прозорість): не менше 10 см; 4) температура: літня температура води в результаті скиду стічних вод не повинна підвищуватися більше ніж на 3 градуси Цельсія у порівнянні з середньомісячною температурою найтеплішого місяця року за останні 10 років; 5) реакція (рН): 6,5-8,5; 6) розчинений кисень: не повинен бути менше 4 мг/дм3 в будь-який період року, в пробі, відібраній до 12 години дня; 7) колі-фаги: не більше 1000 у дм3; 8) лактозопозитивні кишкові палички: не більше 5000 у дм3; 9) життєздатні яйця гельмінтів: відсутні.
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача 477.89 147.575
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води - -
Передача води, усього (у т.ч.): - -
- населенню - -
- вторинним водокористувачам (без використання) - -
- вторинним водокористувачам (після використання) - -
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): 5584.65 2015.581
- у поверхневий водний об'єкт 5108.69 1864.6
- на поля фільтрації - -
- передача іншому водокористувачу 475.96 150.981
- у накопичувач - -
- у вигріб - -
- в інший приймач - -
Використання води в системах водопостачання: 14028 5120
- оборотного 14028 5120
- повторного - -
Втрати в системах водопостачання - -

Умови спеціального водокористування

1. Дотримуватись вимог водного законодавства, зокрема статті 44 Водного кодексу України  щодо обов'язків водокористувачів.

2. Суворо додержуватись правил обмеження господарської діяльності у прибережних захисних смугах поверхневих водних об’єктів відповідно до статей 88, 89 Водного кодексу України.

3. Здійснювати постійний контроль за справним станом водопровідної та водовимірювальної арматури.

4. Своєчасно вживати заходи щодо ліквідації аварійних ситуацій.

5. Скидати стічні води, використовуючи рельєф місцевості, заборонено.

6.  Згідно з Порядком ведення державного обліку водокористування, затвердженим наказом Мінприроди від 16.03.2015 № 78, щорічно, не пізніше ніж 1 лютого року, наступного за звітним, надавати звіт про використання води за формою № 2ТП-водгосп (річна).

7. При змінах у водокористуванні обов’язково звернутися через центр надання адміністративних послуг або через "Портал електронних послуг"  (Державне агентство водних ресурсів України) до сектору у Донецькій та Луганській областях Держводагентства для анулювання діючого дозволу на спеціальне водокористування (стаття 55 Водного кодексу України) та отримання нового дозволу на спеціальне водокористування (стаття 49 Водного кодексу України).

 

Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Своєчасна чистка і ремонт шахтних водозбірників і горизонтального відстійника Згідно графіка Механічна очистка шахтної води від завислих речовин
2 Утримання мереж водопостачання, каналізації, мулопроводу і насосної станції у технічно справному стані. Оперативно ліквідувати аварійні ситуації Постійно Недопущення втрат води, забруднення земель і водних об’єктів
3 Дотримуватися технологічного регламенту роботи очисних споруд шахтних вод Постійно Забезпечення очистки шахтних вод відповідно до проєкту
4 Підтримувати максимальний рівень води у ставку-мулонакопичувачі Постійно Забезпечення максимального відстою (механічної очистки) стічної води перед скидом у водний об’єкт
5 Здійснювати лабораторний контроль шахтних, зворотних, стічних вод атестованою лабораторією Згідно графіка Контроль за якістю шахтних і стічних вод та дотримання нормативів ГДС зворотних вод