Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №15/СМ/49д-21 від 16.02.2021
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Юридична особа
Найменування
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГОСПОДАР" ХОТІНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ
Ідентифікаційні дані
41176544
Місце реєстрації
42320, СУМСЬКА ОБЛАСТЬ, СУМСЬКИЙ РАЙОН, смт ХОТІНЬ, вул. СОБОРНА, буд. 45
Контактні відомості
Телефон: +38-(066)-350-8007
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Сектор у Сумській області Держводагентства
Номер та дата видачі
№15/СМ/49д-21 від 16.02.2021
Строк дії
з 16.02.2021 по 16.02.2024
Поточний стан
діючий
Форма дозволу
паперова
Регіон водокористування
СУМСЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
 • Виробничі потреби
 • Передача води населенню
 • Передача води вторинним водокористувачам
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
6 свердловин (з них 1 законсервована та 1 затампонована) в смт Хотінь, Сумський район, р. Олешня, басейн р. Псел
Код типу джерела водопостачання
(60) Підземний водоносний горизонт
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/ДНЕПР/0554/0470/Р.ОЛЕШНЯ
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.2.18 р. Псел від державного кордону до кордону Сумської та Полтавської областей
Тип водокористування
Забір з підземних джерел
Розшифровка типу водокористування
Підземні джерела
Фактичне місце здійснення діяльності
2 свердловини в с. Писарівка, Сумський район, р. Олешня, басейн р. Псел
Код типу джерела водопостачання
(60) Підземний водоносний горизонт
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/ДНЕПР/0554/0470/Р.ОЛЕШНЯ
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.2.18 р. Псел від державного кордону до кордону Сумської та Полтавської областей
Тип водокористування
Забір з підземних джерел
Розшифровка типу водокористування
Підземні джерела
Фактичне місце здійснення діяльності
2 свердловини в с. Олексіївка, Сумський район, р. Снягость, р Сейм, басейн р. Десна
Код типу джерела водопостачання
(60) Підземний водоносний горизонт
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/ДНЕПР/0892/0360/0309/Р.СНЯГОСТЬ
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.5.56 р. Сейм від державного кордону до г/п Мутин
Тип водокористування
Забір з підземних джерел
Розшифровка типу водокористування
Підземні джерела
Фактичне місце здійснення діяльності
Свердловина в с. Володимирівка, Сумський район, р. Снягость, р. Сейм, басейн р. Десна
Код типу джерела водопостачання
(60) Підземний водоносний горизонт
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/ДНЕПР/0892/0360/0309/Р.СНЯГОСТЬ
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.5.56 р. Сейм від державного кордону до г/п Мутин
Тип водокористування
Забір з підземних джерел
Розшифровка типу водокористування
Підземні джерела
Фактичне місце здійснення діяльності
Свердловина в с. Новомиколаївка, Сумський район, р. Снягость, р. Сейм, басейн р. Десна
Код типу джерела водопостачання
(60) Підземний водоносний горизонт
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/ДНЕПР/0892/0360/0309/Р.СНЯГОСТЬ
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.5.56 р. Сейм від державного кордону до г/п Мутин
Тип водокористування
Забір з підземних джерел
Розшифровка типу водокористування
Підземні джерела
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): 381.086 133.172
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) - -
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) 381.086 133.172
Р.ОЛЕШНЯ 303.73 106.21
Р.СНЯГОСТЬ 77.356 26.962
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 12.231 4.4645
з поверхневих джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на інші потреби - -
з підземних джерел: 12.231 4.4645
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби 12.231 4.4645
- на інші потреби - -
від іншого водокористувача: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на інші потреби - -
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
у межах смт Хотінь, Сумський район
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(20) Річка
Назва приймача зворотних (стічних) вод
Категорія зворотних (стічних) вод
 • господарсько-побутові
 • виробничі
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/ДНЕПР/0554/0470/Р.ОЛЕШНЯ
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.2.18 р. Псел від державного кордону до кордону Сумської та Полтавської областей
Тип водовідведення
Водовідведення у поверхневий водний об'єкт
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Допустимий обсяг скидання (м3/год)
3,417
Допустимий обсяг скидання (тис. м3/рік)
27,562
Фактичний обсяг скидання (м3/год)
1,23
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується Фактична концентрація, мг/дм3 Фактичний скид, г/год Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 ГДС, г/год ГДС, перераховані у т/рік
Азот амонійний 53 65.19 8 27.336 0.220496
БСК5 250 307.5 15 51.255 0.41343
ХСК 480 590.4 80 273.36 2.20496
Завислі речовини 305 375.15 15 51.255 0.41343
Нафтопродукти 0.3 0.369 0.3 1.025 0.008269
Нітрати 3.7 4.551 15 51.255 0.41343
Нітрити 0.3 0.369 0.3 1.025 0.008269
Сульфати 120 147.6 120 410.04 3.30744
Фосфати 22.5 27.675 8 27.336 0.220496
Хлориди 100 123 100 341.7 2.7562
Мінералізація 740 910,2 740 2528,58 20,39588
СПАР 0,2 0,246 0,2 0,683 0,005512
Інші показники та характеристики зворотних (стічних) вод
Літня температура води в результаті скиду не повинна підвищуватись більше ніж на 3 С у порівнянні з середньомісячною температурою найтеплішого місяця року за останні 10 років; реакція (рН) - 6,5-8,5; розчинний кисень, г/м3 – не повинен бути менше 4,0 г/м3 у будь-який період року у пробі, відібраній до 12 години дня.
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача - -
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води - -
Передача води, усього (у т.ч.): 280.817 96.574
- населенню 224.180 81.825
- вторинним водокористувачам (без використання) 56.637 14.749
- вторинним водокористувачам (після використання) - -
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): 81.998 27.562
- у поверхневий водний об'єкт 81.998 27.562
- на поля фільтрації - -
- передача іншому водокористувачу - -
- у накопичувач - -
- у вигріб - -
- в інший приймач - -
Використання води в системах водопостачання: 0 0
- оборотного - -
- повторного - -
Втрати в системах водопостачання 88.038 32.1335

Умови спеціального водокористування
 1. Виконувати в повному обсязі у встановлені терміни умови погодження контролюючих органів, приписи та водоохоронні заходи.
 2. Виконувати вимоги статей 44, 49, 94, 95, 98-101, 105 Водного кодексу України.
 3. Облік забору води вести водовимірювальними приладами в журналах первинного обліку.
 4. Річні звіти по формі 2ТПводгосп (річна) надавати до Регіонального офісу водних ресурсів у Сумській області щорічно не пізніше 01 лютого наступного за звітним року.
 5. Не допускати перевитрат води понад встановлені ліміти.
 6. Додержуватися норм ДБН та санітарних вимог при експлуатації водозаборів.
Умови спеціального водокористування Держгеонадра

Держгеонадра опрацювали заяву на отримання дозволу на спеціальне водокористування Комунального підприємства «Господар» Хотінської селищної ради (код ЄДРПОУ 41176544, 42320, смт. Хотінь, вул. Соборна, 45, Сумська обл., Сумський р-н) (лист Сектору від 27.01.2021 № 13/СМ/21-21, вхідний Держгеонадр від 28.01.2021 № 8837/01/10-21) та вважають за можливе видати дозвіл на п’ять років для водозабору розташованого в смт. Хотінь, с. Писарівка, с. Олексіївка, с. Володимирівка, с. Новомиколаївка, з відбором підземних вод у загальному обсязі 381,086 метрів куб на добу (133,172 тис.м3/рік), що складається з 12 свердловин:

№ 1 (51005ʹ02ʺ ПнШ, 34046ʹ52ʺ СхД), смт. Хотінь, вул. Шкільна,

№ 3 (51005ʹ00ʺ ПнШ, 34046ʹ56ʺ СхД), смт. Хотінь, вул. Шкільна,

№ 4 (51005ʹ06ʺ ПнШ, 34046ʹ55ʺ СхД), смт. Хотінь, вул. Шкільна,

№ 5 (51005ʹ02ʺ ПнШ, 34046ʹ20ʺ СхД), смт. Хотінь, вул. Вишнева,

№ 6 (51005ʹ03ʺ ПнШ, 34047ʹ09ʺ СхД), смт. Хотінь, вул. Шкільна,

№ 7 затампонована, смт. Хотінь, вул. Кооперативна,

№ 2 (51004ʹ54ʺ ПнШ, 34050ʹ34ʺ СхД), с. Писарівка, вул. Шосейна,

№ 8, (51004ʹ48ʺ ПнШ, 34046ʹ31ʺ СхД), с. Писарівка, вул. Покрівська,

№ 3, (51014ʹ67ʺ ПнШ, 34086ʹ04ʺ СхД), с. Олексіївка, вул. Шкільна,

№ 4, (51015ʹ33ʺ ПнШ, 34090ʹ73ʺ СхД), с. Олексіївка, вул. Вишнева,

№ 1, (51017ʹ79ʺ ПнШ, 34088ʹ82ʺ СхД), с. Володимирівка, вул. Пушанко,

№ 3, (51016ʹ22ʺ ПнШ, 34091ʹ73ʺ СхД), с. Новомиколаївка, вул. Перемоги,

при обов’язковому виконанні таких умов:

1. Застосування води для питних потреб тільки при відповідності якості води до вимог ДСанПіН 2.2.4-171-10.

2. Вести регулярний облік відбору води, її якості та глибин рівня у водозабірній споруді.

3. Обов’язкова наявність огорож зон суворого санітарного режиму І поясу, наявність водомірів, кранів для відбору проб води.

4. Дотримання санітарно-технічних норм з утримування експлуатаційної водозабірної споруди та водонесучих комунікацій, не перевищувати рекомендованого експлуатаційного дебіту водозабірних споруд.

5. Буріння нових свердловин та будівництво об'єктів, які можуть учинити негативний вплив на якість підземних вод, проводити відповідно до проектів, складених та погоджених за встановленим порядком.

6. Відповідно до статті 17 Закону України «Про питну воду, питне   водопостачання та водовідведення» та статті 19 Кодексу України про надра, у разі використання підземних вод для питного водопостачання суб’єкт господарювання повинен одержати спеціальний дозвіл на користування надрами, з урахуванням особливостей, передбачених статтею 23 Кодексу України про надра.

7. Дотримуватись вимог абзацу 7 пункту 12 Порядку здійснення державного моніторингу вод, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.09.2018 № 758.

8. Надавати щорічно до 20 січня наступного за звітним роком дані режимних спостережень, відомості про фактичний водовідбір та результати хімічних аналізів за формою 7-ГР Харківській КГЕ КП «Південукргеологія» (м. Харків, вул. Жовтневої революції, 93 тел. (057) 733-31-70) та ДНВП «Геоінформ України» (03057, м. Київ, вул. Антона Цедіка, 16).

        

Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Свердловини утримувати в належному санітарно-технічному стані Постійно Дотримання вимог водоохоронного законодавства
2 Не допускати забруднення підземних та поверхневих вод Постійно Охорона підземних вод від забруднення
3 Підтримувати в задовільному стані огорожі та територію зони суворого санітарного режиму водозаборів Постійно Дотримання вимог водоохоронного законодавства
4 Підтримувати прибережну захисну смугу (ПЗС) річки поблизу скиду стічних вод в належному стані. Не допускати порушення в межах ПЗС режиму обмеженої господарської діяльності, передбаченої ст. 89 Водного кодексу України. Постійно Дотримання вимог водоохоронного законодавства
5 Дотримуватись розроблених нормативів ГДС, не менше ніж один раз на квартал здійснювати вимірювання показників якості стічних вод Постійно Охорона поверхневих вод від забруднення
6 Не допускати нераціонального використання води Постійно Раціональне використання водних ресурсів
7 Налагодити ефективну роботу очисних споруд 2021 рік Охорона поверхневих вод від забруднення