Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №12/ХР/49д-21 від 09.02.2021
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Юридична особа
Найменування
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВОДОКАНАЛ" МЕРЕФ’ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Ідентифікаційні дані
43417659
Місце реєстрації
62472, ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, ХАРКІВСЬКИЙ РАЙОН, місто МЕРЕФА, вул. Дніпровська, буд. 213
Контактні відомості
Телефон: +38-(057)-748-2208
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Сектор у Харківській області Держводагентства
Номер та дата видачі
№12/ХР/49д-21 від 09.02.2021
Строк дії
з 09.02.2021 по 09.02.2024
Поточний стан
діючий
Форма дозволу
паперова
Регіон водокористування
ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
  • Питні і санітарно-гігієнічні потреби
  • Виробничі потреби
  • Передача води населенню
  • Передача води вторинним водокористувачам
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
7 (сім) свердловин, із них 1 резервна, м. Мерефа Харківського району Харківської області, р. Мерефа, басейн р. Мжа, район річкового басейну р. Дон
Код типу джерела водопостачання
(60) Підземний водоносний горизонт
Код та назва джерела водопостачання
АЗО/ДОН/0218/0794/0029/Р.МЕРЕФА
Код та назва водогосподарської ділянки
М6.5.1.02 р. Сіверський Донець від греблі Печенізького водосховища до г/п Зміїв (виключаючи р. Уди)
Тип водокористування
Забір з підземних джерел
Розшифровка типу водокористування
Підземні джерела
Фактичне місце здійснення діяльності
Свердловина, сел. Селекційне Харківського району Харківської області, р. Мжа, басейн р. Сіверський Донець, район річкового басейну р. Дон
Код типу джерела водопостачання
(60) Підземний водоносний горизонт
Код та назва джерела водопостачання
АЗО/ДОН/0218/0794/Р.МЖА
Код та назва водогосподарської ділянки
М6.5.1.02 р. Сіверський Донець від греблі Печенізького водосховища до г/п Зміїв (виключаючи р. Уди)
Тип водокористування
Забір з підземних джерел
Розшифровка типу водокористування
Підземні джерела
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): 749.272 269.591
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) - -
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) 749.272 269.591
Р.МЕРЕФА 435.64 156.073
Р.МЖА 313.632 113.518
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 42.321 15.313
з поверхневих джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 0 0
- на виробничі потреби 0 0
- на інші потреби 0 0
з підземних джерел: 42.321 15.313
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 1.185 0.299
- на виробничі потреби 41.136 15.014
- на інші потреби 0 0
від іншого водокористувача: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 0 0
- на виробничі потреби 0 0
- на інші потреби 0 0
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
За межами м.Мерефа Харківського району Харківської області. Очисні споруди біологічноого очищення потужністю 131,4 тис.м.куб/рік
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(20) Річка
Назва приймача зворотних (стічних) вод
Річка Мерефа
Категорія зворотних (стічних) вод
  • господарсько-побутові
Код та назва водного об'єкта
АЗО/ДОН/0218/0794/0029/Р.МЕРЕФА
Код та назва водогосподарської ділянки
М6.5.1.02 р. Сіверський Донець від греблі Печенізького водосховища до г/п Зміїв (виключаючи р. Уди)
Тип водовідведення
Водовідведення у поверхневий водний об'єкт
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Допустимий обсяг скидання (м3/год)
4,677
Допустимий обсяг скидання (тис. м3/рік)
40,212
Фактичний обсяг скидання (м3/год)
2,283
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується Фактична концентрація, мг/дм3 Фактичний скид, г/год Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 ГДС, г/год ГДС, перераховані у т/рік
Азот амонійний 2.55 5.822 1.0 4.677 0.040
БСК5 18.8 42.920 11.3 52.850 0.454
ХСК 69.6 158.897 50.0 233.85 2.011
Завислі речовини 10.5 23.972 10.5 49.109 0.422
Нафтопродукти 0.15 0.342 0.05 0.234 0.002
Нітрати 38.6 88.124 38.6 180.532 1.552
Нітрити 0.85 1.941 0.08 0.374 0.003
Сульфати 127.6 291.311 127.6 596.785 5.131
Фосфати 0.13 0.297 0.13 0.608 0.005
Хлориди 72.0 164.376 72.0 336.744 2.895
СПАР 0,1 0,228 0,1 0,468 0,004
Залізо загальне 0,7 1,598 0,7 3,274 0,028
Інші показники та характеристики зворотних (стічних) вод
1) плаваючі домішки: відсутність; 2) запах, присмак: вода не повинна набувати невластивих їй запахів інтенсивністю більше 1 бала; 3) колір: не повинен виявлятися у стовпчику води 10 см; 4) температура: підвищення температури водного об’єкта не більш, ніж +3°С порівняно з природною температурою в літній період; 5) водневий показник (рН): 6,5-8,5; 6) кисень розчинений: не повинен бути менше 4 мг/дм.куб; 7) коліфаги: не більше 100 в 1 дм.куб; 8) лактозопозитивні кишкові палички: не більше 5000 в 1 дм.куб; 9) життєздатні яйця гельмінтів: відсутність в 1 дм3; 10) токсичність: зворотні води не повинні чинити гостру токсичну дію.
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
За межами м. Мерефа Харківського району Харківської області. Очисні споруди типу "Біоплато" потужністю 43,8 тис.м.куб.
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(81) Накопичувачі
Назва приймача зворотних (стічних) вод
Біоплато
Категорія зворотних (стічних) вод
  • господарсько-побутові
Код та назва водного об'єкта
АЗО/ДОН/0218/0794/0029/Р.МЕРЕФА
Код та назва водогосподарської ділянки
М6.5.1.02 р. Сіверський Донець від греблі Печенізького водосховища до г/п Зміїв (виключаючи р. Уди)
Тип водовідведення
Водовідведення в інший приймач
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
В межах м. Мерефа Харківського району Харківської області
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(95) Зворотні (стічні) води, які передаються іншому водокористувачу для подальшого водовідведення
Назва приймача зворотних (стічних) вод
Категорія зворотних (стічних) вод
  • господарсько-побутові
Код та назва водного об'єкта
Код та назва водогосподарської ділянки
М6.5.1.02 р. Сіверський Донець від греблі Печенізького водосховища до г/п Зміїв (виключаючи р. Уди)
Тип водовідведення
Водовідведення (передача) іншому водокористувачу
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
В межах м.Мерефа Харківського району Харківської області
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(84) Вигріб
Назва приймача зворотних (стічних) вод
Категорія зворотних (стічних) вод
  • виробничі
Код та назва водного об'єкта
АЗО/ДОН/0218/0794/0029/Р.МЕРЕФА
Код та назва водогосподарської ділянки
М6.5.1.02 р. Сіверський Донець від греблі Печенізького водосховища до г/п Зміїв (виключаючи р. Уди)
Тип водовідведення
Водовідведення у вигріб
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
У межах сел.Селекційне Харківського району Харківської області. Очисні споруди механічного очищення потужністю 146 тис.м.куб/рік
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(81) Накопичувачі
Назва приймача зворотних (стічних) вод
Категорія зворотних (стічних) вод
  • господарсько-побутові
Код та назва водного об'єкта
АЗО/ДОН/0218/0794/Р.МЖА
Код та назва водогосподарської ділянки
М6.5.1.02 р. Сіверський Донець від греблі Печенізького водосховища до г/п Зміїв (виключаючи р. Уди)
Тип водовідведення
Водовідведення у накопичувач
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
У межах сел.Селекційне Харківського району Харківської області.
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(84) Вигріб
Назва приймача зворотних (стічних) вод
Категорія зворотних (стічних) вод
  • виробничі
Код та назва водного об'єкта
АЗО/ДОН/0218/0794/Р.МЖА
Код та назва водогосподарської ділянки
М6.5.1.02 р. Сіверський Донець від греблі Печенізького водосховища до г/п Зміїв (виключаючи р. Уди)
Тип водовідведення
Водовідведення у вигріб
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача - -
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води 423.335 150.765
Передача води, усього (у т.ч.): 500.855 179.053
- населенню 459.45 167.699
- вторинним водокористувачам (без використання) 41.405 11.354
- вторинним водокористувачам (після використання) 0 0
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): 465.676 166.078
- у поверхневий водний об'єкт 112.240 40.212
- на поля фільтрації - -
- передача іншому водокористувачу 42.736 13.425
- у накопичувач 209.03 75.395
- у вигріб 41.635 15.14
- в інший приймач 60.035 21.906
Використання води в системах водопостачання: 0 0
- оборотного 0 0
- повторного 0 0
Втрати в системах водопостачання 206.096 75.225

Умови спеціального водокористування

1. Передача води іншим водокористувачам та забір води більше встановленого ліміту заборонено.

2. Скидати стічні води, використовуючи рельєф місцевості, заборонено.

3. При скиданні зворотних (стічних) вод у накопичувачі дотримуватись вимог статті 74 Водного кодексу України, а також санітарних та екологічних норм щодо утримання таких об’єктів

4. Забезпечити виконання заходів щодо досягнення ГДС речовин у водний об’єкт із зворотними водами.

5. Забезпечити досягнення перспективних ІТНВПВ, які мають бути досягнуті за рахунок удосконалення технологічних процесів підйому, виробництва та транспортування води у результаті впровадження енергоефективних технологій.

6. Згідно з Порядком ведення державного обліку водокористування, затвердженим наказом Мінприроди від 16.03.2015  № 78, щорічно, не пізніше ніж 1 лютого року, наступного за звітним періодом, надавати звіт про використання води за формою 2ТП-водгосп (річна).

7. Дотримуватись вимог водного законодавства, зокрема, статті 44 Водного кодексу України щодо обов’язків водокористувачів.

Умови спеціального водокористування Держгеонадра

Держгеонадра опрацювали заяву на отримання дозволу на спеціальне водокористування Комунального підприємства «Водоканал» Мереф’янської міської ради (код ЄДРПОУ 43417659, 62472, м.  МЕрефа, вул. Дніпровська, 213, Харківська обл., Харківський р-н) (лист Сектору від 25.01.2021 № 26/ХР/21-21, вхідний Держгеонадр від 25.01.2021 № 8801/01/10-21) та вважають за можливе видати дозвіл на термін п’ять років для водозабору розташованого в м. Мерефа, вул. Кримська, 52, св. № 7, (490 49` 04,0`` ПнШ, 360 02` 19,0`` СхД), вул. Залізнична, 12 а, св. № 1, (490 48` 00,0`` ПнШ, 360 02` 47,6`` СхД), вул. Шовководів, 13г, св. № 3, (490 49` 56,4`` ПнШ, 360 04` 06,3`` СхД), вул. Воровського, 49, св. № 4, (490 49` 01,1`` ПнШ, 360 04` 22,5`` СхД), вул. Озерянська, 38, св. № 6, (490 48` 26,0`` ПнШ, 360 02` 05,7`` СхД), вул. Українки, 68, св. № 8, (490 47` 52,0`` ПнШ, 360 04` 07,4`` СхД), вул. Бджілостанція, 34, св. № 1, (490 50` 44,0`` ПнШ, 360 02` 42,1`` СхД), с. Селекційне, вул. Теплична, 11 а, св. № 5, (490 46` 42,7`` ПнШ, 360 01` 41,9`` СхД), з водовідбором з підземних вод в загальному обсязі 749,272 м3/добу (269,591 тис. м3/рік), при обов’язковому виконанні таких умов:

1. Застосування води для питних потреб тільки при відповідності якості води до вимог ДСанПіН 2.2.4-171-10.

2. Вести регулярний облік відбору води, її якості та глибин рівня у водозабірній споруді.

3. Обов’язкова наявність огорож зон суворого санітарного режиму І поясу, наявність водомірів, кранів для відбору проб води.

4. Дотримання санітарно-технічних норм з утримування експлуатаційної водозабірної споруди та водонесучих комунікацій, не перевищувати рекомендованого експлуатаційного дебіту водозабірних споруд.

5. Буріння нових свердловин та будівництво об'єктів, які можуть учинити негативний вплив на якість підземних вод, проводити відповідно до проектів, складених та погоджених за встановленим порядком.

6. Відповідно до статті 17 Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення» та статті 19 Кодексу України про надра, у разі використання підземних вод для питного водопостачання суб’єкт господарювання повинен одержати спеціальний дозвіл на користування надрами, з урахуванням особливостей, передбачених статтею 23 Кодексу України про надра.

7. Дотримуватись вимог абзацу 7 пункту 12 Порядку здійснення державного моніторингу вод, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.09.2018 № 758.

8. Надавати щорічно до 20 січня наступного за звітним роком дані режимних спостережень, відомості про фактичний водовідбір та результати хімічних аналізів за формою 7-ГР Харківській КГЕ «Південукргеологія» (м. Харків, вул. Жовтневої революції, 93) та ДНВП «Геоінформ України» (03057, м. Київ, вул. Антона Цедіка, 16).

Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Раціонально використовувати водні ресурси та систематично вести первинний облік водокористування Постійно Охорона підземних та поверхневих вод від виснаження
2 Утримувати в належному санітарному стані зони санітарної охорони свердловин Постійно Охорона підземних вод від забруднення та засмічення
3 Утримувати в належному санітарному стані прибережну захисну смугу р.Мерефа в місці скиду зворотних вод Постійно Охорона поверхневих вод від забруднення та засмічення