Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №11/ХР/49д-21 від 09.02.2021
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Юридична особа
Найменування
СТОВ "Троянда"
Ідентифікаційні дані
03362241
Місце реєстрації
62440, ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, ХАРКІВСЬКИЙ РАЙОН, село РУСЬКІ ТИШКИ, вул. ТРАВНЕВА, буд. 2
Контактні відомості
Телефон: +38-(050)-942-8512, Ел.пошта: orishchenko_mm@legalpractice.com.ua
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Сектор у Харківській області Держводагентства
Номер та дата видачі
№11/ХР/49д-21 від 09.02.2021
Строк дії
з 09.02.2021 по 09.02.2026
Поточний стан
діючий
Форма дозволу
електронна
Регіон водокористування
ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
  • Зрошення
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
Поверхневий водозабір із р.Середня Балаклійка, місто Балаклія Балаклійського району Харківської області, р. Середня Балаклійка, басейн р. Сіверський Донець, район річкового басейну р. Дон
Код типу джерела водопостачання
(20) Річка
Код та назва джерела водопостачання
АЗО/ДОН/0218/0722/Р.СЕРЕДНЯ БАЛАКЛІЙКА
Код та назва водогосподарської ділянки
М6.5.1.04 р. Сіверський Донець від г/п Зміїв до гирла р. Берека
Тип водокористування
Забір з поверхневих джерел
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Фактичне місце здійснення діяльності
Свердловина, місто Балаклія Балаклійського району Харківської області, р. Середня Балаклійка, басейн р. Сіверський Донець, район річкового басейну р. Дон
Код типу джерела водопостачання
(60) Підземний водоносний горизонт
Код та назва джерела водопостачання
АЗО/ДОН/0218/0722/Р.СЕРЕДНЯ БАЛАКЛІЙКА
Код та назва водогосподарської ділянки
М6.5.1.04 р. Сіверський Донець від г/п Зміїв до гирла р. Берека
Тип водокористування
Забір з підземних джерел
Розшифровка типу водокористування
Підземні джерела
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): 623.622 155.9
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) 509.622 127.4
Р.СЕРЕДНЯ БАЛАКЛІЙКА 509.622 127.4
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) 114 28.5
Р.СЕРЕДНЯ БАЛАКЛІЙКА 114 28.5
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 623.622 155.9
з поверхневих джерел: 509.622 127.4
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на зрошення 509.622 127.4
з підземних джерел: 114 28.5
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 0 0
- на виробничі потреби 0 0
- на зрошення 114 28.5
від іншого водокористувача: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на зрошення 0 0
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Відомості відсутні
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача - -
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води 0 0
Передача води, усього (у т.ч.): - -
- населенню - -
- вторинним водокористувачам (без використання) - -
- вторинним водокористувачам (після використання) - -
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): - -
- у поверхневий водний об'єкт - -
- на поля фільтрації - -
- передача іншому водокористувачу - -
- у накопичувач - -
- у вигріб - -
- в інший приймач - -
Використання води в системах водопостачання: 0 0
- оборотного 0 0
- повторного 0 0
Втрати в системах водопостачання 0 0

Умови спеціального водокористування

1. Передача води іншим водокористувачам та забір води більше встановленого ліміту заборонено.

2. Дотримуватись встановленого ліміту забору і використання води та вести первинний облік водокористування.

3. Виконувати вимоги статті 65 Водного кодексу України щодо особливостей спеціального водокористування для потреб сільського господарства.

4. Дотримуватись режиму обмеженої господарської діяльності в межах прибережних захисних смуг річок при здійсненні виробничої діяльності відповідно до статті 89 Водного кодексу України.

5. При облаштуванні водозабору утримувати в належному стані береги річки, та не допускати руйнування берегових укосів, а також наявної інженерної інфраструктури.

6. Згідно з Порядком ведення державного обліку водокористування, затвердженим наказом Мінприроди від 16.03.2015 № 78, щорічно, не пізніше ніж 1 лютого року, наступного за звітнім періодом, надавати звіт про використання води за ф. № 2ТП-водгосп (річна).

7. Дотримуватись вимог водного законодавства, зокрема, статті 44 Водного кодексу України щодо обов’язків водокористувачів.

Умови спеціального водокористування Держгеонадра

Держгеонадра опрацювали заяву на отримання дозволу на спеціальне водокористування Сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю «Троянда» (код ЄДРПОУ 03362241, с. Руські Тишки, вул. Травнева, 2, Харківська обл., Харківський р-н) (лист Сектору від 18.01.2021 № 20/ХР/21-21, вхідний Держгеонадр від 19.01.2021 № 8734/01/10-21) та вважають за можливе видати дозвіл на термін п’ять років для водозабору розташованого в м. Балаклія, вул. Центральна, 36, св. № 1, (49,458923ʺ ПнШ, 36,830476ʺ СхД), Харківська обл., з водовідбором з підземних вод в загальному обсязі 114,0 м3/добу (28,5 тис. м3/рік), при обов’язковому виконанні таких умов:

1. Застосування води для питних потреб тільки при відповідності якості води до вимог ДСанПіН 2.2.4-171-10.

2. Вести регулярний облік відбору води, її якості та глибин рівня у водозабірній споруді.

3. Обов’язкова наявність огорож зон суворого санітарного режиму І поясу, наявність водомірів, кранів для відбору проб води.

4. Дотримання санітарно-технічних норм з утримування експлуатаційної водозабірної споруди та водонесучих комунікацій; не перевищувати рекомендованого експлуатаційного дебіту водозабірних споруд.

5. Буріння нових свердловин та будівництво об'єктів, які можуть учинити негативний вплив на якість підземних вод, проводити відповідно до проектів, складених та погоджених за встановленим порядком.

6. Відповідно до статті 17 Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення» та статті 19 Кодексу України про надра, у разі використання підземних вод для питного водопостачання суб’єкт господарювання повинен одержати спеціальний дозвіл на користування надрами, з урахуванням особливостей, передбачених статтею 23 Кодексу України про надра.

7. Дотримуватись вимог абзацу 7 пункту 12 Порядку здійснення державного моніторингу вод, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.09.2018 № 758.

8. Надавати щорічно до 20 січня наступного за звітним роком дані режимних спостережень, відомості про фактичний водовідбір та результати хімічних аналізів за формою 7-ГР Харківській КГЕ «Південукргеологія» (м. Харків, вул. Жовтневої революції, 93) та ДНВП «Геоінформ України» (03057, м. Київ, вул. Антона Цедіка, 16).

Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Раціонально використовувати водні ресурси та систематично вести первинний облік водокористування Постійно Охорона поверхневих і підземних вод від виснаження
2 Утримувати в належному санітарному стані зони санітарної охорони свердловини Постійно Охорона поверхневих та підземних вод від забруднення та засмічення
3 Утримувати в належному санітарному стані прибережну захисну смугу річки в місці розташування поверхневого водозабору Постійно Охорона поверхневих вод від забруднення та засмічення