Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №14/КР/49д-21 від 05.02.2021
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Юридична особа
Найменування
СПІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО-ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СВІТЛОВОДСЬКПОБУТ"
Ідентифікаційні дані
31678853
Місце реєстрації
27500, КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ, місто СВІТЛОВОДСЬК, вул. ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ, буд. 2а
Контактні відомості
Телефон: +38-(052)-362-0272
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Сектор у Кіровоградській області Держводагентства
Номер та дата видачі
№14/КР/49д-21 від 05.02.2021
Строк дії
з 05.02.2021 по 05.02.2026
Поточний стан
діючий
Форма дозволу
паперова
Регіон водокористування
КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
  • Питні і санітарно-гігієнічні потреби
  • Виробничі потреби
  • Передача води населенню (теплоносій)
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
Кіровоградська область, м. Світловодськ, р. Дніпро (Кременчуцьке водосховище)
Код типу джерела водопостачання
(20) Річка
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/ДНЕПР/Р.ДНІПРО
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.2.04 р. Дніпро від греблі Канівського водосховища до греблі Кременчуцького водосховища (виключаючи рр. Рось, Супій, Сула, Тясмин)
Тип водокористування
Забір з поверхневих джерел
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Фактичне місце здійснення діяльності
отримання води від іншого водокористувача - Світловодського ВКГ ОКВП "Дніпро- Кіровоград", м. Світловодськ, Кіровоградська область
Код типу джерела водопостачання
Код та назва джерела водопостачання
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.2.04 р. Дніпро від греблі Канівського водосховища до греблі Кременчуцького водосховища (виключаючи рр. Рось, Супій, Сула, Тясмин)
Тип водокористування
Забір від іншого водокористувача
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): 800.33 142.46
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) 800.33 142.46
Р.ДНІПРО 800.33 142.46
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) - -
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 846.51 151.83
з поверхневих джерел: 800.33 142.46
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби 800.33 142.46
- на інші потреби - -
з підземних джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на інші потреби - -
від іншого водокористувача: 46.18 9.37
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 7.59 2.50
- на виробничі потреби 38.59 6.87
- на інші потреби - -
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
передача стічних вод іншому водокористувачу, Світловодському ВКГ ОКВП "Дніпро-Кіровоград"
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(95) Зворотні (стічні) води, які передаються іншому водокористувачу для подальшого водовідведення
Назва приймача зворотних (стічних) вод
Категорія зворотних (стічних) вод
  • господарсько-побутові
  • виробничі
Код та назва водного об'єкта
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.2.04 р. Дніпро від греблі Канівського водосховища до греблі Кременчуцького водосховища (виключаючи рр. Рось, Супій, Сула, Тясмин)
Тип водовідведення
Водовідведення (передача) іншому водокористувачу
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача 108.28 20.42
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води - -
Передача води, усього (у т.ч.): 62.1 11.05
- населенню 62.1 11.05
- вторинним водокористувачам (без використання) - -
- вторинним водокористувачам (після використання) - -
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): 373.28 67.59
- у поверхневий водний об'єкт - -
- на поля фільтрації - -
- передача іншому водокористувачу 373.28 67.59
- у накопичувач - -
- у вигріб - -
- в інший приймач - -
Використання води в системах водопостачання: 0 0
- оборотного - -
- повторного - -
Втрати в системах водопостачання - -

Умови спеціального водокористування

1. Забір води більше встановленого ліміту заборонено.

2. Скидати стічні води, використовуючи рельєф місцевості, заборонено.

3. Згідно з Порядком ведення державного обліку водокористування, затвердженим наказом Мінприроди від 16.03.2015 № 78, щорічно, не пізніше ніж 1 лютого року, наступного за звітним періодом, надавати звіт про використання води за формою 2ТП-водгосп (річна) до Регіонального офісу водних ресурсів у Кіровоградській області (25022, м. Кропивницький, вул. Дворцова, 32/29, тел/факс: 244633).

4. Дотримуватись вимог водного законодавства, зокрема, статті 44 Водного кодексу України щодо обов’язків водокористувачів.

Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Раціонально використовувати водні ресурси та систематично вести первинний облік водокористування Постійно Раціональне використання водних ресурсів
2 Своєчасно інформувати державні органи охорони навколишнього природного середовища про забруднення водних ресурсів викликане техногенними аваріями або стихійними лихами Постійно Охорона поверхневих вод від забруднення
3 Не допускати порушень режиму обмеженої господарської діяльності в прибережній захисній смузі Постійно Охорона поверхневих вод від забруднення