Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №23/ОД/49д-21 від 12.02.2021
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Юридична особа
Найменування
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА"
Ідентифікаційні дані
03350444
Місце реєстрації
68500, ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ, ТАРУТИНСЬКИЙ РАЙОН, смт ТАРУТИНЕ, вул. Квіткова, буд. 60
Контактні відомості
Телефон: +38-(048)-473-1174
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Сектор в Одеській області Держводагентства
Номер та дата видачі
№23/ОД/49д-21 від 12.02.2021
Строк дії
з 12.02.2021 по 12.02.2024
Поточний стан
діючий
Форма дозволу
паперова
Регіон водокористування
ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
  • Питні і санітарно-гігієнічні потреби
  • Виробничі потреби
  • Передача води населенню
  • Передача води вторинним водокористувачам
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
Забір води з підземного водоносного горизонту (за допомогою артезіанських свердловин: № 3432 (по вул. Садова), № 771/7125 (по вул. Шевченка), № 759/61 (по вул. Гагаріна), № 7300 (по вул. Квіткова), за допомогою каптажів: № 1 і № 2 (по вул. Красна) , розташований у межах населеного пункту смт Тарутине, Тарутинський район, Одеська область. Басейн р. Анчокрак/ басейн р. Когильник/басейн річок Причорномор’я, район басейну річок Причорномор’я.
Код типу джерела водопостачання
(60) Підземний водоносний горизонт
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/КОГИЛЬ/0080/Р.АНЧОКРАК
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.8.0.01 Узбережжя Чорного моря між гирлом р. Дунай та Дністровським лиманом
Тип водокористування
Забір з підземних джерел
Розшифровка типу водокористування
Підземні джерела
Фактичне місце здійснення діяльності
Забір води з підземного водоносного горизонту (за допомогою артезіанської свердловини 1477/178), розміщений за межами населеного пункту біля села Малоярославець Другий, Тарутинський район, Одеська область. Басейн р. Анчокрак/ басейн р. Когильник/басейн річок Причорномор’я, район басейну річок Причорномор’я.
Код типу джерела водопостачання
(60) Підземний водоносний горизонт
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/КОГИЛЬ/0080/Р.АНЧОКРАК
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.8.0.01 Узбережжя Чорного моря між гирлом р. Дунай та Дністровським лиманом
Тип водокористування
Забір з підземних джерел
Розшифровка типу водокористування
Підземні джерела
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): 1076.7093 321.7189
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) - -
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) 1076.7093 321.7189
Р.АНЧОКРАК 1076.7093 321.7189
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 4.2251 1.395
з поверхневих джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на інші потреби - -
з підземних джерел: 4.2251 1.395
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 1.35 0.3456
- на виробничі потреби 2.8751 1.0494
- на інші потреби - -
від іншого водокористувача: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на інші потреби - -
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
Скид зворотних (стічних) вод здійснюється у р. Анчокрак (через плавні після очищення стоків на власній станції біологічної очистки), розташований за межами населеного пункту біля смт Тарутино, Тарутинський район, Одеська область. Басейн р. Анчокрак/ басейн р. Когильник/басейн річок Причорномор’я, район басейну річок Причорномор’я.
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(20) Річка
Назва приймача зворотних (стічних) вод
річка Анчокрак
Категорія зворотних (стічних) вод
  • господарсько-побутові
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/КОГИЛЬ/0080/Р.АНЧОКРАК
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.8.0.01 Узбережжя Чорного моря між гирлом р. Дунай та Дністровським лиманом
Тип водовідведення
Водовідведення у поверхневий водний об'єкт
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Допустимий обсяг скидання (м3/год)
22,66
Допустимий обсяг скидання (тис. м3/рік)
191,7209
Фактичний обсяг скидання (м3/год)
8,242
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується Фактична концентрація, мг/дм3 Фактичний скид, г/год Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 ГДС, г/год ГДС, перераховані у т/рік
Азот амонійний 13.655 112.5445 1.0 22.66 0.1917
БСК5 56.2 463.2004 15.0 339.9 2.8758
ХСК * * 80.0 1812.8 15.3377
Завислі речовини 163.0 1343.446 15.0 339.9 2.8758
Нафтопродукти * * 0.05 1.133 0.0096
Нітрати 16.391 135.0946 16.391 371.4201 3.1425
Нітрити 6.909 56.944 0.08 1.8128 0.0153
Сульфати * * 100.0 2266.0 19.1721
Фосфати * * 2.14 48.4924 0.4103
Хлориди * * 300.0 6798.0 57.5163
Залізо загальне * * 0,1 2,266 0,0192
Загальна мінералізація * * 1000,0 22660,0 191,7209
Інші показники та характеристики зворотних (стічних) вод
*- Спостереження за вказаними показниками складу зворотних вод у попередній період не проводилися. В точці змішування скиду з водотоком перевищення температури не більше ніж 3˚С; реакція (рН) 6,5-8,5; запах – не більше 2 балів, кольоровість –10см; розчинений кисень не менше 4,0 мгО2 /л; плавучі домішки – відсутні.
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача - -
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води 542.488 191.3753
Передача води, усього (у т.ч.): 842.488 236.3753
- населенню 768.51 216.0062
- вторинним водокористувачам (без використання) 73.978 20.3691
- вторинним водокористувачам (після використання) - -
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): 543.838 191.7209
- у поверхневий водний об'єкт 543.838 191.7209
- на поля фільтрації - -
- передача іншому водокористувачу - -
- у накопичувач - -
- у вигріб - -
- в інший приймач - -
Використання води в системах водопостачання: 0 0
- оборотного - -
- повторного - -
Втрати в системах водопостачання 229.9962 83.9486

Умови спеціального водокористування

1. Дотримуватись вимог водного законодавства, зокрема статті 44 Водного кодексу України щодо обов’язків водокористувачів.

2. При змінах у водокористуванні обов’язково звернутися через центр надання адміністративних послуг або через "Портал електронних послуг"  (Державне агентство водних ресурсів України) до сектору в Одеській області Держводагентства для анулювання діючого дозволу на спеціальне водокористування (стаття 55 Водного кодексу України) та отримання нового дозволу на спеціальне водокористування (стаття 49 Водного кодексу України).

3. Щорічно, не пізніше 01 лютого наступного за звітним роком надавати звіт про використання води за формою № 2ТП-водгосп (річна) до БУВР річок Причорномор’я та нижнього Дунаю.

4. Суворо додержуватись правил обмеження господарської діяльності у прибережних захисних смугах поверхневих водних об’єктів відповідно до статей 88, 89 Водного кодексу України.

5. Проводити моніторинг якості води у поверхневому водному об’єкті, контрольних створах та якість стічних вод, які відводяться у поверхневий водний об’єкт.

6. Не перевищувати встановлені ліміти забору, використання води та скидання забруднюючих речовин.

7. Відвід зворотних (стічних) вод у поверхневі водні об’єкти  здійснювати тільки на підставі розрахунків гранично допустимих скидів забруднюючих речовин в стічних водах  відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від  11.09.1996 № 1100 "Про порядок розроблення i затвердження нормативів гранично допустимого скиду забруднюючих речовин та перелік забруднюючих речовин, скидання яких нормується".

8. Під час проведення діяльності впроваджувати заходи щодо попередження від забруднення водного об’єкту, в який відводяться стічні води.

Умови спеціального водокористування Держгеонадра

1.Регулярний облік води, яка відбирається, її якості та глибини рівня води у водозабірній споруді.

2.Видобуток підземних вод не повинен перевищувати величину експлуатаційного рекомендованого дебіту, зазначеного у паспорті водозабірної споруди.

3.Обов’язкова наявність на водозабірних спорудах пристроїв обліку спожитої води.

4.Дотримання санітарно-технічних норм з утримання водозабірної споруди та водонесучих комунікацій; забороняється забруднення підземних вод стічними водами та твердими відходами, нафтопродуктами, пестицидами, міндобривами та іншими хімічними речовинами.

5.Своєчасний ремонт та тампонаж водозабірної споруди, яка вийшла з ладу.

6.Дотримуватись вимог чинного законодавства України щодо використання та охорони надр.

7.Дотримуватися вимог Водного кодексу України.

8.Дотримуватись Постанови Кабінету Міністрів України № 2024 від 18.12.1998 р. та Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення» від 10.01.2002 р. № 2918-ІІІ, стосовно режиму зон санітарної охорони підземних вод від забруднення.

9.Вести облік фактичного відбору підземних вод.

10.Використання надр у відповідності до ст. 19, 23 Кодексу України про надра.

11.Дотримуватись вимог абзацу 7 пункту 12 Порядку здійснення державного моніторингу вод, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.09.2018 № 758.

12.Щорічно до 20 січня надавати до ПричорноморДРГП (факсом або поштою) та ДНВП «Геоінформ України» (03057, м. Київ, вул. Антона Цедіка, 16, тел. (044) 456-60-61, 455-60-75) звіт по формі № 7-гр (підземні води).

Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Утримувати зони санітарної охорони артезіанських свердловин в належному стані Постійно Охорона підземних вод від забруднення, засмічення.
2 Вести первинний облік забору, використання води та відведених стоків Постійно Раціональне використання водних ресурсів. Недопущення та забруднення вичерпання водних ресурсів
3 Не перевищувати встановлений ліміт забору, використання води та відведених стоків Постійно Попередження від виснаження та забруднення водних джерел
4 Під час діяльності забезпечувати впровадження заходів щодо попередження від забруднення та вичерпання водних ресурсів Постійно Попередження від забруднення та вичерпання водних ресурсів
5 Забезпечувати експлуатацію очисних споруд у відповідності до технологічного регламенту, враховуючи фактичні об’єми зворотних (стічних) вод Постійно Попередження від забруднення водних ресурсів
6 Зони суворого режиму місць водовідведення утримувати в належному санітарному стані та забезпечити контроль за кількістю відведених стоків Постійно Охорона вод від забруднення, засмічення