Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №12/КР/49д-21 від 02.02.2021
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Юридична особа
Найменування
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЗНАМ’ЯНСЬКА ОБЛАСНА БАЛЬНЕОЛОГІЧНА ЛІКАРНЯ" КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ
Ідентифікаційні дані
01995054
Місце реєстрації
27403, КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ, місто ЗНАМ'ЯНКА, вул. ГЕРОЇВ ЧОРНОБИЛЯ, буд. 6
Контактні відомості
Телефон: +38-(052)-337-1108
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Сектор у Кіровоградській області Держводагентства
Номер та дата видачі
№12/КР/49д-21 від 02.02.2021
Строк дії
з 02.02.2021 по 02.02.2024
Поточний стан
діючий
Форма дозволу
паперова
Регіон водокористування
КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
 • Питні і санітарно-гігієнічні потреби
 • Виробничі потреби
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
Свердловини № 106/5, № 10833, с. Петрове, Знам’янський район, Кіровоградська область, басейн р. Бешка, правої притоки р. Інгулець басейну р. Дніпро
Код типу джерела водопостачання
(60) Підземний водоносний горизонт
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/ДНЕПР/0045/0439/Р.БЕШКА
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.3.35 р. Інгулець від витоку до кордону Кіровоградської та Дніпропетровської областей
Тип водокористування
Забір з підземних джерел
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Фактичне місце здійснення діяльності
отримання води від іншого водокористувача Знам’янського ВКГ ОКВП "Дніпро-Кіровоград"
Код типу джерела водопостачання
Код та назва джерела водопостачання
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.3.35 р. Інгулець від витоку до кордону Кіровоградської та Дніпропетровської областей
Тип водокористування
Забір від іншого водокористувача
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): 73.92 23.137
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) - -
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) 73.92 23.137
Р.БЕШКА 73.92 23.137
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 177.222 57.123
з поверхневих джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на інші потреби - -
з підземних джерел: 73.92 23.137
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби 73.92 23.137
- на інші потреби - -
від іншого водокористувача: 103.302 33.986
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 13.55 4.384
- на виробничі потреби 89.752 29.602
- на інші потреби - -
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
у межах с. Петрове, Знам’янський р-н, Кіровоградська область
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(20) Річка
Назва приймача зворотних (стічних) вод
б. Орлова
Категорія зворотних (стічних) вод
 • виробничі
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/ДНЕПР/0045/0439/0041/Б.ОРЛОВА
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.3.35 р. Інгулець від витоку до кордону Кіровоградської та Дніпропетровської областей
Тип водовідведення
Водовідведення у поверхневий водний об'єкт
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Допустимий обсяг скидання (м3/год)
3,155
Допустимий обсяг скидання (тис. м3/рік)
7,800
Фактичний обсяг скидання (м3/год)
3,155
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується Фактична концентрація, мг/дм3 Фактичний скид, г/год Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 ГДС, г/год ГДС, перераховані у т/рік
Азот амонійний 1.227 3.871 1.227 11.337 0.028
БСК5 3.093 9.758 3.093 28.579 0.072
ХСК 19.816 62.519 19.816 183.100 0.458
Завислі речовини 8.250 26.029 8.250 76.230 0.191
Нафтопродукти 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Нітрати 1.091 3.442 1.091 10.081 0.025
Нітрити 0.270 0.852 0.270 2.495 0.006
Сульфати 30.450 96.070 30.450 281.358 0.705
Фосфати 2.541 8.017 2.541 23.479 0.059
Хлориди 45.480 143.489 45.480 420.235 1.052
Мінералізація 310,500 979,628 310,500 2869,020 7,184
Залізо загальне 0,158 0,498 0,158 1,460 0,004
СПАР 0,039 0,123 0,039 0,360 0,001
Жири 0,233 0,735 3,093 28,579 0,072
Інші показники та характеристики зворотних (стічних) вод
1.Плаваючі домішки: на поверхні води не повинні утворюватися плівки нафтопродуктів, масел, жирів та скупчення інших домішок; 2.Запахи, присмаки: вода не повинна надавати сторонніх запахів та присмаків м’ясу риби; 3. Забарвлення: вода не повинна набувати стороннього забарвлення; 4. Температура: температура води не повинна підвищуватися в порівнянні з природною температурою водного об’єкту більш ніж на 5 °C із загальним підвищенням температури не більш ніж до 20 °C влітку і 5 °C взимку для водних об’єктів, в яких мешкають холодноводні риби (лососеві і сігові), і не більше ніж да 28 °C влітку і 8 °C взимку в інших випадках; у місцях нерестовищ налиму забороняється підвищувати температуру води взимку більш ніж до 2 °C. 5. Водневий показник (рН): не повинен виходити за межі 6.5-8.5; 6. Кисень розчинений: у зимовий (підлідний) період має бути не менше 4 /дм3; у літній період (відкритий) на усіх водних об’єктах має бути не менше 6 /дм3; 7. Лактозопозитивні кишкові палички (ЛКП): не більше 1000 в 1 /дм3; 8. Коліфаги (в бляшкоутворюючих одиницях): не більше 1000 БУО /1 дм3; 9. Збудники захворювань: вода не повинна вміщувати життєздатні яйця гельмінтів (аскарид, власогопів, токсокар, фасціол), онкосфери теніїїд та життєспроможні цисти патогенних кишкових найпростіших; 10. Сумарна радіоактивність: не повинна перевищувати природного фону; 11. Рівень токсичності води: вода не повинна надавати гострої токсичної дії на тест-об’єкти.
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
передача стічних вод іншому водокористувачу Знам’янському ВКГ ОКВП "Дніпро-Кіровоград"
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(95) Зворотні (стічні) води, які передаються іншому водокористувачу для подальшого водовідведення
Назва приймача зворотних (стічних) вод
Категорія зворотних (стічних) вод
 • господарсько-побутові
 • виробничі
Код та назва водного об'єкта
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.3.35 р. Інгулець від витоку до кордону Кіровоградської та Дніпропетровської областей
Тип водовідведення
Водовідведення (передача) іншому водокористувачу
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача 103.302 33.986
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води - -
Передача води, усього (у т.ч.): - -
- населенню - -
- вторинним водокористувачам (без використання) - -
- вторинним водокористувачам (після використання) - -
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): 177.222 57.123
- у поверхневий водний об'єкт 73.92 23.137
- на поля фільтрації - -
- передача іншому водокористувачу 103.302 33.986
- у накопичувач - -
- у вигріб - -
- в інший приймач - -
Використання води в системах водопостачання: 0 0
- оборотного - -
- повторного - -
Втрати в системах водопостачання - -

Умови спеціального водокористування

1. Забір води більше встановленого ліміту заборонено.

2. Скидати стічні води, використовуючи рельєф місцевості, заборонено.

3. Згідно з Порядком ведення державного обліку водокористування, затвердженим наказом Мінприроди від 16.03.2015 № 78, щорічно, не пізніше ніж 1 лютого року, наступного за звітним періодом, надавати звіт про використання води за формою 2ТП-водгосп (річна) до Регіонального офісу водних ресурсів у Кіровоградській області (25022, м. Кропивницький, вул. Дворцова, 32/29, тел/факс: 244633).

4. Дотримуватись вимог водного законодавства, зокрема, статті 44 Водного кодексу України щодо обов’язків водокористувачів.

Дозвіл виданий за принципом мовчазної згоди МОЗ України.

Умови зазначені у висновку Держгеонадр № 8243/01/10-20 від 17.02.2020:

Під час експлуатації свердловин дотримуватись таких умов:

 1. дотримуватись вимог чинного законодавства України щодо використання та охорони надр та норм ДСанПіН 2.2.4-171-10;
 2. регулярний облік води, яка відбирається, її якості, глибини рівня у водозабірній споруді;
 3. обов’язкова наявність на водозабірних спорудах пристроїв обліку спожитої води;
 4. дотримання санітарно-технічних норм з утримання експлуатаційної водозабірної споруди та водонесучих комунікацій;
 5. забороняється забруднення підземних вод стічними водами та твердими відходами, нафтопродуктами, пестицидами, міндобривами та хімічними речовинами;
 6. дотримуватися вимог Водного кодексу України;
 7. дотримуватися постанови Кабінету Міністрів України від 18.12.1998 № 2024 «Про правовий режим зон санітарної охорони водних об'єктів» та Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення», стосовно режиму зон санітарної охорони підземних вод від забруднення;
 8. використання надр у відповідності до статтей 19, 23 Кодексу України про надра;
 9. щорічно до 20 січня надавати до ДП «Центрукргеологія» та
  ДНВП «Геоінформ України» (03057, м. Київ, вул. Антона Цедіка, 16,
  тел. (044) 456-60-61, 455-60-75) звіт по формі № 7-гр (підземні води).

 

Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Раціонально використовувати водні ресурси та систематично вести первинний облік водокористування Постійно Охорона підземних вод від виснаження
2 Утримувати в належному санітарному стані зони санітарної охорони водозаборів (свердловин) Постійно Охорона підземних вод від забруднення та засмічення
3 Утримувати в належному стані місця скидання зворотних вод Постійно Охорона підземних та поверхневих вод від забруднення
4 Дотримуватись нормативів гранично-допустимих скидів Постійно Охорона поверхневих вод від забруднення
5 Здійснювати лабораторно-інструментальний контроль за якістю зворотних вод Не менше ніж 1 раз в квартал Охорона поверхневих вод від забруднення
6 Експлуатувати очисні споруди каналізації у відповідності до вимог проектної та нормативної документації Постійно Забезпечення ефективності роботи очисних споруд