Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №2/ДН/49д-21 від 28.01.2021
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Юридична особа
Найменування
АГРОФІРМА "МИКОЛЬСЬКА" У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ (АФ "МИКОЛЬСЬКА" У ФОРМІ ТОВ)
Ідентифікаційні дані
30844916
Місце реєстрації
85720, ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ, ВОЛНОВАСЬКИЙ РАЙОН, село МИКІЛЬСЬКЕ, вул. ЦЕНТРАЛЬНА, буд. 81, кв./офіс 2
Контактні відомості
Телефон: +38-(062)-445-2441
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Сектор у Донецькій та Луганській областях Держводагентства
Номер та дата видачі
№2/ДН/49д-21 від 28.01.2021
Строк дії
з 28.01.2021 по 28.01.2026
Поточний стан
діючий
Форма дозволу
паперова
Регіон водокористування
ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
  • Питні і санітарно-гігієнічні потреби
  • Виробничі потреби
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
експлуатаційна свердловина № 524 гд на південній окраїні с. Микільське Волноваського району, басейн р. Кашлагач/басейн р. Мокрі Яли/басейн р. Вовча/басейн р. Самара/суббасейн Нижнього Дніпра/район басейну р. Дніпро/
Код типу джерела водопостачання
(60) Підземний водоносний горизонт
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/ДНЕПР/0410/0102/0219/0036/Р.КАШЛАГАН
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.3.33 р. Мокрі Яли
Тип водокористування
Забір з підземних джерел
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Фактичне місце здійснення діяльності
с. Микільське Волноваського району (водопровідна мережа)
Код типу джерела водопостачання
Код та назва джерела водопостачання
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.3.33 р. Мокрі Яли
Тип водокористування
Забір від іншого водокористувача
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): 21.92 2.21
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) - -
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) 21.92 2.21
Р.КАШЛАГАН 21.92 2.210
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 23.613 2.455
з поверхневих джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 0 0
- на виробничі потреби 0 0
- на інші потреби 0 0
з підземних джерел: 21.92 2.21
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 0.05 0.018
- на виробничі потреби 21.87 2.192
- на інші потреби 0 0
від іншого водокористувача: 1.693 0.245
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 0.868 0.094
- на виробничі потреби 0.825 0.151
- на інші потреби 0 0
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
у межах с. Микільське Волноваського району
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(95) Зворотні (стічні) води, які передаються іншому водокористувачу для подальшого водовідведення
Назва приймача зворотних (стічних) вод
Категорія зворотних (стічних) вод
  • господарсько-побутові
Код та назва водного об'єкта
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.3.33 р. Мокрі Яли
Тип водовідведення
Водовідведення (передача) іншому водокористувачу
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
у межах с. Микільське Волноваського району
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(84) Вигріб
Назва приймача зворотних (стічних) вод
Категорія зворотних (стічних) вод
  • господарсько-побутові
  • виробничі
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/ДНЕПР/0410/0102/0219/0036/Р.КАШЛАГАН
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.3.33 р. Мокрі Яли
Тип водовідведення
Водовідведення у вигріб
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача 1.693 0.245
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води 0 0
Передача води, усього (у т.ч.): - -
- населенню - -
- вторинним водокористувачам (без використання) - -
- вторинним водокористувачам (після використання) - -
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): 1.743 0.263
- у поверхневий водний об'єкт - -
- на поля фільтрації - -
- передача іншому водокористувачу 1.693 0.245
- у накопичувач - -
- у вигріб 0.05 0.018
- в інший приймач - -
Використання води в системах водопостачання: 0 0
- оборотного 0 0
- повторного 0 0
Втрати в системах водопостачання 0 0

Умови спеціального водокористування

1. Дотримуватись вимог водного законодавства, зокрема статті 44 Водного кодексу України  щодо обов'язків водокористувачів.

2. Здійснювати постійний контроль за справним станом водопровідної та водовимірювальної арматури.

3. Своєчасно вживати заходи щодо ліквідації аварійних ситуацій.

4. Згідно з Порядком ведення державного обліку водокористування, затвердженим наказом Мінприроди від 16.03.2015 № 78, щорічно, не пізніше ніж 1 лютого року, наступного за звітним, надавати звіт про використання води за формою № 2ТП-водгосп (річна).

5. При змінах у водокористуванні обов’язково звернутися через центр надання адміністративних послуг або через "Портал електронних послуг"  (Державне агентство водних ресурсів України) до сектору у Донецькій та Луганській областях Держводагентства для анулювання діючого дозволу на спеціальне водокористування (стаття 55 Водного кодексу України) та отримання нового дозволу на спеціальне водокористування (стаття 49 Водного кодексу України).

 

Умови, зазначені у висновку Держгеонадра № 19/10/10-21 від  04.01.2021

1. Застосування води для питних потреб тільки при відповідності якості води вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10.

2. Вести регулярний облік відбору води, її якості, та глибин рівня у водозабірній споруді.

3. Обов'язкова наявність огорож зон суворого санітарного режиму І поясу, водомірів, кранів для відбору проб води.

4. Дотримання санітарно-технічних норм з утримування експлуатаційної водозабірної споруди та водонесучіх комунікацій.

5. Буріння нових свердловин та будівництво об'єктів, які можуть учинити негативний вплив на якість підземних вод, проводити відповідно до проектів, складених та погоджених за встановленим порядком.

6. Відповідно до статті 17 Закону України "Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення" та статті 19 Кодексу України про надра, у разі використання підземних вод для питного водопостачання суб'єкт господарювання повинен одержати спеціальний дозвіл на користування надрами, з урахуванням особливостей, передбачених статтею 23 Кодексу України про надра.

7. Надавати щорічно до 20 січня наступного за звітним роком дані режимних спостережень, відомості про фактичний водовідбір та результати хімічних аналізів за формою 7-ГР ДГРП "Донецькгеологія" (84500, Донецька обл., м.Бахмут, вул.Сібірцева, 17, тел.0627-44-85-47) та ДНВП "Геоінформ України" (03057, м.Київ, вул.Антона Цедіка, 16).

Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Дотримуватись вимог ст. 44 Водного кодексу України "Обов’язки водокористувачів" Постійно Раціональне використання водних ресурсів
2 Забезпечувати безаварійну роботу свердловини, водопровідного обладнання і мереж За графіком профілактичних та капітальних ремонтів насосного обладнання Раціональне використання водних ресурсів, запобігання безповоротним втратам підземної води
3 Здійснювати контроль за станом водопровідних мереж і споруд, проводити поточні ремонтні роботи Постійно Попередження непродуктивних втрат води
4 Звітувати за формою № 2-ТП водгосп (річна) та формою 7-ГР Щорічно Достовірність даних про використання вод та дотримання відповідності встановленим умовам водокористування
5 Перевіряти свердловину на замулення Після кожного сезону експлуатації Запобігання забрудненню питної води
6 Утримувати в належному стані територію навколо свердловини Постійно Запобігання забруднення підземних вод
7 Здійснювати контроль якості води із сердловини Згідно графіка Запобігання використання води, яка не відповідає нормативним вимогам якості до питної води
8 Своєчасно проводити повірку водомірного приладу, встановленого на свердловині Згідно графіка Контроль обліку використання підземних вод