Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №21/ЖТ/49д-21 від 08.02.2021
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Юридична особа
Найменування
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДЖЕРЕЛО" ІГНАТПІЛЬСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ОВРУЦЬКОГО РАЙОНУ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ (КП "ДЖЕРЕЛО")
Ідентифікаційні дані
37260273
Місце реєстрації
ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ, ОВРУЦЬКИЙ РАЙОН, село ІГНАТПІЛЬ, вул. ОЛЕКСАНДРА ВАСИЛЕНКА, буд. 9
Контактні відомості
Телефон: +38-(096)-351-5031
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Сектор у Житомирській області Держводагентства
Номер та дата видачі
№21/ЖТ/49д-21 від 08.02.2021
Строк дії
з 08.02.2021 по 08.02.2024
Поточний стан
діючий
Форма дозволу
паперова
Регіон водокористування
ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
  • Питні і санітарно-гігієнічні потреби
  • Виробничі потреби
  • Передача води населенню
  • Передача води вторинним водокористувачам
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
Підземний водоносний горизонт - артезіанські свердловини № 1 та № 2 розташовані в межах села Ігнатпіль Овруцького району, Житомирської області. Річка Жерев, притока річки Уж, район річкового басейну Дніпро
Код типу джерела водопостачання
(60) Підземний водоносний горизонт
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/ДНЕПР/0981/0028/0118/Р.ЖЕРЕВ
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.4.52 р. Уж
Тип водокористування
Забір з підземних джерел
Розшифровка типу водокористування
Підземні джерела
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): 100.4 36.65
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) - -
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) 100.4 36.65
Р.ЖЕРЕВ 100.4 36.65
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 1.2 0.42
з поверхневих джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на інші потреби - -
з підземних джерел: 1.2 0.42
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 0.2 0.06
- на виробничі потреби 1.0 0.36
- на інші потреби - -
від іншого водокористувача: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на інші потреби - -
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
Випуск № 1. Скид зворотних (стічних) вод від господарсько-побутових та виробничих потреб підприємства після повної біологічної очистки потужністю 400 м.куб/добу, 146 тис.м.куб/рік здійснюється у струмок Корогва, притоку річки Лозниця, басейн річки Жерев, район річкового басейну Дніпро за межами села Ігнатпіль Овруцького району, Житомирської області. Склад очисних споруд: 2-ві аеротенки, хлораторна, мулові майданчики
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(20) Річка
Назва приймача зворотних (стічних) вод
Категорія зворотних (стічних) вод
  • господарсько-побутові
  • виробничі
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/ДНЕПР/0981/0028/0118/Р.ЖЕРЕВ
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.4.52 р. Уж
Тип водовідведення
Водовідведення у поверхневий водний об'єкт
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Допустимий обсяг скидання (м3/год)
3,55
Допустимий обсяг скидання (тис. м3/рік)
31,1
Фактичний обсяг скидання (м3/год)
1,26
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується Фактична концентрація, мг/дм3 Фактичний скид, г/год Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 ГДС, г/год ГДС, перераховані у т/рік
Азот амонійний 1.78 2.24 1.0 3.55 0.03
БСК5 4.79 6.04 15.0 53.25 0.47
ХСК 70.0 88.20 80.0 284.0 2.49
Завислі речовини 19.5 24.57 15.0 53.25 0.47
Нафтопродукти 0.020 0.03 0.05 0.18 0.002
Нітрати 9.00 11.34 40.0 142.0 1.24
Нітрити - - 0.08 0.28 0.002
Сульфати 81.30 102.44 100.0 355.0 3.11
Фосфати - - 2.14 7.60 0.07
Хлориди 72.15 90.91 300.0 1065.0 9.33
Залізо загальне 4,150 5,23 0,90 3,20 0,03
СПАР - - 0,10 0,36 0,003
Інші показники та характеристики зворотних (стічних) вод
1. Плаваючі домішки - на поверхні води не повинно виявлятися плівки нафтопродуктів, мастил, жирів і скупчення інших домішків 2. Запах - вода не повинна отримувати запахів, що їй не властиві інтенсивністю більше 1 бала, що виявляється безпосередньо 3. Колір (прозорість) - дорівнює більше 20 см 4. Температура - літня температура води в результаті спуска стічних вод не повинна підвищуватися більш ніж на 3 градуси за Цельсієм в порівнянні із середньомісячною температурою води самого жаркого місяця року за останні 10 років 5. Реакція (рН) - у межах 6,5 - 8,5 6. Кисень розчинений - не повинен бути менше 4 мг/дм3 в будь-який період року 7. Колі-індекс - вміст кишкової палички у 1 л стічної води має складати до 1000 8. Лактозопозитивні кишкові палички - не більше 5000 в 1 дм3 9. Життєвоздатні яйця гельмінтів - не повинні бути в 1 дм3
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача - -
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води - -
Передача води, усього (у т.ч.): 94.2 34.4
- населенню 68.5 25.0
- вторинним водокористувачам (без використання) 25.7 9.4
- вторинним водокористувачам (після використання) - -
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): 85.2 31.1
- у поверхневий водний об'єкт 85.20 31.1
- на поля фільтрації - -
- передача іншому водокористувачу - -
- у накопичувач - -
- у вигріб - -
- в інший приймач - -
Використання води в системах водопостачання: 0 0
- оборотного - -
- повторного - -
Втрати в системах водопостачання 5.0 1.83

Умови спеціального водокористування

1. Дотримувати вимог водного законодавства, зокрема статті 44 Водного кодексу України щодо обов'язків водокористувачів;

2. Своєчасно сплачувати рентну плату за спеціальне водокористування згідно податкового законодавства;

3. Дотримуватися обмеженої господарської діяльності у прибережних захисних смугах уздовж струмка Корогва, річок Лозниця, Жерев та Уж відповідно до вимог статті 89 Водного кодексу Україна;

4. Досягнення нормативів ГДС по наступних показниках: завислі речовини з 19,5 до 15,0 мг/дм3 (перевищення у 1,3 раза),  азот амонійний з 1,78 до 0,39 мг/дм3 (перевищення у 7,9 раза), нітрати з 9,0 до 6,2 мг/дм3 (перевищення у 1,5 раза), сульфати з 164,4 до 100,0 мг/дм3 (перевищення у 1,6 раза), нафтопродукти з 0,2 до 0,05 мг/дм3 (перевищення у 4,0 раза) та залізо загальне з 4,2 до 2,10 мг/дм3 (перевищення у 2,0 раза);

5. Виконання Планів заходів щодо досягнення нормативів гранично-допустимих скидів забруднюючих речовин із зворотними водами

Умови спеціального водокористування Держгеонадра

 

1. Застосування води для питних потреб тільки при відповідності якості води до вимог ДСанПіН 2.2.4-171-10.

2. Вести регулярний облік відбору води, її якості та глибин рівня у водозабірній споруді.

3. Обов’язкова наявність огорож зон суворого санітарного режиму І поясу, наявність водомірів, кранів для відбору проб води.

4. Дотримання санітарно-технічних норм з утримування експлуатаційної водозабірної споруди та водонесучих комунікацій, не перевищувати рекомендованого експлуатаційного дебіту водозабірної споруди.

5. Буріння нових свердловин та будівництво об'єктів, які можуть учинити негативний вплив на якість підземних вод, проводити відповідно до проектів, складених та погоджених за встановленим порядком.

6. Відповідно до статті 17 Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення» та статті 19 Кодексу України про надра, у разі використання підземних вод для питного водопостачання суб’єкт господарювання повинен одержати спеціальний дозвіл на користування надрами, з урахуванням особливостей, передбачених статтею 23 Кодексу України про надра.

7. Дотримуватись вимог абзацу 7 пункту 12 Порядку здійснення державного моніторингу вод, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.09.2018 № 758.

8. Надавати щорічно до 20 січня наступного за звітним роком дані режимних спостережень, відомості про фактичний водовідбір та результати хімічних аналізів за формою 7-ГР Київській ГГЕ (02088, м. Київ, пров. Геофізиків, 10) та ДНВП «Геоінформ України» (03057, м. Київ, вул. Антона Цедіка, 16).

 

Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Обладнати водозабори устаткуванням для обліку використання води 2021 рік Раціональне використання водних ресурсів
2 Проводити заміри рівня води в артсвердловинах 1 раз на квартал Охорона підземних вод від виснаження
3 Здійснювати контроль якості підземної води 1 раз на квартал Охорона підземних вод від забруднення
4 Утримувати в належному стані зони санітарної охорони навколо джерел водопостачання, прибережні захисні смуги, очисні та інші водогосподарські споруди та технічні пристрої постійно Забезпечення дотримання санітарних норм при експлуатації водогосподарських об’єктів
5 Виконання своєчасного профілактичного обслуговування запірної арматури свердловин та пристроїв автоматики згідно графіку Раціональне використання водних ресурсів
6 Дотримувати встановлених нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин та встановлених лімітів забору води, лімітів ивкористання води та лімітів скидання забруднюючих речовин постійно Охорона від виснаження і забруднення
7 Своєчасно подавати до Басейнового управління водних ресурсів річки Прип’ять звіт про використання води за формою № 2ТП-водгосп (річна) щорічно, не пізніше 01 лютого наступного за звітним року Ведення державного обліку водокористування