Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №9/ЗП/49д-21 від 22.01.2021
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Юридична особа
Найменування
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РУСЛАН-КОМПЛЕКТ"
Ідентифікаційні дані
34421440
Місце реєстрації
СУМСЬКА ОБЛАСТЬ, місто РОМНИ, вул. ГЕТЬМАНА МАЗЕПИ, буд. 2В
Контактні відомості
Телефон: +38-(061)-942-7064
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Сектор у Запорізькій області Держводагентства
Номер та дата видачі
№9/ЗП/49д-21 від 22.01.2021
Строк дії
з 22.01.2021 по 22.01.2024
Поточний стан
діючий
Форма дозволу
паперова
Регіон водокористування
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
 • Питні і санітарно-гігієнічні потреби
 • Виробничі потреби
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
У межах м. Мелітополь Запорізької області.
Код типу джерела водопостачання
(60) Підземний водоносний горизонт
Код та назва джерела водопостачання
Код та назва водогосподарської ділянки
М6.9.0.02 р. Молочна (включаючи Молочний лиман)
Тип водокористування
Забір від іншого водокористувача
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Фактичне місце здійснення діяльності
Свердловина у межах м. Мелітополь. Басейн річки Молочна у межах басейну річок Приазов’я.
Код типу джерела водопостачання
(60) Підземний водоносний горизонт
Код та назва джерела водопостачання
АЗО/МОЛОЧН/Р.МОЛОЧНА З ЛИМАНОМ
Код та назва водогосподарської ділянки
М6.9.0.02 р. Молочна (включаючи Молочний лиман)
Тип водокористування
Забір з підземних джерел
Розшифровка типу водокористування
Підземні джерела
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): 73.2 9.238
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) - -
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) 73.2 9.238
Р.МОЛОЧНА З ЛИМАНОМ 73.2 9.238
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 152.045 29.028
з поверхневих джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на інші потреби - -
з підземних джерел: 73.2 9.238
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби 73.2 9.238
- на інші потреби - -
від іншого водокористувача: 78.845 19.79
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 44.485 11.166
- на виробничі потреби 34.360 8.624
- на інші потреби - -
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
У межах м. Мелітополь Запорізької області.
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(95) Зворотні (стічні) води, які передаються іншому водокористувачу для подальшого водовідведення
Назва приймача зворотних (стічних) вод
КП "Водоканал" ММР 95/СТО/230227
Категорія зворотних (стічних) вод
 • господарсько-побутові
 • виробничі
Код та назва водного об'єкта
Код та назва водогосподарської ділянки
М6.9.0.02 р. Молочна (включаючи Молочний лиман)
Тип водовідведення
Водовідведення (передача) іншому водокористувачу
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
У межах м. Мелітополь Запорізької області.
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(20) Річка
Назва приймача зворотних (стічних) вод
р. Молочна
Категорія зворотних (стічних) вод
 • поверхневі (дощові та талі)
Код та назва водного об'єкта
АЗО/МОЛОЧН/Р.МОЛОЧНА З ЛИМАНОМ
Код та назва водогосподарської ділянки
М6.9.0.02 р. Молочна (включаючи Молочний лиман)
Тип водовідведення
Водовідведення у поверхневий водний об'єкт
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Допустимий обсяг скидання (м3/год)
560,526
Допустимий обсяг скидання (тис. м3/рік)
7,281
Фактичний обсяг скидання (м3/год)
228,689
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується Фактична концентрація, мг/дм3 Фактичний скид, г/год Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 ГДС, г/год ГДС, перераховані у т/рік
Азот амонійний 0.3710 84.844 0.3710 207.955 0.00270
БСК5 2.8000 640.329 2.8000 1569.473 0.02039
ХСК 23.4600 5365.044 23.4600 13149.940 0.17081
Завислі речовини 17.0000 3887.713 17.0000 9528.942 0.12378
Нафтопродукти 0.0500 11.434 0.0500 28.026 0.00036
Нітрати 10.6920 2445.143 10.6920 5993.144 0.07785
Нітрити 0.0742 16.969 0.0742 41.591 0.00054
Сульфати 209.9250 48007.538 209.9250 117668.421 1.52846
Фосфати 0.1647 37.665 0.1647 92.319 0.00120
Хлориди 316.9800 72489.839 316.9800 177675.531 2.30793
Мінералізація 641,5000 146703,994 641,5000 359577,429 4,67076
Залізо загальне 0,1491 34,098 0,1491 83,574 0,00109
Інші показники та характеристики зворотних (стічних) вод
1.Плаваючі домішки (речовини):На поверхні водоймища не повинні виявлятись плаваючі плівки, плями мінеральних масел та скупчення інших домішок. 2.Запахи: вода не повинна набувати невластивих їй запахів інтенсивністю більше 1 бала, які виявляються безпосередньо.3.Забарвлення: не повинно виявлятися в стовпчику 10см. 4.Температура: Літня температура води в результаті спуску стічних вод не повинна підвищуватись вище, ніж на 3С у порівнянні з середньомісячною температурою самого жаркого місяця року за останні 10 років. 5.Водневий показник (рН):Не повинен виходити за межі 6,5-8,5;6.Кисень розчинений:Не має бути менш ніж 4 мг/дм3 в будь-який період року в пробі, відібраній до 12 години дня. 7.Лактозопозитивні кишкові палички (ЛКП): Не більше 5000 в 1 дм3; 8.Коліфаги ( у бляшкоутворювальних одиницях): Не більше 100 в 1 дм3;9.Збудники захворювань:Вода не повинна містити збудників захворювань;10.Життєздатні яйця гельмінтів (аскорид, волосоголовців, токсокар, фасціол), онкосфери теніїд та життєздатні цисти патогенних кишкових найпростіших:Не повинні міститися в 1 дм 3.Затверджені рівні та класи токсичності: Необхідна кратність розбавлення (НКР). Фактичний рівень токсичності (ФРТ) -0,2.Гранично допустимий рівень токсичності (ГДРТ) -0,2.Клас: Фактичний рівень токсичності (ФРТ) 1 (нетоксична), Гранично допустимий рівень токсичності 1(нетоксична).Кратність розведення у контрольному створі 1.Показники сумарної радіоактивності:Сумарна α-активність 0,09Бк/дм3, Сумарна β-активність 0,47Бк/дм3.
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача 78.845 19.790
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води - -
Передача води, усього (у т.ч.): - -
- населенню - -
- вторинним водокористувачам (без використання) - -
- вторинним водокористувачам (після використання) - -
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): 712.571 36.309
- у поверхневий водний об'єкт 560.526 7.281
- на поля фільтрації - -
- передача іншому водокористувачу 152.045 29.028
- у накопичувач - -
- у вигріб - -
- в інший приймач - -
Використання води в системах водопостачання: 0 0
- оборотного - -
- повторного - -
Втрати в системах водопостачання - -

Умови спеціального водокористування

1. Дотримуватись вимог водного законодавства, зокрема ст. 44 Водного кодексу України, щодо обов’язків водокористувачів.

2. Передача води іншим водокористувачам та забір води більше встановленого ліміту заборонено.

3. Відповідно до ст. 25 Водного кодексу України, у разі досягнення критеріїв вказаних у Порядку ведення державного обліку водокористування, затвердженому наказом Міністерства екології та природних ресурсів України  від 16.03.2015 № 78, щорічно не пізніше 1 лютого наступного за звітним року, подавати до Басейнового управління водних ресурсів річок Приазов’я у електронному вигляді за посиланням https;//e-services.davr.gov.ua/

4. Відповідно до ст. 108 Водного кодексу України, здійснювати невідкладні заходи щодо запобігання стихійному лихові, спричиненому шкідливою дією вод, аваріям на водних об’єктах та ліквідації їх наслідків, повідомляти відповідні органи.

5. Не допускати розливу нафтопродуктів та мастил, ст. 101 Водного кодексу України.

6. Скидати стічні води, використовуючи рельєф місцевості, заборонено.

7. Дотримуватись нормативів гранично допустимих скидів (ГДС) забруднюючих речовин із зворотними водами підприємства. Досягнута категорія якості води у контрольному створі нижче скиду не повинна погіршуватись.

8. Прийняти до виконання умови, зазначені у висновку Державної служби геології та надр України від 24.12.2020 № 19580/10/10-20, а саме:

 • Застосування води для питних потреб тільки при відповідності якості води до вимог ДСанПіН 2.2.4-171-10.
 • Вести регулярний облік відбору води, її якості та глибин рівня у водозабірній споруді.
 • Обов’язкова наявність огорож зон суворого санітарного режиму І поясу, наявність водомірів, кранів для відбору проб води.
 • Дотримання санітарно-технічних норм з утримування експлуатаційної водозабірної споруди та водонесучих комунікацій, не перевищувати рекомендованого експлуатаційного дебіту.
 • Буріння нових свердловин та будівництво об'єктів, які можуть учинити негативний вплив на якість підземних вод, проводити відповідно до проектів, складених та погоджених за встановленим порядком.
 • Відповідно до статті 17 Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення» та статті 19 Кодексу України про надра, у разі використання підземних вод для питного водопостачання суб’єкт господарювання повинен одержати спеціальний дозвіл на користування надрами, з урахуванням особливостей, передбачених статтею 23 Кодексу України про надра.
 • Надавати щорічно до 20 січня наступного за звітним роком дані режимних спостережень, відомості про фактичний водовідбір та результати хімічних аналізів за формою 7-ГР Білозірській комплексній геологічній партії КП «Південукргеологія» (72002, Запорізька обл., смт. Михайлівка, вул. Пушкіна, 102, тел. (06132) 2-15-53) та ДНВП «Геоінформ України» (03057, м. Київ, вул. Антона Цедіка, 16).
Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Зону санітарної охорони свердловини утримувати у належному стані. Постійно Запобігання забрудненню та засміченню вод
2 Зберігати лічильники у справному стані. Своєчасно проводити державну повірку приладів обліку. Згідно плану-графіку. Постійно Раціональне використання водних ресурсів
3 Вести облік забору та використання води. Дотримуватись встанолених лімітів забору та використання води Постійно Раціональне використання водних ресурсів
4 Не допускати втрат води. Своєчасно проводити поточний ремонт трубопроводів Постійно Раціональне використання водних ресурсів.
5 Дотримуватись встановлених нормативів гранично допустимого скиду забруднюючих речовин, лімітів скилання забруднюючих речовин, санітарних та інших вимог природоохоронного законодавства Постійно. Попередження забруднення та засмічення вод
6 Проводити благоустрій території Постійно Попередження забрудненню та засміченню вод