Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №23/ЖТ/49д-21 від 08.02.2021
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Юридична особа
Найменування
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ"
Ідентифікаційні дані
40075815
Місце реєстрації
03150, М. КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ район, вул. ЄЖИ ГЕДРОЙЦЯ, буд. 5, корп. -, кв./офіс -
Контактні відомості
Телефон: +38-(044)-465-0890, Ел.пошта: cgk@uz.gov.ua
Додаткові відомості про заявника
Назва філії, або підрозділу
РЕГІОНАЛЬНА ФІЛІЯ "ПІВДЕННО-ЗАХІДНА ЗАЛІЗНИЦЯ" ВИРОБНИЧИЙ ПІДРОЗДІЛ ЛОКОМОТИВНЕ ДЕПО КОРОСТЕНЬ, ЄДРПОУ - 40081221, 11506, ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ , М.КОРОСТЕНЬ, ВУЛ. КУЗЬМІНСЬКОГО, 47А
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Сектор у Житомирській області Держводагентства
Номер та дата видачі
№23/ЖТ/49д-21 від 08.02.2021
Строк дії
з 08.02.2021 по 08.02.2024
Поточний стан
діючий
Форма дозволу
паперова
Регіон водокористування
ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
  • Питні і санітарно-гігієнічні потреби
  • Виробничі потреби
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
Система комунального водопроводу Коростенського комунального підприємства "Водоканал", м.Коростень Житомирської області
Код типу джерела водопостачання
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/ДНЕПР/0981/0028/Р.УЖ
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.4.52 р. Уж
Тип водокористування
Забір від іншого водокористувача
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Фактичне місце здійснення діяльності
Технічний водопровод ВП "Коростенське територіальне управління " філії "Центр будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель та споруд" АТ "Українська залізниця" м.Коростень Житомирської області
Код типу джерела водопостачання
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/ДНЕПР/0981/0028/Р.УЖ
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.4.52 р. Уж
Тип водокористування
Забір від іншого водокористувача
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): - -
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) - -
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) - -
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 163.41 59.62
з поверхневих джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на інші потреби - -
з підземних джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на інші потреби - -
від іншого водокористувача: 163.41 59.62
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 26.78 9.75
- на виробничі потреби 136.63 49.87
- на інші потреби - -
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
Скид зворотних (стічних) вод від господарсько-побутових та виробничих потреб здійснюється в каналізаційну мережу Коростенського КП "Водоканал"
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(95) Зворотні (стічні) води, які передаються іншому водокористувачу для подальшого водовідведення
Назва приймача зворотних (стічних) вод
Коростенське КП "Водоканал"
Категорія зворотних (стічних) вод
  • господарсько-побутові
  • виробничі
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/ДНЕПР/0981/0028/Р.УЖ
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.4.52 р. Уж
Тип водовідведення
Водовідведення (передача) іншому водокористувачу
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
Скид зворотних (стічних) вод від виробничих потреб здійснюється в каналізаційну мережу ВП "Коростенське територіальне управління " філії "Центр будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель та споруд АТ "Українська залізниця"
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(95) Зворотні (стічні) води, які передаються іншому водокористувачу для подальшого водовідведення
Назва приймача зворотних (стічних) вод
ВП "Коростенське територіальне управління" філії "Центр будівельно-монтажних робіт та експлуатації споруд АТ"Українська залізниця"
Категорія зворотних (стічних) вод
  • виробничі
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/ДНЕПР/0981/0028/Р.УЖ
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.4.52 р. Уж
Тип водовідведення
Водовідведення (передача) іншому водокористувачу
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
Випуск № 1 - скид дощових та талих вод у струмок Рубрик, притока р.Уж, який розташований за межами м.Коростень Житомирської області
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(20) Річка
Назва приймача зворотних (стічних) вод
стр.Рубрик, притока р. Уж
Категорія зворотних (стічних) вод
  • поверхневі (дощові та талі)
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/ДНЕПР/0981/0028/Р.УЖ
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.4.52 р. Уж
Тип водовідведення
Водовідведення у поверхневий водний об'єкт
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Допустимий обсяг скидання (м3/год)
0,99
Допустимий обсяг скидання (тис. м3/рік)
8,69
Фактичний обсяг скидання (м3/год)
1,31
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується Фактична концентрація, мг/дм3 Фактичний скид, г/год Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 ГДС, г/год ГДС, перераховані у т/рік
Азот амонійний 4.6 6.03 2.0 1.98 0.017
БСК5 0.75 0.98 0.75 0.74 0.007
ХСК 31.64 41.45 30.0 29.7 0.261
Завислі речовини 13.25 17.36 13.25 13.12 0.115
Нафтопродукти 8.8 11.53 0.3 0.3 0.003
Нітрати 0.24 0.31 0.24 0.24 0.002
Нітрити 0.08 0.10 0.08 0.08 0.001
Сульфати 63.5 83.19 63.5 62.87 0.552
Фосфати 0.05 0.07 0.05 0.05 0.0004
Хлориди 144.0 188.64 144.0 142.56 1.251
Залізо загальне 1,2 1,57 0,3 0,30 0,003
Інші показники та характеристики зворотних (стічних) вод
1) плаваючі домішки - відсутні; 2) запах,присмак < 1Б; 3) колір (прозорість) - 10см; тепрература < 3.0 C до фону; 5) реакція (РН) - 6,5-8,5; 6) кисень розчинений - > 4.0 мг/л; 7) колі-індекс - < 1000; 8) коліфаги - < 100 в л; 9) лактопозитивні кишкові палички - < 5000 в л; 10) життевоздатні яйця гельмінтів - відсутні в л; показники токсичності - відсутні
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача 163.41 59.62
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води - -
Передача води, усього (у т.ч.): - -
- населенню - -
- вторинним водокористувачам (без використання) - -
- вторинним водокористувачам (після використання) - -
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): 73.82 26.91
- у поверхневий водний об'єкт 23.81 8.69
- на поля фільтрації - -
- передача іншому водокористувачу 50.01 18.22
- у накопичувач - -
- у вигріб - -
- в інший приймач - -
Використання води в системах водопостачання: 0 0
- оборотного - -
- повторного - -
Втрати в системах водопостачання - -

Умови спеціального водокористування

1.Дотримувати вимог водного законодавства, зокрема статті 44 Водного кодексу України щодо обов'язків водокористувачів;

2. Своєчасно сплачувати рентну плату за спеціальне водокористування згідно податкового законодавства;

 

Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Проводити Держповірку устаткування для обліку використання води згідно графіку Раціональне використання водних ресурсів
2 Дотримувати лімітів використання води постійно Раціональне використання водних ресурсів
3 Здійснювати контроль за якістю та кількістю скинутих у водні об’єкти зворотних вод і забруднюючих речовин та якістю води водних об’єктів у контрольних створах 1 раз на квартал Охорона поверхневих вод від забруднення
4 Утримувати в належному стані прибережні захисні смуги навколо поверхневих водойм та очисні споруди очистки дощових вод постійно Забезпечення дотримання санітарних норм при експлуатації водогосподарських об’єктів
5 Дотримувати встановлених нормативів гранично-допустимого скидання забруднюючих речовин та встановлених лімітів скидання забруднюючих речовин,а також санітарних та інших вимог щодо впорядкування своєї території постійно Охорона поверхневих вод від забруднення
6 Своєчасно подавати до Басейнового управління водних ресурсів річки Прип’ять звіт про використання води за формою № 2ТП-водгосп (річна) щорічно, не пізніше 01 лютого наступного за звітним року Ведення державного обліку водокористування