Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №13/ЖТ/49д-21 від 25.01.2021
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Юридична особа
Найменування
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОРОСТЕНСЬКИЙ ЗАВОД "ЯНТАР" (ПРАТ "ЯНТАР")
Ідентифікаційні дані
02969797
Місце реєстрації
ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ, місто КОРОСТЕНЬ, вул. ЖИТОМИРСЬКА, буд. 2
Контактні відомості
Телефон: +38-(067)-412-0188
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Сектор у Житомирській області Держводагентства
Номер та дата видачі
№13/ЖТ/49д-21 від 25.01.2021
Строк дії
з 25.01.2021 по 25.01.2024
Поточний стан
діючий
Форма дозволу
паперова
Регіон водокористування
ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
  • Питні і санітарно-гігієнічні потреби
  • Виробничі потреби
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
Поверхневий водозабір - річка Уж, права притока річки Прип’ять, район річкового басейну Дніпро. Забір води здійснюється без підпірної споруди за допомогою насосної станції обладнаної 2 консольними насосами "2-Кб" продуктивністю 30 м.куб/годину кожен. Забір води здійснюється у межах міста Коростень Житомирської області
Код типу джерела водопостачання
(20) Річка
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/ДНЕПР/0981/0028/Р.УЖ
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.4.52 р. Уж
Тип водокористування
Забір з поверхневих джерел
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Фактичне місце здійснення діяльності
Система комунального водопроводу Коростенського комунального підприємства "Водоканал"
Код типу джерела водопостачання
Код та назва джерела водопостачання
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.4.52 р. Уж
Тип водокористування
Забір від іншого водокористувача
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): 72.54 17.35
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) 72.54 17.35
Р.УЖ 72.54 17.35
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) - -
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 86.66 20.79
з поверхневих джерел: 72.54 17.35
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби 72.54 17.35
- на інші потреби - -
з підземних джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на інші потреби - -
від іншого водокористувача: 14.12 3.44
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 7.57 1.922
- на виробничі потреби 6.55 1.518
- на інші потреби - -
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
Скид зворотних (стічних) вод від господарсько-побутових та виробничих потреб підприємства у міську каналізаційну мережу Коростенського комунального підприємства "Водоканал"
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(95) Зворотні (стічні) води, які передаються іншому водокористувачу для подальшого водовідведення
Назва приймача зворотних (стічних) вод
Коростенське комунальне підприємство "Водоканал", 95 СТО 180491
Категорія зворотних (стічних) вод
  • господарсько-побутові
  • виробничі
Код та назва водного об'єкта
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.4.52 р. Уж
Тип водовідведення
Водовідведення (передача) іншому водокористувачу
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача 14.12 3.44
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води - -
Передача води, усього (у т.ч.): - -
- населенню - -
- вторинним водокористувачам (без використання) - -
- вторинним водокористувачам (після використання) - -
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): 13.27 3.32
- у поверхневий водний об'єкт - -
- на поля фільтрації - -
- передача іншому водокористувачу 13.27 3.32
- у накопичувач - -
- у вигріб - -
- в інший приймач - -
Використання води в системах водопостачання: 1600 403.2
- оборотного 1600.0 403.2
- повторного - -
Втрати в системах водопостачання - -

Умови спеціального водокористування

1. Дотримувати вимог водного законодавства, зокрема статті 44 Водного кодексу України щодо обов'язків водокористувачів

2. Своєчасно сплачувати рентну плату за спеціальне водокористування згідно податкового законодавства

3. Забезпечити дотримання санітарно-екологічного попуску на нижче розташовану ділянку водотоку

Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Забезпечити своєчасну Держповірку устаткування для обліку використання води згідно графіку Раціональне використання водних ресурсів
2 Здійснювати облік забору та використання води засобами вимірювальної техніки постійно Раціональне використання водних ресурсів
3 Дотримувати встановленого ліміту забору та використання води постійно Раціональне використання водних ресурсів
4 Утримувати в належному стані зони санітарної охорони навколо джерел водопостачання та прибережну захисну смугу поверхневого водозабору річки Уж постійно Забезпечення дотримання санітарних норм при експлуатації водогосподарських об’єктів
5 Забезпечувати дотримання санітарно-екологічного попуску на нижче розташовану ділянку водотоку постійно Охорона поверхневих вод від виснаження
6 Здійснювати невідкладні роботи, пов’язані з ліквідацією наслідків аварій, які можуть спричинити погіршення якості води та потрапляння стічних вод у поверхневі водні об’єкти постійно Охорона поверхневих вод від забруднення
7 Встановити рибозахисний пристрій на поверхневому водозаборі (рибозахисний металічний екран) 2021 рік Попередження потрапляння у водозабірні споруди та пристрої, травмування, а також загибелі молоді та дорослих особин риби
8 Своєчасно подавати до Басейнового управління водних ресурсів річки Прип’ять звіт про використання води за формою № 2 ТП-водгосп (річна) щорічно, не пізніше 01 лютого наступного за звітним року Ведення державного обліку водокористування