Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №8/ЗП/49д-21 від 20.01.2021
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Юридична особа
Найменування
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПРОФМАШ"
Ідентифікаційні дані
35432651
Місце реєстрації
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ, місто МЕЛІТОПОЛЬ, вул. ГЕРОЇВ УКРАЇНИ, буд. 210/3
Контактні відомості
Телефон: +38-(096)-520-3161
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Сектор у Запорізькій області Держводагентства
Номер та дата видачі
№8/ЗП/49д-21 від 20.01.2021
Строк дії
з 05.02.2021 по 05.02.2024
Поточний стан
діючий
Форма дозволу
паперова
Регіон водокористування
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
  • Питні і санітарно-гігієнічні потреби
  • Виробничі потреби
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
У межах м. Мелітополь Запорізької області.
Код типу джерела водопостачання
(60) Підземний водоносний горизонт
Код та назва джерела водопостачання
АЗО/МОЛОЧН/Р.МОЛОЧНА З ЛИМАНОМ
Код та назва водогосподарської ділянки
М6.9.0.02 р. Молочна (включаючи Молочний лиман)
Тип водокористування
Забір від іншого водокористувача
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): - -
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) - -
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) - -
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 40.091 8.241
з поверхневих джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на інші потреби - -
з підземних джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на інші потреби - -
від іншого водокористувача: 40.091 8.241
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 15.375 3.859
- на виробничі потреби 24.716 4.382
- на інші потреби - -
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
У межах м. Мелітополь Запорізької області.
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(95) Зворотні (стічні) води, які передаються іншому водокористувачу для подальшого водовідведення
Назва приймача зворотних (стічних) вод
Категорія зворотних (стічних) вод
  • господарсько-побутові
  • виробничі
Код та назва водного об'єкта
Код та назва водогосподарської ділянки
М6.9.0.02 р. Молочна (включаючи Молочний лиман)
Тип водовідведення
Водовідведення (передача) іншому водокористувачу
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
У межах м. Мелітополь Запорізької області. Проектна продуктивність очисних споруд - 28,4 тис. м3/рік.
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(20) Річка
Назва приймача зворотних (стічних) вод
р. Молочна
Категорія зворотних (стічних) вод
  • поверхневі (дощові та талі)
Код та назва водного об'єкта
АЗО/МОЛОЧН/Р.МОЛОЧНА З ЛИМАНОМ
Код та назва водогосподарської ділянки
М6.9.0.02 р. Молочна (включаючи Молочний лиман)
Тип водовідведення
Водовідведення у поверхневий водний об'єкт
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Допустимий обсяг скидання (м3/год)
409,496
Допустимий обсяг скидання (тис. м3/рік)
7,5111
Фактичний обсяг скидання (м3/год)
409,496
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується Фактична концентрація, мг/дм3 Фактичний скид, г/год Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 ГДС, г/год ГДС, перераховані у т/рік
Азот амонійний 1.4400 589.6742 1.4400 589.6742 0.0108
БСК5 3.0000 1228.4880 3.0000 1228.4880 0.0225
ХСК 27.5000 11261.1400 27.5000 11261.1400 0.2066
Завислі речовини 5.8000 2375.0768 5.8000 2375.0768 0.0436
Нафтопродукти 0.0330 13.5134 0.0330 13.5134 0.0002
Нітрати 11.8200 4840.2427 11.8200 4840.2427 0.0888
Нітрити 0.1210 49.5490 0.1210 49.5490 0.0009
Сульфати 59.0100 24164.3590 59.0100 24164.3590 0.4432
Фосфати 0.4520 185.0922 0.4520 185.0922 0.0034
Хлориди 26.2350 10743.1276 26.2350 10743.1276 0.1971
Залізо загальне 0,1460 59,7864 0,1460 59,7864 0,0011
Інші показники та характеристики зворотних (стічних) вод
Затверджені властивості зворотних вод; 1. плаваючі домішки: відсутність плаваючих плівок, плям мінеральних масел та скупчення інших домішок; 2. запах, присмак: не більше 1 балу;3. колір (прозорість): вода не повинна надавати сторонніх кольорів; 4. температура: перевищення не бальше 3С до природньої; 5. реакція (рН): 6,5-8,5; 6. кисень розчиненний: не менше 4 мг/дм3.
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача 40.091 8.241
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води - -
Передача води, усього (у т.ч.): - -
- населенню - -
- вторинним водокористувачам (без використання) - -
- вторинним водокористувачам (після використання) - -
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): 444.089 14.6001
- у поверхневий водний об'єкт 409.496 7.5111
- на поля фільтрації - -
- передача іншому водокористувачу 34.593 7.089
- у накопичувач - -
- у вигріб - -
- в інший приймач - -
Використання води в системах водопостачання: 0 0
- оборотного - -
- повторного - -
Втрати в системах водопостачання - -

Умови спеціального водокористування

1. Дотримуватись вимог водного законодавства, зокрема ст. 44 Водного кодексу України, щодо обов’язків водокористувачів.

2. Передача води іншим водокористувачам та забір води більше встановленого ліміту заборонено.

3. Відповідно до ст. 25 Водного кодексу України, у разі досягнення критеріїв вказаних у Порядку ведення державного обліку водокористування, затвердженому наказом Міністерства екології та природних ресурсів України  від 16.03.2015 № 78, щорічно не пізніше 1 лютого наступного за звітним року, подавати до Басейнового управління водних ресурсів річок Приазов’я державну звітність за формою №2ТП-водгосп (річна) у електронному вигляді за посиланням https://e-services.davr.gov.ua/.

4. Дотримуватись нормативів гранично допустимих скидів (ГДС) забруднюючих речовин із зворотними водами підприємства. Досягнута категорія якості води у контрольному створі нижче скиду не повинна погіршуватись.

5. Не допускати розливу нафтопродуктів та мастил, ст. 101 Водного кодексу України.

6. Скидати стічні води, використовуючи рельєф місцевості, заборонено.

7. Відповідно до ст. 108 Водного кодексу України, здійснювати невідкладні заходи щодо запобігання стихійному лихові, спричиненому шкідливою дією вод, аваріям на водних об’єктах та ліквідації їх наслідків, повідомляти відповідні органи.

 

 

 

 

 

Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Не допускати втрат води. Своєчасно проводити поточний ремонт водопроводу. Постійно Раціональне використання водних ресурсів
2 Зберігати лічильники у справному стані. Своєчасно проводити державну повірку приладів обліку. Згідно плану-графіку. Постійно Раціональне використання водних ресурсів
3 Вести облік забору та використання води. Дотримуватись встанолених лімітів забору та використання води Постійно Раціональне використання водних ресурсів
4 Дотримуватись встановлених нормативів гранично допустимого скиду забруднюючих речовин, лімітів скилання забруднюючих речовин, санітарних та інших вимог природоохоронного законодавства Постійно. Запобігання забрудненню та засміченню вод
5 Проводити чищення зливової каналізації підприємства Постійно Попередження забрудненню та засміченню вод