Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №5/ХР/49д-21 від 25.01.2021
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Юридична особа
Найменування
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛЕМАР ПЛЮС"
Ідентифікаційні дані
43291860
Місце реєстрації
62472, ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, ХАРКІВСЬКИЙ РАЙОН, місто МЕРЕФА, вул. Погребняка Якима, буд. 2
Контактні відомості
Телефон: +38-(099)-177-0110
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Сектор у Харківській області Держводагентства
Номер та дата видачі
№5/ХР/49д-21 від 25.01.2021
Строк дії
з 25.01.2021 по 25.01.2024
Поточний стан
діючий
Форма дозволу
паперова
Регіон водокористування
ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
  • Питні і санітарно-гігієнічні потреби
  • Виробничі потреби
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
Поверхневий водозабір із р. Мерефа (русловий технічний ставок), м.Мерефа Харківського району Харківської області, р. Мерефа, басейн р. Мжа, район річкового басейну р.Дон
Код типу джерела водопостачання
(20) Річка
Код та назва джерела водопостачання
АЗО/ДОН/0218/0794/0029/Р.МЕРЕФА
Код та назва водогосподарської ділянки
М6.5.1.02 р. Сіверський Донець від греблі Печенізького водосховища до г/п Зміїв (виключаючи р. Уди)
Тип водокористування
Забір з поверхневих джерел
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Фактичне місце здійснення діяльності
7 (сім) свердловин, із них: 3 резервні, м.Мерефа Харківського району Харківської області, р.Мерефа, басейн р.Мжа, район річкового басейну р.Дон
Код типу джерела водопостачання
(60) Підземний водоносний горизонт
Код та назва джерела водопостачання
АЗО/ДОН/0218/0794/0029/Р.МЕРЕФА
Код та назва водогосподарської ділянки
М6.5.1.02 р. Сіверський Донець від греблі Печенізького водосховища до г/п Зміїв (виключаючи р. Уди)
Тип водокористування
Забір з підземних джерел
Розшифровка типу водокористування
Підземні джерела
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): 1236.415 354.17
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) 495.668 128.565
Р.МЕРЕФА 495.668 128.565
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) 740.747 225.605
Р.МЕРЕФА 740.747 225.605
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 1236.415 354.17
з поверхневих джерел: 495.668 128.565
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 0 0
- на виробничі потреби 495.668 128.565
- на інші потреби 0 0
з підземних джерел: 740.747 225.605
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 5.475 1.947
- на виробничі потреби 735.272 223.658
- на інші потреби 0 0
від іншого водокористувача: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 0 0
- на виробничі потреби 0 0
- на інші потреби 0 0
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
У межах м. Мерефа Харківського району Харківської області
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(20) Річка
Назва приймача зворотних (стічних) вод
Р.Мерефа
Категорія зворотних (стічних) вод
  • виробничі
Код та назва водного об'єкта
АЗО/ДОН/0218/0794/0029/Р.МЕРЕФА
Код та назва водогосподарської ділянки
М6.5.1.02 р. Сіверський Донець від греблі Печенізького водосховища до г/п Зміїв (виключаючи р. Уди)
Тип водовідведення
Водовідведення у поверхневий водний об'єкт
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Допустимий обсяг скидання (м3/год)
15,75
Допустимий обсяг скидання (тис. м3/рік)
99,329
Фактичний обсяг скидання (м3/год)
-
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується Фактична концентрація, мг/дм3 Фактичний скид, г/год Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 ГДС, г/год ГДС, перераховані у т/рік
Азот амонійний 1.7 - 1.7 26.775 0.169
БСК5 7.2 - 7.2 113.400 0.715
ХСК 39.7 - 30 472.500 2.980
Завислі речовини 13.0 - 13.0 204.750 1.291
Нафтопродукти 0.3 - 0.3 4.725 0.030
Нітрати 4.02 - 4.02 63.315 0.399
Нітрити 0.15 - 0.15 2.363 0.015
Сульфати 150.0 - 150.0 2362.500 14.899
Фосфати 0.27 - 0.27 4.253 0.027
Хлориди 120.36 - 120.36 1895.670 11.955
Інші показники та характеристики зворотних (стічних) вод
1) плаваючі домішки: відсутність; 2) запах, присмак: вода не повинна набувати невластивих їй запахів інтенсивністю більше 1 бала; 3) колір: не повинен виявлятися у стовпчику води 10 см; 4) температура: підвищення температури води водного об’єкта не більш, ніж на 3градС порівняно з природною температурою в літній період; 5) водневий показник (рН): в межах 6,5 – 8,5; 6) кисень розчинений: не повинен бути менше 4 мг/дм3; 7) коліфаги (в бляшкоутворюючих одиницях): не більше 100 в 1 дм3; 8) лактозопозитивні кишкові палички: не більше 5000 в 1 дм3; 9) життєздатні яйця гельмінтів: відсутність в 1 дм3; 10) токсичність води: зворотні води не повинні чинити гостру токсичну дію.
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
За межами м. Мерефа Харківського району Харківської області
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(83) Поля фільтрації
Назва приймача зворотних (стічних) вод
Категорія зворотних (стічних) вод
  • виробничо-побутові
Код та назва водного об'єкта
АЗО/ДОН/0218/0794/0029/Р.МЕРЕФА
Код та назва водогосподарської ділянки
М6.5.1.02 р. Сіверський Донець від греблі Печенізького водосховища до г/п Зміїв (виключаючи р. Уди)
Тип водовідведення
Водовідведення на поля фільтрації
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача - -
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води 0 0
Передача води, усього (у т.ч.): - -
- населенню - -
- вторинним водокористувачам (без використання) - -
- вторинним водокористувачам (після використання) - -
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): 669.958 188.645
- у поверхневий водний об'єкт 378.024 99.329
- на поля фільтрації 291.934 89.316
- передача іншому водокористувачу - -
- у накопичувач - -
- у вигріб - -
- в інший приймач - -
Використання води в системах водопостачання: 6331.236 1652.708
- оборотного 5690.183 1457.188
- повторного 641.053 195.52
Втрати в системах водопостачання 0 0

Умови спеціального водокористування

1. Передача води іншим водокористувачам та забір води більше встановленого ліміту заборонено.

2. Скидати стічні води, використовуючи рельєф місцевості, заборонено.

3. Забезпечити виконання заходів щодо досягнення ГДС речовин у водний об’єкт із зворотними водами.

4. Дотримуватись встановленого ліміту забору і використання води та вести первинний облік водокористування.

5. Згідно з Порядком ведення державного обліку водокористування, затвердженим наказом Мінприроди від 16.03.2015  № 78, щорічно, не пізніше ніж 1 лютого року, наступного за звітним періодом, надавати звіт про використання води за формою 2ТП-водгосп (річна).

6. При проектуванні і будівництві нових та реконструкції діючих споруд та інших об’єктів, пов’язаним з використанням вод, рекомендується здійснювати оцінку впливу на довкілля відповідно до вимог статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

7. При змінах у водокористуванні обов’язково звернутися через центр надання адміністративних послуг або через "Портал електронних послуг"  (Державне агентство водних ресурсів України) для анулювання діючого дозволу на спеціальне водокористування (стаття 55 Водного кодексу України) та отримання нового дозволу на спеціальне водокористування (стаття 49 Водного кодексу України).

8. Дотримуватись вимог водного законодавства, зокрема, статті 44 Водного кодексу України щодо обов’язків водокористувачів.

Умови спеціального водокористування Держгеонадра

Державна служба геології та надр України опрацювала заяву на отримання дозволу на спеціальне водокористування ТОВ «Лемар плюс» (код ЄДРПОУ 43291860, вул. Я. Погребняка, 2, м. Мерефа, Харківський район,  Харківська область)  (лист сектору у Харківській області ДАВРУ від 11.01.2021 № 8/ХР/21-21, реєстраційний номер Держгеонадр від 12.01.2021 № 8662/01/10-21), для водозабору, що складається з 7-ми свердловин, які розташовані в м. Мерефа Харківського району  Харківської області:

№ 1 (Х-22/187) (49.840630 ПнШ, 36.047152 СхД),

№ 2 (Х-22/184) (49.838992 ПнШ, 36.046688 СхД),

№ 3 (Х-22/183) (49.839597 ПнШ, 36.048326 СхД),

№ 4 (Х-22/186) (49.839619 ПнШ, 36.046831 СхД),

№ 5 (Х-22/185) (49.838797 ПнШ, 36.048130 СхД), (резервна),

№ 6 (Х-22/189а) (49.842472 ПнШ, 36.044377 СхД), (резервна),

№ 7 (Х-22/188) (49.840580 ПнШ, 36.047808 СхД), (резервна),

та вважає за можливе видати дозвіл на термін п’ять років з метою забору підземних вод у обсязі, що не перевищує 740,747 м3/добу (225,605 тис. м3/рік).

Під час експлуатації свердловин з метою водокористування обов’язково дотримуватись таких умов:

1. дотримуватись вимог чинного законодавства України щодо використання та охорони надр та норм ДСанПіН 2.2.4-171-10;

2. регулярний облік води, яка відбирається, її якості, глибини рівня у водозабірній споруді;

3. обов’язкова наявність на водозабірних спорудах пристроїв обліку спожитої води;

4. дотримання санітарно-технічних норм з утримання експлуатаційної свердловини та водонесучих комунікацій;

5. забороняється забруднення 1,  підземних вод стічними водами та твердими відходами, нафтопродуктами, пестицидами, міндобривами та хімічними речовинами;

6. дотримуватися вимог Водного кодексу України;

7. дотримуватись вимог постанови Кабінету Міністрів України від 18.12.1998 № 2024 «Про правовий режим зон санітарної охорони водних об'єктів» та вимог Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення», стосовно режиму зон санітарної охорони підземних вод від забруднення;

8. використання надр у відповідності до статтей 19, 23 Кодексу України про надра;

9. дотримуватись вимог абзацу 7 пункту 12 Порядку здійснення державного моніторингу вод, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.09.2018 № 758;

10. щорічно до 20 січня надавати до Харківської КГЕ (м. Харків, вул. Жовтневої Революції, 93) та ДНВП «Геоінформ України» (03057, м. Київ, вул. Антона Цедіка, 16, тел. (044) 456-60-61, 455-60-75) звіт по формі № 7-гр (підземні води).

Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Раціонально використовувати водні ресурси та систематично вести первинний облік водокористування Постійно Охорона поверхневих та підземних вод від виснаження
2 Утримувати в належному санітарному стані зони санітарної охорони водозабору (свердловин) Постійно Охорона підземних вод від забруднення
3 Утримувати в належному санітарному стані прибережну захисну смугу поверхневого водного об’єкту (в районі господарської діяльності) Постійно Охорона поверхневих вод від забруднення та засмічення
4 Утримувати в належному стані місця скидання стічних вод Постійно Охорона поверхневих та підземних вод від забруднення та засмічення