Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №6/ЗК/49д-21 від 27.01.2021
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Фізична особа підприємець
ПІБ
РАК ВІТАЛІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
Ідентифікаційні дані
РНОКПП:2805318677
Паспорт: №ВО 540755 виданий: ХУСТСЬКИМ МРВ УМВС УКРАЇНИ В ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛАСТІ від 14.01.2002 року
Керівник водокористувача
Не зазначено
Місце реєстрації
90400, ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ, Персональні дані приховані
Контактні відомості
Персональні дані приховані
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Сектор у Закарпатській області Держводагентства
Номер та дата видачі
№6/ЗК/49д-21 від 27.01.2021
Строк дії
з 27.01.2021 по 27.01.2024
Поточний стан
діючий
Форма дозволу
паперова
Регіон водокористування
ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
  • Питні і санітарно-гігієнічні потреби
  • Виробничі потреби
  • Передача води вторинним водокористувачам
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
Водозабір №1 - свердловина №1132, глибина -40 м, дебіт - 12,6 м3/год, урочище Поточок, с. Велятино, Хустський район, Закарпатська область.
Код типу джерела водопостачання
(60) Підземний водоносний горизонт
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/ДУНАЙ/1218/Р.ТИСА
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.3.1.01 р. Тиса від витоку до державного кордону
Тип водокористування
Забір з підземних джерел
Розшифровка типу водокористування
Підземні джерела
Фактичне місце здійснення діяльності
Водозабір №2 - свердловина №1-Н, глибина - 389,5 м, дебіт - 59,8 м3/год, урочище Поточок, с. Велятино, Хустський район, Закарпатська область.
Код типу джерела водопостачання
(60) Підземний водоносний горизонт
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/ДУНАЙ/1218/Р.ТИСА
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.3.1.01 р. Тиса від витоку до державного кордону
Тип водокористування
Забір з підземних джерел
Розшифровка типу водокористування
Підземні джерела
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): 128.308 24.84
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) - -
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) 128.308 24.84
Р.ТИСА 128.308 24.840
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 106.308 16.81
з поверхневих джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на інші потреби - -
з підземних джерел: 106.308 16.81
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 0.295 0.091
- на виробничі потреби 106.013 16.719
- на інші потреби - -
від іншого водокористувача: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на інші потреби - -
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
Випуск №1 - гідроізольований вигріб/за межами населеного пункту, с. Велятино, Хустський район, Закарпатська область.
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(84) Вигріб
Назва приймача зворотних (стічних) вод
Категорія зворотних (стічних) вод
  • господарсько-побутові
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/ДУНАЙ/1218/Р.ТИСА
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.3.1.01 р. Тиса від витоку до державного кордону
Тип водовідведення
Водовідведення у вигріб
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
Випуск №2 - гідроізольований вигріб/за межами населеного пункту с. Велятино, Хустський район, Закарпатська область.
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(84) Вигріб
Назва приймача зворотних (стічних) вод
Категорія зворотних (стічних) вод
  • господарсько-побутові
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/ДУНАЙ/1218/Р.ТИСА
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.3.1.01 р. Тиса від витоку до державного кордону
Тип водовідведення
Водовідведення у вигріб
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
Випуск №3 - у поверхневий водний об’єкт - струмок Ярок/за межами населеного пункту с. Велятино, Хустський район, Закарпатська область.
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(20) Річка
Назва приймача зворотних (стічних) вод
Категорія зворотних (стічних) вод
  • виробничі
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/ДУНАЙ/1218/0853/СТРУМ.ЯРОК
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.3.1.01 р. Тиса від витоку до державного кордону
Тип водовідведення
Водовідведення у поверхневий водний об'єкт
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Допустимий обсяг скидання (м3/год)
6,93375
Допустимий обсяг скидання (тис. м3/рік)
7,386
Фактичний обсяг скидання (м3/год)
0,25
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується Фактична концентрація, мг/дм3 Фактичний скид, г/год Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 ГДС, г/год ГДС, перераховані у т/рік
Азот амонійний 0.27 0.0675 0.27 1.8721125 0.001994
БСК5 4.3 1.075 4.3 29.815125 0.0317598
ХСК 10.5 2.625 10.5 72.804375 0.077553
Завислі речовини 7.3 1.825 7.3 50.616375 0.053917
Нафтопродукти 0.005 0.00125 0.005 0.03466875 0.000036
Нітрати 2.1 0.525 2.1 14.560875 0.0155106
Нітрити 0.08 0.02 0.08 0.5547 0.0005
Сульфати 208.2 52.05 208.2 1443.60675 1.5377652
Фосфати 0.09 0.0225 0.09 0.6240375 0.00066474
Хлориди 348.9 87.225 348.9 2419.18538 2.5769754
Залізо (загальне) 0,3 0,075 0,3 2,080125 0,0022158
Мінералізація 1203 300,75 1000 6933,75 7,386
СПАР 0,009 0,00225 0,009 0,06240375 0,000066
Інші показники та характеристики зворотних (стічних) вод
1) плаваючі домішки - відсутні; 2) запах, присмак < 2 Б; 3) колір (прозорість) >= 10 см; 4) температура =< 5 С прирощення; 5) реакція (рН) 6,5-8,5; 6) кисень розчинений >= 4 мг/дм3; 7) коліфаги < 100 в дм3; 8) лактопозитивні кишкові палички: 5000 в дм3; 9) життєздатні яйця гельмінтів: відс. 10) токсичність: не токсичні.
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача - -
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води - -
Передача води, усього (у т.ч.): 22 8.03
- населенню - -
- вторинним водокористувачам (без використання) 22.0 8.030
- вторинним водокористувачам (після використання) - -
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): 58.008 8.296
- у поверхневий водний об'єкт 55.470 7.386
- на поля фільтрації - -
- передача іншому водокористувачу - -
- у накопичувач - -
- у вигріб 2.538 0.910
- в інший приймач - -
Використання води в системах водопостачання: 0 0
- оборотного - -
- повторного - -
Втрати в системах водопостачання - -

Умови спеціального водокористування

1. Раціонально використовувати водні ресурси.

2. Дотримуватись вимог водного законодавства, зокрема статті 44 Водного кодексу України щодо обов’язків водокористувачів.

3. Щорічно, не пізніше 01 лютого наступного за звітним роком подавати звіти за формою 2ТП-водгосп (річна) до Басейнового управління водних ресурсів річки Тиса ( 88018, м. Ужгород, вул. Слов’янська набережна, 5).

4. Застосовувати воду для питних потреб тільки при відповідності якості води до вимог ДСанПіН 2.2.4-171-10.

5. Дотримуватись встановлених лімітів водоспоживання, вести журнали обліку водокористування.

6. Якісний склад стічних вод, які відводяться у поверхневий водний об’єкт, повинен відповідати лімітам скидання забруднюючих речовин (ГДС).

7. Скидати стічні води, використовуючи рельєф місцевості, заборонено.

8. У разі наявності чинних дозволів на спеціальне водокористування для зазначених місць водокористування, анулювати їх у місячний термін.

9. Забезпечувати нормативну очистку стічних вод, що скидаються у поверхневий водний обєкт.

10. Здійснювати регулярний контроль (не менше одного раз на квартал) акредитованою лабораторією за якістю стічних вод, які скидаються у поверхневий водний об’єкт.

 

 

Умови спеціального водокористування Держгеонадра

Держгеонадра опрацювали заяву на отримання дозволу на спеціальне водокористування ФОП Рак Віталія Васильовича (90400, м. Хуст, вул. Ювілейна, 13, Закарпатська обл.) (лист Сектору від 06.01.2021 № 3/ЗК/21-21, вхідний Держгеонадр від 12.01.2021 № 8671/01/10-21) та вважають за можливе видати дозвіл на п’ять років для водозабору в с. Велятино, (св. № 1132, прісна вода (480 08` 32,6`` ПнШ, 230 17` 21,4`` СхД), св. № 1-Н мінеральна вода (480 08` 32,2`` ПнШ, 230 17` 22,0`` СхД), Закарпатської обл., з водовідбором з підземних вод в загальному обсязі прісної води 78,533 м3/добу (8,473 тис. м3/рік), мінеральної води 49,775 м3/добу (16,367 тис. м3/рік), при обов’язковому виконанні таких умов:

1. Застосування води для питних потреб тільки при відповідності якості води до вимог ДСанПіН 2.2.4-171-10.

2. Вести регулярний облік відбору води, її якості та глибин рівня у водозабірній споруді.

3. Обов’язкова наявність огорож зон суворого санітарного режиму І поясу, наявність водомірів, кранів для відбору проб води.

4. Дотримання санітарно-технічних норм з утримування експлуатаційної водозабірної споруди та водонесучих комунікацій не перевищувати рекомендованого експлуатаційного дебіту водозабірних споруд.

5. Буріння нових свердловин та будівництво об'єктів, які можуть учинити негативний вплив на якість підземних вод, проводити відповідно до проектів, складених та погоджених за встановленим порядком.

6. Відповідно до статті 17 Закону України «Про питну воду та питне водопостачання» та статті 19 Кодексу України про надра, у разі використання підземних вод для питного водопостачання суб’єкт господарювання повинен одержати спеціальний дозвіл на користування надрами, з урахуванням особливостей, передбачених статтею 23 Кодексу України про надра.

7. Надавати щорічно до 20 січня наступного за звітним роком дані режимних спостережень, відомості про фактичний водовідбір та результати хімічних аналізів за формою 7-ГР Закарпатському ГГЦ Львівській ГРЕ ДП НАК «Надра України» «Західукргеологія» (м. Берегово, просп. Геологів, 10, тел. (03141) 231-22) та ДНВП «Геоінформ України» (03057, м. Київ, вул. Антона Цедіка, 16).

 

Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Ведення достовірного обліку забору води. Постійно Недопущення перевищення дебіту та встановлених лімітів забору та використання води
2 Контроль за дотриманням встановлених лімітів забору та використання води. Постійно Недопущення перевищення встановлених лімітів забору та використання води
3 Суворе дотримання ЗСО джерела водопостачання. Постійно Недопущення забруднення підземних вод
4 Звітність за статистичною формою 2-ТП (водгосп). Згідно встановлених термінів Моніторинг стану підземних вод
5 Виконання вимог чинного природоохоронного законодавства України та запланованих підприємством заходів по охороні та раціональному використанню водних ресурсів Постійно Охорона підземних та поверхневих вод від виснаження та забруднення
6 Проведення державної повірки водовимірювальних приладів У визначені строки Раціональне використання водних ресурсів