Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №7/ДП/49д-21 від 16.01.2021
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Юридична особа
Найменування
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПІВДЕННИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД ІМЕНІ О. М. МАКАРОВА"
Ідентифікаційні дані
14308368
Місце реєстрації
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ, місто ДНІПРО, вул. КРИВОРІЗЬКА, буд. 1
Контактні відомості
Телефон: +38-(056)-234-3904
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Сектор у Дніпропетровській області Держводагентства
Номер та дата видачі
№7/ДП/49д-21 від 16.01.2021
Строк дії
з 16.01.2021 по 16.01.2024
Поточний стан
діючий
Форма дозволу
паперова
Регіон водокористування
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
  • Питні і санітарно-гігієнічні потреби
  • Виробничі потреби
  • Передача води вторинним водокористувачам
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
Забір води із р. Дніпро в межах м. Дніпро (вул. Байкова, 79). Басейн р. Дніпро, район басейну р. Дніпро.
Код типу джерела водопостачання
(20) Річка
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/ДНЕПР/Р.ДНІПРО
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.3.25 р. Дніпро від греблі Кам’янського водосховища до греблі Дніпровського водосховища (виключаючи рр. Оріль, Самара)
Тип водокористування
Забір з поверхневих джерел
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Фактичне місце здійснення діяльності
Водопровідні мережі КП "Дніпроводоканал" ДМР з підключенням в межах м. Дніпро.
Код типу джерела водопостачання
Код та назва джерела водопостачання
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.3.25 р. Дніпро від греблі Кам’янського водосховища до греблі Дніпровського водосховища (виключаючи рр. Оріль, Самара)
Тип водокористування
Забір від іншого водокористувача
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Фактичне місце здійснення діяльності
Забір води із свердловин №412 та №412а, які розташовані в межах с. Орлівщина Новомосковського району Дніпропетровської обл. Басейн р. Самара, район басейну р. Дніпро.
Код типу джерела водопостачання
(60) Підземний водоносний горизонт
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/ДНЕПР/0410/Р.САМАРА
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.3.31 р. Самара від гирла р. Вовча до гирла (виключаючи р. Вовча)
Тип водокористування
Забір з підземних джерел
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Фактичне місце здійснення діяльності
Забір води із р. Самара в межах с. Хащеве Новомосковського району Дніпропетровської обл. Басейн р. Самара, район басейну р. Дніпро.
Код типу джерела водопостачання
(20) Річка
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/ДНЕПР/0410/Р.САМАРА
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.3.31 р. Самара від гирла р. Вовча до гирла (виключаючи р. Вовча)
Тип водокористування
Забір з поверхневих джерел
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): 4390.93 1572.51
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) 4288.81 1562.55
Р.ДНІПРО 4277.56 1561.31
Р.САМАРА 11.25 1.24
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) 102.12 9.96
Р.САМАРА 102.12 9.96
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 18100.53 2796.53
з поверхневих джерел: 4288.81 1562.55
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби 4288.81 1562.55
- на інші потреби - -
з підземних джерел: 102.12 9.96
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 1.62 0.18
- на виробничі потреби 100.5 9.78
- на інші потреби - -
від іншого водокористувача: 13709.6 1224.02
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 1276.02 320.28
- на виробничі потреби 10482.68 899.77
- на інші потреби 1950.9 3.97
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
Скид виробничих, зливових (дощових та талих) стічних вод в р. Мокра Сура в межах с. Новоолександрівка Дніпровського району, Дніпропетровської обл. Басейн р. Мокра Сура, район басейну р. Дніпро.
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(20) Річка
Назва приймача зворотних (стічних) вод
р. Мокра Сура
Категорія зворотних (стічних) вод
  • виробничі
  • поверхневі (дощові та талі)
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/ДНЕПР/0390/Р.МОКРА СУРА
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.3.25 р. Дніпро від греблі Кам’янського водосховища до греблі Дніпровського водосховища (виключаючи рр. Оріль, Самара)
Тип водовідведення
Водовідведення у поверхневий водний об'єкт
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Допустимий обсяг скидання (м3/год)
214,17
Допустимий обсяг скидання (тис. м3/рік)
1876,15
Фактичний обсяг скидання (м3/год)
3,93
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується Фактична концентрація, мг/дм3 Фактичний скид, г/год Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 ГДС, г/год ГДС, перераховані у т/рік
Азот амонійний 1.85 7.27 1.85 396.21 3.471
БСК5 4.88 19.18 4.88 1045.15 9.156
ХСК 30.00 117.90 30.00 6425.10 56.285
Завислі речовини 15.00 58.95 15.00 3212.55 28.142
Нафтопродукти 0.30 1.18 0.30 64.25 0.563
Нітрати 15.25 59.93 15.25 3266.09 28.611
Нітрити 0.50 1.97 0.50 107.09 0.938
Сульфати 220.16 865.23 220.16 47151.67 413.053
Фосфати 0.80 3.14 0.80 171.34 1.501
Хлориди 101.10 397.32 101.10 21652.59 189.679
СПАР аніонні 0,21 0,83 0,21 44,98 0,394
Мінералізація (по сухому залишку) 656,75 2581,03 656,75 140656,15 1232,162
Залізо загальне 0,30 1,18 0,30 64,25 0,563
Цинк 0,10 0,39 0,10 21,42 0,188
Мідь 0,10 0,39 0,10 21,42 0,188
Нікель 0,10 0,39 0,10 21,42 0,188
Кадмій 0,001 0,004 0,001 0,21 0,002
Свинець 0,03 0,12 0,03 6,43 0,056
Хром(ІІІ) 0,15 0,59 0,15 32,13 0,281
Хром(VІ) 0,05 0,20 0,05 10,71 0,094
Інші показники та характеристики зворотних (стічних) вод
1. Плаваючі домішки: відсутні; 2. Запах, присмак: вода не повинна набувати непритаманних їй запахів інтенсивністю понад 1 бал, що виявляються безпосередньо; 3. Колір: не повинно виявлятися в стовпчику 20см; 4. Температура: літня температура води в результаті випуску зворотних вод не повинна підвищуватися більше, ніж на 3°С в порівнянні із середньомісячною температурою найбільш спекотного місяця року за останні 10 років; 5. Реакція (рН): 6,5-8,5; 6. Розчинений кисень: 4 мг/дм; 7. Коліфаги: не більше 1000 БУО в 1дм³; 8. Лактозопозитивні кишкові палички (ЛКП): не більш 1000 в 1дм³; 9. Життєздатні яйця гельмінтів і патогенна ентерофлора: не повинні міститися в 1 дм³; 10. Сумарна радіоактивність: не повинна перевищувати фонову 2,0 Бк/кг; 11. Показники токсичності: зворотна вода не повинна виявляти гострої летальної токсичності для водних організмів.
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
Скид госппобутових стічних вод у мережу каналізації КП "Дніпроводоканал" ДМР в межах м. Дніпро.
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(95) Зворотні (стічні) води, які передаються іншому водокористувачу для подальшого водовідведення
Назва приймача зворотних (стічних) вод
КП "Дніпроводоканал" ДМР
Категорія зворотних (стічних) вод
  • господарсько-побутові
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/ДНЕПР/Р.ДНІПРО
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.3.25 р. Дніпро від греблі Кам’янського водосховища до греблі Дніпровського водосховища (виключаючи рр. Оріль, Самара)
Тип водовідведення
Водовідведення (передача) іншому водокористувачу
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
Скид госппобутових стічних вод б/в "Дубрава" на поля фільтрації, розташовані за межами села Хащеве Новомосковського району Дніпропетровської області. Басейн р. Самара, район басейну р. Дніпро.
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(83) Поля фільтрації
Назва приймача зворотних (стічних) вод
Категорія зворотних (стічних) вод
  • господарсько-побутові
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/ДНЕПР/0410/Р.САМАРА
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.3.31 р. Самара від гирла р. Вовча до гирла (виключаючи р. Вовча)
Тип водовідведення
Водовідведення на поля фільтрації
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача 13969.13 1318.75
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води - -
Передача води, усього (у т.ч.): 259.53 94.73
- населенню - -
- вторинним водокористувачам (без використання) 259.53 94.73
- вторинним водокористувачам (після використання) - -
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): 13150.98 2436.41
- у поверхневий водний об'єкт 5140.14 1876.15
- на поля фільтрації 102.12 9.96
- передача іншому водокористувачу 7908.72 550.30
- у накопичувач - -
- у вигріб - -
- в інший приймач - -
Використання води в системах водопостачання: 617.21 225.28
- оборотного 617.21 225.28
- повторного - -
Втрати в системах водопостачання - -

Умови спеціального водокористування

1. Забір води більше встановленого ліміту заборонено.

2. Згідно з Порядком ведення державного обліку водокористування, затвердженим наказом Мінприроди від 16.03.2015 № 78, щорічно, не пізніше ніж 1 лютого року, наступного за звітним періодом, надавати звіт про використання води за формою 2ТП-водгосп (річна).

3. Дотримуватись вимог водного законодавства, зокрема, статті 44 Водного кодексу України щодо обов'язків водокористувачів.

4. При скиданні зворотних (стічних) вод на поля фільтрації дотримуватись санітарних та екологічних норм щодо утримання таких об’єктів.

5. Дотримуватися режиму використання прибережних захисних смуг у місцях забору води та скиду зворотних вод (стаття 89 Водного кодексу України).

6. Скидати стічні води, використовуючи рельєф місцевості, заборонено.

7. Забезпечити виконання Плану заходів по досягненню нормативів ГДС забруднюючих речовин, що відводяться в річку Мокра Сура із зворотними водами.

Умови спеціального водокористування Держгеонадра

1. Застосування води для питних потреб тільки при відповідності якості води до вимог ДСанПіН 2.2.4-171-10.

2. Вести регулярний облік відбору води, її якості та глибин рівня у водозабірній споруді.

3. Обов’язкова наявність огорож зон суворого санітарного режиму І поясу, наявність водомірів, кранів для відбору проб води.

4. Дотримання санітарно-технічних норм з утримування експлуатаційної водозабірної споруди та водонесучих комунікацій.

5. Буріння нових свердловин та будівництво об'єктів, які можуть учинити негативний вплив на якість підземних вод, проводити відповідно до проектів, складених та погоджених за встановленим порядком.

6. Відповідно до статті 17 Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення» та статті 19 Кодексу України про надра, у разі використання підземних вод для питного водопостачання суб’єкт господарювання повинен одержати спеціальний дозвіл на користування надрами, з урахуванням особливостей, передбачених статтею 23 Кодексу України про надра.

7. Дотримуватись вимог абзацу 7 пункту 12 Порядку здійснення державного моніторингу вод, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.09.2018 № 758.

8. Надавати щорічно до 20 січня наступного за звітним роком дані режимних спостережень, відомості про фактичний водовідбір та результати хімічних аналізів за формою 7-ГР Придніпровській ГГП (514400, м. Павлоград, вул. Радянська, 59, тел. (232) 606-67) та ДНВП «Геоінформ України» (03057,     м. Київ, вул. Ежена Потьє, 16).

 

Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Раціонально використовувати водні ресурси та систематично вести первинний облік водокористування Постійно Охорона підземних та поверхневих вод від відснаження
2 Утримувати в належному стані зони санітарної охорони водозабору (свердловин) Постійно Проводити спостереження за рівнем підземних вод в процесі експлуатації свердловин
3 Проводити спостереження за рівнем підземних вод в процесі експлуатації свердловин Щорічно Охорона та раціональне використання підземних вод
4 Утримувати в належному стані місця скидання зворотних вод Постійно Охорона підземних та поверхневих вод від забруднення
5 Моніторинг якості зворотних вод, що відводяться в р. Мокра Сура Щоквартально Контроль якісного складу зворотних вод
6 Ремонт і очищення зливостоків і дощоприймальних колодязів системи зливової каналізації Постійно, на строк дії СВК Поліпшення якісного складу зливових вод, що скидаються