Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №9/ХР/49д-21 від 28.01.2021
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Юридична особа
Найменування
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТРІЛЕЧА ВОДОКАНАЛ, ЖИТЛО, ПОБУТ СЕРВІС"
Ідентифікаційні дані
34445649
Місце реєстрації
62411, ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, ХАРКІВСЬКИЙ РАЙОН, село СТРІЛЕЧА, вул. Молодіжна, буд. 3
Контактні відомості
Телефон: +38-(057)-747-0292
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Сектор у Харківській області Держводагентства
Номер та дата видачі
№9/ХР/49д-21 від 28.01.2021
Строк дії
з 28.01.2021 по 28.01.2024
Поточний стан
діючий
Форма дозволу
паперова
Регіон водокористування
ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
  • Питні і санітарно-гігієнічні потреби
  • Виробничі потреби
  • Передача води населенню
  • Передача води вторинним водокористувачам
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
5 (п’ять) свердловин (із них 1 резервна, 1 неробоча), с. Стрілеча Харківського району Харківської області, р. Харків, басейн р. Лопань, район річкового басейну р. Дон
Код типу джерела водопостачання
(60) Підземний водоносний горизонт
Код та назва джерела водопостачання
АЗО/ДОН/0218/0815/0055/0011/Р.ХАРКІВ
Код та назва водогосподарської ділянки
М6.5.1.03 р. Уди
Тип водокористування
Забір з підземних джерел
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): 298.926 89.339
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) - -
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) 298.926 89.339
Р.ХАРКІВ 298.926 89.339
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 10.974 3.976
з поверхневих джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 0 0
- на виробничі потреби 0 0
- на інші потреби 0 0
з підземних джерел: 10.974 3.976
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 0.798 0.291
- на виробничі потреби 10.176 3.685
- на інші потреби 0 0
від іншого водокористувача: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 0 0
- на виробничі потреби 0 0
- на інші потреби 0 0
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
Випуск після очисних споруд біологічної очистки, проектна потужність очисних споруд - 365 тис.м.куб/рік, за межами с.Стрілеча Харківського району Харківської області
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(20) Річка
Назва приймача зворотних (стічних) вод
Категорія зворотних (стічних) вод
  • виробничо-побутові
Код та назва водного об'єкта
АЗО/ДОН/0218/0815/0055/0011/Р.ХАРКІВ
Код та назва водогосподарської ділянки
М6.5.1.03 р. Уди
Тип водовідведення
Водовідведення у поверхневий водний об'єкт
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Допустимий обсяг скидання (м3/год)
7.844
Допустимий обсяг скидання (тис. м3/рік)
53.492
Фактичний обсяг скидання (м3/год)
6.301
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується Фактична концентрація, мг/дм3 Фактичний скид, г/год Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 ГДС, г/год ГДС, перераховані у т/рік
Азот амонійний 11.92 75.108 8.24 64.635 0.441
БСК5 17 107.117 11.3 88.637 0.604
ХСК 78.3 493.368 78.3 614.185 4.188
Завислі речовини 25 157.525 15 117.660 0.802
Нафтопродукти 0.27 1.701 0.05 0.392 0.003
Нітрати 2.95 18.588 2.95 23.140 0.158
Нітрити 0.196 1.235 0.08 0.628 0.004
Сульфати 184 1159.384 184 1443.296 9.843
Фосфати 5.76 36.294 5.76 45.181 0.308
Хлориди 129 812.829 129 1011.876 6.900
Залізо загальне 0,33 2,079 0,33 2,589 0,018
СПАР 0,338 2.130 0,338 2,651 0,018
Інші показники та характеристики зворотних (стічних) вод
1) плаваючі домішки: відсутність; 2) запах, присмак: вода не повинна набувати невластивих їй запахів інтенсивністю більше 1 бала; 3) колір: не повинен виявлятися у стовпчику води 10см; 4) температура: підвищення температури водного об’єкта не більш, ніж +3°С; 5) водневий показник (рН): 6,5-8,5; 6) кисень розчинений: не повинен бути менше 4мг/дм.куб; 7) коліфаги: не більше 100 в 1дм.куб; 8) лактозопозитивні кишкові палички: не більше 5000 в 1дм.куб; 9) життєздатні яйця гельмінтів: відсутність в 1дм3; 10) токсичність: зворотні води не повинні чинити гостру токсичну дію.
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача - -
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води 0 0
Передача води, усього (у т.ч.): 222.563 61.496
- населенню 75.657 27.616
- вторинним водокористувачам (без використання) 146.906 33.880
- вторинним водокористувачам (після використання) 0 0
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): 188.248 53.492
- у поверхневий водний об'єкт 188.248 53.492
- на поля фільтрації - -
- передача іншому водокористувачу - -
- у накопичувач - -
- у вигріб - -
- в інший приймач - -
Використання води в системах водопостачання: 0 0
- оборотного 0 0
- повторного 0 0
Втрати в системах водопостачання 65.389 23.867

Умови спеціального водокористування

1. Передача води іншим водокористувачам та забір води більше встановленого ліміту заборонено.

2. Скидати стічні води, використовуючи рельєф місцевості, заборонено.

3. Забезпечити виконання заходів щодо досягнення ГДС речовин у водний об’єкт із зворотними водами.

4. Забезпечити досягнення перспективних ІТНВПВ, які мають бути досягнуті за рахунок удосконалення технологічних процесів підйому, виробництва та транспортування води у результаті впровадження енергоефективних технологій.

5. При проектуванні і будівництві нових та реконструкції діючих споруд та інших об’єктів, пов’язаним з використанням вод, рекомендується здійснювати оцінку впливу на довкілля відповідно до вимог статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

6. Згідно з Порядком ведення державного обліку водокористування, затвердженим наказом Мінприроди від 16.03.2015  № 78, щорічно, не пізніше ніж 1 лютого року, наступного за звітним періодом, надавати звіт про використання води за формою 2ТП-водгосп (річна).

7. Дотримуватись інших вимог водного законодавства, зокрема, статті 44 Водного кодексу України щодо обов’язків водокористувачів.

Умови спеціального водокористування Держгеонадра

Держгеонадра опрацювали заяву на отримання дозволу на спеціальне водокористування Товариства з обмеженою відповідальністю «Стрілеча водоканал, житло, побут сервіс» (код ЄДРПОУ 34445649, 62411, Харківська обл., Харківський р-н, с. Стрілече, вул. Молодіжна, 3) (лист Сектору від 06.01.2021 № 5/ХР/21-21, вхідний Держгеонадр від 12.01.2010 № 8674/01/10-21) та вважають за можливе видати дозвіл на термін п’ять років для водозабору розташованого в с. Стрілече, (св. №№ 7 (5770/2 м), (50,307930, 36,412889), 10 (5770/1), (50,308126, 36,412480), 4 (5514 резервна), (50,296710, 36,398157), 1 (4999/7), (50,308173, 36,411972), 5 (4999/5) не робочі), (50,307898, 36,412429), з водовідбором з підземних вод в загальному обсязі 298,926 м3/добу (89,339 тис. м3/рік), що складається з 5 свердловин, при обов’язковому виконанні таких умов:

1. Застосування води для питних потреб тільки при відповідності якості води до вимог ДСанПіН 2.2.4-171-10.

2. Вести регулярний облік відбору води, її якості та глибин рівня у водозабірній споруді.

3. Обов’язкова наявність огорож зон суворого санітарного режиму І поясу, наявність водомірів, кранів для відбору проб води.

4. Дотримання санітарно-технічних норм з утримування експлуатаційної водозабірної споруди та водонесучих комунікацій, не перевищувати рекомендованого експлуатаційного дебіту водозабірних споруд.

5. Буріння нових свердловин та будівництво об'єктів, які можуть учинити негативний вплив на якість підземних вод, проводити відповідно до проектів, складених та погоджених за встановленим порядком.

6. Відповідно до статті 17 Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення» та статті 19 Кодексу України про надра, у разі використання підземних вод для питного водопостачання суб’єкт господарювання повинен одержати спеціальний дозвіл на користування надрами, з урахуванням особливостей, передбачених статтею 23 Кодексу України про надра.

7. Дотримуватись вимог абзацу 7 пункту 12 Порядку здійснення державного моніторингу вод, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.09.2018 № 758.

8. Надавати щорічно до 20 січня наступного за звітним роком дані режимних спостережень, відомості про фактичний водовідбір та результати хімічних аналізів за формою 7-ГР Харківській КГЕ «Південукргеологія» (м. Харків, вул. Жовтневої революції, 93) та ДНВП «Геоінформ України» (03057, м. Київ, вул. Антона Цедіка, 16).

 

Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Раціонально використовувати водні ресурси та систематично вести первинний облік водокористування Постійно Охорона підземних та поверхневих вод від виснаження
2 Утримувати в належному санітарному стані зони санітарної охорони водозабору (свердловин) Постійно Охорона підземних вод від забруднення та засмічення
3 Утримувати в належному стані місця скидання зворотних вод Постійно Охорона підземних та поверхневих вод від забруднення