Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №11/ХС/49д-21 від 12.01.2021
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Юридична особа
Найменування
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАКЕША"
Ідентифікаційні дані
38020353
Місце реєстрації
ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ, БЕРИСЛАВСЬКИЙ РАЙОН, село ЛИМАНЕЦЬ, вул. Польова, буд. 13
Контактні відомості
Телефон: +38-(050)-552-6710
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Сектор у Херсонській області та м. Севастополі Держводагентства
Номер та дата видачі
№11/ХС/49д-21 від 12.01.2021
Строк дії
з 12.01.2021 по 12.01.2026
Поточний стан
діючий
Форма дозволу
паперова
Регіон водокористування
ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
  • Питні і санітарно-гігієнічні потреби
  • Виробничі потреби
  • Зрошення
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
Свердловина № 1 у межах с. Лиманець Бериславського району Херсонської області, р. Інгулець/басейн р. Дніпро
Код типу джерела водопостачання
(60) Підземний водоносний горизонт
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/ДНЕПР/0045/Р.ІНГУЛЕЦЬ
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.3.26 р. Дніпро від греблі Дніпровського водосховища до греблі Каховського водосховища
Тип водокористування
Забір з підземних джерел
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Фактичне місце здійснення діяльності
Забір з р. Інгулець через ГНС "Калініносільська", напірний трубопровід, акумулюючий басейн ПНС "Калініносільська" Калініносільської зрошувальної системи за межами с. Лиманець Бериславського району Херсонської області (для зрошення на площі 1551,0 га), р. Інгулець/басейн р. Дніпро
Код типу джерела водопостачання
(20) Річка
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/ДНЕПР/0045/Р.ІНГУЛЕЦЬ
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.3.26 р. Дніпро від греблі Дніпровського водосховища до греблі Каховського водосховища
Тип водокористування
Забір з поверхневих джерел
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): 93221.517 8534.814
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) 93185.977 8530.5
Р.ІНГУЛЕЦЬ 93185.977 8530.5
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) 35.54 4.314
Р.ІНГУЛЕЦЬ 35.54 4.314
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 93221.517 8534.814
з поверхневих джерел: 93185.977 8530.5
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на зрошення 93185.977 8530.5
з підземних джерел: 35.54 4.314
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 4.04 1.011
- на виробничі потреби 31.5 3.303
- на зрошення - -
від іншого водокористувача: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на зрошення - -
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
Вигріб у межах с. Лиманець Бериславського району
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(84) Вигріб
Назва приймача зворотних (стічних) вод
вигріб
Категорія зворотних (стічних) вод
Код та назва водного об'єкта
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.3.26 р. Дніпро від греблі Дніпровського водосховища до греблі Каховського водосховища
Тип водовідведення
Водовідведення у вигріб
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача - -
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води - -
Передача води, усього (у т.ч.): - -
- населенню - -
- вторинним водокористувачам (без використання) - -
- вторинним водокористувачам (після використання) - -
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): 15.54 1.609
- у поверхневий водний об'єкт - -
- на поля фільтрації - -
- передача іншому водокористувачу - -
- у накопичувач - -
- у вигріб 15.54 1.609
- в інший приймач - -
Використання води в системах водопостачання: 0 0
- оборотного - -
- повторного - -
Втрати в системах водопостачання - -

Умови спеціального водокористування

1. Передача води іншим водокористувачам та забір води більше встановленого ліміту заборонено.
2. Скидати стічні води, використовуючи рельєф місцевості, заборонено.
3. Дотримуватись вимог водного законодавства, зокрема статті 44 Водного кодексу України щодо обов’язків водокористувачів.
4.  Виконувати вимоги статті 65 Водного кодексу України щодо особливостей спеціального водокористування для потреб сільського господарства.
5. Використовувати меліоровані землі згідно з вимогами статті 25 Закону України «Про меліорацію земель».
6. Згідно з Порядком ведення державного обліку водокористування, затвердженого наказом Мінприроди від 16.03.2015 № 78, не пізніше ніж 1 лютого року, наступного за звітним періодом, надавати звіт про використання води за формою № 2ТП-водгосп (річна).
7. При скиданні зворотних (стічних) вод у вигріб дотримуватися санітарних та екологічних норм щодо утримання таких об’єктів.
8. Анулювати дозвіл на спеціальне водокористування № 542ХС-18 від 17.05.2018 у найкоротший термін.

 

Умови спеціального водокористування Держгеонадра

Державна служба геології та надр України вважає за можливе видати дозвіл для водозабору, що складається з однієї свердловини № 1 (46о52'57" ПнШ 32о51'04" СхД), розташованої в межах населеного пункту с. Лиманець Бериславського  району Херсонської області (на території ТОВ «Макеша»), з метою забору підземних вод у обсязі 35,54 м3/добу (4,314 тис. м3/рік).Під час експлуатації водозабірних споруд дотримуватись таких умов:
дотримуватись вимог чинного законодавства України щодо використання та охорони надр та норм ДСанПіН 2.2.4-171-10;
величина видобутку підземних вод не повинна перевищувати величини рекомендованого (експлуатаційного) дебіту, зазначеного в паспорті свердловини;
регулярний облік води, яка відбирається, її якості, глибини рівня у водозабірній споруді;
обов’язкова наявність на водозабірних спорудах пристроїв обліку спожитої води;
дотримання санітарно-технічних норм з утримання експлуатаційної водозабірної споруди та водонесучих комунікацій;
своєчасний ремонт та тампонаж водозабірної споруди, яка вийшла з ладу;
забороняється забруднення підземних вод стічними водами та твердими відходами, нафтопродуктами, пестицидами, міндобривами та хімічними речовинами;
дотримуватися вимог Водного кодексу України;
дотримуватись постанови Кабінету Міністрів України від 18.12.1998 № 2024 «Про правовий режим зон санітарної охорони водних об'єктів»;
дотримуватись Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення», стосовно режиму зон санітарної охорони підземних вод від забруднення;
використання надр у відповідності до статтей 19, 23 Кодексу України про надра;
щорічно до 20 січня надавати до Південно-Української ГГЕ Причорномор ДРГП (м. Херсон, вул. 1А Східна, 24, ПУГГЕ, 73035) та ДНВП «Геоінформ України» (03057, м. Київ, вул. Потьє, 16, тел. (044) 456-60-61, 455-60-75) звіт по формі № 7-гр (підземні води).

Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Раціонально використовувати водні ресурси та систематично вести первинний облік водокористування постійно Охорона поверхневих та підземних вод від виснаження
2 Утримувати в належному санітарному стані зони санітарної охорони водозабору (свердловин) постійно Охорона підземних та поверхневих вод від забруднення та засмічення
3 Утримувати в належному стані місця скидання зворотних вод постійно Охорона підземних та поверхневих вод від забруднення
4 Утримувати в належному стані прибережну захисну смугу постійно Охорона поверхневих вод від забруднення та засмічення