Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №4/ЗП/49д-21 від 14.01.2021
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Юридична особа
Найменування
ПРИВАТНА НАУКОВО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ "ІНТЕРБІЗНЕС"
Ідентифікаційні дані
01200244
Місце реєстрації
03115, М. КИЇВ, просп. ПЕРЕМОГИ, буд. 121 В
Контактні відомості
Телефон: +38-(099)-202-9523
Додаткові відомості про заявника
Назва філії, або підрозділу
ФІЛІЯ "ЗАПОРІЗЬКА" ПРИВАТНОЇ НАУКОВО-ВИРОБНИЧОЇ КОМПАНІЇ "ІНТЕРБІЗНЕС", Код ЄДРПОУ ВП:41943204, Місцезнаходження: Україна, 70406, Запорізька обл., Запорізький р-н, селище Відрадне, ВУЛИЦЯ ПЕРЕМОГИ, будинок 3
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Сектор у Запорізькій області Держводагентства
Номер та дата видачі
№4/ЗП/49д-21 від 14.01.2021
Строк дії
з 14.01.2021 по 14.01.2024
Поточний стан
діючий
Форма дозволу
паперова
Регіон водокористування
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
  • Питні і санітарно-гігієнічні потреби
  • Виробничі потреби
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
Забір поверхневої води насосною станцією за межами селища Відрадне Запорізького району Запорізької області з Дніпровського водосховища, басейн р. Дніпро.
Код типу джерела водопостачання
(20) Річка
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/ДНЕПР/Р.ДНІПРО
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.3.25 р. Дніпро від греблі Кам’янського водосховища до греблі Дніпровського водосховища (виключаючи рр. Оріль, Самара)
Тип водокористування
Забір з поверхневих джерел
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): 2463.389 193.968
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) 2463.389 193.968
Р.ДНІПРО 2463.389 193.968
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) - -
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 2463.389 193.968
з поверхневих джерел: 2463.389 193.968
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 14.670 4.207
- на виробничі потреби 2448.719 189.761
- на інші потреби - -
з підземних джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на інші потреби - -
від іншого водокористувача: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на інші потреби - -
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
За межами селища Відрадне Запорізького району Запорізької області. Очисні споруди відсутні.
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(20) Річка
Назва приймача зворотних (стічних) вод
Дніпровське водосховище
Категорія зворотних (стічних) вод
  • виробничі
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/ДНЕПР/Р.ДНІПРО
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.3.25 р. Дніпро від греблі Кам’янського водосховища до греблі Дніпровського водосховища (виключаючи рр. Оріль, Самара)
Тип водовідведення
Водовідведення у поверхневий водний об'єкт
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Допустимий обсяг скидання (м3/год)
180.0
Допустимий обсяг скидання (тис. м3/рік)
13,14
Фактичний обсяг скидання (м3/год)
180,0
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується Фактична концентрація, мг/дм3 Фактичний скид, г/год Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 ГДС, г/год ГДС, перераховані у т/рік
Азот амонійний 0.4625 83.2500 0.4625 83.250 0.0061
БСК5 3.2200 579.6000 3.2200 579.6000 0.0423
ХСК 33.0000 5940.0000 33.0000 5940.0000 0.4336
Завислі речовини 12.7000 2286.0000 12.7000 2286.0000 0.1669
Нафтопродукти 0.0460 8.2800 0.0460 8.2800 0.0006
Нітрати 2.9700 534.6000 2.9700 534.6000 0.0390
Нітрити 0.0790 14.2200 0.0790 14.2200 0.0010
Сульфати 63.8000 11484.0000 63.8000 11484.0000 0.8383
Фосфати 0.7200 129.6000 0.7200 129.6000 0.0095
Хлориди 40.0000 7200.0000 40.0000 7200.0000 0.5256
Алюміній-іон трьохвалентний 0,0533 9,5850 0,0533 9,5850 0,0007
Залізо загальне 0,2875 51,7500 0,2875 51,7500 0,0038
Мінеральний склад 423,5000 76230,0000 423,5000 76230,0000 5,5648
Інші показники та характеристики зворотних (стічних) вод
Затверджені властивості зворотних вод: 1) плаваючі домішки: відсутні; 2) запах, присмак: відсутні; 3) колір (прозорість): відсутні; 4) температура: не більше + 5° С до природної; 5) реакція (рН): 6,5-8,5; 6) лактозопозитивні кишкові палички: не більше 5000 в 1 дм3; 7) колі-фаги: не більше 100 в 1 дм3; 8) кисень розчинний: взимку не менше 4 мг/дм3, влітку не менше 6 мг/дм3. Показники токсичності: Необхідна кратність розбавлення: фактичний та гранично допустимий рівні токсичності -9, клас 1; кратність розбавлення в контрольному створі: 157,029.
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
За межами селища Відрадне Запорізького району Запорізької області. Очисні споруди відсутні.
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(81) Накопичувачі
Назва приймача зворотних (стічних) вод
Накопичувач
Категорія зворотних (стічних) вод
  • господарсько-побутові
  • виробничі
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/ДНЕПР/Р.ДНІПРО
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.3.25 р. Дніпро від греблі Кам’янського водосховища до греблі Дніпровського водосховища (виключаючи рр. Оріль, Самара)
Тип водовідведення
Водовідведення у накопичувач
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача - -
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води - -
Передача води, усього (у т.ч.): - -
- населенню - -
- вторинним водокористувачам (без використання) - -
- вторинним водокористувачам (після використання) - -
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): 1922.547 37.619
- у поверхневий водний об'єкт 36.000 13.140
- на поля фільтрації - -
- передача іншому водокористувачу - -
- у накопичувач 1886.547 24.479
- у вигріб - -
- в інший приймач - -
Використання води в системах водопостачання: 0 0
- оборотного - -
- повторного - -
Втрати в системах водопостачання - -

Умови спеціального водокористування

1. Дотримуватись вимог водного законодавства, зокрема статті 44 Водного кодексу України, щодо обов’язків водокористувачів.

2. Відповідно до ст. 25 Водного кодексу України та Порядку ведення державного обліку водокористування, затвердженому наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 16.03.2015 року №78, щорічно  не пізніше 1 лютого наступного за звітним року, подавати до Басейнового управління водних ресурсів річок Приазов'я (69095, м. Запоріжжя, пр. Соборний, 105) державну звітність за формою № 2ТП-водгосп (річна) у електронному вигляді з додатками:

- дані первинного обліку водокористування згідно з показниками засобів вимірювальної техніки;

- результати вимірювань показників якості води (не менше ніж один раз на квартал).

3. Дотримуватись встановлених нормативів гранично допустимих скидів (ГДС) забруднюючих речовин із зворотними водами підприємства. Досягнута категорія якості води у контрольному створі нижче скиду не повинна погіршуватись.

4.  Забір води більше встановленого ліміту та передача іншим водокористувачам заборонено.

5. Землі водного фонду та водозабори утримувати в належному стані, слідкувати за робочим станом водовимірювальної апаратури, відповідно до ст. 44, 100 Водного кодексу України.

6. Забороняється скидання стічних вод на рельєф місцевості, ст. 70 Водний кодекс України.

7. Не допускати розливу нафтопродуктів та мастил, ст. 101 Водний кодекс України.

8. У випадках аварійних ситуацій на водних об’єктах, пов’язаних з їх забрудненням, відповідно до ст. 108 Водного кодексу України, повідомляти відповідні організації та вживати невідкладні заходи щодо їх усунення.

9. У разі настання маловоддя ліміти забору води з поверхневих водних об’єктів зменшуються за вимогою Держводагентства, ст. 45 Водного кодексу України.

 

 

 

Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Вести облік забору та використання води. Постійно Раціональне використання водних ресурсів.
2 Землі водного фонду утримувати в належному стані. Постійно Попередження забруднення і засмічення водних об’єктів.
3 Слідкувати за робочим станом водовимірювальної апаратури. Своєчасно проводити державну повірку приладів обліку води. Постійно. Раціональне використання водних ресурсів.
4 Вести облік скиду зворотних вод. Постійно Попередження забруднення і засмічення водних об’єктів.
5 Перевіряти технічний стан обладнання комплексу водозабірних та очисних споруд, трубопроводів, мереж та інших об’єктів водозабірної системи, утримувати обладнання в робочому стані. Постійно Забезпечення ефективної роботи очисних споруд питної води та дотримання нормативів ГДС забруднюючих речовин у водний об’єкт із зворотними водами.
6 Здійснювати контроль за якістю зворотних вод по випуску № 1. 1 раз на квартал Попередження забруднення і засмічення водного об’єкту.