Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №1/ЧН/49д-21 від 05.01.2021
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Юридична особа
Найменування
ЧЕРНІВЕЦЬКЕ ОБЛАСНЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "БАЛЬНЕОЛОГІЧНИЙ САНАТОРІЙ "БРУСНИЦЯ"
Ідентифікаційні дані
02005881
Місце реєстрації
59350, ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ, КІЦМАНСЬКИЙ РАЙОН, село КАЛЬНІВЦІ, вул. Буковинська, буд. 1
Контактні відомості
Телефон: +38-(037)-362-3280
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Сектор у Чернівецькій області Держводагентства
Номер та дата видачі
№1/ЧН/49д-21 від 05.01.2021
Строк дії
з 05.01.2021 по 05.01.2024
Поточний стан
діючий
Форма дозволу
паперова
Регіон водокористування
ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
  • Питні і санітарно-гігієнічні потреби
  • Виробничі потреби
  • Передача води вторинним водокористувачам
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
Водозабірні свердловини №№ 31-Д, 515-ре в с. Кальнівці, Чернівецької області, басейн р. Брусниця, притока р. Прут. Район річкового басейн р.Дунай
Код типу джерела водопостачання
(60) Підземний водоносний горизонт
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/ДУНАЙ/0174/0796/Р.БРУСНИЦЯ
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.3.2.04 р. Прут від витоку до державного кордону
Тип водокористування
Забір з підземних джерел
Розшифровка типу водокористування
Підземні джерела
Фактичне місце здійснення діяльності
Шахтний колодязь № 1 в с. Кальнівці, Чернівецької області, басейн р. Брусниця, притока р.Прут. Район річкового басейну р. Дунай
Код типу джерела водопостачання
(60) Підземний водоносний горизонт
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/ДУНАЙ/0174/0796/Р.БРУСНИЦЯ
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.3.2.04 р. Прут від витоку до державного кордону
Тип водокористування
Забір з підземних джерел
Розшифровка типу водокористування
Підземні джерела
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): 65.602 21.779
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) - -
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) 65.602 21.779
Р.БРУСНИЦЯ 65.602 21.779
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 53.602 17.699
з поверхневих джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на інші потреби - -
з підземних джерел: 53.602 17.699
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби 53.602 17.699
- на інші потреби - -
від іншого водокористувача: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на інші потреби - -
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
у межах с. Кальнівці, Чернівецької області
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(20) Річка
Назва приймача зворотних (стічних) вод
р. Брусниця, притока р. Прут, після споруд механічного очищення, потужністю 17,250 тис м. куб/рік
Категорія зворотних (стічних) вод
  • виробничі
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/ДУНАЙ/0174/0796/Р.БРУСНИЦЯ
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.3.2.04 р. Прут від витоку до державного кордону
Тип водовідведення
Водовідведення у поверхневий водний об'єкт
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Допустимий обсяг скидання (м3/год)
5.25
Допустимий обсяг скидання (тис. м3/рік)
14.280
Фактичний обсяг скидання (м3/год)
2.94
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується Фактична концентрація, мг/дм3 Фактичний скид, г/год Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 ГДС, г/год ГДС, перераховані у т/рік
Азот амонійний 0.36 1.06 0.36 1.89 0.005
БСК5 9.44 27.75 4.48 23.52 0.064
ХСК 17.3 50.86 17.3 90.83 0.247
Завислі речовини 16.0 47.04 8.75 45.94 0.125
Нафтопродукти 0.042 0.12 0.042 0.22 0.001
Нітрати 1.64 4.82 1.64 8.61 0.023
Нітрити 0.028 0.08 0.028 0.15 0.0001
Сульфати 76.40 224.62 76.40 401.10 1.091
Фосфати 0.076 0.22 0.076 0.40 0.001
Хлориди 85.1 250.19 85.1 446.78 1.215
Мінералізація 437.0 1284.78 437.0 2294.25 6.240
Залізо 0.28 0.82 0.28 1.47 0.004
Інші показники та характеристики зворотних (стічних) вод
Прозорість >= 10 см, температура - не більше 3 градуси за Цельсієм від природної температури, реакція рН–6,5-8,5, кисень розчинений≥4мг/л, коліфаги<100 в дм3, лактопозитивні кишкові палички<5000 в дм3, життєздатні яйця гельмінтів – відсутні.
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
у межах с. Кальнівці, Чернівецької області
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(84) Вигріб
Назва приймача зворотних (стічних) вод
Вигріб
Категорія зворотних (стічних) вод
  • виробничі
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/ДУНАЙ/0174/0796/Р.БРУСНИЦЯ
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.3.2.04 р. Прут від витоку до державного кордону
Тип водовідведення
Водовідведення у вигріб
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача - -
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води 12 4.08
Передача води, усього (у т.ч.): 12 4.08
- населенню - -
- вторинним водокористувачам (без використання) 12.000 4.080
- вторинним водокористувачам (після використання) - -
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): 65.602 21.779
- у поверхневий водний об'єкт 42.000 14.280
- на поля фільтрації - -
- передача іншому водокористувачу - -
- у накопичувач - -
- у вигріб 23.602 7.499
- в інший приймач - -
Використання води в системах водопостачання: 0 0
- оборотного - -
- повторного - -
Втрати в системах водопостачання - -

Умови спеціального водокористування

1. Дотримуватись вимог водного законодавства, зокрема статті 44 Водного кодексу України щодо обов’язків водокористувачів.

2. Згідно з Порядком ведення державного обліку водокористування, затвердженим наказом Мінприроди від 16.03.2015  № 78, щорічно, не пізніше ніж 1 лютого року, наступного за звітним періодом, надавати звіт про використання води за формою 2ТП-водгосп (річна).

3. Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 11.09.1996 № 1100 регулярно визначати (не менш як один раз на квартал) вміст забруднюючих речовин у зворотних водах, скидання яких нормується.

4. Скидати стічні води, використовуючи рельєф місцевості, заборонено.

5. Забір води більше встановленого ліміту та передача іншим водокористувачам заборонено.

Умови спеціального водокористування Держгеонадра

1. Застосування води для питних потреб тільки при відповідності якості води до вимог ДСанПіН 2.2.4-171-10.

2. Вести регулярний облік відбору води, її якості та глибин рівня у водозабірній споруді.

3. Дотримання санітарно-технічних норм з утримування експлуатаційної водозабірної споруди та водонесучих комунікацій, не перевищувати рекомендованого експлуатаційного дебіту водозабірних споруд.

4. Буріння нових свердловин та будівництво об'єктів, які можуть учинити негативний вплив на якість підземних вод, проводити відповідно до проектів, складених та погоджених за встановленим порядком.

5. Відповідно до статті 17 Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення» та статті 19 Кодексу України про надра, у разі використання підземних вод для питного водопостачання суб’єкт господарювання повинен одержати спеціальний дозвіл на користування надрами, з урахуванням особливостей, передбачених статтею 23 Кодексу України про надра.

6. Надавати щорічно до 20 січня наступного за звітним роком дані режимних спостережень, відомості про фактичний водовідбір та результати хімічних аналізів за формою 7-ГР Львівській ГРЕ ДП НАК «Надра України» «Західукргеологія» (м. Львів, вул. Героїв УПА, 33, тел. (032) 237-20-30) та ДНВП «Геоінформ України» (03057, м. Київ, вул. Антона Цедіка, 16).

Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Раціонально використовувати водні ресурси та систематично вести первинний облік водокористування Постійно Охорона підземних вод від виснаження
2 Утримувати в належному стані місця скидання зворотних (стічних) вод Постійно Охорона підземних та поверхневих вод від забруднення
3 Утримувати в належному санітарному стані зони санітарної охорони водозабору (свердловин) Постійно Охорона підземних вод від забруднення та засмічення