Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №1/ЧР/49д-21 від 09.01.2021
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Юридична особа
Найменування
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВОДГЕО"
Ідентифікаційні дані
30794986
Місце реєстрації
20705, ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ, місто СМІЛА, пров. Я.ВОДЯНОГО, буд. 45
Контактні відомості
Телефон: +38-(047)-335-3354
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Сектор у Черкаській області Держводагентства
Номер та дата видачі
№1/ЧР/49д-21 від 09.01.2021
Строк дії
з 09.01.2021 по 09.01.2024
Поточний стан
анульований
Форма дозволу
паперова
Регіон водокористування
ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
 • Питні і санітарно-гігієнічні потреби
 • Виробничі потреби
 • Передача води населенню
 • Передача води вторинним водокористувачам
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
Білозірська ділянка Свердловини №№ 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 11, 12, 13, 14, 15, Смілянська ділянка Свердловини №№ 16, 16а, 19, 23, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 2н, 3н, розташовані за межами м. Сміла, Шевченківський водозабір Свердловини №№ 1а, 1б, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 1п, 2п, 3п, 4п, 5п, 7п, 8п (законсервовані), Гречківський водозабір Свердловини №№ 1, 1а, 3, 4, 4а, 5, 5а, 5б, 7, 8, 11, 14а, 15, 16, 17, 18, 20 (законсервовані), розташовані в межах м. Сміла, Черкаська область, р. Тясмин, басейн р. Тясмин, район басейну р. Дніпро
Код типу джерела водопостачання
(60) Підземний водоносний горизонт
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/ДНЕПР/0610/Р.ТЯСМИН
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.2.17 р. Тясмин
Тип водокористування
Забір з підземних джерел
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Фактичне місце здійснення діяльності
Поверхневий водозабір в межах м. Сміла, Черкаська область, р. Тясмин, басейн р. Тясмин, район басейну р. Дніпро
Код типу джерела водопостачання
(20) Річка
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/ДНЕПР/0610/Р.ТЯСМИН
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.2.17 р. Тясмин
Тип водокористування
Забір з поверхневих джерел
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): 14813.7 5407
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) 2573.7 939.4
Р.ТЯСМИН 2573.7 939.4
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) 12240 4467.6
Р.ТЯСМИН 12240.0 4467.6
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 1374.41 501.658
з поверхневих джерел: 41.37 15.1
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 0 0
- на виробничі потреби 41.37 15.1
- на інші потреби 0 0
з підземних джерел: 1333.04 486.558
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 38.21 13.947
- на виробничі потреби 1294.83 472.611
- на інші потреби 0 0
від іншого водокористувача: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 0 0
- на виробничі потреби 0 0
- на інші потреби 0 0
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
За межами м. Сміла, Черкаська область
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(20) Річка
Назва приймача зворотних (стічних) вод
р. Тясмин
Категорія зворотних (стічних) вод
 • виробничо-побутові
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/ДНЕПР/0610/Р.ТЯСМИН
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.2.17 р. Тясмин
Тип водовідведення
Водовідведення у поверхневий водний об'єкт
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Допустимий обсяг скидання (м3/год)
366,3
Допустимий обсяг скидання (тис. м3/рік)
3208,775
Фактичний обсяг скидання (м3/год)
134,34
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується Фактична концентрація, мг/дм3 Фактичний скид, г/год Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 ГДС, г/год ГДС, перераховані у т/рік
Азот амонійний 40 5373.6 5.4 1978.02 17.327385
БСК5 82 11015.88 15 5494.5 48.131625
ХСК 185 24852.9 80 29304 256.702
Завислі речовини 23 3089.82 15 5494.5 48.131625
Нафтопродукти 0.08 10.747 0.08 29.304 0.256702
Нітрати 3 403.02 20 7326 64.1755
Нітрити 0.09 12.091 0.4 146.52 1.28351
Сульфати 62 8329.08 62 22710.6 198.94405
Фосфати 8.65 1162.041 7 2564.1 22.461425
Хлориди 150 20151 150 54945 481.31625
Мінералізація 870 116875,8 870 318681 2791,63425
АПАР 0,1 13,434 0,1 36,63 0,320878
Залізо загальне 0,185 24,853 0,15 54,945 0,481316
Інші показники та характеристики зворотних (стічних) вод
Плаваючі домішки – відсутні; запах, присмак – відсутні; колір, прозорість ≥ 20 см; температура – ≤ + 3° С прирощення до фонової, реакція (рН) – 6,5 - 8,5; кисень розчинений ≥ 6/4 мг/дм3; коліфаги < 100 в 1 дм3; лактозопозитивні кишкові палички < 5000 в 1 дм3; життєздатні яйця гельмінтів – відсутні, токсичність - відсутність токсичності, радіоактивність - відсутність радіоактивності.
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача - -
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води 0 0
Передача води, усього (у т.ч.): 9060.17 3306.962
- населенню 5028.07 1835.247
- вторинним водокористувачам (без використання) 4032.1 1471.715
- вторинним водокористувачам (після використання) 0 0
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): 8791.16 3208.775
- у поверхневий водний об'єкт 8791.16 3208.775
- на поля фільтрації - -
- передача іншому водокористувачу - -
- у накопичувач - -
- у вигріб - -
- в інший приймач - -
Використання води в системах водопостачання: 0 0
- оборотного 0 0
- повторного 0 0
Втрати в системах водопостачання 4379.12 1598.38

Умови спеціального водокористування

1. Передача води іншим водокористувачам та забір води більше встановленого ліміту заборонено.

2. Скидати стічні води, використовуючи рельєф місцевості, заборонено.

3. Згідно з Порядком ведення державного обліку водокористування, затвердженим наказом Мінприроди від 16.03.2015  № 78, щорічно, не пізніше ніж 1 лютого року, наступного за звітним періодом, надавати звіт про використання води за формою 2ТП-водгосп (річна) до Регіонального офісу водних ресурсів у Черкаській області (18000, вул. Смілянська, 118, м. Черкаси), а також результати вимірювань показників якості стічних вод не менше ніж один раз на квартал.

4. Дотримуватись вимог водного законодавства, зокрема, статті 44 Водного кодексу України щодо обов’язків водокористувачів.

 

Умови спеціального водокористування Держгеонадра
 1. величина видобутку підземних вод із водозабірної споруди не повинна перевищувати величину рекомендованого експлуатаційного дебіту;
 2. дотримання санітарно-технічних норм з утримання експлуатаційної свердловини та водонесучих комунікацій, своєчасний ремонт та тампонаж свердловини, яка вийшла з ладу;
 3. забороняється забруднення підземних вод стічними водами та твердими відходами, нафтопродуктами, пестицидами, міндобривами та іншими хімічними речовинами;
 4. вести облік фактичного відбору підземних вод;
 5. обов’язкова наявність на водозабірних спорудах пристроїв обліку спожитої води;
 6. використання надр у відповідності до ст. 19, 23 Кодексу України про надра;
 7. регулярний облік води, яка відбирається, її якість та глибини рівня води у експлуатаційній свердловині (шахтних колодязях);
 8. дотримуватися вимог Водного кодексу України;
 9. дотримуватися вимог Постанови Кабінету Міністрів України
  № 2024 від 18.12.1998 р. та Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення» від 10.01.2002 р. № 2918-ІІІ, стосовно режиму зон санітарної охорони підземних вод від забруднення.
 10. щорічно до 20 січня надавати до ДП «Центрукргеологія» звіт по формі № 7-гр (підземні води) та ДНВП «Геоінформ України» (03057, м. Київ,
  вул. Антона Цедіка, 16, тел. (044) 456-60-61, 455-60-75).

 

Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Раціонально використовувати водні ресурси та систематично вести первинний облік водокористування Постійно Охорона поверхневих та підземних вод від виснаження
2 Утримувати в належному санітарному стані зону санітарної охорони (свердловин) та прибережну захисну смугу в районі водозабору Постійно Охорона поверхневих та підземних вод від забруднення та засмічення
3 Утримувати в належному стані місця скиду зворотних вод Постійно Охорона поверхневих та підземних вод від забруднення