Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №3/ЧГ/49д-21 від 16.01.2021
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Юридична особа
Найменування
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НІЖИНСЬКИЙ ЖИРКОМБІНАТ"
Ідентифікаційні дані
00373942
Місце реєстрації
16601, ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ, місто НІЖИН, вул. Прилуцька, буд. 2
Контактні відомості
Телефон: +38-(050)-422-0821, Факс: +38-(050)-422-0821, Ел.пошта: ngkoil@ngkoil.com
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Сектор у Чернігівській області Держводагентства
Номер та дата видачі
№3/ЧГ/49д-21 від 16.01.2021
Строк дії
з 17.02.2021 по 17.02.2026
Поточний стан
діючий
Форма дозволу
електронна
Регіон водокористування
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
 • Питні і санітарно-гігієнічні потреби
 • Виробничі потреби
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
артезіанські свердловини: № 1 (координати 51.01340, 31.88454), № 4423 (координати 51.01344, 31.88459) розташовані в межах м. Ніжин Чернігівської області на території ПрАТ «Ніжинський Жиркомбінат», район басейну р. Дніпро.
Код типу джерела водопостачання
(60) Підземний водоносний горизонт
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/ДНЕПР/0892/0082/Р.ОСТЕР
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.5.59 р. Остер
Тип водокористування
Забір з підземних джерел
Розшифровка типу водокористування
Підземні джерела
Фактичне місце здійснення діяльності
водозабір здійснюється з комунального водопроводу згідно договору із КП "НУВКГ" в межах м. Ніжин, район басейну р. Дніпро.
Код типу джерела водопостачання
(60) Підземний водоносний горизонт
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/ДНЕПР/0892/0082/Р.ОСТЕР
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.5.59 р. Остер
Тип водокористування
Забір від іншого водокористувача
Розшифровка типу водокористування
Підземні джерела
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): 351 91.26
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) - -
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) 351 91.26
Р.ОСТЕР 351.0 91.26
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 364.03 94.5
з поверхневих джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на інші потреби - -
з підземних джерел: 351 91.26
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 13.0 3.38
- на виробничі потреби 338.0 87.88
- на інші потреби - -
від іншого водокористувача: 13.03 3.24
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 12.38 3.22
- на виробничі потреби 0.65 0.02
- на інші потреби - -
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
скид зворотних (стічних) вод здійснюється у мережу каналізацї КП "НУВКГ", що розташована в межах м. Ніжин Чернігівської області.
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(91) Мережі каналізації
Назва приймача зворотних (стічних) вод
мережа каналізації
Категорія зворотних (стічних) вод
 • господарсько-побутові
 • виробничі
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/ДНЕПР/0892/0082/Р.ОСТЕР
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.5.59 р. Остер
Тип водовідведення
Водовідведення (передача) іншому водокористувачу
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача 13.03 3.24
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води - -
Передача води, усього (у т.ч.): - -
- населенню - -
- вторинним водокористувачам (без використання) - -
- вторинним водокористувачам (після використання) - -
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): 191.78 49.86
- у поверхневий водний об'єкт - -
- на поля фільтрації - -
- передача іншому водокористувачу 191.78 49.86
- у накопичувач - -
- у вигріб - -
- в інший приймач - -
Використання води в системах водопостачання: 0 0
- оборотного - -
- повторного - -
Втрати в системах водопостачання - -

Умови спеціального водокористування

1. Дотримуватись вимог водного законодавства, зокрема, статті 44 Водного кодексу України щодо обов’язків водокористувачів.

2. Згідно з Порядком ведення державного обліку водокористування, затвердженим наказом Мінприроди від 16.03.2015 № 78, щорічно, не пізніше 01 лютого наступного за звітним року, надавати звіт про використання води за формою № 2ТП-водгосп (річна) до Деснянського басейнового управління водних ресурсів (пр-т Перемоги, 39-А, м. Чернігів, 14017).

3. Виконувати вимоги статті 30 Водного кодексу України щодо сплати рентної плати за спеціальне водокористування (у випадках, передбачених статтею 255 Податкового кодексу України).

4. Забороняється, відповідно до статті 70 Водного кодексу України, скидати стічні води, використовуючи рельєф місцевості (балки, пониззя, кар’єри тощо).

5. Дозвіл на спеціальне водокористування встановлює ліміти на забір води, використання води та скид зворотних (стічних) вод і не є підставою для проведення будь-якої іншої господарської діяльності.

6. Дозвіл на спеціальне водокористування виданий даній юридичній особі з урахуванням усіх місць водокористування та водовідведення на території Чернігівської області. При зміні інформації про місце здійснення діяльності чи умов водокористування/водовідведення необхідно отримати новий дозвіл на спецводокористування, даний дозвіл буде підлягати анулюванню (статті 49, 55 Водного кодексу України).

Умови спеціального водокористування Держгеонадра

Державна служба геології та надр України опрацювала заяву на отримання дозволу на спеціальне водокористування ПрАТ «Ніжинський жиркомбінат» (код ЄДРПОУ 00373942) вул. Прилуцька, 2, м. Ніжин, Чернігівська обл. (лист Сектору у Чернігівській області ДАВРУ від 23.12.2020 № 284/ЧГ/21-20, реєстраційний номер Держгеонадр від 23.12.2020 № 8393/01/10-20) для водозабору, що складається з 2-х свердловин № 1 (51.01340 ПнШ, 31.88454 СхД), № 4423 (51.01344 ПнШ, 31.88459 СхД), які розташовані на території підприємства в м. Ніжин Чернігівської області, та вважає за можливе видати дозвіл строком на п’ять років з метою забору підземних вод у обсязі, що не перевищує 351,00 м3/добу (91,26 тис. м3/рік).

Під час користування свердловинами обов’язково дотримуватись виконання таких умов:

 1. дотримуватись вимог чинного законодавства України щодо використання та охорони надр та норм ДСанПіН 2.2.4-171-10;
 2. регулярний облік води, яка відбирається, її якості, глибини рівня у водозабірній споруді;
 3. обов’язкова наявність на водозабірних спорудах пристроїв обліку спожитої води;
 4. дотримання санітарно-технічних норм з утримання експлуатаційної водозабірної споруди та водонесучих комунікацій;
 5. забороняється забруднення підземних вод стічними водами та твердими відходами, нафтопродуктами, пестицидами, міндобривами та хімічними речовинами;
 6. дотримуватися вимог Водного кодексу України;
 7. дотримуватися вимог постанови Кабінету Міністрів України № 2024 від 18.12.1998 р. та Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення», стосовно режиму зон санітарної охорони підземних вод від забруднення;
 8. використання надр у відповідності до статтєй 19, 23 Кодексу України про надра;
 9. дотримуватись вимог абзацу 7 пункту 12 Порядку здійснення державного моніторингу вод, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.09.2018 № 758;
 10. щорічно до 20 січня надавати до Київської ГГЕ (02088, м. Київ, пров. Геофізиків, 10) та ДНВП «Геоінформ України» (03057, м. Київ, вул. Антона Цедіка, 16, тел. (044) 456-60-61, 455-60-75) звіт згідно форми 7-ГР (підземні води).       
Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Утримувати в задовільному стані водозабірні споруди Постійно Охорона підземних вод від забруднення.
2 Утримувати зони санітарної охорони артезіанських свердловин відповідно вимог ДБН В.2.5-74 2013 Постійно Охорона підземних вод від забруднення.
3 Дотримуватися встановлених лімітів забору води, лімітів використання води, лімітів скиду зворотних (стічних) вод Постійно Контроль за використанням підземних вод.
4 Систематично вести первинний облік водокористування Постійно Раціональне використання підземних вод.