Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №300/КВ/49д-20 від 28.12.2020
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Юридична особа
Найменування
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО УЗИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ "УЗИНВОДОКАНАЛ"
Ідентифікаційні дані
37917723
Місце реєстрації
09161, КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ, БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ РАЙОН, місто УЗИН, вул. Л.Українки, буд. 20, корп. Б
Контактні відомості
Телефон: +38-(045)-632-2880
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Державне агентство водних ресурсів України
Номер та дата видачі
№300/КВ/49д-20 від 28.12.2020
Строк дії
з 28.12.2020 по 28.12.2023
Поточний стан
діючий
Форма дозволу
паперова
Регіон водокористування
КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
 • Питні і санітарно-гігієнічні потреби
 • Виробничі потреби
 • Передача води населенню
 • Передача води вторинним водокористувачам
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
Свердловини № 157 (2)-2, № 12 об.81-61-12, № 2 об.71-239-6, № 218 (8а)-8а, № 156 (8)-8, № 220(П), № Об.81-61 № 10-10, № 9 об.81-61-9, м. Узин, Білоцерківський район, р. Узин, притока р. Рось, район басейну р. Дніпро
Код типу джерела водопостачання
(60) Підземний водоносний горизонт
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/ДНЕПР/0720/0179/Р.УЗИН
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.2.10 р. Рось від витоку до кордону Київської та Черкаської областей
Тип водокористування
Забір з підземних джерел
Розшифровка типу водокористування
Підземні джерела
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): 1933.572 676.877
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) - -
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) 1933.572 676.877
Р.УЗИН 1933.572 676.877
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 166.73 57.596
з поверхневих джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на інші потреби - -
з підземних джерел: 166.73 57.596
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 2.40 0.875
- на виробничі потреби 164.33 56.721
- на інші потреби - -
від іншого водокористувача: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на інші потреби - -
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
у межах м. Узин, Білоцерківський район, власні стічні господарсько-побутові та виробничі води, приймання стічних вод від населення та вторинних водокористувачів
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(84) Вигріб
Назва приймача зворотних (стічних) вод
Вигріб
Категорія зворотних (стічних) вод
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/ДНЕПР/0720/0179/0001/Р.БЕЗІМЕННА
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.2.10 р. Рось від витоку до кордону Київської та Черкаської областей
Тип водовідведення
Водовідведення у вигріб
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
у межах м.Узин, Білоцерківський район, власні господарсько-побутові, виробничі стічні води, приймання стічних вод від населення та вторинних водокористувачів
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(20) Річка
Назва приймача зворотних (стічних) вод
річку Безіменна, притоку р. Узин, басейну р. Рось після очисних споруд повної біологічної очистки потужністю 1387,0 тис. м3/рік
Категорія зворотних (стічних) вод
 • господарсько-побутові
 • виробничі
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/ДНЕПР/0720/0179/0001/Р.БЕЗІМЕННА
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.2.10 р. Рось від витоку до кордону Київської та Черкаської областей
Тип водовідведення
Водовідведення у поверхневий водний об'єкт
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Допустимий обсяг скидання (м3/год)
70,57
Допустимий обсяг скидання (тис. м3/рік)
564,04
Фактичний обсяг скидання (м3/год)
23,09
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується Фактична концентрація, мг/дм3 Фактичний скид, г/год Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 ГДС, г/год ГДС, перераховані у т/рік
Азот амонійний 2.5 57.725 2.5 176.425 1.41010
БСК5 15 346.350 15 1058.55 8.4606
ХСК 80 1847.200 80 5645.600 45.12320
Завислі речовини 15 346.350 15 1058.55 8.4606
Нафтопродукти 0.2 4.618 0.2 4.234 0.033842
Нітрати 15.85 365.977 15.85 1118.535 8.94003
Нітрити 2.24 51.722 2.24 158.077 1.26345
Сульфати 70 1616.300 70 4939.900 39.48280
Фосфати 3 69.270 3 211.710 1.69212
Хлориди 90 2078.100 90 6351.300 50.76360
Залізо загальне 0,5 11,545 0,3 21,171 0,169212
Мінералізація 1000 23090 1000 70570 564,04
Інші показники та характеристики зворотних (стічних) вод
Реакція (рН) - 6,5-8,5, літня температура води в результаті скиду не повинна підвищуватись вище, ніж на 3 С у порівнянні з середньомісячною температурою найтеплішого місяця року за останні 10 років, кисень розчинений не повинен бути менше 4 г/м3 в будь-який період року в пробі, відібраній до 12 години дня
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача - -
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води 1996.51 672.007
Передача води, усього (у т.ч.): 1698.332 594.274
- населенню 1452.26 530.075
- вторинним водокористувачам (без використання) 246.072 64.199
- вторинним водокористувачам (після використання) - -
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): 2150.94 728.128
- у поверхневий водний об'єкт 1693.74 564.040
- на поля фільтрації - -
- передача іншому водокористувачу - -
- у накопичувач - -
- у вигріб 457.20 164.088
- в інший приймач - -
Використання води в системах водопостачання: 0 0
- оборотного - -
- повторного - -
Втрати в системах водопостачання 68.51 25.007

Умови спеціального водокористування

1. Передача води іншим водокористувачам в обсязі, що перевищує зазначений у дозволі, та забір води більше встановлених лімітів заборонено.

2. Скидати стічні води, використовуючи рельєф місцевості, заборонено.

3. Згідно з Порядком ведення державного обліку водокористування, затвердженим наказом Мінприроди від 16.03.2015  № 78, щорічно, не пізніше ніж 1 лютого року, наступного за звітним періодом, надавати звіт про використання води за формою  2ТП-водгосп (річна).

4. Дотримуватись вимог водного законодавства, зокрема, статті 44 Водного кодексу України щодо обов’язків водокористувачів.

5. При скиданні зворотних (стічних) вод у вигріб дотримуватись санітарних та екологічних норм щодо утримання таких об’єктів.

 

6. Інші умови зазначені у Висновку Державної служби геології та надр України (лист від 23.09.2020 № 14417/10/10-20):

Державна служба геології та надр України для водозабору, який складається з 8-ми свердловин, що розташовані в м. Узин Білоцерківського району Київської області:

№ 157(2)-2 (490 49` 38.9`` Пн.ш.; 300 03` 54.6`` Сх.д.),

№ 12 об.81-61-12 (490 49` 52.5`` Пн.ш.; 300 25` 22.5`` Сх.д.),

№ 2 об.71-239-6 (490 49` 52`` Пн.ш.; 300 25` 13`` Сх.д.),

№ 156(8)-8 (490 49` 54.5`` Пн.ш.; 300 25` 27.5`` Сх.д.),

№ 218(8а)-8а (490 50` 05`` Пн.ш.; 300 25` 41`` Сх.д.),

№ 9 об.81-61-9 (490 50` 12.5`` Пн.ш.; 300 25` 13`` Сх.д.),

№ Об.81-61 №10-10 (490 50` 20`` Пн.ш.; 300 25` 52`` Сх.д.),

№ 220(П) (490 50` 25.5`` Пн.ш.; 300 25` 57`` Сх.д.),

вважає за можливе видати дозвіл  з метою забору підземних вод у обсязі, що не перевищує 1933,572 м3/добу (676,877 тис. м3/рік)

Умови спеціального водокористування

 1. дотримуватись вимог чинного законодавства України щодо використання та охорони надр та норм ДСанПіН 2.2.4-171-10;
 2. регулярний облік води, яка відбирається, її якості, глибини рівня у водозабірній споруд;
 3. обов’язкова наявність на водозабірних спорудах пристроїв обліку спожитої води;
 4. дотримання санітарно-технічних норм з утримання експлуатаційної водозабірної споруди та водонесучих комунікацій;
 5. своєчасний ремонт та тампонаж водозабірної споруди, яка вийшла з ладу;
 6. забороняється забруднення підземних вод стічними водами та твердими відходами, нафтопродуктами, пестицидами, міндобривами та хімічними речовинами;
 7. дотримуватися вимог Водного кодексу України, Постанови Кабінету Міністрів України № 2024 від 18.12.1998 р. та Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення» від 10.01.2002 р. № 2918-ІІІ, стосовно режиму зон санітарної охорони підземних вод від забруднення;
 8. використання надр у відповідності до ст. 19, 23 Кодексу України про надра;
 9. щорічно до 20 січня надавати до Київській ГГЕ (02088, м. Київ, пров. Геофізиків, 10) та ДНВП «Геоінформ України» (03057, м. Київ, вул. Антона Цедіка, 16, тел. (044) 456-60-61, 455-60-75) звіт по формі 7-ГР (підземні води).
Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Раціонально використовувати водні ресурси та систематично вести первинний облік водокористування Постійно Охорона підземних вод від виснаження
2 Утримувати в належному санітарному стані зони санітарної охорони водозабору (свердловин) Постійно Охорона підземних вод від забруднення та засмічення
3 Утримувати в належному стані місця скидання зворотних вод Постійно Охорона підземних та поверхневих вод від забруднення
4 Утримувати в належному санітарному стані прибережну захисну смугу в районі місць водовідведення Постійно Охорона поверхневих вод від забруднення та засмічення