Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №5/ЖТ/49д-21 від 13.01.2021
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Юридична особа
Найменування
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГУЛЯНЕЦЬКИЙ ЩЕБЗАВОД" (ТОВ "ГУЛЯНЕЦЬКИЙ ЩЕБЗАВОД")
Ідентифікаційні дані
33201062
Місце реєстрації
ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ, КОРОСТЕНСЬКИЙ РАЙОН, село БОНДАРІВКА, вул. -
Контактні відомості
Телефон: +38-(067)-353-3838
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Сектор у Житомирській області Держводагентства
Номер та дата видачі
№5/ЖТ/49д-21 від 13.01.2021
Строк дії
з 13.01.2021 по 13.01.2024
Поточний стан
діючий
Форма дозволу
паперова
Регіон водокористування
ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
 • Питні і санітарно-гігієнічні потреби
 • Виробничі потреби
 • Використання води для: протипожежних потреб, потреб зовнішнього благоустрою територій міст та інших населених пунктів, пилозаглушення у шахтах і кар'єрах
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
Підземний водоносний горизонт- артсвердловина № 2500 р/е розташована у межах села Броди Коростенського району Житомирської області. Річка Кропивнянка, притока р. Уж, притока р. Прип’ять, район річкового басейну Дніпро
Код типу джерела водопостачання
(60) Підземний водоносний горизонт
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/ДНЕПР/0981/0028/Р.УЖ
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.4.52 р. Уж
Тип водокористування
Забір з підземних джерел
Розшифровка типу водокористування
Підземні джерела
Фактичне місце здійснення діяльності
Кар’єр розташований в межах села Бондарівка Коростенського району Житомирської області. Забір води здійснюється за допомогою насосу Д320/50 потужністю 320 м3/год. Річка Кропивнянка, притока р. Уж, притока р. Прип’ять, район річкового басейну Дніпро
Код типу джерела водопостачання
(61) Шахта, рудник, нафтопромисел, кар’єр
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/ДНЕПР/0981/0028/Р.УЖ
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.4.52 р. Уж
Тип водокористування
Забір з підземних джерел
Розшифровка типу водокористування
Кар'єрна
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): 5305.531 1935.818
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) - -
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) 5305.531 1935.818
Р.УЖ 5305.531 1935.818
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 22.811 5.673
з поверхневих джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на використання води для: протипожежних потреб, потреб зовнішнього благоустрою територій міст та інших населених пунктів, пилозаглушення у шахтах і кар'єрах - -
з підземних джерел: 22.811 5.673
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 4.602 1.160
- на виробничі потреби 18.209 4.513
- на використання води для: протипожежних потреб, потреб зовнішнього благоустрою територій міст та інших населених пунктів, пилозаглушення у шахтах і кар'єрах - -
від іншого водокористувача: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на використання води для: протипожежних потреб, потреб зовнішнього благоустрою територій міст та інших населених пунктів, пилозаглушення у шахтах і кар'єрах - -
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
Випуск № 1 - скид кар’єрних вод здійснюється у річку Кропивнянка, притоку р. Уж, притоку р. Прип’ять, район річкового басейну Дніпро. Випуск розташований за межами села Бондарівка Коростенського району Житомирської областї
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(20) Річка
Назва приймача зворотних (стічних) вод
Категорія зворотних (стічних) вод
 • кар'єрні
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/ДНЕПР/0981/0028/Р.УЖ
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.4.52 р. Уж
Тип водовідведення
Водовідведення у поверхневий водний об'єкт
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Допустимий обсяг скидання (м3/год)
220,11
Допустимий обсяг скидання (тис. м3/рік)
1930,145
Фактичний обсяг скидання (м3/год)
49,46
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується Фактична концентрація, мг/дм3 Фактичний скид, г/год Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 ГДС, г/год ГДС, перераховані у т/рік
Азот амонійний 1.0 49.46 1.0 220.11 1.93
БСК5 3.0 148.38 3.0 660.33 5.79
ХСК 44.0 2176.24 50.0 11005.50 96.51
Завислі речовини 21.50 1063.39 25.0 5502.75 48.25
Нафтопродукти 0.00 0.00 0.05 11.01 0.097
Нітрати 6.90 341.27 40.0 8804.40 77.21
Нітрити 0.022 1.09 0.08 17.61 0.1544
Сульфати 36.40 1800.34 100.0 22011.0 193.01
Фосфати 1.70 84.08 2.14 471.04 4.13
Хлориди 25.0 1236.5 300.0 66033.0 579.04
Залізо загальне 1,20 59,35 1,20 264,13 2,32
СПАР 0,09 4,45 0,10 22,01 0,19
Інші показники та характеристики зворотних (стічних) вод
1. Плаваючі домішки- на поверхні води не повинно виявлятися плівки нафтопродуктів, мастил, жирів і скупчення інших домішок; 2. Запах- вода не повинна отримувати запахів, що їй не властиві інтенсивністю більше 1 бала, що виявляється безпосередньо; 3. Колір (прозорість) -=> 20 см; 4. Температура- літня температура води в результаті скиду стічних вод не повинна підвищуватися більш ніж на 3 град С в порівнянні із середньомісячної температури води самого жаркого місяця року за останні 10 років; 5. Реакція (рН)- у межах 6,5-8,5; 6. Кисень розчинений- не повинен бути менше 4 мгО2\дм3 у будь-який період року; 7. Колі-індекс- вміст кишкової палички у 1 л стічної води має складати до 1000; 8. Лактозопозитивні кишкові палички - менше 5000 в 1 л; 9. Життєдайні яйця гельмінтів- відсутні; 10. ГДРТ-0
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
Скид зворотних (стічних) вод від господарсько-побутових та виробничих потреб після очистки у септику потужністю 10 м3/добу, 2,54 тис. м3/рік здійснюється на підземні поля фільтрації, в межах села Броди Коростенського району Житомирської областї
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(83) Поля фільтрації
Назва приймача зворотних (стічних) вод
Категорія зворотних (стічних) вод
 • господарсько-побутові
 • виробничі
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/ДНЕПР/0981/0028/Р.УЖ
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.4.52 р. Уж
Тип водовідведення
Водовідведення на поля фільтрації
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача - -
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води - -
Передача води, усього (у т.ч.): - -
- населенню - -
- вторинним водокористувачам (без використання) - -
- вторинним водокористувачам (після використання) - -
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): 5287.723 1931.397
- у поверхневий водний об'єкт 5282.720 1930.145
- на поля фільтрації 5.003 1.252
- передача іншому водокористувачу - -
- у накопичувач - -
- у вигріб - -
- в інший приймач - -
Використання води в системах водопостачання: 864 217.728
- оборотного 864.00 217.728
- повторного - -
Втрати в системах водопостачання - -

Умови спеціального водокористування

1. Дотримувати вимог водоохоронного законодавства, зокрема статті 44 Водного кодексу України щодо обов’язків водокористувачів;

2. Сплачувати рентну плату за спеціальне водокористування згідно податкового законодавства

Умови спеціального водокористування Держгеонадра

 

 1. дотримуватись вимог чинного законодавства України щодо використання та охорони надр та норм ДСанПіН 2.2.4-171-10;
 2. регулярний облік води, яка відбирається, її якості, глибини рівня у водозабірній споруді;
 3. дотримання санітарно-технічних норм з утримання експлуатаційної водозабірної споруди та водонесучих комунікацій;
 4. забороняється забруднення підземних вод стічними водами та твердими відходами, нафтопродуктами, пестицидами, міндобривами та хімічними речовинами;
 5. дотримуватися вимог Водного кодексу України;
 6. дотримуватися вимог Постанови Кабінету Міністрів України № 2024 від 18.12.1998 р. та Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення» від 10.01.2002 р. № 2918-ІІІ, стосовно режиму зон санітарної охорони підземних вод від забруднення;
 7. використання надр у відповідності до ст. 19, 23 Кодексу України про надра;
 8. щорічно до 20 січня надавати Київській ГГЕ (02088, м. Київ, пров. Геофізиків, 10) та ДНВП «Геоінформ України» (03057, м. Київ, вул. Потьє, 16, тел. (044) 456-60-61, 455-60-75) звіт згідно форми 7-ГР (підземні води).
Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Дотримувати встановлених лімітів забору та використання води Постійно Раціональне використання водних ресурсів
2 Здійснювати ведення первинного обліку водокористування Постійно Раціональне використання водних ресурсів
3 Утримувати в належному стані зони санітарної охорони навколо джерел водопостачання Постійно Забезпечення дотримання санітарних норм при експлуатації водогосподарських об’єктів
4 Своєчасно здійснювати Держповірку приладів обліку води Згідно графіку Раціональне використання водних ресурсів
5 Проводити відбір проб води з артсвердловин на хімічний та бактеріологічний аналізи 1 раз на квартал Охорона підземних вод від забруднення
6 Проводити заміри рівня води в артсердловинах 1 раз на квартал Охорона підземних вод від виснаження
7 Здійснювати контроль за якістю та кількістю скинутих у водні об’єкти зворотних (стічних) вод і забруднюючих речовин та якістю водних об’єктів в контрольних створах 1 раз на квартал Охорона поверхневих вод від забруднення
8 Здійснювати невідкладні роботи, пов’язані з ліквідацією наслідків аварій, які можуть спричинити погіршення якості води Постійно Раціональне використання водних ресурсів. охорона вод від забруднення
9 Своєчасно подавати до Басейнового управління водних ресурсів річки Прип’ять звіт про використання води за формою № 2ТП-водгосп (річна) Щорічно, не пізніше 01 лютого наступного за звітним року Ведення державного водообліку