Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №180/ЖТ/49д-20 від 28.12.2020
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Юридична особа
Найменування
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВІКТОР+КО" (ТОВ "ВІКТОР+КО")
Ідентифікаційні дані
13563012
Місце реєстрації
ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ, ХОРОШІВСЬКИЙ РАЙОН, ЯГОДИНКА, вул. РАД, буд. 1
Контактні відомості
Телефон: +38-(067)-410-7900
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Сектор у Житомирській області Держводагентства
Номер та дата видачі
№180/ЖТ/49д-20 від 28.12.2020
Строк дії
з 28.12.2020 по 28.12.2023
Поточний стан
діючий
Форма дозволу
паперова
Регіон водокористування
ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
  • Виробничі потреби
  • Використання води для: протипожежних потреб, потреб зовнішнього благоустрою територій міст та інших населених пунктів, пилозаглушення у шахтах і кар'єрах
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
Кар’єр розташований за межами села Добринь Хорошівського району Житомирської області. Річка Добринка, притока р. Тростяниця, притока р. Ірша, район річкового басейну Дніпро
Код типу джерела водопостачання
(61) Шахта, рудник, нафтопромисел, кар’єр
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/ДНЕПР/0955/0118/0057/0015/Р.ДОБРИНКА
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.2.06 р. Тетерів від г/п Житомир до гирла р. Ірша (включаючи р. Ірша)
Тип водокористування
Забір з підземних джерел
Розшифровка типу водокористування
Кар'єрна
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): 218.5 79.752
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) - -
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) 218.5 79.752
Р.ДОБРИНКА 218.5 79.752
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 5.43 1.09
з поверхневих джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на використання води для: протипожежних потреб, потреб зовнішнього благоустрою територій міст та інших населених пунктів, пилозаглушення у шахтах і кар'єрах - -
з підземних джерел: 5.43 1.09
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на використання води для: протипожежних потреб, потреб зовнішнього благоустрою територій міст та інших населених пунктів, пилозаглушення у шахтах і кар'єрах 5.43 1.09
від іншого водокористувача: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на використання води для: протипожежних потреб, потреб зовнішнього благоустрою територій міст та інших населених пунктів, пилозаглушення у шахтах і кар'єрах - -
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
Випуск № 1 - скид кар’єрних вод здійснюється по водовідвідному каналу у річку Добринка, притоку р. Тростяниця, притоку р. Ірша, район річкового басейну Дніпро. Випуск розташований за межами села Добринь Хорошівського району, Житомирської області
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
Назва приймача зворотних (стічних) вод
Категорія зворотних (стічних) вод
  • кар'єрні
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/ДНЕПР/0955/0118/0057/0015/Р.ДОБРИНКА
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.2.06 р. Тетерів від г/п Житомир до гирла р. Ірша (включаючи р. Ірша)
Тип водовідведення
Водовідведення у поверхневий водний об'єкт
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Допустимий обсяг скидання (м3/год)
8,88
Допустимий обсяг скидання (тис. м3/рік)
78,662
Фактичний обсяг скидання (м3/год)
0,001
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується Фактична концентрація, мг/дм3 Фактичний скид, г/год Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 ГДС, г/год ГДС, перераховані у т/рік
Азот амонійний 0.3 0.0003 0.3 2.66 0.024
БСК5 2.99 0.003 2.99 26.55 0.235
ХСК 29.05 0.03 29.05 257.96 2.285
Завислі речовини 7.53 0.01 7.53 66.87 0.592
Нафтопродукти 0.00 0.00 0.05 0.44 0.004
Нітрати 1.7 0.002 1.7 15.10 0.134
Нітрити 0.04 0.00004 0.04 0.36 0.003
Сульфати 94.67 0.09 94.67 840.67 7.447
Фосфати 0.08 0.0001 0.08 0.71 0.006
Хлориди 26.0 0.03 26.0 230.88 2.045
Залізо загальне 0,29 0.0003 0,29 2,58 0,023
Мінералізація 375,7 0,38 375,7 3336,22 29,553
СПАР 0,0 0,0 0,1 0,89 0,008
Фенол 0,0 0,0 0,001 0,01 0,0001
Інші показники та характеристики зворотних (стічних) вод
1. Плаваючі домішки- відсутні; 2. Запах, присмак- менше 2 балів; 3. Колір (прозорість)- =>20 см; 4. Температура- не більше 3 град С від природної температури; 5. Реакція (рН)- 6,5-8,5; 6. Кисень розчинений- не менше 4 мгО2/дм3; 7. Коліфаги- менше 100 в 1 л; 8. Лактозопозитивні кишкові палички - менше 5000 в 1 л; 9. Життєздатні яйця гельмінтів- відсутні; 10. Клас токчисності-нетоксична
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача - -
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води - -
Передача води, усього (у т.ч.): - -
- населенню - -
- вторинним водокористувачам (без використання) - -
- вторинним водокористувачам (після використання) - -
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): 213.07 78.662
- у поверхневий водний об'єкт 213.07 78.662
- на поля фільтрації - -
- передача іншому водокористувачу - -
- у накопичувач - -
- у вигріб - -
- в інший приймач - -
Використання води в системах водопостачання: 0 0
- оборотного - -
- повторного - -
Втрати в системах водопостачання - -

Умови спеціального водокористування

1. Дотримувати вимог водоохоронного законодавства, зокрема статті 44 Водного кодексу України щодо обов’язків водокористувачів;

2. Своєчасно слачувати рентну плату за спеціальне водокористування згідно податкового законодавства

Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Дотримувати встановлених лімітів забору та використання води та лімітів скидання стічних (кар’єрних) вод Постійно Раціональне використання водних ресурсів
2 Утримувати в належному стані зони санітарної охорони навколо джерел водопостачання та прибережну захисну смугу р. Добринка Постійно Забезпечення дотримання санітарних норм при експлуатації водогосподарських об’єктів
3 Дотримувати встановлених нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин Постійно Раціональне використання водних ресурсів
4 Здійснювати контроль за якістю та кількістю скинутих у водний об’є кт стічних вод і забруднюючих речовин та за якістю води водних об’єктів у контрольних створах 1 раз на квартал Охорона поверхневих вод від забруднення
5 Здійснювати облік за кількістю забору та використання кар’єрних вод Постійно Раціональне використання водних есурсів
6 Своєчасно подавати до БУВР р. Прип’ять звіт про використання води за формою № 2ТП-водгосп (річна) Щорічно, не пізніше 01 лютого наступного за звітним року Ведення державного водообліку