Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №235/ХР/49д-20 від 31.12.2020
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Юридична особа
Найменування
СЕЛЯНСЬКЕ (ФЕРМЕРСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО "СВІТАНОК"
Ідентифікаційні дані
31947129
Місце реєстрації
64630, ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, ЛОЗІВСЬКИЙ РАЙОН, село АРТІЛЬНЕ, вул. Не застосовується, буд. Не застосовується
Контактні відомості
Телефон: +38-(057)-456-3141
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Сектор у Харківській області Держводагентства
Номер та дата видачі
№235/ХР/49д-20 від 31.12.2020
Строк дії
з 31.12.2020 по 31.12.2025
Поточний стан
діючий
Форма дозволу
паперова
Регіон водокористування
ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
  • Питні і санітарно-гігієнічні потреби
  • Виробничі потреби
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
Поверхневий водозабір зі ставка на території Артільної сільської ради, 0,45км на південний схід від с.Артільне Лозівського району Харківської області, р.Орілька, басейн р.Оріль, район річкового басейну р.Дніпро
Код типу джерела водопостачання
(40) Ставок русловий, водосховище руслове (крім каскаду дніпровських водосховищ)
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/ДНЕПР/0426/0309/Р.ОРІЛЬКА
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.3.28 р. Оріль від витоку до кордону Харківської та Дніпропетровської областей
Тип водокористування
Забір з поверхневих джерел
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Фактичне місце здійснення діяльності
Свердловина в с.Артільне Лозівського району Харківської області, р.Орілька, басейн р.Оріль, район річкового басейну р.Дніпро
Код типу джерела водопостачання
(60) Підземний водоносний горизонт
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/ДНЕПР/0426/0309/Р.ОРІЛЬКА
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.3.28 р. Оріль від витоку до кордону Харківської та Дніпропетровської областей
Тип водокористування
Забір з підземних джерел
Розшифровка типу водокористування
Підземні джерела
Фактичне місце здійснення діяльності
Шахтний колодязь в с.Артільне Лозівського району Харківської області, р.Орілька, басейн р.Оріль, район річкового басейну р.Дніпро
Код типу джерела водопостачання
(60) Підземний водоносний горизонт
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/ДНЕПР/0426/0309/Р.ОРІЛЬКА
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.3.28 р. Оріль від витоку до кордону Харківської та Дніпропетровської областей
Тип водокористування
Забір з підземних джерел
Розшифровка типу водокористування
Підземні джерела
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): 31.81 0.939
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) 10.5 0.278
Р.ОРІЛЬКА 10.500 0.278
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) 21.31 0.661
Р.ОРІЛЬКА 21.310 0.661
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 31.81 0.939
з поверхневих джерел: 10.5 0.278
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби 10.500 0.278
- на інші потреби - -
з підземних джерел: 21.31 0.661
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 0.310 0.106
- на виробничі потреби 21.000 0.555
- на інші потреби - -
від іншого водокористувача: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на інші потреби - -
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
У межах с.Артільне Лозівського району Харківської області
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(84) Вигріб
Назва приймача зворотних (стічних) вод
Категорія зворотних (стічних) вод
  • господарсько-побутові
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/ДНЕПР/0426/0309/Р.ОРІЛЬКА
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.3.28 р. Оріль від витоку до кордону Харківської та Дніпропетровської областей
Тип водовідведення
Водовідведення у вигріб
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача - -
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води - -
Передача води, усього (у т.ч.): - -
- населенню - -
- вторинним водокористувачам (без використання) - -
- вторинним водокористувачам (після використання) - -
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): 0.31 0.106
- у поверхневий водний об'єкт - -
- на поля фільтрації - -
- передача іншому водокористувачу - -
- у накопичувач - -
- у вигріб 0.310 0.106
- в інший приймач - -
Використання води в системах водопостачання: 0 0
- оборотного - -
- повторного - -
Втрати в системах водопостачання - -

Умови спеціального водокористування

1. Передача води іншим водокористувачам та забір води більше встановленого ліміту заборонено.

2. Скидати стічні води, використовуючи рельєф місцевості, заборонено.

3. Узгоджувати умови забору води із водного об'єкту та можливості доступу до земельних ділянок водного фонду, включаючи прибережні захисні смуги, із можливими орендарями водних об'єктів та земель водного фонду відповідно до статей 51, 85, 88 Водного кодексу України та статей 59, 60 Земельного кодексу України.

4. Дотримуватись режиму обмеженої господарської діяльності в межах прибережних захисних смуг навколо водойм при здійсненні виробничої діяльності по приготуванню та застосуванню засобів захисту рослин відповідно до статті 89 Водного кодексу України.

5. Дотримуватись вимог ст. 103 Водного кодексу України щодо запобігання забрудненню вод та дотримання встановлених правил зберігання, транспортування та використання добрив, хімічних засобів захисту рослин та інших токсичних препаратів і речовин.

6. Дотримуватись встановленого ліміту забору і використання води та вести первинний облік водокористування.

7. Згідно з Порядком ведення державного обліку водокористування, затвердженим наказом Мінприроди від 16.03.2015  № 78, щорічно, не пізніше ніж 1 лютого року, наступного за звітним періодом, надавати звіт про використання води за формою 2ТП-водгосп (річна).

8. Дотримуватись інших вимог водного законодавства, зокрема, статті 44 Водного кодексу України щодо обов’язків водокористувачів.

Умови спеціального водокористування Держгеонадра

Держгеонадра опрацювали заяву на отримання дозволу на спеціальне водокористування Селянського фермерського господарства «Світанок» (код ЄДРПОУ 31947129, 64630, с. Артільне, Харківська обл., Лозівський р-н) (лист Сектору від 15.12.2020 № 490/ХР/21-20, вхідний Держгеонадр від 15.12.2020 № 8142/01/10-20)  та вважають за можливе видати дозвіл на термін п’ять років для водозабору розташованого в с. Артільне, (св. № 1), (490 03` 23,6``  ПнШ, 360 09` 11,0`` СхД), шахтний колодязь № 1, (490 03` 22,6``  ПнШ, 360 09` 09,9`` СхД), з водовідбором з підземних вод в загальному обсязі 21,310 м3/добу (0,661 тис. м3/рік), при обов’язковому виконанні таких умов:

1. Застосування води для питних потреб тільки при відповідності якості води до вимог ДСанПіН 2.2.4-171-10.

2. Вести регулярний облік відбору води, її якості та глибин рівня у водозабірній споруді.

3. Обов’язкова наявність огорож зон суворого санітарного режиму І поясу, наявність водомірів, кранів для відбору проб води.

4. Дотримання санітарно-технічних норм з утримування експлуатаційної водозабірної споруди та водонесучих комунікацій, не перевищувати рекомендованого експлуатаційного дебіту водозабірних споруд.

5. Буріння нових свердловин та будівництво об'єктів, які можуть учинити негативний вплив на якість підземних вод, проводити відповідно до проектів, складених та погоджених за встановленим порядком.

6. Відповідно до статті 17 Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення» та статті 19 Кодексу України про надра, у разі використання підземних вод для питного водопостачання суб’єкт господарювання повинен одержати спеціальний дозвіл на користування надрами, з урахуванням особливостей, передбачених статтею 23 Кодексу України про надра.

7. Дотримуватись вимог абзацу 7 пункту 12 Порядку здійснення державного моніторингу вод, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.09.2018 № 758.

8. Надавати щорічно до 20 січня наступного за звітним роком дані режимних спостережень, відомості про фактичний водовідбір та результати хімічних аналізів за формою 7-ГР Харківській КГЕ «Південукргеологія» (м. Харків, вул. Жовтневої революції, 93) та ДНВП «Геоінформ України» (03057, м. Київ, вул. Антона Цедіка, 16).

Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Раціонально використовувати водні ресурси та систематично вести первинний облік водокористування постійно Охорона поверхневих та підземних вод від виснаження
2 Утримувати в належному стані зони санітарної охорони підземних водозаборів (свердловини) постійно Охорона підземних вод від забруднення та засмічення
3 Дотримуватись режиму обмеженої господарської діяльності в прибережній захисній смузі водного об’єкту в районі водозабору зі ставка постійно Охорона поверхневих вод від забруднення та засмічення
4 Утримувати в належному стані місця скидання стічних вод постійно Охорона поверхневих та підземних вод від забруднення