Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №177/ЖТ/49д-20 від 21.12.2020
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Юридична особа
Найменування
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВТОГАЗСЕРВІС МВС"
Ідентифікаційні дані
20412746
Місце реєстрації
ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ, ЖИТОМИР, вул. САЄНКА, буд. 21
Контактні відомості
Телефон: +38-(067)-410-8859
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Сектор у Житомирській області Держводагентства
Номер та дата видачі
№177/ЖТ/49д-20 від 21.12.2020
Строк дії
з 21.12.2020 по 21.12.2023
Поточний стан
діючий
Форма дозволу
паперова
Регіон водокористування
ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
  • Питні і санітарно-гігієнічні потреби
  • Виробничі потреби
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
Система комунального водопроводу КП "Житомирводоканал" Житомирської міської ради
Код типу джерела водопостачання
(20) Річка
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/ДНЕПР/0955/Р.ТЕТЕРІВ
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.2.05 р. Тетерів від витоку до г/п Житомир
Тип водокористування
Забір від іншого водокористувача
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): - -
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) - -
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) - -
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 2.93 0.739
з поверхневих джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на інші потреби - -
з підземних джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на інші потреби - -
від іншого водокористувача: 2.93 0.739
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 2.93 0.739
- на виробничі потреби - -
- на інші потреби - -
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
Скид зворотних (стічних) вод від господарсько-побутових потреб здійснюється у вигріб, розташований в межах м. Житомир
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(84) Вигріб
Назва приймача зворотних (стічних) вод
Категорія зворотних (стічних) вод
  • господарсько-побутові
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/ДНЕПР/0955/0252/Р.КАМ'ЯНКА
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.2.05 р. Тетерів від витоку до г/п Житомир
Тип водовідведення
Водовідведення у вигріб
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
Випуск № 1- скид стічних вод (дощові та талі) з території підприємства після попередньої очистки на 3-х відстійниках загальною потужністю 5,26 м3/добу, 1,92 тис.м3/рік здійснюється у р. Крошенка, притоку р. Кам’янка, притоку р. Тетерів, в межах м. Житомир
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(20) Річка
Назва приймача зворотних (стічних) вод
Категорія зворотних (стічних) вод
  • поверхневі (дощові та талі)
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/ДНЕПР/0955/0252/Р.КАМ'ЯНКА
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.2.05 р. Тетерів від витоку до г/п Житомир
Тип водовідведення
Водовідведення у поверхневий водний об'єкт
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Допустимий обсяг скидання (м3/год)
0,22
Допустимий обсяг скидання (тис. м3/рік)
1,893
Фактичний обсяг скидання (м3/год)
1,900
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується Фактична концентрація, мг/дм3 Фактичний скид, г/год Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 ГДС, г/год ГДС, перераховані у т/рік
Азот амонійний 0.90 0.20 1.0 0.22 0.002
БСК5 4.84 1.06 4.50 0.99 0.01
ХСК 33.65 7.40 50.0 11.0 0.09
Завислі речовини 8.47 1.86 25.0 5.50 0.05
Нафтопродукти 0.07 0.02 0.05 0.01 0.0001
Нітрати 4.13 0.91 40.0 8.80 0.08
Нітрити 0.11 0.02 0.08 0.02 0.0002
Сульфати 46.67 10.27 100.0 22.0 0.19
Фосфати 0.47 0.10 2.14 0.47 0.004
Хлориди 41.0 9.02 300.0 66.0 0.57
Залізо загальне 0,29 0,06 0,33 0,07 0,0006
Інші показники та характеристики зворотних (стічних) вод
1. Плаваючі домішки: на поверхні води не повинно виявляться плівки нафтопродуктів, мастил, жирів і скупчення інших домішок; 2. Запах: вода не повинна отримувати запахів, що їй не властиві інтенсивністю більше 1 бала; 3. Колір (прозорість) =>20 см; 4. Температура: літня температура води в результаті скиду стічних вод не повинна перевищувати більш ніж на 3 град.С в порівнянні із середньомісячною температурою води самого жаркого місяця року за останні 10 років; 5. Реакція (рН): у межах 6,5-8,5; 6. Кисень розчинений: не повинен бути менше 4 мгО2/дм3 в будь який період року; 7. Колі-індекс: вміст кишкової палички у 1 л стічної води має складати до 1000; 8. Лактозопозитивні кишкові палички: не більше 5000 в 1 дм3; 9. Життєвоздатні яйця гельмінтів: відсутні; 10. ГДРТ-0
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача 2.93 0.739
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води - -
Передача води, усього (у т.ч.): - -
- населенню - -
- вторинним водокористувачам (без використання) - -
- вторинним водокористувачам (після використання) - -
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): 8.116 2.632
- у поверхневий водний об'єкт 5.186 1.893
- на поля фільтрації - -
- передача іншому водокористувачу - -
- у накопичувач - -
- у вигріб 2.93 0.739
- в інший приймач - -
Використання води в системах водопостачання: 0 0
- оборотного - -
- повторного - -
Втрати в системах водопостачання - -

Умови спеціального водокористування

1. Дотримувати вимог водоохоронного законодавства, зокрема статті 44 Водного кодексу України щодо обов’язків водокористувачів;

2. Своєчасно здійснювати Держповірку водовимірювальних приладів

 

 

Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Дотримувати встановлених нормативів гранично-допустимого скидання забруднюючих речовин та лімітів забору і використання води та лімітів скидання забруднюючих речовин Постійно Раціональне використання водних ресурсів
2 Здійснювати облік забору та використання води засобами вимірювальної техніки Постійно Раціональне використання водних ресурсів
3 Утримувати в належному стані прибережну захисну смугу р. Крошенка, інші водогосподарські споруди та технічні пристрої Постійно Забезпечення дотримання санітарних норм при експлуатації водогосподарських об’єктів
4 Здійснювати контроль за якістю та кількістю скинутих у водний об’єкт стічних вод і забруднюючих речовин та за якістю води водних об’ектів у контрольних створах 1 раз на квартал Охорона поверхневих вод від забруднення
5 Проводити роботи по очистці місця випуску стічних вод Постійно Охорона поверхневих вод від забруднення
6 Виконувати планові ремонти водопровідних та каналізаційних мереж Постійно Раціональне використання водних ресурсів
7 Своєчасно подавати до Басейнового управління водних ресурсів річки Прип’ять звіт про використання води за формою № 2ТП-водгосп (річна) Щорічно, не пізніше 01 лютого наступного за звітним року Ведення державного водообліку