Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №234/ЗП/49д-20 від 18.12.2020
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Юридична особа
Найменування
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ШПАЛ"
Ідентифікаційні дані
32407952
Місце реєстрації
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ, місто ЗАПОРІЖЖЯ, вул. МИКОЛИ КРАСНОВА, буд. 10-А
Контактні відомості
Телефон: +38-(061)-228-0407
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Сектор у Запорізькій області Держводагентства
Номер та дата видачі
№234/ЗП/49д-20 від 18.12.2020
Строк дії
з 01.01.2021 по 01.01.2024
Поточний стан
діючий
Форма дозволу
паперова
Регіон водокористування
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
 • Питні і санітарно-гігієнічні потреби
 • Виробничі потреби
 • Передача води вторинним водокористувачам
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
У межах м. Запоріжжя, Запорізька область.
Код типу джерела водопостачання
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/ДНЕПР/Р.ДНІПРО
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.3.25 р. Дніпро від греблі Кам’янського водосховища до греблі Дніпровського водосховища (виключаючи рр. Оріль, Самара)
Тип водокористування
Забір від іншого водокористувача
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): - -
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) - -
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) - -
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 131.5521 30.9324
з поверхневих джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на інші потреби - -
з підземних джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби -- -
- на інші потреби - -
від іншого водокористувача: 131.5521 30.9324
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 12.963 3.2667
- на виробничі потреби 118.5891 27.6657
- на інші потреби - -
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
У межах м. Запоріжжя, Запорізька область.
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(95) Зворотні (стічні) води, які передаються іншому водокористувачу для подальшого водовідведення
Назва приймача зворотних (стічних) вод
Каналізаційні мережі КП "Водоканал" м. Запоріжжя
Категорія зворотних (стічних) вод
 • господарсько-побутові
 • виробничі
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/ДНЕПР/Р.ДНІПРО
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.3.26 р. Дніпро від греблі Дніпровського водосховища до греблі Каховського водосховища
Тип водовідведення
Водовідведення (передача) іншому водокористувачу
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
У межах м. Запоріжжя, Запорізька область.
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(20) Річка
Назва приймача зворотних (стічних) вод
р. Мокра Московка
Категорія зворотних (стічних) вод
 • виробничі
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/ДНЕПР/0315/Р.МОКРА МОСКОВКА
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.3.26 р. Дніпро від греблі Дніпровського водосховища до греблі Каховського водосховища
Тип водовідведення
Водовідведення у поверхневий водний об'єкт
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Допустимий обсяг скидання (м3/год)
1.694
Допустимий обсяг скидання (тис. м3/рік)
3.2654
Фактичний обсяг скидання (м3/год)
0.198
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується Фактична концентрація, мг/дм3 Фактичний скид, г/год Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 ГДС, г/год ГДС, перераховані у т/рік
Азот амонійний 0.7000 0.1386 0.7000 1.1858 0.0023
БСК5 4.1000 0.8118 4.1000 6.9454 0.0134
ХСК 29.0000 5.4720 29.0000 49.1260 0.0947
Завислі речовини 8.3000 1.6434 8.3000 14.0602 0.0271
Нафтопродукти 0.1700 0.0337 0.1700 0.2880 0.0006
Нітрати 7.5000 1.4850 7.5000 12.7050 0.0245
Нітрити 0.1000 0.0198 0.1000 0.1694 0.0003
Сульфати 70.8000 14.0184 70.8000 119.9352 0.2312
Фосфати 0.9000 0.1782 0.9000 1.5246 0.0029
Хлориди 60.2700 11.9335 60.2700 102.0974 0.1968
Залізо загальне 0.4000 0.0792 0.4000 0.6776 0.0013
Інші показники та характеристики зворотних (стічних) вод
Затверджені властивості зворотних вод: 1) плаваючі домішки: відсутність плаваючих плівок, плям мінеральних масел та скупчення інших домішок. 2) запах, присмак: не більше 1 балу. 3) колір (прозорість): вода не повинна надавати сторонніх кольорів. 4) температура: перевищення не більше + 3 С до природної температури води. 5) реакція (рН): 6.5-8.5. 6) кисень розчинний: не менше 4 мг/дм3. Показники токсичності: Затверджені рівні та класи токсичності. Необхідна кратність розбавлення (НКР). Фактичний рівень токсичності (ФРТ): - 9 . Гранично допустимий рівень токсичності (ГДРТ): -9. Кратність розбавлення у контрольному створі: 10. Клас. Фактичний рівень токсичності (ФРТ): 1. Гранично допустимий рівень токсичності (ГДРТ): 1.
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
У межах м. Запоріжжя, Запорізька область (випуск №1).
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(20) Річка
Назва приймача зворотних (стічних) вод
р. Мокра Московка
Категорія зворотних (стічних) вод
 • виробничі
 • поверхневі (дощові та талі)
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/ДНЕПР/0315/Р.МОКРА МОСКОВКА
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.3.26 р. Дніпро від греблі Дніпровського водосховища до греблі Каховського водосховища
Тип водовідведення
Водовідведення у поверхневий водний об'єкт
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Допустимий обсяг скидання (м3/год)
1175.204
Допустимий обсяг скидання (тис. м3/рік)
21.7125
Фактичний обсяг скидання (м3/год)
1132.061
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується Фактична концентрація, мг/дм3 Фактичний скид, г/год Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 ГДС, г/год ГДС, перераховані у т/рік
Азот амонійний 0.3900 441.5038 0.3900 458.3296 0.0085
БСК5 3.4000 3849.0074 3.4000 3995.6936 0.0738
ХСК 28.0000 31697.7080 28.0000 32905.7120 0.6080
Завислі речовини 9.2000 10414.9612 9.2000 10811.8768 0.1998
Нафтопродукти 0.1700 192.4504 0.1700 199.7847 0.0037
Нітрати 6.0200 6815.0072 6.0200 7074.7281 0.1307
Нітрити 0.0900 101.8855 0.0900 105.7684 0.0020
Сульфати 70.0000 79244.2700 70.0000 82264.2800 1.5199
Фосфати 0.7600 860.3664 0.7600 893.1550 0.0165
Хлориди 51.8000 58640.7598 51.8000 60875.5672 1.1247
Залізо загальне 0.4400 498.1068 0.4400 517.0898 0.0096
Інші показники та характеристики зворотних (стічних) вод
Затверджені властивості зворотних вод: 1) плаваючі домішки: відсутність плаваючих плівок, плям мінеральних масел та скупчення інших домішок. 2) запах, присмак: не більше 1 балу. 3) колір (прозорість): вода не повинна надавати сторонніх кольорів. 4) температура: перевищення не більше + 3 С до природної температури води. 5) реакція (рН): 6,5-8,5. 6) кисень розчинний: не менше 4 мг/дм3. Показники токсичності: Затверджені рівні та класи токсичності. Необхідна кратність розбавлення (НКР). Фактичний рівень токсичності (ФРТ):0. Гранично допустимий рівень токсичності (ГДРТ): 0. Кратність розбавлення у контрольному створі: 1. Клас. Фактичний рівень токсичності (ФРТ): 1. Гранично допустимий рівень токсичності (ГДРТ): 1.
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача 136.3563 32.3125
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води 2.2082 0.6013
Передача води, усього (у т.ч.): 4.8042 1.3801
- населенню - -
- вторинним водокористувачам (без використання) 4.8042 1.3801
- вторинним водокористувачам (після використання) - -
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): 1250.3024 39.4228
- у поверхневий водний об'єкт 1187.062 24.9779
- на поля фільтрації - -
- передача іншому водокористувачу 63.2404 14.4449
- у накопичувач - -
- у вигріб - -
- в інший приймач - -
Використання води в системах водопостачання: 22.7 5.7204
- оборотного - -
- повторного 22.7 5.7204
Втрати в системах водопостачання - -

Умови спеціального водокористування

1. Дотримуватись вимог водного законодавства, зокрема статті 44 Водного кодексу України, щодо обов’язків водокористувачів.

2. Відповідно до ст.25 Водного кодексу України та Порядку ведення державного обліку водокористування, затвердженому наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 16.03.2015 року №78, щорічно  не пізніше 1 лютого наступного за звітним року, подавати державну звітність за формою № 2ТП-водгосп (річна) до Басейнового  управління водних ресурсів  річок Приазов’я (69095, м. Запоріжжя, пр. Соборний, 105):

 • державну звітність за формою № 2 ТП-водгосп(річна);
 • дані первинного обліку водокористування згідно з показниками засобів вимі-рювальної техніки;
 • результати вимірювань показників якості води (не менше ніж один разна квартал).

3. Забороняється скидання стічних вод на рельєф місцевості (ст. 70 Водного кодексу України).

4.  Не допускати розливи нафтопродуктів та мастил ( ст. 101 Водного кодексу України).

5. Дотримуватись встановлених нормативів гранично допустимих скидів (ГДС) забруднюючих речовин  із зворотними водами підприємства. Досягнута категорія якості води в контрольному створі нижче скиду не повинна погіршуватись.

6. У випадках аварійних ситуацій на водних об`єктах, пов`язаних з їх забрудненням, відповідно до ст. 108 Водного кодексу України,  повідомляти відповідні організації та вживати  невідкладні заходи щодо їх усунення.

 

Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Дотримуватись встановлених лімітів забору та використання води. Вести облік забору та використання води. Постійно Контроль за використанням вод
2 Не допускати втрат води, своєчасно проводити поточний ремонт водопроводу. Постійно Раціональне використання водних ресурсів
3 Зберігати лічильники для обліку забраної та використаної води у справному стані. Своєчасно проводити Державну повірку приладів обліку. Постійно Раціональне використання водних ресурсів
4 Здійснювати контроль якісного та кількісного складу зворотних вод, що надходять на скид у р. Мокра Московка по випуску № 1. Згідно графіку відбору проб Забезпечення нормативних показників забруднюючих речовин, що надходять на скид у водний об’єкт.
5 Чистка приямків колодязів виробничо - зливової каналізаційної мережі підприємства. Періодично Запобігання забруднення водного об’єкту.